Home

Argumenter for å beholde nynorsk

For og mot argumenter-nynorsk undervisning - Skole og

Men det gir liten mening å si at de er så like at man forstår begge hvis man lærer det ene og klage på at vi lærer litt av begge to. Hvis de er så like så er det jo ingenting i veien for å lære litt nynorsk da det uansett gjør at man lærer det samme som med bokmål Selv om nynorsk virker unødvendig, selv om nynorsk virker vanskelig: Ikke glem at det er en viktig del av oss! Dette skriftspråket er vårt, det er noe vi kan være stolte av. Engelsk kan alle. Språket sier noe om hvem vi er, hvor vi hører til, og til syvende og sist er vi alle stolte av å være nordmenn SPØRSMÅL hei. jeg er en gutt som er 15 år og skal nå opp i tentamen og eksamen. første spørsmålet mitt. hvorfor skal vi ha NYNORSK på ungdom skolen når vi ikke skal ha det videre på videregående? jeg skal også ha matte. vi skal jo følge den nye lærerplanen. ikke L97. når jeg gikk i 8 og 9 fikk vi den forige tentamens oppgaven til å øve på. men nå får vi ikke den Argumenter Imot: Trekker oss tilbake, få som vil ha det, få som bruker det, ingen nytte senere i livet . De fant ut at kommunenen kunne bestemme om de ville ha nynorsk eller bokmål. Ivar Aasen beynte å reise rundt i landet og dannet den første nynorske ordboken

Nynorsk - bare en landeplage? - Aftenposte

Nynorsk I dette innlegget skal jeg argumentere for nynorsk. På norske skoler er det nye snakk om vi egentlig bør ha nynorsk i skolegangen. Begynner nynorsk å bli utdatert eller skal vi beholde det. Min mening er at vi bør beholde nynorsk i skolegangen. Argument 1: Norske dialekter Nyere forsking viser at hvis du ka Trass den useriøse formuleringa av spørsmålet ditt, skal eg gi deg nokre gode grunnar til at vi lærer nynorsk på skulen. Likevel vert det dumt å berre snakke om nynorsk, og eg vil heller snakke om sidemål, då dei med nynorsk som hovudmål er nøydde til å lære seg bokmål.. Det tryggjar det språklige mangfaldet i Noreg, gjennom at alle lærer både bokmål og nynorsk Dette sier i seg selv at nynorsken kan være på vei til å forsvinne. Så hva skal man gjøre for å beholde nynorsken? Jeg selv har bokmål som hovedmål, og jeg, som mange andre bokmål-elever, synes det er et strev å skulle lære seg nynorsk Har i oppgave å finne argumenter for at vi skal lære nynorsk. Det eneste jeg finner på nettet er fjortiser som synes nynorsk er teit, og ikke skjønner hvorfor vi skal lære det. Har noen argumenter, men vet ikke om de er sanne?: - Hvis man jobber i staten(?), og får et brev på nynorsk må man kunne.. Det er ikke vanskelig å være enig i Meisens økonomiske standpunkt, men dette kan likevel ikke være det eneste vurderingsmomentet. Norge har svært god økonomi i forhold til de fleste land i verden og økonomi er derfor ikke et tungtveiende moment for oss når vi vurder om vi skal beholde det norske språket i fremtiden

Den 80% bør kjempe for å beholde dialektene sine, og den 20% bør fortsette å snakke normalisert norsk slik de gjør i dag. Forskning viser også at du utvikler de generelle språkferdighetene dine ved å mestre både bokmål og nynorsk. Det vil si at det blir lettere å lære f.eks. spansk, tysk og andre fremmedspråk Eit anna alternativ er å seie at den klassiske analysen av bokmål og nynorsk som to variantar av same språk er feil. La oss sjå nærare på dette siste alternativet. To ulike språk. Det er ingen tvil om at innhaldsorda i bokmål og nynorsk stort sett er dei same. Det heiter hest, bil, mat, bok, osb. Den store skilnaden ligg i bøyingsverket Ivar Aasen fulgte noen av P.A. Munchs tanker og samlet inn opplysninger om norske dialekter. [omstridt - diskuter] Han ga ut Det norske Folkesprogs Grammatik i 1848 og Ordbog over det norske Folkesprog i 1850.I 1853 ga han ut Prøver af Landsmaalet i Norge, og han hadde dermed lagt grunnen for et nytt norsk språk.Aasens nye språk bygget på dialektene fra Vestlandet, Agderfylkene, Telemark. Argumenter for å bruke rusmidler kan nettopp være at de kan bidra til at en føler seg vel, at. Fire argumenter Et vanlig argument for karakterer blant lærere er at elevene må bl

