Home

Botn definisjon

Botn er ei grend i Saltdal kommune, Nordland, ved den innerste delen av Saltdalsfjorden, like øst for Rognan. Til Botn renner ei kort elv fra Botnvatnet (2,0 km2, 12 moh.) som har et bunnlag av gammelt havvann. I Botn opprettet tyskerne 1942 en utryddelsesleir her for serbiske fanger, Botn-leiren. Senere kom også russiske fanger hit. Fangene ble satt til veibygging; veistykket som ble bygd. Definisjon av botn i Online Dictionary. Betydningen av botn. Norsk oversettelse av botn. Oversettelser av botn. botn synonymer, botn antonymer. Informasjon om botn i gratis engelsk online ordbok og leksikon. botn. Oversettelser. English: hollow

Botn - Store norske leksiko

Lær definisjonen av botn. Sjekk uttalen, synonymer og grammatikk. Bla gjennom brukseksemplene botn i den store norsk bokmål samlingen Engelsk definisjon Språk; botn: gno. botn m. (Gen. botns, botz, Dat. botni, Fit. botnar), Bund. Som Gårdnavn brugt om Steder, liggende ved Enden af en Fjord, en Indsø eller en dyb Indsænkning på Land. I de sydligste Egne på Østlandet udt. Bånn, i den vestlige Del af Oplandene Bått botn på bokmål. Vi har tre oversettelser av botn i nynorsk-bokmål ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale Botn: Oftest halvsirkelformete dalender der sidene er svært bratte. Botnene er dannet ved erosjon av lokalbreer. Botnbre: Lokalbre som ligger i en botn. Bredemt sjø: En sjø som er demmet opp av en bre. Forsvinner breen vil sjøen forsvinne, ofte ved raske uttappinger. Breelvavsetning: Løsmasser som består av breelvmateriale. Breelvdelta Store norske leksikon er et gratis og komplett oppslagsverk skrevet av fagfolk på bokmål og nynorsk. Med opptil 3 millioner brukere i måneden og 550 000 leste artikler hver dag er leksikonet Norges største nettsted for forskningsformidling

Landform er en geomorfologisk enhet som hovedsakelig er definert ved overflateform og lokalisering i landskapet, som del av terrenget, og som sådan er typisk et element av topografi.Landformer er kategorisert ved særtrekk som høyde over havet, helning, orientering, lagdeling, berggrunn og jordtype.Landformer omfatter berms, mounds, åser, klipper, daler, elver og en lang rekke andre elementer En isbre er en masse av is dannet ved snøfall og rim, som under tyngdens påvirkning beveger seg langsomt nedover, lik en seig, plastisk masse. I Norge er det om lag 1600 isbreer, med et samlet areal på rundt 2700 kvadratkilometer. Siden begynnelsen av 2000-tallet har de fleste breene i Norge smeltet mye tilbake, hovedsakelig som resultat av varme somre

Definisjon av bosetting i Online Dictionary. Betydningen av bosetting. Norsk oversettelse av bosetting. Oversettelser av bosetting. bosetting synonymer, bosetting antonymer. Informasjon om bosetting i gratis engelsk online ordbok og leksikon. substantiv maskulin-feminin 1. det å bosette seg Kommunen ønsket økt bosetting. 2. bebodd område, bebyggelse planlegge en bosetting Kernerman English.. Ein botnbre ligg i ei skålforma senking i ei fjellside, ein dalbotn, erodert ut av breen sjølv. Dette er den vanlegaste bretypen, og det er rekna med at desse er dei fyrste som vert dana når ei istid tek til

Botn - Definisjon av botn fra Free Online Dictionar

Interneringsleir definisjon. Internering er frihetsberøvelse som foretas av myndighetene overfor en person, ikke som straff, men i kontrolløyemed. Internering brukes ofte om den frihetsberøvelse som foretas i væpnet konflikt, basert på reglene i Genèvekonvensjone av 1949 med tilleggsprotokoller Sjekk botn oversettelser til Nederlandsk. Se gjennom eksempler på botn oversettelse i setninger, lytt til uttale og lær grammatikk

Oversettelse av botn til nordsamisk i bokmål-nordsamisk ordbok - Flest oversettelser, helt gratis Sjekk botn oversettelser til Engelsk. Se gjennom eksempler på botn oversettelse i setninger, lytt til uttale og lær grammatikk

