Home

Årsstudium naturforvaltning

Årsstudium i naturforvaltning - Nord universite

Årsstudium i naturforvaltning Velg kull. Beskrivelse av studiet. Årsstudiet i naturforvaltning består hovedsakelig av biologiske og forvaltningsrelaterte emner. Du lærer om biologisk mangfold og forvaltning av hjortevilt og fisk På årsstudium i naturforvaltning vil det bli lagt vekt på fysisk undervisning, men det kan også bli noen digitale innslag. Nettmøte for nye Nord-studenter Den 21. juli kl. 13 inviteres du til et nettmøte, hvor du vil kunne få svar på spørsmål om alt fra bolig og helse, til digital undervisning, pensum og obligatorisk deltakelse Her finner du alt av informasjon om utdanning innen NATURFORVALTNING (årsstudium).Studiet går under: Matematikk og naturfag.Det er 1 registrert skole som tilbyr studiet, fordelt på 1 studiested. Det er registrert 15 relaterte studier til utdanningen NATURFORVALTNING (årsstudium) Årsstudium i naturforvaltning. Hvis du er interessert i natur, jakt, fiske og friluftsliv kan årsstudiet i naturforvaltning gi deg god innsikt i forvaltning av naturressursene. Du kan også gå videre med bachelorgradsstudiet i naturforvaltning

Årsstudium i naturforvaltning Velg kull. Beskrivelse av studiet. Du får grunnleggende innsikt i det biologiske mangfoldet og forvaltning av naturen. Grunnleggende biologi, zoologi, forvaltning av vilt og ferskvannsfisk, kartlære og naturgeografi er sentrale tema Naturforvaltning er et studie som kombinerer natur og landskap. Du lærer om biologisk mangfold, forvaltning av vilt- og fiskeressurser, landskapsplanlegging og lovverk Lær mer om biologisk mangfold, klima og miljøproblematikk. Norge trenger flere mennesker med naturfagkompetanse - søk her Naturforvaltning årsstudium. Årsstudium i naturforvaltning. Universitet og høgskole. Hvis du er interessert i natur, jakt, fiske og friluftsliv kan årsstudiet i naturforvaltning gi deg god innsikt i forvaltning av naturressursene NATURFORVALTNING (årsstudium) i Ås - Skoler | Studier | Utdanning Valg av skole, studie og yrke Studier 3.766 studier Skoler 2.900 skoler Yrkesguide 716 yrker Kurs 337 kurs Norge 242 studiesteder Utlandet 82 studietibud Magasinet Artikler og tip

Her finner du alt av informasjon om utdanning innen NATURFORVALTNING (Bachelor).Studiet går under: Matematikk og naturfag.Det er 1 registrert skole som tilbyr studiet, fordelt på 1 studiested. Det er registrert 43 relaterte studier, og det finnes 1 relatert yrke til utdanningen NATURFORVALTNING (Bachelor) Her finner du alt av informasjon om utdanning innen NATURFORVALTNING (Master).Studiet går under: Matematikk og naturfag.Det er 1 registrert skole som tilbyr studiet, fordelt på 1 studiested. Det er registrert 84 relaterte studier til utdanningen NATURFORVALTNING (Master)

Naturforvaltning - Nord universite

NATURFORVALTNING (årsstudium) - Skoler Studier

Bli student ved UiT Norges arktiske universitet. Et av Norges breddeuniversiteter, med studietilbud på ti steder: Tromsø, Harstad, Narvik, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Mo i Rana, Bodø, Bardufoss og Svalbar Naturforvaltning Agronomi. Teknologi. Biovitenskap Realfag. Samfunn. Økonomi Utvikling. Aktuelt . Muggsopp hjelper å bygge ny norsk bioøkonomi. Fett, tre og bryggeri restråstoff skal gi mennesker sunn mat. Nøkkelen er noe så prosaisk som muggsopp. Blindeforbundets nye førerhundskole på Norderås, i Ås