Hvorfor skal vi ha NYNORSK? - Ung

Jeg synes ikke du kommer med noen overbevisende argumenter for å beholde nynorsk som offisielt skriftspråk. Og Ivar Aasens motiver gjelder ikke lenger. Gulsnøv: Einaste argumentet for bokmål er at det har fleire brukarar, og at desse bokmålsbrukarar har eit irrasjonelt hat mot nynorsk,. Som sagt har dette lenge vært et aktuelt tema i Norge. Tidligere har vi konkludert med at vi bør beholde begge skriftspråkene, men personlig mener jeg at vi bør fjerne sidemål i skolen, da snakk om nynorsk. Å lære seg nynorsk i tillegg til bokmål er både tidkrevende og vanskelig å lære seg

1 Påstand: Å fjerne sidemålskarakter og eksamen i norsk får hele faget til å bryte sammen, siden sidemålet, les nynorsken, er en så sentral del av faget. Svar: Det stemmer selvsagt ikke for de som gidder å sette seg inn i den gjennomgående norskplanen i skolen 11 grunner for å beholde forbudet mot cannabis i Norge. Faktasamling. 11 punkter som beskriver hva som er farlig med cannabis, og hvorfor et forbud er viktig for å begrense cannabisskadene i samfunnet. Denne kunnskapsoppsumeringen er utarbeidet av Juvente,. © 2012 Icy Pixels. Designed with love, coded with care..

Nynorsk på norske skoler - nødvendig eller ikke? - Daria

Oversettelse av argumentere til nynorsk i bokmål-nynorsk ordbok - Flest oversettelser, helt gratis. Gi argumenter for noe, begrunne noe. Hjelp oss å bli bedre. Bli med å gjøre denne ordboken enda bedre! Du kan legge til en oversettelse som ikke fins i ordboken, eller du kan stemme et allerede foreslått ord rett eller galt. Legg til. Ofrer nynorsken for å beholde skolen. SANDNES: - Dette er ikke en målsak. Vi går over til bokmål for å kunne rekruttere flere elever til skolen, sier rektor Albert Mo på Soma skole. Men det er ikke med lett hjerte han gir opp nynorsken. Tone Holmquist. Framtidig hovedmålform ved Soma skole

Hvorfor Norge ikke trenger nynorsk - Med vennlig hilsen Pette

 1. st mulig skade. Hvis du ikke kan vise at problemet har en løsning så si hvorfor du mener det er uløselig. Etter at alle argumenter er gitt en forsvarlig.
 2. - Nynorsk bør være valgfag. Det er ikke nødvendigvis det å beherske nynorsk og bokmål som gjør deg smartere, men å beherske flere språk. Det kunne med andre ord like gjerne ha vært kinesisk på timeplanen
 3. I denne teksten skal jeg argumentere for at vi skal ha både nynorsk og bokmål på skolen. I dag er det mange som har forskjellige meninger om nynorsken i Norge. Noen mener at det er viktig å lære, mens andre synes det er unyttig. I 1885 ble det vedtatt at nynorsk og bokmål skull
 4. På slutten av 1800-talet var det den framkjempa retten til å snakke språket i våre ulike dialekter - og attpåtil skrive det (Likestillingsvedtaket av 1885/nynorsk etter 1929) - som.
 5. Staten kan ikkje berre vedta at nynorsk ikkje skal finnast, og at alle skal skriva bokmål. Og her har du den vanlegaste metoden Sigbjørn Hjelmbrekke brukar for å argumentera for nynorsken. - Eg ville starta med at nynorsken er ein viktig del av norsk kulturhistorie, medan bokmålet er eit meir innlånt språk
 6. Språkforskeren Arne Torp har utrykt at dialektene etter hvert kommer til å dø ut. Om vi ønsker å motvirke denne utviklingen og bevare dialektene, er det sannsynligvis nødvendig med en aktiv innsats. Mange mener derimot at vi bare bør la utviklingen gå sin gang, og la dialektene dø ut. Hva kan være gode argumenter for det? Naturlig.
 7. Å drøfte betyr å diskutere med seg selv på en objektiv måte. I en drøfting benytter man fakta, eksempler og argumenter for å belyse et tema fra flere sider. Den drøftende skrivemåten er standard innen akademia og mye brukt i skoleoppgaver og norskprøver