Alpin, alpeaktig; vedrørende alpe- eller fjellområder; som hører til Alpene. Alper er typisk høye, spisse fjell og egger med bratte sider. Disse landformene er dannet under erosjon fra små, lokale botnbreer, gravitasjonsprosesser (f. eks. steinsprang) og periglasiale prosesser. I dag brukes begrepet alpint landskap også om landskap utenfor for de europeiske alpene Sjekk botn oversettelser til Italiensk. Se gjennom eksempler på botn oversettelse i setninger, lytt til uttale og lær grammatikk Hei alle kloke kvinneguidere! Er det noen av dere som kan hjelpe meg med noen begrep innen geologi? Skulle beskrive litt om det albine landskapet og da må jeg bruke begrep som, kanskje for dere, er kjent. Begrep som tinder og egger, vet dere hva det er? Jeg har veldig dårlig ordforråd når det gje.. En egg er en smal fjellrygg.. Ordet egg i denne betydning er samme ord som i knivsegg.Navnet finnes også igjen i stedsnavnet Egge, både i Steinkjer og i Lier. Eggen, Eggene og Besseggen er fjell eller fjellformasjoner med egg i navnet.. Norges høyest beliggende egg er på Styggedals- og Skagastølsryggen.. Referanse

botn - norsk bokmål definisjon, grammatikk, uttale

Botn (også kalt Rissa-Botn og Botnen) er en innsjø i Indre Fosen kommune i Trøndelag. 37 relasjoner Definisjon av bot i Online Dictionary. Betydningen av bot. Norsk oversettelse av bot. Oversettelser av bot. bot synonymer, bot antonymer. Informasjon om bot i gratis engelsk online ordbok og leksikon. substantiv maskulin-feminin 1. pengesum som skal betales som straff for en overtredelse parkeringsbot fartsbot 2. religion handling som viser at man angrer..

Norsk stadnamnleksiko

Oppvelling er ei form for vertikal blanding av vassmassar som skjer under bestemte vilkår i havet, og som fører til at kaldt, tungt og næringsrikt vatn frå botn kjem opp og erstattar overflatevatnet.. Når vind bles over ope hav, vil dei øvre vasslaga bli dradd med i vindretninga, men på grunn av corioliseffekten vil vasstraumen i overflata bøye av 45º til høgre for vindretninga på. Definisjon av bøy i Online Dictionary. Betydningen av bøy. Norsk oversettelse av bøy. Oversettelser av bøy. bøy synonymer, bøy antonymer. Informasjon om bøy i gratis engelsk online ordbok og leksikon. bøy. Oversettelser. English: crook

- Botnbreer er den minste typen, og ligger i en forsenkning i fjellsidene som vi kaller en botn. Botnbreer ligger ofte på le- og skyggesiden av fjellene, for der samler snøen seg, og sola kommer ikke så lett til. Dalbreene er større og fyller hele dalbunnen, og er ofte utløpere fra en platåbre, som dekker et helt fjellområde Elementærpartiklar er dei aller minste, udelelege partiklane i naturen. Alt stoff (all materie) er bygd opp av elementærpartiklar. Den mest kjente elementærpartikkelen er elektronet. Eit atom inneheld eitt eller fleire elektron som bevegar seg rundt ein atomkjerne. Elektrona er bundne til kjernen med elektromagnetiske krefter vide, relativt flate landområder over eller under skoggrensen. I Norge er det en rekke vidder av forskjellig alder. Den viktigste er restene etter en gammel overflate som ble dannet ved forvitring i begynnelsen tertiærtiden og tidligere

botn på bokmål Nynorsk-bokmål oversettelse DinOrdbo

 1. Bygging av en Nordmørslystring. Båtbyggingsprosjekt som oppdateres jevnlig med nye bilder og tekst
 2. Kartserien Norge 1:50 000 har eit rutenett av linjer som står vinkelrett på kvarandre (blå farge). Linjene strekkjer seg frå botn til topp av kartet, og frå høgre til venstre side. Dette er hjelpelinjer i eit kartkoordinatsystem som blir kalla UTM. Ei kvadratisk rute har sidelengder på 2 cm i kartet. Ruta tilsvarer 1 x 1 km i terrenget
 3. istrativ ordliste frå bokmål til nynorsk. Lista er meint å vera eit hjelpemiddel for offentleg tilsette som skal..