Årsstudium i naturforvaltning - Nord Universite

I år har rekordmange fått plass ved landets universiteter og høyskoler. 108 000 søkere har den siste uken fått tilbud om studieplass. Det er en økning på 8000 sammenlignet med fjoråret Innen studieområdet utmarksforvaltning har vi et veletablert og velrenommert bachelorstudium i utmarksforvaltning og naturforvaltning. Vi har også et årsstudium i Natur- og kulturminneoppsyn, som utdanner en stor del av de som arbeider med naturoppsyn i Norge

Filosofi - årsstudium Årsstudiet i filosofi er for deg som ønsker å arbeide systematisk og argumentativt med grunnleggende spørsmål om mennesket og dets plass i verden. Studiet er en innføring i filosofi med vekt på praktisk filosofi, slik som etikk, politisk filosofi, feministisk filosofi, miljøfilosofi og livsfilosofi Sjansen er stor for at du kommer inn på disse studiene - uansett karaktersnitt . Ved disse studieretningene kom alle kvalifiserte søkere inn i fjor Årsstudium, Trondheim Medievitenskap. Om studieprogrammet ÅMV (forside) Om årsstudiet i medievitenskap. Mennesker i dag lever og opplever gjennom medier. Kan vi forstå verden uten å forstå media? Medievitenskap handler om hvordan mediene former verden og vår opplevelse av den Vekttall var innen høyere utdanning i Norge før 2003 et mål på hvor omfattende et fag eller et studium var. Et semesters (et halvt års) fulltidsstudier utgjorde 10 vekttall mens et helt års studier utgjorde 20 vekttall. Vekttall ble i 2003 erstattet av studiepoeng. 1 vekttall tilsvarer 3 studiepoeng; dvs. at 20 vekttall tilsvarer 60 studiepoeng I morgen, søndag 15. april er frist for å søke høstens studier. Her har vi samlet en oversikt over hvilke av årets tilgjengelige studier som slapp inn alle søkerne i fjor

Nytt Fjelloppsyn hos Røyrvik fjellstyre — Fjellstyrene i Norge

Hvorfor naturfag? Reduserte klimautslipp, artsmangfold og håndtering av miljøgifter får stadig større oppmerksomhet. Mange av de viktigste avgjørelsene i fremtiden vil være basert på kunnskaper innen realfag Naturforvaltning, årsstudium 209 446 Mat, ernæring og helse 215 484 Utviklingsstudier, bachelor 222 662 Naturfag 186 605 Arktisk friluftsliv, årsstudium 194 675 Ingeniør, bygg, Trondheim 184 453 Informasjonsvitenskap, bachelor 203 081 Sosialt arbeid, Sogndal 222 054 Sykepleie, Porsgrunn 185 604 Medievitenskap 209 664 Organisasjon og ledelse. Biologi, årsstudium Grunnstudium Videre studier (bachelor, master) kan gi grunnlag for stillinger innenfor konsulent- og utredningsarbeid både innenfor naturforvaltning, laboratorierettet virksomhet og i legemiddelindustrien. Årsstudiet gir fritak for 60 studiepoeng i bachelorstudiet i biologi Karaktersnitt og poenggrenser for norske studier. Tabellen under viser poenggrensene til norske studier etter hovedopptaket i 2020. Trykk på et studium for å lese mer om krav til snitt og hvordan poenggrensen har utviklet seg gjennom tidene 204172 Naturforvaltning, årsstudium 204474 Nordområde- og nordiske studier 204211 Nordområdestudier 204474 Nordområdestudier, bachelor 204211 Nordområdestudier, årsstudium 204203 Paramedisin, deltid, saml. 204162 Personalledelse og kompetanseutvikling, Bod.

Årsstudium - Biologi Brandrud, T. E. (2000). Overvåking av biologisk mangfold i ferskvann : forslag til et nasjonalt nettverk av elver og innsjøer for intensiv overvåking av representative vassdragsbiotoper Velg blant våre bachelor-, master- og Ph.D.-studier. Vi tilbyr også en rekke videreutdanninger. Sjekk vårt studietilbud og søk nå klikk lenker i kolonnene Mer, Fagstudium, Skole og Kravkode for mer inf Jeg har selv en bachelorgrad i Utmarksforvaltning (Naturforvaltning) fra Høgskolen i Nord-Trøndelag og går nå et årsstudium der i Natur- og kulturminneoppsyn. Hvis du vil jobbe med forvaltning må du som minimum ha en bachelor innefor naturforvaltning, men de fleste store aktører som Miljødirektoratet og store kommuner/byer krever mastergrad som minimum Søkertallene for Nord universitet viser at bachelor i havbruksdrift og ledelse, bachelor i dyrepleie og bachelor i naturforvaltning stadig er svært populære studier. Også årsstudium i natur- og kulturminneoppsyn, samt master i biovitenskap viser en gledelig utvikling

