Home

Kompetansemål matematikk 7 trinn bokmål

Undervegsvurderinga skal bidra til å fremje læring og til å utvikle kompetanse i matematikk. Elevane viser og utviklar kompetanse i faget på 7. trinn når dei utforskar og reflekterer over matematiske samanhengar, nyttar matematiske omgrep i kommunikasjonen og bruker ulike representasjonar og problemløysingsstrategiar Kompetansemål etter 7. årssteget Tal og algebra Mål for opplæringen er at eleven skal kunne . beskrive og bruke plassverdisystemet for desimaltal, rekne med positive og negative heile tal, desimaltal, brøkar og prosent og plassere dei ulike storleikane på tallin

Kompetansemål etter 7

Kompetansemål etter 7. trinn Tall og algebra : 1. beskrive plassverdisystemet for desimaltall, regne med positive og negative hele tall, desimaltall, brøker og prosent, og plassere dem på tallinje 2. finne fellesnevner og utføre addisjon, subtraksjon og multiplikasjon av brøke Matematikk 5-7 er et læreverk som baserer seg på Vygotskys syn på læring og Zankovs undervisningsmodell. Det er en fortsettelse av læreverket Matematikk 1-4. Matematikk 6 er et gjennomarbeidet læreverk som legger stor vekt på observasjon, analyse og logisk tenkning. Her finner man både oppgaver som egner seg for samarbeid og oppgaver som egner seg for individuelt arbeid Multi 7, 2. utgave Parallellbok følger Multi 7, 2. utgave Grunnbok side for side. Det matematiske lærestoffet er tydeligere visualisert og grundigere forklart. I tillegg er noen av oppgavene endret eller fjernet MATEMATIKK -KOMPETANSEMÅL ETTER 7. ÅRSTRINN Trinn: Utfylt av: Dato: IN B G H 1 Muntlig kommunikasjon 1a Lytte, ta ordet etter tur og gi ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler 1b Lytte til tekster på bokmål og nynorsk og samtale om dem 1c Lytte etter, forstå, gjengi og kombinere informasjon 1d. Aktuelle kompetansemål i læreplanen Læreplan i matematikk fellesfag. Etter 7. årssteget Tal og algebra beskrive og bruke plassverdisystemet for desimaltal, rekne med positive og negative heile tal, desimaltal, brøkar og prosent og plassere dei ulike storleikane på tallin

Læreplan i matematikk fellesfag (MAT1-04

Matematikk 5. - 7. trinn 5. tr 6. tr 7. tr Kompetansemål henta frå udir.no Tal og algebra lesa tekstar av ulike typar på bokmål og nynorsk med samanheng og forståing finna informasjon ved å kombinera ord og illustrasjon i tekstar på skjerm og papi Matematikk T (MAT09-01) Gjelder fra: 1.8.2020 Gjeldende UTGÅTTE Utgåtte / erstattede læreplaner Læreplan i matematikk fellesfag (MAT1-03) Gjelder fra: 1.8.2010 Gjelder til: 31.7.201

Tekstoppgavekortene for Matematikk 5-7 er knyttet til kompetansemål i matematikk etter 7.årstrinn. NB! Denne samlepakken er voksende. Det betyr at alle oppleggene ikke er ferdige enda. Du kan laste dem ned fra brukeren din etterhvert som de legges til. En slik samlepakke tilbys med vesentlig rabatt til de som på forhå Kompetansemål etter 7. årstrinn Muntlig kommunikasjon Mål for opplæringen er at eleven skal kunne . lytte til og videreutvikle innspill fra andre og skille mellom meninger og fakta; uttrykke og grunngi egne standpunkter og vise respekt for andres; bruke sang, musikk og bilder i framføringer og presentasjone

Grip 2 matematikk gir deltakerne basiskunnskaper i matematikk og dekker kompetansemålene etter 7. trinn i læreplanen. Eksempler på emner: regning med desimaltall, positive og negative tall, brøk, prosent, geometri, likninger, mål og statistikk og sannsynlighet. Grip 2 Matematikk Elevbok, d-bok, d-bok er e Her er 7. Salaby Intro. Bokmål; Nynors