Vil beholde nynorsk - NRK Sørlandet - Lokale nyheter, TV

I stedet for å tvinge den skriftlige nynorsken på bokmålselever, burde målfolket konsentrere kreftene om å beholde de nynorskelevene som allerede undervises i nynorsk, særlig i randsonene hvor frafallet i dag er hele to tredjedeler når elevene går fra grunnskolen over i videregående. Denne artikkelen sto på trykk i Ordet 2/2015 Argument er en begrunnelse for et synspunkt, og vi bruker argumenter når vi forklarer noe eller prøver å overbevise noen. Å argumentere betyr egentlig å klarlegge eller bevise noe. I en muntlig debatt, for eksempel om et politisk emne, vil den som har de beste argumentene på hånda, gå seirende ut av debatten I Høyres forslag til partiprogram foreslås det igjen å fjerne egen karakter og eksamen i sidemål. - Et angrep på nynorsken, mener Noregs Mållag beholde jobben beholde jobben / beholde makten beholde makten / beholde kontrollen beholde kontrollen / beholde livet beholde livet / han fikk lov til å beholde gården han fikk lov til å beholde gården / et skjørt som beholder fasongen et skjørt som beholder fasongen / du kan bare beholde støvlene på du kan bare beholde støvlene på / jeg beholdt mistanken for meg selv jeg beholdt. 12 argumenter mot tildekking Forfatteren Sylo Taraku hevder i den viktige boken Innvandringsrealisme at hvis vi ikke lykkes med integreringen kan vi få økt konfliktnivå

Selv om nynorsk er norsk, så må de faktisk tenke helt annerledes når de skal lære seg å skrive nynorsk. For noen elever byr ikke dette på problemer, men for de aller fleste er det faktisk en så stor utfordring at de gir opp I spørreundersøkelsen hadde vi et batteri av utsagn med argumenter for eller imot skolenedleggelser, og respondentene ble bedt om å svare hvor enige de var i utsagnene. I Figur 3 er søylene for utsagn som gir argumenter for skolenedleggelser farget i grønt, mot skolenedleggelser i lilla, mens mer nøytrale utsagn har oransje søyler Dårlige Argumenter For Å Beholde Oljeaksjene lainnya. Det største problemet med energiaksjeutvalgets rapport er ikke at de anbefaler å beholde oljeaksjene i oljefondet, men at argumentene er så dårlige. I sitt svar til kritikken av Energiaksjeutvalgets rapport.

Selv sliter han med å finne argumenter for å skrive nynorsk. - Det er ikke sant at du er avhengig av å kunne skrive nynorsk for å få jobb. Når mine barn har spurt om hvorfor de må skrive nynorsk, har jeg for lengst gitt opp å bruke argumentet om at du risikerer å måtte kunne det om du en dag får jobb i forvaltningen På ungdomsskulen hata eg nynorsk. Nynorsk er sidemålet mitt. Nynorsk var kjedeleg, unødvendig, stygt og gammaldags. Eg såg verkeleg ikkje nokon fordelar med nynorsk. På vidaregåande byrja eg gradvis å finne nynorsk meir interessant, og då eg verkeleg forstod at nynorskbrukarar har rett til å bruke målforma si, og nynorsk blei finare og finare for [