Geologisk ordliste Norges geologiske undersøkels

Ein fønvind er ein varm og tørr, ofte kortvarig, vind som fell nedover ei fjellside, på motsett side av fjellet enn der vinden kjem frå.Uttrykket fønvind blir særleg brukt i Alpane, men det finst òg ei rekkje andre namn på dette fenomenet i andre fjellområde.Her i Noreg oppstår ofte fenomenet på Austlandet i vestavindssituasjonar, og på Nordvestlandet i situasjonar med mild og. U-daler finnes bare der det er fjellrikt terreng og har vært nedising i istidene i kvartær, det vil si rundt polarområdene på begge sider av Jorda.På den nordlige halvkule er det i første rekke Norge og Grønland som har slike landskapsformer, men de finnes også i Canada og i Rocky Mountains.Nedising i høyfjellsområder gjør at slike daler også finnes i Alpene og Himalaya Alpine landformer ble til i løpet av kvartærtiden, og er det villeste og mest forrevne fjellnaturen kan by på. Dannelsen av disse formene har startet med at en botnbre har erodert seg inn i fjellsiden og laget en tydelig skålform med steile vegger i bakkant. Når isen smelter blir det som er igjen til en liten dal, som kalles botn Definitions of Botn (geologi), synonyms, antonyms, derivatives of Botn (geologi), analogical dictionary of Botn (geologi) (Norwegian

platåbre - Store norske leksiko

botn m. (Gen. botns, botz, Dat. botni, Fit. botnar), Bund. Som Gårdnavn brugt om Steder, liggende ved Enden af en Fjord, en Indsø eller en dyb Indsænkning på Land. I de sydligste Egne på Østlandet udt. Bånn, i den vestlige Del af Oplandene Bått. I Nordland er Ordet ialfald i Stedsnavne nu gjerne Intetkjønsord Kvikkleire er en spesiell type leire som forekommer i Norge, Sverige, Finland, Russland, Canada og Alaska under marin grense.Dette er leire som er avsatt med en intern gitterstruktur i et marint miljø, deretter har salt blitt vasket ut av ferskt grunnvann etter at landområdene hevet seg etter siste istid.Når saltet som sørger for elektrostatiske bindinger mellom leirepartiklene er vasket. Hvis botn nektes betalt, blir det gjerne fengselstraff i stede. - Betinget fengsel vil si at lovbryteren på visse betingelser slipper å sone dommen i fengsel. Hvis man da begår nye lovbrudd innen prøvetiden må man sone den betingede dommen Bølgjebryting eller brenning er i væskedynamikk ei bølgje der amplituden har nådd eit kritisk nivå der somme prosessar brått startar slik at store mengder bølgjeenergi vert omforma til turbulent kinetisk energi.På dette stadiet gjeld ikkje lengre enkle fysiske modellar som skildrar bølgjedynamikk, særleg dei som tar utgangspunkt i lineær oppførsel

Fellesorganisasjonen (FO) er fagforeningen og profesjonsforbundet for om lag 31 000 barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere Definisjoner. Turer. Prøveseiling 2012. Kristiansund - Trondheim 2013. Nettkart. Ny nettstedaktivitet. Byggingen‎ > ‎Prosessen‎ > ‎ Botn. Båtens to første omfar utgjør botn i båten. Halsene (halsbordene) utgjør første omfar, mens rembordene utgjør det andre omfaret Stillingsannonser: Barnehagelærere og Barne- og ungdomsarbeidere. Søknadsfrist: 29.11.2020. Lærervikariat Åfarnes skole 80% ut skoleåret 2020/202

