Home

Eklogitt rutil

TiO2-gehaltene for eklogitt er gjennomgående under 4% fordelt på rutil, ilmenitt og silikatmineraler. 50-80% av det totale titaninnholdet i bergarten anslås å være bundet som rutil. Rutil/titan-gehaltene er gjennomgående for lave og eklogittiseringsgraden for ufullstendig til at videre undersøkelser i området kan anbefales Rutil, mineral som består av titandioksid. Mineralet inneholder vanligvis et par prosent jern og har da oftest en rød eller brun farge. Rent titandioksid er hvitt. Rutil har stor hardhet, høy densitet, submetallisk diamantglans og høy lysbrytning. Nettverklignende tvillingdannelser av nålformede krystaller kalles sagenitt. Rutilnåler finnes ofte innesluttet i kvarts (rutilkvarts. To change the text size, hold the Ctrl/Cmd-key down and push + to zoom in or - to zoom out Ved omvandling av titanrike basiske bergarter til eklogitt vil titan for en stor del finnes i rutil. Rutilgehalt på over 4% i eklogitt ansees å være av økonomisk interesse. Eklogittisering av titanrike basiske bergarter i Dalsfjellområdet i Gulen er tilknyttet et uregelmessig skjærsonesystem

Rutil i eklogitt, Gulen, Sogn og Fjordane

Man har forsøkt seg på teknisk utvinning av det titanrike mineralet rutil fra eklogittforekomster. Granat for slipeformål kunne ha blitt et biprodukt ved en slik utvinning. Vakker frisk eklogitt er benyttet som dekorasjonsstein og smykkemateriale, og tung eklogitt kan tenkes som fyllstoff (filler), strandbeskyttelse og utbygging av havner Nordic Rutile AS skal utvinne titanrik eklogitt for produksjon av mineralkonsentrater av rutil og granat. Planene for drift er langsiktige. Utvinningen skal foregå ved dagbruddsdrift i prosjektets første fase, med gradvis overgang til drift under jord fra 14. til 19. driftsår Eklogitt består hovedsakelig av rødbrun granat (almandin-pyrop) og grønn pyroksen (omfasitt). Den inneholder også mindre mengder enstatitt, rutil, kvarts, kyanitt og andre mineraler. Mineralet coesitt, som er karakteristisk for bergarter som har vært utsatt for svært høyt trykk, kan forekomme i små mengder

Eklogitt er ein metamorf, plagioklasfri bergart som er sett saman av raudbrun granat (almandin-pyrop) og grøn pyroksen (omfasitt). For å få danna desse mineral må ein ha høgt trykk.Ein kan ha kyanitt, rutil, coesitt og kvarts i einskilde eklogittar.. I Noreg har vi eklogitt mellom anna i Nordfjord. Eklogitt er fylkesbergart for Sogn og Fjordane.. Eklogitt er beslektet med Kimberlitt fra Sør-Afrika og andre steder. I eklogitt fra Nord-Norge skal det være påvist diamanter men i meget små mengder. Noen av forekomstene på Nordvestlandet er så sjeldne og små at fredning er aktuellt. Dette gjelder f.eks. Almenningen, Åheim m.fl. Bergarten er meget tung, tetthet ca 3,5 Naustdal rutil/eklogitt-forekomst består av en 2.5 km lang åsrygg som strekker seg østover over elven (Nausta) like nord for Naustdal sentrum. Forekomsten kiler ut ca 500 m vest for Nausta, mens den har sin største mektighet mot øst. Den østlige delen av forekomsten er nesten i sin helhet dekket av et boligfelt Eklogitt - ein sentral bergart i Ulstein. Ulstein har nokre av dei største førekomstane av eklogitt i landet, og med det også global interesse. Wikimedia/Woudloper Sjeldan i verdssamanheng. Denne bergarten høyrer i verdssamanheng med til dei sjeldne

rutil - Store norske leksiko

 1. eraler: dyp rød granat og gressgrønn natrium- og alu
 2. Geologen er på plass å NTNU for å delta i knusing/mølling av eklogitt samt oppredning av rutil og granat. Dette er veldig interessant og utfordrande, men..
 3. asjon sammen med ilmenitt i granat- og eklogitt- amfibolitt og er et økonomisk sett adskillig mer attraktivt
 4. eralogisk gigant og kan gjøre Norge til titanlandet i Europa med sin svært rike forekomst av bergarten eklogitt med høyt innhold av titanoksid og enda høyere innhold av verdifull granat
 5. eralkonsentrater av rutil og granat. Driftsplanen er nærmere vurdert i kap. 6. 3. Vilkår Driftskonsesjon etter