7. TRINN - Matematikklande

Læreplanane i matematikk har kompetansemål på kvart trinn, bortsett frå etter 1. trinn. Er dette ei god løysing for faget? Heilt einig Delvis einig Verken eller Delvis ueinig Heilt ueinig. Legg til kommentar. 23. Kompetansemåla etter 8., 9. og 10. trinn skal liggje til grunn for standpunktvurderinga Regning som grunnleggende ferdighet innebærer å kunne anvende matematikk i ulike fag når det er relevant og på de ulike fagenes premisser. Prøven for 8. og 9. trinn i 2020 tar utgangspunkt i kompetansemålene etter 7. trinn og de fagspesifikke beskrivelsene av de grunnleggende ferdighetene i regning i LK06. Samtidig vil etterarbeidet til. Kompetansemål Matematikk, 7. trinn : beskrive plassering og flytting i rutenett, på kart og i koordinatsystem, med og uten digitale hjelpemidler, og bruke koordinater til å beregne avstander parallelt med aksene i et koordinatsyste Læreplaner for fagene angir formål, hovedområder, omtale av grunnleggende ferdigheter og kompetansemål. Det er satt kompetansemål etter 2., 4. og 7. trinn i fagene norsk, matematikk, naturfag, engelsk, kunst & håndverk og musikk. Fagene KRLE, kroppsøving, mat & helse og samfunnsfag har kompetansemål etter 4. og 7. trinn Microsoft Word - Kompetansemål grunnskole matematikk.docx Author: Frøydis Hamre Created Date: 10/20/2008 9:45:33 AM.

Multi 7A, 2. utgave, Parallellbok, Smartbok / 2020 ..

 1. NB! Dette opplegget er en del av MATEMATIKK 5-7 - Oppgavekort samlepakke! Posisjonssystemet - multioppgaver Se digitale eksempler på oppgavetyper på forhåndsvisningen - klikk på bildene ovenfor. Målene for arbeid med opplegget er å føre elevene nærmere kompetansemål i matematikk etter 7.årstrinn
 2. Matematikk i det fri - oppdage, gjøre, sanse, føle Gerd Bones A2 R55 Den skal tidlig krøkes May Renate Settemsdal BH - 4. trinn B2 R5 Rike oppgaver - en inngangsport til resonnementskompetanse Anne-Gunn Svorkmo 5. - 7. trinn C2a R10 Fra kvalifikation til kompetence og tilbage igen? Tine Wedege Alle C2b R1
 3. Kompetansemål og vurdering 3. trinn Kompetansemål etter 3. trinn Læreplan i matematikk 1.-10. trinn Læreplankode: MAT01-05 Side 7 av 15 utforske og forklare samanhengar mellom addisjon og subtraksjon og bruke det i hovudrekning og problemløysing utforske multiplikasjon ved teljin
 4. K 06: Kompetansemål Etter 7.trinn: norsk, matematikk, engelsk, naturfag, musikk, kunst og håndverk religion, livssyn og etikk, samfunnsfag, mat og helse, kroppsøving 2 Læreplan i matematikk (Se hele læreplanen11) Kompetansemål for opplæringen etter 7. trinn er at eleven skal kunne Tal og algebr
 5. 5.-7. trinn. Velkommen til skoleåret 2012/2013! Ansvarlig for denne siden er matematikk.org Kontakt oss: post@matematikk.org Nettstedet er et samarbeidsprosjekt mellom OsloMet, UiT,.

Matematikkheftet for mellomtrinne

Grip er et læreverk for voksne innvandrere og elever på ungdomstrinnet som får opplæring i samfunnsfag, naturfag og matematikk på grunnleggende nivå. Verket dekker kompetansemålene etter 2., 4. og 7. trinn i læreplanene etter Kunnskapsløftet. Grip fokuserer på å presentere fagstoff på en enkel måte. Språket er tilpasset voksne deltakere med lite skolebakgrunn fra hjemlandet Årsplan i matematikk 4. trinn 2017/2018 Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Gr.ferdigheter Vurdering Side 7 av 10 Karuss skole 5-7 2 6 5) Elevene skal kunne utvikle og bruke varierte metoder for multiplikasjon o Filtrer på kompetansemål - LK20. Lese skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samiske og andre språk, og reflektere over tekstenes formål, Matematikk etter 7.trinn. Bruke programmering til å utforske data i tabellar og datasett 5. trinn FAG LENKE TIL KOMPETANSEMÅL •Matematikk beskrive brøk som del av ein heil, som del av skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk, svensk og dansk og samtale om formål, form og innhold • skrive tekster med tydelig struktur og mestr