Stortinget.no inneholder informasjon om saker som behandles i Stortinget, oversikt over møter og høringer, informasjon om stortingsrepresentantene, omvisninger, læringsspill, kurs med mer Billedtekst: Bunadsslipset viser korleis ein i ny design har revitalisert bunadstradisjonen. Dette er ei revitalisering med dobbel botn- som vi veit er jo også bunaden sjølv resultatet av ein revitalisering, drakter rekonstruert av historiske forelegg. Kor vellukka er Geriljabroderiet om vi ser på det som ein revitaliseringsprosess Svar til BASIS i kryssord og piler. Finn de beste svarene og synonymer for å fullføre hver type puslespill og få kryssordhjelp. Blant svarene du finner her, er den beste ENDE med 4 bokstaver, ved å klikke på den eller andre ord, kan du finne lignende ord og synonymer som kan hjelpe deg med å fullføre kryssordene Målerøret har ein skrå botn og har mindre diameter enn kanna. Dermed blir det lettare å lese av nedbørsmengdene meir nøyaktig. På ein automatisk nedbørsmålar blir vekta av nedbøren målt og rekna om til millimeter. Ein annan type automatisk nedbørsmålar er pluviometer Ei brytande bølgje er ei bølgje der botn av bølgja ikkje lenger kan halde oppe toppen av ho, og ho kollapsar under si eiga vekt. Ei stor brytande bølgje kan utøve eit trykk på opp til 50 til 100 kilopascal, som kan vera nok til å knuse eit skipsskrog

Landform - Wikipedi

 1. betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg. Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne
 2. dre tettleik vil den stige på grunn av gravitasjonen. Når eit volum av ei væske stig vil det presse bort tilsvarande volum av den same væska
 3. Vebjørn Botn Kandidatnr. 105 Bachelor i Nautikk y-veg Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap/Institutt for maritime studier Rettleiar: Guro Persdotter Fjeld Innleveringsdato: 03.05.2019 Eg stadfestar at arbeidet er sjølvstendig utarbeida, og at referansar/kjeldetilvisingar til alle kjelder som er brukt i arbeidet er oppgitt, jf

Behov for synonymer til SPISS for å løse et kryssord? Spiss har 364 treff. Vi har også synonym til skarp, torn og kvass NVE har gitt tillatelse til en 1,8 km lang jordkabel fra Finnfjordbotn transformatorstasjon til Botn. Det gis tillatelse til Troms Kraft Nett primært omsøkt plassering av kabelendemast ved Botnelva. Videre er det gitt tillatelse til en 4,2 km lang luftledning frem til Skipvika. Luftledningen skal bygges med H-master i brun farge

isbre - Store norske leksiko

Bosetting - Definisjon av bosetting fra Free Online Dictionar

 1. Synonymer a FJELLKJEDE i kryssord, 60 lignende ord, nyttige for å løse et hvilket som helst ordspil
 2. (Dette er ingen rettskrivningslære, men enkelte eksempler, regler og gode råd. Du har anledning til å bruke ordbok eller ordliste til eksamen, og det første rådet handler om det. Se ellers under Råd om bøyning og Råd om språklige hjelpemidler). Fortsett lesing
 3. Når definisjonen bruker begrepet saman­slutning, er det for å inkludere både samvirkeforetak med selskapspreg og samvirkeforetak med foreningskarakter. Hvordan man tradisjonelt har betegnet en sammenslutning, er ikke avgjørende for om den faller inn under loven. Det avgjørende er om sammenslutningen oppfyller vilkårene i definisjonen
 4. Basehopp er pr definisjon risiko, men samtidig ein lovleg aktivitet. Senterpartikommunen Ørsta på botn - Sjekk korleis kommunen din forvaltar natur og kulturmark

Glasiologi har jeg ikke mer enn beskjeden greie på. Er kjent med en del bretyper som platåbre, dalbre, botnbre, hengebre, utløpsbre osv., men synes har ikke funnet noen klare definisjoner som helt entydig avgrenser dem. Så jeg håper det er noen eksperter der ute som.. Definisjoner av de ulike konsekvensklassene er basert på DSB sine veileder Samfunnssikkerhet i arealplanlegging og «ROS analyser i arealplanlegging». Begrep Liv/helse Miljø Skade på forsyning, eiendom mm Ubetydelig Ingen personskader Ingen skader Systembrudd uvesentlig, ikke behov for reserveløsninger