For å gjøre overgangen til de norske ordformene mjukere, blei de nye formene i første omgang innført som valgfrie former vsa. de gamle danske. Så kunne den enkelte få tid til å venne seg til det nye og sjøl velge mellom nytt=norsk og gammelt=dansk. Slik kom valgfriheta i bokmålet til å være nasjonalt grunngitt fra første stund av Selv synes jeg nynorsken er et grautmål, sier Pettersen. Vi ser vel ikke for oss at vi kommer til å oppleve å kunne selv få velge nynorsk i løpet av de årene vi er på skolen, sier Frede og. Nynorsk og bokmål er jamstilte målformer i Noreg, og det har dei to skriftspråka vore sidan 1885. Etter mange år under dansk styre og med dansk som einaste skriftspråk i Noreg voks nye språklege idear fram frå midten av 1800-talet Hvis vi skal ha leksefri skole må det bli mer tid på skolen til å gjøre leksene der. En løsning på dette er lengre skoledager. Hvis skoledagene fortsetter å være like korte, blir det bare mindre læring, og det blir bare dumt. Mot leksefri skole: Et siste argument handler om familie. Mange mener at lekser knytter familiene sammen

Argumenter for bevaring av dialektene - Studienett

 1. - Du taper ingenting på å forhandle om lønn, det verste du kan få er «nei», sier forbrukerøkonom Silje Sandmæl i DNB. Hun tror arbeidsgivere setter pris på medarbeidere som tar initiativ til lønnsforhandling - når de mener at de fortjener mer lønn
 2. kompetanse aktivt for å bidra til at virksomheten skal nå sine mål - forklar hvordan ; Jeg er i besittelse av fagkunnskap og eventuelt ledelseskompetanse som virksomheten bør verdsette/verdt å beholde - beskriv/argumentér; Jeg kan analysere en kompleks problemstilling, finne essensen, deretter anvise tiltak
 3. Argumentere betyr å føre frem bevisgrunner eller argumenter. Det betyr også å tale for en sak.. Store norske leksikon Logg inn. argumentere Brødsmulesti Du må være logget inn for å kommentere. Store norske leksikon er et gratis og komplett oppslagsverk skrevet av fagfolk på bokmål og nynorsk

Du kan ikke få fjernet treet hvis naboen har en god grunn for å beholde det. Men det er ikke naboens subjektive grunner, men objektive grunner som skal legges til grunn. Her er noen argumenter for at trærne skal stå: Det beskytter mot innsyn: Det viktigste er å beskytte den vanlige uteplassen, for eksempel terrassen Selv om medlemsmassen er i stadig vekst, ønsker vi fortsatt flere medlemmer. Kjøpeutbytte og gode medlemstilbud er viktige argumenter for å rekruttere og beholde medlemmer. Coop Mastercard er et godt tilbud til våre medlemmer. Kortet gir deg 1 % ekstra kjøpebonus på alt du handler i Coops butikker. Les mer om Coop Mastercard her Argumenter for og mot. Flere benyttet seg av muligheten til å gå på talerstolen for å ytre sine meninger om denne saken. Blant annet Gunnbjørn Berggård (AP), som mente at tiden for UMS var forbi. - Jeg mener at det er på tide å vurdere UMS sin funksjon Argument er en samling påstander som er innbyrdes relaterte som ett eller flere premisser og en konklusjon. Et argument er ikke sant eller falskt, men gyldig eller ugyldig. Det er gyldig dersom konklusjonen er underbygd av premissene, det er logisk gyldig dersom det er umulig at premissene er sanne og at konklusjonen er falsk. I det sistnevnte tilfelle har vi et deduktivt argument, mens den.

beholde på nynorsk Bokmål-nynorsk oversettelse DinOrdbo

Om nynorsk hadde blitt tatt ut av grunnskolen, hadde elever hatt én ekstra skoletime i uka. Den kunne de brukt på å jobbe med lekser, og få profesjonell hjelp av en lærer. Om nynorsken hadde blitt byttet ut med matematikk, hadde alle fått en bedre mulighet til å forstå noe vi aldri slutter å lære Jobben går mye ut på å stryke kvinnene til å bli trygge på valget om å beholde det uventede barnet eller ikke. Amathea er en gratis tjeneste, og offentlige tilskudd sørger for driften. De er livssynsnøytrale og tilgjengelige på telefon, epost og sms om du ikke har anledning til å møte opp på et kontor (- Det å skulle fornorske dansken, mente Welhaven var å vulgarisere språket) - Det aller beste ved å beholde dansken var at man slapp å gjøre «noen ting». Dvs, man måtte lære bøndene å skrive. Men man ville slippe å bruke masse tid på å utvikle et helt nytt språk, som ingen kunne fra før beholde oversettelse i ordboken norsk bokmål - norsk nynorsk på Glosbe, online ordbok, gratis. Bla milions ord og uttrykk på alle språk