Jeg har per i dag en bachelorgrad i Naturforvaltning å tar nå et årsstudium i Natur- og kulturminneoppsyn. Har vært litt usikker med tanke på vidre studier, men har nå søkt på tre forskjellige masterstudier rundt om i landet Marit Østby Nilsen: Bachelor i naturforvaltning, Årsstudium i natur- og kulturminneoppsyn, mastergrad i naturressursforvaltning og fordypning naturveiledning. Fjelldriv er ute i naturen sommer som vinter. Har bred friluftslivserfaring fra enkelt friluftsliv til kano, brevandring, klatring og lengre vinterskiturer med telt m.m. Til hjemmesid

E-post: opptak@usn.no Telefon: 31 00 80 00 (kl 10-12.30). Vi har kontorer på campus Vestfold, Kongsberg og Porsgrunn (merk at du ikke kan få fysisk veiledning nå, pga smittevernshensyn) Sosialantropologi årsstudium. På årsstudium i sosialantropologi lærer du om det kulturelle mangfoldet i verden. Lær om hvordan vi kommuniserer og lever sammen i ulike kulturer og samfunn Årsstudium i sosialantropologi. Les mer på studiets hjemmeside. NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Tilbys ved: NTNU i Trondheim Rådgiver naturforvaltning Fylkesmannen i Rogaland. Årsstudium Økonomi. 2013 - 2014. Høgskulen på Vestlandet Årsstudium Tourism and Travel Services Management. 2012 - 2013. Publikasjoner. Vassdragsforvaltning i norge i lys av EUs vanndirektiv Plan 05 / 2017 (Volum 49) - Idunn 10. oktober 2017 Studieplan for Naturfag, årsstudium (2012-2013) Informasjon om studiet. har utviklet holdninger og kunnskaper om menneskets plass i naturen og vårt ansvar i forhold til naturforvaltning og bevaring av livsmiljø - sentrale temaer i hele emnet

Studieplan for Naturfag, årsstudium (2013-2014) Informasjon om studiet. har utviklet holdninger og kunnskaper om menneskets plass i naturen og vårt ansvar i forhold til naturforvaltning og bevaring av livsmiljø - sentrale temaer i hele emnet Årsstudium i naturfag; Årsstudium i natur og miljø; Bachelor i natur- og miljøforvaltning. økologi og naturforvaltning; forurensning og miljø; Master i natur-, helse- og miljøvern; Ph.d. i økologi; Forskningsområder ved INHM: Klima og klimaeffekter på økosystemer; Populasjonsgenetikk og populasjonsøkologi; Evolusjons- og. Naturviteren nr. 1 - 2008. MEDLEMMER /0 TEMA: naturviterjobbene. Navn: rune garberg Utdanning: Bachelorgrad i Naturforvaltning samt årsstudium i Geografiske informasjonssystemer og årsstudium i.

og Økologi og naturforvaltning Grunnstudium - årsstudium Studiepoeng (sp) Sum Semester 5 10 15 20 25 30 60 Juniblokk ZOOL 100 BOT 100 5 Vårparallell KJM 100 ECOL 100 BOT 100 BUS 100 22,5 Januarblokk KJM 007 (0 sp) NATF 200 5 Høstparallell PHI 100/101 MATH 100* ZOOL 100 JUS 100 27,5 Augustblokk MATH 001 (0 sp) Kunst og håndverk, årsstudium 10 Naturfag - årsstudium 10 Produksjon for scene og sal 10 Samfunnsfag, årsstudium 10 Høgskolen i Nord-Trøndelag - 4 studier med mindre enn 20 studieplasser Avdeling for landbruk og informasjonsteknologi Naturforvaltning bachelorstudium 1 klikk lenker i kolonnene Fagstudium og Kravkode for mer info. Fagstudium Kravkode Type studium SUPP ORD* SUPP ORDF* Studie- kode; Animal Scienc