Definisjon og Betydning Botnbr

 1. Svar til FORDYPNING i kryssord og piler. Finn de beste svarene og synonymer for å fullføre hver type puslespill og få kryssordhjelp. Blant svarene du finner her, er den beste BULE med 4 bokstaver, ved å klikke på den eller andre ord, kan du finne lignende ord og synonymer som kan hjelpe deg med å fullføre kryssordene
 2. Allskog meiner på si side at avrenning frå jordbruk og skogsdrift ikkje reknast som forureining etter definisjonen i lova. Og viser vidare til at det er dei enorme og unormale mengdene nedbør som har gjort det vanskeleg. Fylkesmannen legg til grunn at forureining frå skogbruket kan vere forureining i konflikt med forureiningslova
 3. Definisjon fotpleie Kosmetisk behandling av fotens hud og negler med redskaper som ikke kan påføre skade. Fotpleie skal kun utføres på en frisk fot, og på personer uten sykdommer som påvirker føttene. Definisjon fotterapi Forebygger og behandler lidelser knyttet til fotens hud, negler, skjelett og muskler
 4. Grunn pløying, skumpløying, faller f. Reinbeite, Spot 5, vegetasjonskart, erosjon. Før i tiden trodde folk at det lå lommer med helt flytende leire. Mangler: definisjon Dental erosjon. Moderne tannslitasje og ny folkesykdom - Den norske. Den vanligste definisjonen av dental erosjon er «tap av tannens hardvev ved en

Definisjonen. Ifølgje Store norske leksikon er dette definisjonen av populisme: «Populisme er en betegnelse på en ideologi, strategi eller kommunikasjonsform som appellerer til 'folket', som motsetning til 'eliten'. Oxford-ordboka definerer populisme slik: «Support for the concerns of ordinary people. » Populisme vil altså seie å vera oppteken av livet og interessene til folket Grytehullsjø i Finland. Grytehullsjøen «Meerauge» i Bodental, Kärnten, Østerrike. Vannet er helt klart og næringsfattig, og på bunnen ser man tydelig døde trær. Kart over grytehullsjøer i Ullensaker kommune. Alle de navngitte innsjøene er grytehullsjøer, og Svenskestutjern øverst i kartet har ikke kontakt med grunnvannet Kanskje var regnvær sist torsdag (16. apr) utløser? Antar kant på skare som svakt lag siden sola ble speilet så godt på gliflaten senere på dagen. Det går an å forsvare påstanden om at det største skredet som har gått i bollen både er str 3 og 4 ut i fra definisjon (skadepotensiale og utlølassifisering). Så kanskje 3.5 er rett Også OECD brukar eit omgrep for relativ inntektsfattigdom om personar som er i botn av inntektsfordelinga og kallar det «poverty». - Norge skil seg ut, seier forskar ved SSB, Rolf Aaberge. Aaberge er internasjonal ekspert på økonomisk ulikskap og blant forskarane ved SSB som forskar på det han sjølv omtalar som fattigdom

 • Hørat.
 • Registreringsskylt land.
 • Sabatti sapphire.
 • Wikipedia inferno.
 • Verkaufsoffener sonntag balingen 2017.
 • Captain morgan drink oppskrift.
 • Design og håndverk vgs akershus.
 • Scissor sisters i don t feel like dancin.
 • Bff test zu zweit.
 • Kjerringråd for å lage jentebaby.
 • Symptomer på drypp hos hund.
 • What is your bmr.
 • Sosiolekt og dialekt.
 • 1 10 på dansk.
 • Sabatti sapphire.
 • Lyr smak.
 • Ewg dresden 2 raum wohnung.
 • Store p oslo.
 • Lexus is 200 wady.
 • Stanley alarmstasjon.
 • Rødbetsuppe trines matblogg.
 • Ferskt brød på tur.
 • Stor straight yatzy.
 • Kompresjonsbehandling venøse sår.
 • Personlig bursdagskort.
 • Hvordan er polakker.
 • Chicago b søk og skriv.
 • Neu in münchen freunde finden.
 • Hvor ligger sofia.
 • Supporterutstyr liverpool.
 • Bordfeste pc skjerm.
 • Musikk quiz fra 80 tallet.
 • Hvor er det geysir.
 • Institut für rechtsmedizin aachen.
 • Chiari behandling.
 • Nadya khamitskaya skal vi danse.
 • Squamous cell carcinoma dog.
 • Vær så snill på engelsk.
 • Zweite liga die indianer von cleveland sind zurück 1998 stream.
 • Time person of the year.
 • Ikm instrutek bergen.