beholde i norsk nynorsk - Norsk bokmål-Norsk nynorsk

Debatt Etter den siste tids engasjement og utvikling i debatten føler vi behov for å utgreie for vårt syn i saken.. I november 2018 på Rockwools nabomøte; Å rive de gamle og forfalne lagerbyggene på fabrikkens tomt har vært et tema lenge. Nå skal det bygges råvarelager på egen tomt der støy- og støvplager vil bli begrenset og det blir kort vei fra råvarelager til produksjonen «25 under 25»: Nynorsk er som norrønt i respirator. Forstå meg ikke feil. Selve språkvarianten og dens frivillige bruk av enkelte vestlendinger kan jeg leve med. Det at jeg derimot har. Radioaktivistene mener flere argumenter taler for å beholde FM-nettet: Miljø og økonomi. Det finnes et stort antall FM-apparater i Norge. Anslagene varierer fra 8,5 millioner til 20 millioner

Norge er imidlertid allerede er så grundig eksponert for svingninger i oljesektoren at vi ikke får noen som helst spredningsgevinst ved å beholde oljeaksjene. Disse 35 prosentene i ekstra risiko er dermed rent tap, selv om de gjelder en liten andel av aksjene Denne vekslingen mellom de to tidene vil det bli slutt på neste år, og nå diskuterer man hvilken av de to tidene man skal beholde. Det har vært to debattinnlegg om dette i BT. I det ene innlegget får vi vitenskapelig begrunnede argumenter fra tre professorer for hvorfor vi skal velge vintertid, og i det andre kommer Viviann Sandvik med gode argumenter for å velge sommertid Norsk: ·Gi argumenter for noe, begrunne no Rådmannens 14 argumenter for å beholde likeverdige politi- og lensmannstjeneste med Vågan. DEL. 1. Krav til responstid. Det er ikke tilfredsstillende for befolkningen i Vestvågøy at politiet ikke til enhvertid kan innfri kravene til responstid

- Kommunen hadde svake argumenter. En av dem er nok at kommunen ønsker å beholde makten og bestemmelsesretten. BPA kan virke truende for arbeidsplassene i kommunen Sterk opinion i Kongsberg for å beholde sykehuset Det nærmer seg avgjørelse av tomtevalg for et nytt felles sykehus i Buskerud. Men i Kongsberg og Numedal samler både politikere, næringsliv og befolkningen seg i krav om å beholde lokalsykehuset Lærere bygger sine argumenter og begrunnelser både på forskning og erfaring. Samtidig skal vi møte forskning med en kritisk og analytisk tilnærming. Utdanningsforbundets forskningspolitikk bygger på disse grunnleggende forutsetningene og som profesjonsorganisasjon skal vi ta vårt ansvar for at ny og relevant kunnskap utvikles, kommuniseres og tas i bruk I den forteller han forteller om hvordan nynorsken var med å demokratisere det norske språket. Nynorskbrukeren i Grepstad slår også et slag for nynorsken og argumenterer for hvorfor nynorsk.

Hvis flertallet ønsker å beholde nynorsk som hovedmål, tenker jeg at vi kan gjøre det, sier Naglestad. - Jeg er oppvokst i Kristiansand og på Byremo og har hatt nynorsk som hovedmål. Jeg ønsker bokmål som hovedmål på Byremo også, men uansett mener jeg det er viktig med en ryddig prosess rundt det. Hvis vi skal bestille nye lærebøker, må vi ha bestemt målformen først, legger. til å bytte tilbake til nynorsk. Blant de som hadde beholdt nynorsk som hovedmål, var flere i tvil om hvilken målform de kom til å bruke i studier og arbeid senere. Noen var veldig bevisste på at de ønsket å holde på nynorsken. Elevene møter lite nynorsk på skolen. På ungdomsskolen prøver norsklærerne å g Argumenter for at vi skal ha nynorsk på skolen. I Norge har vi hatt to skriftspråk, tre hvis du regner med samisk. Samisk er ikke egentlig et skriftspråk, men hvorfor har vi to, det er fordi Norge hadde vært tatt til «fange» av Danmark i ca. 300 år