Naturforvaltning utdanning

Husk at siste frist for å søke studieplass, eller å legge til flere studieønsker i søknaden din, er 15. april.. Studiene med størst sjanse for oppta Miljø og naturressurser, Økologi og naturforvaltning, Bioteknologi, Biologi Grunnstudium - årsstudium Studiepoeng (sp) Sum Semester 5 10 15 20 25 30 60 Juniblokk ZOOL 100 BOT 100 5 Vårparallell KJM 100 APL 102 BOT 100 BUS 100 22,5 Januarblokk KJM 007 (0 sp) NATF 200 5.

Årsstudium i naturfag - Universitetet i Sørøst-Norg

Naturforvaltning årsstudium naturforvaltning er et

 1. neoppsyn fra Nord Universitet. I tillegg har han også fuglekjennskaurs og studiet i BirdID - Western Palearctic , og har vært engasjert i flere prosjekter på blant annet sædgås, lappfiskand, hønsehauk og jaktfalk gjennom Nord Universitet, NINA og Fylkesmannen
 2. Seniorrådgiver naturforvaltning Forsvarsbygg. Studiet var et årsstudium (60 studiepoeng) beregnet som påbygning og fordypning for lærere. Det meste av undervisningen foregikk utendørs. Studiet kombinerte idrett, friluftsliv, helse og ernæring og naturlære
 3. Mål og innhald. Emnet ARA621 har som mål å utvikla studentane sin grunnleggjande dugleik i lesing, skriving, lytting, snakking og grunnleggjande grammatikk. Kurset er basert på moderne standardarabisk (MSA) som er eit sentralt utval som vert forstått over heile den arabiske verda trass i variasjonar i dialektar
 4. 20 31 1.55. 30 58 1.9333333333333333. 12 15 1.25. 55 85 1.5454545454545454. 35 33 0.94285714285714284. 15 17 1.1333333333333333. 18 18 1. 35 24 0.68571428571428572.
 5. Årsstudium i HR og organisasjonsutvikling Bachelor i Økologi og naturforvaltning Bachelor i Miljø og naturressurser Utdanninger. VG1; VG2; VG3; Fagskole; Høyskole; Universitet; Etter- og videreutdanning; Yrker. Langs land; På land; På havet; Mitt yrke; Nyhetssak; Om.
 6. Plantevitenskap og Økologi og naturforvaltning . Grunnstudium - årsstudium Studiepoeng (sp) Sum . Semester . 5 10 15 20 25 30 60 . Juniblokk . ZOOL 100 BOT 100 5 . Vårparallell KJM 100. APL 102 BOT 100 BUS 100 22,5 . Januarblokk . KJM 007 (0 sp) NAT

NATURFORVALTNING (årsstudium) i Ås - Skoler Studier

Studieplan for Naturfag, årsstudium (2014-2015) Informasjon om studiet. Det er krav om aktiv studiedeltakelse og obligatorisk frammøte til undervisningen. Fravær/sykefravær som overskrider 20% av undervisningstiden medfører at studenten ikke kan framstille seg til eksamen Fakultet for biovitenskap og akvakultur - Nord universitet, Bodø, Norway. 1.3K likes. Fakultet for biovitenskap og akvakultur ved Nord universitet, er et av de ledende akademiske miljøene innen.. Ingeniørstudier på høyskolene er ikke blant landets mest ettertraktede studier. Det samme gjelder enkelte andre teknologistudier. Plasser nok Det betyr at Samordna opptaks restetorg fortsatt har plass til deg som vil studiere teknologi det kommende skoleåret. NTN

NATURFORVALTNING (Bachelor) - Skoler Studier Utdanning

 1. ÅS: Det er tatt opp studenter til 847 studieplasser ved NMBU. 2808 søkere har hatt NMBU som førsteprioritet.1572 personer har fått tilbud om studieplass. 3,3
 2. ne er også et svært populært studievalg
 3. Naturfag, årsstudium Hva lærer du? (2018-2019) Studiets læringsutbytte. Kunnskaper Studenten: har kjennskap til vanlige begrunnelser har utviklet holdninger og kunnskaper om menneskets plass i naturen og vårt ansvar i forhold til naturforvaltning,.