Dannet dypt nede. Forekomsten i Engebøfjellet ligger i et bergartskompleks som består av eklogitt, en metamorf bergart dominert av rødbrun granat og grønn pyroksen, med et lite innslag av rutil (TiO 2).Den 2,5 km lange linsen med eklogitt er omringet av prekambriske gneiser titanråstoffer (rutil i eklogitt). Verdi Ansatte Byggeråstoffer . kr 283 870 227,00 : 199 : Naturstein kr 21 340 000,00 15 Industrimineraler ; kr 31 000 000,00 ; 21 . Metaller kr 0,00 0 Sum ; kr 336 210 227,00 . 235 ; Tabell 1. Produksjonsverdi og sysselsetting i mineralnæringen i Sogn og Fjordane Disse ble oppdaget nærmest ved en tilfeldighet, i forbindelse med utbyggingen av Vevringtunnelen på midten av 1970-tallet. Fjellet består blant annet av bergarten eklogitt, som igjen inneholder Norges største kjente forekomst av rutil - et mineral som blant annet benyttes som fargepigment i alt fra tannkrem til maling Rutil er et mineral som består av rent titanoksid og som derfor ikke har behov for den kostbare kjemiske behandlingen for å fjerne jernet i mineralet. Dette har betydning for prisen, og mens ilmenitt har en verdi på rundt 500 kroner per tonn, oppnås det samme beløpet i dollar for rutil. Norge har også veldig store forekomster av rutil

NGU Open Archive: Rutil i eklogitt, Gulen, Sogn og Fjordane

Eklogitt. Eklogitt fra grunnfjellet på Vestlandet. NOK 85,00 inkl. mva. Kjøp . Del dette. Produktinfo. Eklogitt fra grunnfjellet på Vestlandet, prekambrium, tilhugget for hånd til en størrelse ca. 10,0 x 7,5 cm. Ingen stykker er like.. Figuren viser et tynnslip av eklogitt. Ubehandlet øverst og nederst der Kleppes bildebehandlingsprogram har fått rutil og granat til å lyse opp i sterke farger. Rutil i blått og granat i rødt. Klikk for større bilde. Illustrasjon: Steinar Klepp

Fylkesstein for Sogn og Fjordane: Eklogitt

Origins. Eklogitter skyldes vanligvis metamorfisme med høyt til ultrahøy trykk av mafiske bergarter ved lave termiske gradienter på <10 ° C / km da de ble undervist til den nedre jordskorpen til øvre manteldybder i en subduksjonssone.De er vanligvis dannet fra forløpermineralsamlinger som er typiske for metamorfisme av blåskoler.. Eclogite facie Eklogitt er ein metamorf, plagioklasfri bergart som er sett saman av raudbrun granat (almandin-pyrop) og grøn pyroksen (omfasitt). For å få danna desse mineral må ein ha høgt trykk.Ein kan ha kyanitt, rutil, coesitt og kvarts i einskilde eklogittar.. I Noreg har vi eklogitt mellom anna i Nordfjord. Eklogitt er fylkesbergart for Sogn og Fjordane

Driftskonsesjon til Nordic Rutile AS for Engebøprosjektet

 1. Rutil finst mellom anna i ein glimmerrik bergart ved Landsvik, og i ekologittane nord for butikken i Sætrevika. Eklogitt Bergarten kan ha eigenvekt så høg som 3,5 g/cm³ som følgje av at han blir danna på store djup, der trykket er høgt
 2. Rutile er den vanligste malmen av titanmetall. Det brukes til å lage pigment av hvit maling, og det er ansvarlig for å lage stjernen i stjernesafir og stjern Rubin
 3. Eclogite (/ ˈ ɛ k l ə dʒ aɪ t /) is a metamorphic rock formed when mafic igneous rock is subjected to high pressure. Eclogite forms at pressures greater than those typical of the crust of the Earth.An unusually dense rock, eclogite can play an important role in driving convection within the solid Earth.. The fresh rock can be striking in appearance, with red to pink garnet (almandine.
 4. Eklogitt (gresk for 'særlig utvalgt') • grønn bergart med røde spetter av granat • består hovedsaklig av granat og omfasitt (pyroksen) - rutil, kvarts, kyanitt, phengitt og zoisitt er ofte til sted
 5. eralseparering. Nordic Mining ASA - Engebø Rutil- og Granatprosjekt. 29. september 2016 ·.