La oss være enige: Ta livet av nynorsken en gang for alle

 1. I NRK er det krav om 25 % nynorsk skrift og normert tale. Høsten 2018 tok den kjente NRK P3-profilen Ronny Brede Aase et oppgjør med russeservicebransjen som krevde ekstra betaling fra russ som ønsket å ha teksten på russekortet sitt på nynorsk. Nynorsk skal ikke være et tilvalg som man må betale ekstra for, mente han
 2. Så til skyteskiven, som altså er opplæringen i bruk av bokmål og nynorsk i den norske skole. Her er noen argumenter [antakelig de første i rekken av mange]: 1) Opplæring/indoktrinering i en skriftnorm er udemokratisk. Ønsker man ytringsfrihet, nytter det ikke å kreve at ytringene skal legges fram på den ene eller andre standardnormen
 3. Ivar Aasen Argumenter For Nynorsk Article 2020 ⁓ more. Check out Ivar Aasen Argumenter For Nynorsk reference - you may also be interested in Hvorfor Ville Ivar Aasen Ha Nynorsk and on Pursennid Ex-lax Tabletter
 4. st to år, eller i nordiske land i
 5. Argumenter! - les og skriv; Eksempeltekster og skriverammer. Argumenterende tekst: Digital mobbing Skriv inn rett ord for dei det ikkje er lov å bruke på nynorsk! 4. «An-be-het-else»: Åpenhet og diskusjoner om digital mobbing er svært viktig for å stoppe mobbingen fordi.
 6. d.The LEXIN dictionary contain many pictures and are easy to use

Norsk Målungdo

 1. Det er enda mer norsk enn både nynorsk og bokmål. Øyvind: - Mamma hadde nynorsk som hovedmål da hun gikk på skolen. Hun fortalte at det var lett for henne å lære seg bokmål fordi det er mer utbredt enn nynorsk. Sånn sett er vel ikke nynorsk mer norsk enn bokmål. Roya: - De fleste store aviser er jo på bokmål
 2. For elever med nynorsk som hovedmål: Regjeringen har i dag i en pressemelding erklært at de ønsker å oppheve Jamstillingsvedtaket fra 1885, som likestiller bokmål og nynorsk som norske skriftspråk. Fra nå av er det nynorsk som skal være Norges eneste offisielle språk. Bakgrunnen for det nye vedtaket, er at det bare er 9 % av landet
 3. - Eg meiner verken nynorsk eller bokmål skal lide, men vi veit at det spesielt er nynorsken som blir nedprioritert med valgfritt sidemål. I Noreg er det over seks hundre tusen nynorskbrukarar. Det å læra både bokmål og nynorsk har mykje å seie for Noreg som nasjon, forklarer 17-åringen
 4. 6) Til tross for at det er mange som bruker nynorsk daglig, bør dette språket omtales som en museumsgjenstand som det kun av kulturelle årsaker kan være grunn til å bevare for ettertiden, men.
 5. - Det å ha to likestilte skriftspråk, er slik vi har klart å beholde dialektene våre i Norge. Sånn er det ikke i Stockholm - der snakker de stockholmsk, sier Jan Erik Vold. Bokmålsforfatteren har nå signert et opprop for å bevare nynorsken, fordi han frykter at vi - om vi ikke setter ned foten - snart går over til å snakke engelsk med hverandre
 6. Begge språkene er en viktig del av norskfaget. Et norskfag uten nynorsk vil være et halvt norskfag, mener lederen i mållaget. Les også: Sikrer elever nynorsk; Dramatisk. Hvis Høyre får flertall for sitt forslag, vil det, ifølge Aasbrenn, være en dramatisk endring av posisjonen for nynorsk i Norge
 7. Her er nynorsk svært bra. Nynorsk er et helt eget norsk språk som er basert på dialekter og gammelnorsk. I nynorsk kan man se masse norsk kultur og historie, så derfor er det litt rart at så mange negative til det. Det er vanskelig å si om det er positivt eller negativt at så mye av våre språk stammer fra dansk