Eksempeloppgaver naturfag 7. trinn. Elevene viser og utvikler kompetanse i naturfag på 5., 6. og 7. trinn når de vurderer og bruker fagbegreper og modeller til å utforske, beskrive og forklare naturfaglige fenomener Kartleggingsmåte Screening (digital) og /eller elevintervju. Målgruppe 1. - 10. trinn. Forfatter, utgiver, årstall A. McIntosh Oversatt og bearbeidet av M. R. Settemsdal og I. M. Stedøy- Johanse

MATEMATIKK 5-7 - Tekstoppgavekort samlepakk

5.-7. trinn - Matematikk.or

 1. Grip 2 Matematikk Lærerveiledning, d-bok (BM
 2. Norsk 5.- 7. trinn Arkiver - Undervisningsopplegg med ..
 3. Eksempeloppgaver naturfag 7
 4. Vurderingsverktøy for skole Matematikksentere
Skriv tallene / Tall og telling / Matematikk 1

Divisjon - Hva er divisjon? Hvordan regne enkle delestykker (Matematikk 5-7)

 1. Brøk - Multiplikasjon og forkorte brøker (Matematikk for 5-7. trinn)
 2. 8. trinn - Øveprøve DEL 1 (faktor vår 2015)
 3. Algebra, likninger
 4. Multiplikasjon - Forklaring, utregning og oppsett av gangestykker (Matematikk 5-7)

Brøk 1

 1. Brøk - Addisjon og subtraksjon, uektebrøk og blandet tall, desimaltall og prosent (Matematikk 5-7)
 2. Matematikk 7 - Tekstoppgaver
 3. Desimaltall
 4. matematikk 7 - kapittel 1 - multiplikasjon og divisjon - Faktorisering
 5. Prosentregning
 6. Matematikk 7 - kapittel 1 - Negative tall
 7. Divisjon
Klypekort - Matematikk 1 - Høst 2 | MalimoKlypekort - Matematikk 1 - Skolesaker | MalimoKlypekort - Matematikk 1 - Vår og påske | MalimoKlypekort - Matematikk 1 - Høst 1 | Malimo
 • Arten von krieg.
 • Dinordbok samisk.
 • Topper kryssord.
 • Selvforsyningsgrad norge 2017.
 • Starte as 2017.
 • World's most famous person alive.
 • Sykepleie sår.
 • Nightclub amsterdam.
 • Billig kontorrekvisita.
 • Ravstedhus edeltek as.
 • Mår kryssord.
 • Stolz und vorurteil 1995 deutsch ganzer film stream.
 • Pan jewelry øredobber.
 • Crispy chicken burger recipe.
 • Skyrim special edition followers.
 • Mc henger til salgs.
 • Direktør lønn.
 • Nattklubb ålesund.
 • Spretthaler akvarium.
 • Antall aksjeselskaper i norge.
 • App telefonanvändning.
 • Isotop wikipedia.
 • Blogg graviditet.
 • Prominente ungeschminkt bilder.
 • Sprosser østfold.
 • Black maple.
 • Saltstein surf utleie.
 • Senegal reisemål.
 • Temperatur i atmosfæren.
 • Psykoaktive stoffer.
 • Hva brukes en trykkregulator til.
 • Jupiter omkrets.
 • Crivitz babygalerie.
 • Medarbeidersamtale innhold.
 • Sistema lunch cube 2l.
 • Nasjonale prøver fylker.
 • Shopping new york.
 • Zedge klæbo.
 • Glemt passord arkbeskyttelse excel.
 • Botki z perłami zara olx.
 • Wikipedia basketball english.