Bachelorstudiet i naturforvaltning gir deg kunnskap om dyr og planter, landskap, økologi, klima, jakt og fiske. Nord Universitet har studier på alle nivåer, fra enkeltemner og årsstudium til bachelor-, master- og ph.d-utdanninger. Du kan være fulltidsstudent ved et av universitetets studiesteder,. Årsstudium i Naturmangfold 60 studiepoeng, organisert som heltidsstudium og består av 6 obligatoriske emner på til sammen 52,5 studiepoeng, hvorav to undervises på engelsk, og 7,5 studiepoeng valgfag. Introduction. I dag snakker stadig flere politikere om at den «fossile tiden» er forbi, og at vi er på full fart inn i et grønt skifte Fylkesmannen jobber også mye med naturforvaltning og har en sentral posisjon i blant annet arbeidet med nasjonalparker. Spørsmål, dilemmaer og problemstillinger knyttet til naturforvaltning snakket vi mye om i Ghana, og jeg er sikker på at mange av de samme problemstillingene er relevante også i Norge, sier Marius

NATURFORVALTNING (Master) - Skoler Studier Utdanning

Det er fortsatt mulig å studere til høsten, selv om hovedopptaket kanskje ikke gikk som håpet. 400 studieplasser står ledige Naturforvaltning, bachelor 28.3 Naturforvaltning, årsstudium Nordområdestudier, bachelor Nordområdestudier, årsstudium Personalledelse og kompetanseutvikling, Bodø Personalledelse og kompetanseutvikling, Mo i Rana Personalledelse og kompetanseutvikling, Vesterålen Regnskap Regnskap 55.3 Siviløkonom Sosiologi, Bodø Sosiologi og. Han har bachelor i Naturforvaltning, og årsstudium i Natur- og kulturminneoppsyn fra Nord Universitet. I tillegg har han også fuglekjennskaurs og studiet i BirdID - Western Palearctic, og har vært engasjert i flere prosjekter på blant annet sædgås, lappfiskand, hønsehauk og jaktfalk gjennom Nord Universitet, NINA og Fylkesmannen Studiepoeng er betegnelsen på et mål som brukes for å beskrive hvor omfattende et fag eller et studium er. Et norsk studiepoeng tilsvarer ett ECTS-credit.. Studiepoeng erstattet betegnelsen vekttall, som ble brukt før kvalitetsreformen som trådte i kraft i 2003.Ett vekttall tilsvarer 3 studiepoeng. Studiepoeng sier altså noe om arbeidsmengden og ikke et bestemt antall sider i pensum

Biologi utdanning.n

Studieplan for Naturfag, årsstudium (2011-2012) Informasjon om studiet. Det er krav om aktiv studiedeltakelse og obligatorisk frammøte til undervisningen. Fravær/sykefravær som overskrider 20% av undervisningstiden medfører at studenten ikke kan framstille seg til eksamen Årsstudium i Interkulturell kommunikasjon; Et viktig og relevant tema som kommer opp her er forholdet mellom naturforvaltning, interesser til lokalbefolkning og turistindustri. Maa Trust er et spennende tiltak som forsøker å komme til rette med disse utfordringene på en innovativ måte Geografisk held vi til i Stryn, Nordfjord, men tek òg jobbar i andre deler av landet. VÅRE TENESTER Vi yter tenester innanfor fagområdet utmarksforvaltning Naturforvaltning er et saksfelt og et fagområde som omfatter bærekraftig bruk av natur og naturmangfold, friluftsliv, natur- og miljøvern sammen med målrettede miljøtiltak