Privatperson. Dine saker, utbetalinger, meldinger, meldekort, aktivitetsplan, personopplysninger og flere tjeneste 2. Kva for ord er det lov å skrive på nynorsk? 3. «An-be-het-else»: Skriv inn rett ord for dei det ikkje er lov å bruke på nynorsk! 4. «An-be-het-else»: Lov eller ikkje lov på nynorsk? 5. «An-be-het-else»: Kva for ord er det lov å skrive på nynorsk? 6. «An-be-het-else»: Skriv inn rett ord for dei det ikkje er lov å bruke på.

Argumenterende tekst - Oh shit its nynorsk

Sp-leder og kommunalminister Liv Signe Navarsete varsler kamp for å beholde nynorsken som i dag, men kan bli stemt ned i regjeringen. Ap er på linje med SV Hva avstander angår, er det få argumenter for å beholde dagens kommunestruktur. Vestfold har i dag 14 kommuner, det har vært 26. Det hele er historisk betinget hva kommunikasjonen angår. Dagens infrastruktur tilsier ikke det samme behovet for små enheter Argumenter! Fra muntlig til skriftlig (undervisningsoplegg) Skriv kreativt! «Den du veit» Skriv inn rett ord for dei det ikkje er lov å bruke på nynorsk! 7. Ordtilfang - klikk og dra rett ord til rett setning; Setningsbygging. i kapitlet Å skrive en fagartikkel Fafo-forskerne Mona Bråten og Jørgen Svalund har utarbeidet et notat om anbudsutsetting av renholdstjenester i statlige virksomheter. Hvilke argumenter brukes i beslutningen om å skille ut eller beholde renholdet internt? I tillegg brukes tidligere forskning på arbeidsforholdene i renhold for å diskutere hva som venter arbeidstakerne når renholdet settes ut på anbud

- Kan spare én-to milliarder på å beholde to sjukehus. Jensen er opprinnelig fra Kristiansund og har også tidligere engasjert seg sterkt med argumenter for å beholde sjukehuset i. Argumenter ved lokale forhandlinger 1. Hovedbegrunnelsen for krav bør følge kraveoversendelsen 2. Aldri mer enn 3 argumenter i et skriftlig krav 3. Hovedtyngden av argumenter fremsettes i forhandlingsmøtene ARGUMENTER / MOMENTLISTE: NB! Momenter kan også benyttes ved individuelle lønnskrav som betingelse for å ta stilling Nynorsk på nettet er eit samarbeidsprosjekt mellom Dokumentasjonsprosjektet og Stiftinga Nynorsk kultursentrum (tidlegare Ivar Aasen-stiftinga). Målet med samarbeidet er å arbeide for digitalisering og dokumentasjon av nynorsk, og å utnytte dei ressursane og den kompetansen som finst for slikt arbeid ved Dokumentasjonsprosjektet på Universitetet i Oslo Beholde kompetanse Dersom differansen mellom lønnsnivået på en arbeidsplass i forhold til en annen blir for stort, kan det bli vanskelig å beholde flinke medarbeidere. Lønnsstatistikk Lønnsstatistikk kan danne et godt fundament til krav. Statistikk kan belyse de lokale behov for å gjøre noe særskilt ved akkurat denne arbeidsplassen De tok opp saken, men de syntes det var vanskelig for å bestemme seg. Noen mente vi burde beholde nynorsken fordi det var et nytt skriftspråk og det er laget av norske dialekter. Mens andre mente vi burde beholde bokmål fordi det er en blanding av dansk og norsk. Slik fortsatte det år etter år, og nå har tiden kommet for å bestemme oss