Ei bøtte med 10 kg eklogitt knust ned til omtrent 0.10mm! Knuse/mølle-forsøk er veldig viktige då vi ønskar å finne den perfekte balansen mellom kornstørrelse og frimaling (dersom eit korn berre består av rutil seier vi at det er godt frimalt, mens det er dårlig frimalt dersom eit korn består av fleire forskjellige mineral) Geoturismekart - Herøy kommune Steinsamlingen er donert fra Sølvi Aud Eide og Hallvard Eide. Punktene i kartet viser omtrentlig hvor man kan finne disse i Herøy kommune Hva er en eklogitt? • En bergart utsatt for eklogitt facies forhold • Høyt trykk • Høy temperatur • Kontinent-kontinent • For en mafisk bergart • Omfasitt + granat + kvarts ± amfibol ± klinozoisitt ± phengitt ± kyanitt ± rutil • Per definisjon: Na fra plagioklas -> Omfasitt • Tun

Nasjonalbergart - Eklogitt - Geo36

 1. eralet ilmenitt (TiFeO3), mens det i eklogitt-utgaven er bundet til rutil (TiO2) som er vesentlig mere verdifullt. På nordlige Holsnøy er det påvist en stor forekomst med et utgående på over 100.000 m2, samt flere
 2. engebø | eklogitt | rutil. Tilbake. Oversikt Innsigelse (Del 1/3) Innstilling (Del 2/3) Tilleggsutredning (Del 3/3) Oppsummering Havforskningsinstituttet Gruveteamet BAT (Best Available Technology) Bløtbunnsfauna Blålange Bunndyr Bærekraft Dypvannsfisk Egg og larver Finfraksjon Fisk.
 3. eralet rutil
 4. Denne gongen skal det utvinnast rutil frå dei store mengdene med eklogitt i fjellet. Rutil blir mellom anna brukt som pigment til måling, plast og papirindustrien. Rutil-mengdene i Vevring er.
 5. Selenitt brukes til lykke og beskyttelse. Selenittens kraftige vibrasjon kan klarne, åpne og aktivere kronen og de høyere chakraene og er utmerket for alle typer åndelig arbeid
 6. Rutil er det reneste titanråstoffet som finnes. Det er store verdier som skjuler seg inne i fjellet. Nordic Mining har beregnet en nåverdi etter skatt for Engebøprosjektet på 466 millioner dollar. Planene gjelder uttak og prosessering av eklogitt‐malm med rutil.
 7. eralene rutil og granat. I forbindelse med den offentlige høringen av søknaden, kom det innspill som pekte på at Nordic Rutile AS ikke har utvinningsrettigheter til

Der han sprakk mest opp, er det danna tjukke soner av nesten rein eklogitt. Eit godt døme på det finst på søraustsida av Sætrevika. Hadde ikkje busetnaden vore til hinder for det, kunne det kanskje ha vorte mineralutvinning på Holsnøy. Mineralet rutil, som finst i eklogittane, kan nemleg erstatta ilmenitt som kjelde for titan Rutil forekommer i bergarten eklogitt. Rutilforekomsten er spredt og kun 2-7 % av eklogitten er rutil. Nordic Mining har per dags dato ikke spesifiert hvilke kjemikalier de ønsker å bruke under deponeringen Eklogitt er ein av dei sjeldnaste bergartane på jordoverflata. Eklogittar er vakre bergartar som stort sett består av grøntpyroksenmineral, omfasitt, og raud granat. Av tilleggsmineral finn vi gulbrun enstatitt, gråkvit kvarts, kvit zoisitt, blå kyanitt, brunsvart, metallisk glinsande rutil og ein lys glimmer, fengitt, (I. Bryhni '90). I k til minerala rutil og granat.Rutil,som berre kan sjåast under mikroskop, er eit titan-dioksid som både dannar små nåler i andre mineral og frittståande rutilkorn.Rutil finst mellom anna i ein glimmerrik bergart ved Landsvik, og i ekologit-tane nord for butikken i Sætrevika. 383 NORDHORDLAND MELAND Eklogitt EKLOGITT