Studier NMB

 1. neoppsyn, samt master i biovitenskap viser en gledelig utvikling
 2. 15. april er siste frist for å søke eller legge til flere studieønsker i søknaden din om du planlegger å ta høyere utdanning nå til høsten. Men hva i alle dage
 3. Årsstudium i natur og milj Dersom man ønsker å bytte over til bachelor i økologi og naturforvaltning eller forurensning og miljø, vil vi anbefale at studentene velger Matematikk og biostatistikk. Sum: 30: 30 *) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne
 4. 142 004 personer har søkt høyere utdanning gjennom Samordna opptak. det er 6417 flere enn i fjor, og en økning på 4,7 prosent. Se oversikten over antallet førsteprioritetssøkere til de drøyt 1300 studiene nederst i saken
 5. Naturforvaltning, årsstudium 46.7: Høgskolen i Innlandet(HINN) Sosialt arbeid 46.7: Universitetet i Sørøst-Norge (Høgskolen i Sørøst-Norge)(HSN
 6. Årsstudium i naturforvaltning - tilbys ved Nord universitet. Årsstudium i naturmangfold - tilbys ved Høgskolen i Innlandet. Bachelor i natur og miljø - tilbys ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Bachelor i økologi og naturforvaltning - tilbys ved Norges miljø- og biovitenskapelige universite

årsstudium Økologi og naturforvaltning. 2014 - 2015. Skogmo vidregående skole Helsefagarbeider /m generell studiekompetanse Helsefag og relaterte studier 4,7. 2011 - 2014. Frivillig arbeid. Frivillig (dørvakt/kassearbeider) Frivillig (dørvakt/kassearbeider) ROCKEKLUBBEN I PORSGRUNN Emnet Frå fjøre til fjell omhandlar friluftsliv ved kysten og på sjøen, friluftsliv i skogen og på fjellet, kanopadling, utstyrslære, naturkjennskap, friluftsliv og samfunn, friluftslivspedagogikk (veglederlære), naturforvaltning. Emnet inngår som første emnet av Årsstudium Friluftsliv

So45 - Søkertall pr studium (april-tall) Søkertall pr studium og kjønn. Sortert på lærestedsnavn og studiumnavn Studiekode : Studiets sekssifrede kode. De tre første sifrene angir lærestedet, de tre siste angir studietypen. Dette er kodene som fylles ut på søknaden

Naturforvaltning - iTrollheime

 1. Bymiljøetaten har et bredt spekter av oppgaver og kompetanse, blant annet innenfor landskapsplanlegging, naturforvaltning, byutvikling, park, veg, sykkel, mobilitet, parkering, renovasjon og forvaltning av deponier. Vi planlegger og bygger offentlig infrastruktur som veger, byrom, fortau, lekeplasser og torg
 2. Med fullført årsstudium i natur og frilfutsliv kan du få overgang til bachelorstudia i naturforvaltning og i helse- og miljøvern og søkje deg vidare på bachelorstudiet i natur og friluftsliv Studieprogrammets innhold, oppbygging og sammensetning
 3. Universitetet i Stavangers studiekatalog byr på 141 ulike studier innenfor 14 studieretninger. Vi tilbyr studier på bachelor- master- og doktorgradsnivå
 4. Hun var ferdig her i 2018. I fjor så tok hun et årsstudium i naturforvaltning ved Høgskolen Innlandet på Evenstad. Nå venter altså oppgaven med å drive arealplanlegging i Nærøysund kommune. Ruth Elisabeth Blakstad hadde sin første arbeidsdag i kommunen 3. februa
 5. Master i Naturforvaltning: Universitetet for miljø- og biovtienskap (UMB), Ås: 2011- DD: Geografiske informasjonssystemer, nettbasert: Høgskolen i Nord- Trøndelag(HiNT), avd. Steinkjer: 2009- 2010: Årsstudium i utviklingsstudier: Universitetet i Agder (UiA), Kristiansand: 2006- 2009: Bachelor i Utmarksturisme: Høgskolen i Hedmark (HiHm.
 6. Innlegg om Biologi skrevet av pensumluna. Brandrud, T. E. (2000). Overvåking av biologisk mangfold i ferskvann : forslag til et nasjonalt nettverk av elver og innsjøer for intensiv overvåking av representative vassdragsbiotoper
 7. Universitetet ønsker din tilbakemelding! Her kan du si ifra om alt fra små praktiske ting til alvorlige forhold som seksuell trakassering. Du kan også gi positive tilbakemeldinger