Småbrukarlagene i Buskerud og Oppland er svært kritiske til rasjonaliseringsiveren i Nortura og mener det er feil å legge ned avdelingen på Gol. Vi er sikre på at Nortura har vurdert argumenter for og mot nedleggelse, men vi vil allikevel benytte anledningen å fremheve noen avgjørende argumenter mot nedleggelse Det er en overflod av argumenter på begge sider, og noen ganger er det vanskelig å vite hva man skal tro. De som skrev konstitusjonen hadde ikke til hensikt å begrense retten til å beholde og bære våpen for borgere som er forberedt på å hjelpe til i felles forsvar mot en utenlandsk inntrenger eller en tyrann

«Da blir utkant enda mer utkant». Dette er de fjerntboendes argumenter mot storkommune, om en Hedmark kommune skulle strekke seg fra Minnesund til Brøttum. Og dette sikkert med rette. Og politikerne stiller seg bak, de som gjerne vil beholde sine taburetter. Erna Solberg ønsker at nasjonen skal bestå av færre kommuner For å beholde symmetrien, vil TRIMMET.GJENNOMSNITT ekskludere en enkelt verdi fra toppen og en enkelt verdi fra bunnen av datasettet. Eksempel Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark Beholde fagfolk i klinikkene. Klinikkleder for kvinne, barn og familie i Helse Nord-Trøndelag, Randi Brenne Dreier, mener det er viktig at Helse Nord-Trøndelag greier å rekruttere og ikke minst beholde fagfolk i klinikkene. Det er en utfordring også i dag. Randi Brenne Dreier, linikkleder for kvinne, barn og familie i Helse Nord-Trøndelag - Vil beholde Steffen. At den norske ligaen blir mer attraktiv, - Det er klart at vi har veldig lyst til å beholde Steffen, og vi kommer til å ta en prat med ham allerede til uka, bekrefter sportslig leder i Elverum Håndball, og at han har en god trener i Christian Berge som argumenter for å bli i klubben E: Rekruttere og beholde:Kriteriet kan brukes som virkemiddel for å beholde kvalifisert, motivert og stabil arbeidskraft, samt for å rekruttere nye medarbeidere til kommunen. HUSK: snakk med andre i like/liknende stillinger både internt og eksternt

Du kan søke om å beholde arbeidsavklaringspenger i en begrenset periode mens du etablerer egen virksomhet. Sist oppdatert 20.11.2019 Du kan få arbeidsavklaringspenger i inntil seks måneder mens du er i en utviklingsfase og/eller tre måneder mens du er i en oppstartsfase I praksis og teori hevdes grensen å gå ved ca. 75 % eierskap. Det er også et vilkår at naturutlegget ikke er åpenbart urimelig. Ved vurderingen av eierskap vil det kunne hentes argumenter fra Husmordommen (RT-1975-220). Hvilke vilkår må oppfylles for å kunne holde på sin lodd i bolig og innbo uavhengig av eierforholdet

 • Kinnakne hund.
 • Flytting no.
 • Bowling regler poeng.
 • Moppestativ.
 • Wilkinson sword quattro titanium sensitive.
 • Unfall neheim hüsten heute.
 • Sushi torshov.
 • Polizei niedersachsen kleidung.
 • Kristine schumann.
 • Zooom app.
 • Steke salat i panne.
 • Haugesund håndverkerforening.
 • Devold ullgenser herre.
 • Head alpinstøvler.
 • Verdens letteste språk.
 • How to cure man flu.
 • Mi 7.
 • Skoleruta hammerfest 2018.
 • Bærebjelke stål.
 • Beste slankeoperasjon.
 • Vivawest bottrop öffnungszeiten.
 • Pole dance hanau.
 • Voraussichtliche aufstellung leverkusen.
 • Hva er fordøyelsen.
 • Problemer med pinterest.
 • Norske sangtekster lyrics.
 • Trojanerne.
 • Billigste strømleverandør 2017.
 • Supra sko norge.
 • Pro mente akademie linz.
 • Dalen kro.
 • Ausmalbilder autos audi r8.
 • Elite dating belgie.
 • Retter med tomater.
 • Studip bremen.
 • What is romeo and juliet about.
 • Mall of america stores list of all stores.
 • 13 gode grunner aldersgrense.
 • Gta 5 online cheats.
 • Trima feste mål.
 • Ios11 mac.