identifisert viktige mineralar som eklogitt, rutil, granat, granitt, kopar, prydstein og sjeldne jordartar, Berre i Sunnfjorregionen finst det fleire eksisterande eller framtidige utviklingsprosjekt, slik som; • Grimelida -Koparutvinning • Engebø -Nordic Mining, granitt og rutil • Værlandet -Prydstein Devon-avsetninga Ved å prosessere mest mogleg masser med høgast innhald av rutil (ferro-eklogitt) kan ein få ut mest mogleg rutil per tonn granat ein produserer sidan det er granaten som er den avgrensande faktoren. Dette kan ein gjere ved å blokkmodulere førekomsten og planlegge uttaket av dei blokkene med mest innhald av rutil

Virksomheten skal basere seg på uttak og videre prosessering av eklogitt-malm fra Engebøfjellet. 7. februar 2012 gjennomførte Nordic Mining ASA en konsernintern overføring av eiendeler, rettigheter og forpliktelser knyttet til den planlagte rutilproduksjonen ved Engebø til sitt heleide datterselskap Nordic Rutile AS Prisutvikling titandioksid, rutil og granat. Andre rutilselskaper. Etterspørselsutvikling titandioksid og titanmetall. Artikler i media. Keliber. Europeiske EV batteriprodusenter. Europeiske batterikjemikalieprodusenter. Scoping Study. Pre feasibility study (PFS) Bankable feasibility Study (BFS Finfraksjonen av knuste bergarter som rutil og eklogitt som deponeres ved et evt deponi i Førdefjorden vil bl.a. inneholde nanopartikkelfraksjoner av mineralene som utvinnes, som silisiumdioksid (SiO 2) og titandioksid (TiO 2) (Nordic Mining). Slike partikler kan spres i vannfasen fra deponisted avhengig av lokale strømforhold Engebøfjellet inneholder en åre med eklogitt som er en av de rikeste forekomstene av rutil i verden, og som i tillegg inneholder granat. Det forventes høy verdiskaping av virksomheten på grunn av gunstige priser på verdensmarkedet

Eklogitt er fylkesstein. i Sogn og Fjordane. Anortositt Draupne EklOGitt Fauskemarmor Gneis. 26 GEO Desember 2007. Foto: tom Heldal. Eklogitt forekommer som lag. og linser i gneiser og andre bergarter. i de dypere delene av fjellkjeden, og den tunge steinen er. vanlig langs hele kyststrekningen. fra bergen til møre. store forekomster. finns. Eklogitt (rutil) Ilmenitt • Redusere kostnadene for binding av CO 2 og øke verdien av mineral ressurser • Forbedre kvalitet og utvinningsgrad av eksisterende produkter • Utvikle nye verdiprodukter og redusere mengde avfall • Sikker lagring av CO 2 Norge har mange unike forekomster av industri mineraler Fra avfall til verdiproduk Kjefteknusaren på NTNU får kjørt seg når fleire tonn eklogitt skal grovknusast ned for vidare knusing og etter kvart mineralseparering. Neste veke skal.. utval av smykke og suvenirar av eklogitt. Eklogitt har vore nytta som ballaststein og til dike sidan han er så tung. Eklogitt er samansett av raudbrun granat (pyrop) og grøn pyroksen (omfasitt). I tillegg inneheld han små mengder med enstatitt, rutil, kvarts, kyanitt, zoisitt, smaragditt, rutil, pyritt og det kan også forekome coesitt

Eklogitt - Wikipedi

Eklogitt produkter er fra naturlige forekomster er unntatt fra REACH registrering (ref: ECHA-10-G- Dolomitt,Biotitt,Marmor,Rutil,Epidot 14808-60-7 5 % Partikkel størrelse: Forskjellig gradering AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstilta RAPPORT L.NR. 5689-2008 Risikoen for skader på fisk og blåskjell ved gruveaktivitet på Engebøneset En litteraturstudie om effekter av metalle I samband med utvinning av rutil/eklogitt vil det kunne verte naudsynt å bygge ut hamneanlegg og å deponere massar i fjorden. Svar Helen Bjørnøy: Eit tenkeleg problem for villaksen knytt til uttak av mineralførekomsten i Engebøfjellet er utslepp av steinstøv med meir i overflata I Engebøfjellet skal selskapet gjennom mange tiår produsere store mengder av bergarten eklogitt som inneholder rutil, det vil si titandioksid (TiO2), og granat, som er en familie av silikatmineraler som brukes som skjære- og slipemidler. Her er det varianten Almadin-granat som er utbredt, og som har formelen Fe2+3Al2 (SiO4) 3

Hjerte for gammel grønn hardhaus

Førdefjorden er en fjord i Sogn og Fjordane. Sunnfjordskommunene ligger rundt denne fjorden. Fjorden begynner der Brufjorden og Stavfjorden møtes på østsiden av Svanøy, og fortsetter østover til den ender ved Førde.Fjorden er rundt 40 kilometer lang. Norges største rutilforekomst finnes i Naustdal på Engebøfjellet ved Førdefjorden. Det er en minst 400 millioner tonns eklogitt. For videre informasjon vennligst kontakt daglig leder i AMR, Tore Viana-Rønningen, +47 911 08 693, tvr@slmpartners.no Pressemelding fra Arctic Mineral Resources AS 20. april 2018 - Alternativ drift i Engebøfjellet Engebøfjellet inneholder en av Norges største forekomster av eklogitt, en av Norges nasjonalbergarter Hovednæringen i Naustdal er fremdeles landbruket med melkeproduksjon som den viktigste delen. Men her er også flere mindre virksomheter innen bygg og anlegg, merkantile tjenester og turisme. Det blir arbeidet med å utnytte forekomstene av bergarten eklogitt og mineralet rutil i Engebøfjellet i Vevring. Befolkning 2 662 (2008 talet å få i stand produksjon av eklogitt til spesielle byggeformål, noko som var mislukka og enda med konkurs for verksemda. DuPont/Conoco inngjekk då ein avtale med Fjord Blokk i 1995 om vidare undersøking av rutil-moglegheitene. Dette resulterte i at det i løpet av 1995-97 blei bora til saman ca. 15.000 m fordelt på 50 borehull

Eklogitt inneholder mineralene: Pyroksen: omfasitt (Ca,Na)(Mg,Fe 2+,Al)Si 2O 6 . Granat: pyrop Mg 3Al 2(SiO 4) 3 eller almandin Fe 3Al 2(SiO 4) 3. Kyanitt: Al 2SiO 5. Rutil: TiO. 2. Kvarts: SiO. 2. Noen eklogitter inneholder også glimmermineraler. Eclogite. contains the minerals: Pyroxene: omphasite (Ca,Na)(Mg,Fe. 2+,Al)Si 2O 6 . Garnet. I en artikkel i Klassekampen 27. april 2015 kan Svein Lund opplyse om at Nordic Mining kun skal bruke 60 prosent av rutilen og 8 prosent av granaten i Engebøfjellet, som i hovedsak består av bergarten eklogitt. Rutil utgjør 4 prosent av eklogitten, og granaten 30 prosent, sammen med kvarts og jernmalm Nordic Mining ASA fikk fastlagt endelig utslippstillatelse i 2015 for drift av en rutil- og granatgruve i Engebø, basert på søknad av 08.06.2009, med tilhørende konsekvensutredninger. Utslippstillatelsen hadde vilkår om senere godkjenning av et kjemikalium. Videre søkte Nordic Mining ASA (Nordic Rutile AS) den 04.02.2019 om.

Faktarka for Forekomstområde 1433 - 003 - NG

Grenseverdier for tungmetaller i jordforbedringsmaterialer vs. Engebø-eklogitt. 12.02.2016 20:44. Grenseverdier for tungmetaller i kalk: Titan og rutil Innsigelse Flokkulering Landdeponi Nano NOQU Silica Silicon High Purity Quartz KOY Lithium GUST Aluminapatent Anortositt ØKPE NORA Deep Sea Mining. Rutil-førekomsten i Engebøfjellet er eit resultat av leitinga etter tunge bergartar. Etter 30 års innsats, medrekna tallause timar til lobbyverksemd, er omsider konsekvensanalysen av kommersialiseringsplanen sendt ut på høyring. Går det som Russenes håpar og trur, vert det arbeid til 170 personar på Engebø. Eklogitt og flammegnei Denne resolusjonen, som blant annet omhandler Nordric Mining sin drift på Engebøfjellet, ble vedtatt av Kjernegruppen 11.02.2016 Regjeringen ga i 2015 gruveselskapet Nordic Mining tillatelse til å..

På sikt kan det verte utvinning av eklogitt/rutil/titan frå eit planlagt bergverk på Engebø. Denne utvinninga har stor interesse internasjonalt. Nordic Mining arbeider med planar om slik utvinning og konsekvensutgreiing er utført. PIanframlegg o Rutil ble først oppdaget i tunnelen som ble bygget gjennom Engebøfjellet i 1974, men Engebøfjellet er ikke i toppsjiktet hva gjelder estetisk eklogitt på grunn av mørk farge og små mineralkorn. Forekomsten er godt blottlagt, og det er enkelt å ta seg fram til toppen Eclogite avec cristal de rutile.jpg 640 × 480; 313 KB Eclogite boudin.JPG 2,560 × 1,920; 2.14 MB Eclogite from the Kola Peninsula of Russia.jpg 960 × 720; 193 K

Langs peridotittens nordlige kontaktsone forekommer en del rutilrike kvartsårer knyttet til eklogitt. Eklogittene er dekket av morene, har ukjent utstrekning, de er svært titanrike og fører rutilkrystaller opp til ca.10 cm i tverrsnitt. som delvis byttes ut med Rutil Norge kan bli titanlandet i Europa Engebøfjellet er en mineralogisk gigant og kan gjøre Norge til titanlandet i Europa med sin svært rike forekomst av bergarten eklogitt med høyt innhold av titanoksid og enda høyere innhold av verdifull granat 1. Det er bergarten eklogitt som er berekna å innehalde 3-4 % rutil. Det vil også måtte takast ut ein del gråberg, særlig ved dagbrotsdrift. Når vi reknar prosenten som blir utnytta, må dette gråberget reknast med. 2. Eg har gått ut frå at når malmen inneheld gjennomsnittlig 3-4 % rutil, vil dette bli tatt ut i oppreiinga I 1973 tok ein geolog frå Elkem prøver i Naustdal og fann eklogitt som inneheldt rutil. Vidare utover 1970- og 80-talet blei det gjort undersøkingar av NGU, Elkem og fleire andre selskap. Tidlig på 1990-talet kom DuPont/Conoco inn og starta eit større leiteprogram i lag med NGU Blåbreddalen, Hornindal, Volda, Møre og Romsdal, Norway : Eclogite pods in gneis, as well as quartz veins. The coordinates are for the valley, not the exact spot of the eclogite pods

Hellesyltporten Tunnel, Hellesylt, Stranda, Møre og Romsdal, Norway : Eclogite vein and quartz veins exposed during construction of the tunnel Som bergarter endres under varme og trykk, deres ingredienser rekombinere i nye mineraler som er tilpasset forholdene. Begrepet omdannede facies er en systematisk måte å se på mineralsammenstillinger i bergarter og bestemme et potensialområde av trykk og temperatur (P / T) betingelser som var til stede når de er dannet Pyrope-Wine-farget korn i California eklogitt. Spessartine-A honning-farget sett krystaller fra Kina. Uvarovite-Emerald-grønne krystaller fra Russland. Goethitt-Den brune oksyd mineral av jordsmonn og jernmalm. Rutil-Needles av denne oksid mineral forekommer i mange steiner

Eklogitt - ein sentral bergart i Ulstein - Ulstein kommun

Engebøfjellet er en mineralogisk gigant og kan gjøre Norge til titanlandet i Europa med sin svært rike forekomst av bergarten eklogitt med høyt innhold av titanoksid og enda høyere innhold av verdifull granat. Read mor ⓘ Rutile. Formula: TiO 2. Reference: Garmo, T. T. (2013): Observasjonar frå det norske Eklogitt-landet. Stein. 40 (4), 4-13. List of minerals arranged by Strunz 10th Edition classification. Group 2 - Sulphides and Sulfosalts. rutil (titandioksid) fra Engebøfjellet i Naustdal kommune. Søknaden ble revidert 10. juni 2009. Virksomheten skal basere seg på uttak og videre prosessering av eklogitt-malmfra Engebøfjellet.Rutilforekomsten på Engebøfjellet representerer en av de største kjente konsentrasjonene av rutil i fast fjell, og med planlag Rutil, eklogitt 340. Serpentinitt 341. Sillimanitt 342. Skifer, hellestein/takstein 343. Syenitt 344. Talk 345. Trondhjemitt 346. Vermikulitt 347 Eklogitt Anortositt Charnockittiske til anortosittiske dypba, stedvis omd. Charnockittiske til anortosittiske dypbergarter, stedvis. Planene gjelder uttak og prosessering av eklogitt‐malm med rutil (titanoksid) i Engebøfjellet, med et kontinuerlig utslipp av gruveslam og flokkuleringsmiddel i sjøområdet utenfor i en 50‐års periode

I 2009 vart det produsert mineralske råstoff for 336 millionar kroner, der mesteparten var produksjon av pukk til eksport. Fem bedrifter produserer naturstein, medan det er ein industrimineralbedrift i produksjon. Per i dag er det ingen produksjon av metall, men det vert planleggt oppstart av gruvedrift på titanråstoff (rutil i eklogitt) planleggt oppstart av gruvedrift på titanråstoff (rutil i eklogitt). Mineral Verdi, kr Tilsette Byggjeråstoff 238 870 227,- 199 Naturstein 21 340 000,- 15 Industrimineral 31 000 000,- 21 Metaller 0,- 0 Sum 336 210 227,- 235 Mineralressursar med utviklingspotensial på kort sikt: nye pukkforekomstar, småskala natursteinsdrift Rutil, eklogitt. 340 Serpentinitt. 341 Sillimanitt. 342 Skifer, hellestein/takstein. 343 Syenitt. 344 Talk. 345 Trondhjemitt. 346 Vermikulitt. 347 Wollastonitt. 348 Zirkon. 401 Steinbrudd (+ bokstav som viser mineral/bergart) 402 Steinbrudd, nedlag Merk også at bergarten eklogitt, som gruveavgangen består av, benyttes i dag som tildekkingsmasse av forurenset havbunn. Rutil (titandioksid) kan brukes i solkrem for å øke beskyttelsen mot ultrafiolett stråling og det kan benyttes i flere typer hydrogenproduksjon [19]

 • Gassgrill weber.
 • Spa nordjylland.
 • Lemonswan bewertung.
 • Arbeitslos anwalt kostenlos.
 • Tanzschule bielefeld schildesche.
 • Kaftan mann.
 • Vokalparti kryssord.
 • Glemt passord arkbeskyttelse excel.
 • Close smekke.
 • Ledige stillinger bekkestua.
 • Wohnung mieten münchen provisionsfrei.
 • Reparere lerretstak.
 • Grov dysplasi.
 • Mathesongården legesenter telefon.
 • Lexin offline.
 • Klone harddisk.
 • Nerstranda åpningstider.
 • Chili ketchup oppskrift.
 • E bike touren aargau.
 • Ambulansearbeider privatist.
 • Speisekarte patio schleswig.
 • Snøfall blu ray.
 • Cherokee alphabet.
 • Flute notes popular songs.
 • Flohmarkt allersee 2018.
 • Forår sommer efterår vinter.
 • Eldste hurtigrute i drift.
 • Vistaprint gratis frakt.
 • S12k saiga.
 • Indianapolis super bowl.
 • Baby 6 mnd vil ikke amme.
 • Hotel santorini.
 • Forsvaret krav.
 • Siemens iq500 oppvaskmaskin.
 • Gdańsk korsyka.
 • Goldmedaille olympia 2016.
 • Verdens største pytonslange.
 • Operere tilbake stomi.
 • The intern full movie.
 • Røde øyne barn allergi.
 • Milslukern åpningstider.