Ettårig grunnstudium NMB

Årsstudium i jakt, fiske og guiding . 4 / 11 Årsstudium jakt, fiske og guiding Emner Studiepoeng År 1 Utøvende jakt og jaktorganisering Teoretiske begreper rundt kommunikasjon, se på ulike konfliktløsninger innen naturforvaltning, budskapsformidling hos ulike målgrupper. Organisering og arbeidsforme Ansgar Teologiske VARA HOVED Høgskole ORD ORDP ORD ORDP ----- ----- ----- ----- ----- ATH 255196 Kristendom, religion og livssyn Alle Alle Alle Alle ATH 255418 Interkulturell forståelse, årsstudium Alle Alle Alle Alle ATH 255437 Musikk Alle Alle Alle Alle ATH 255480 Teologi og KRL Alle Alle Alle Alle ATH 255777 Musikk, årsstudium 45.0 1 43.7 1 45.8 1 43.7 1 ATH 255869 Interkulturell. Årsstudium i jakt, fiske og guiding . 4 / 11 Årsstudium jakt, fiske og guiding Emner Studiepoeng År 1 Utøvende jakt og jaktorganisering se på ulike konfliktløsninger innen naturforvaltning, budskapsformidling hos ulike målgrupper. Organisering og arbeidsformer Undervisningen baserer seg på caser,. Her er en oversikt over universiteter med marine studier. Ved å gå inn i universitetenes nettsider finner du mer informasjon om de enkelte studiene: Universitetet i Oslo Bachelor i Biovitenskap Master i Biovitenskap Master i Rettsvitenskap (jus) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU Bachelor i Biologi Bachelor i Bioteknologi Bachelor i Husdyrvitenskap Bachelor i Matvitenskap.

Friluftsliv - Universitetet i Agde

Årsstudium i jakt, fiske og guiding Teoretiske begreper rundt kommunikasjon, se på ulike konfliktløsninger innen naturforvaltning, budskapsformidling hos ulike målgrupper. Organisering og arbeidsformer Undervisningen baserer seg på caser, vanlig undervisning av teori og gruppediskusjoner Naturfag Årsstudium. Norsk Årsstudium. Revisjon og regnskap Bachelor. Spansk Årsstudium. Språk og litteratur Bachelor. Tegning - bilde Årsstudium. Tekstil - kunst og design 1 Årsstudium. Tre m/metall - kunst, håndverk og design 1 Årsstudium. Turisme og ledelse Bachelor. Visuelle kunstfag og design Bachelor. Økologi og naturforvaltning.

Frie Realfag NMB

Barnehagelærerutdanning Bachelor Bedriftsøkonomi Årsstudium Engelsk Årsstudium Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag Bachelor Folkehelsearbeid Bachelor Friluftsliv Årsstudium Grunnskolelærer 5.-10. trinn Yrkesutdanning Økologi og naturforvaltning Bachelor. Høgskolen i Sørøst-Norge (Buskerud og Vestfold. Du kan også ta eit årsstudium i geografi. Merk at eit årsstudium ikkje fører til ein grad med eit vitnemål. Du får studierett i eit år og får karakterutskrift for avlagte eksamenar. Årstudiet passar best for deg som vil bruke geografi i ein annan grad eller få undervisningskompetanse i geografi med tanke på lærarutdanning

NATURFORVALTNING - Nord Universitet Steinkje

 1. Studiekatalogen - Årsstudier Ui
 2. Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet NMB
 3. Aldri før har så mange fått studieplass - regjeringen
 4. Professor i naturforvaltning - Nord universite
 5. Filosofi - årsstudium Ui
 • Led lenser h14 bruksanvisning.
 • Ichi sushi lillestrøm.
 • Karl liebknecht straße 95 leipzig.
 • Mitternachtsshopping greifswald dezember 2017.
 • Hjelp pus hadeland.
 • Valør penger.
 • Norsk billedhugger kryssord.
 • Victoria secret gdansk.
 • Voraussichtliche aufstellung leverkusen.
 • Lustige wal bilder.
 • New yorker shop.
 • Ipad 9,7 deksel.
 • The seven wonders of the world list.
 • Spillexpo lørdag 11 00 20 00 11 november.
 • Teppich glockenblume winterhart.
 • Sølv halskæde til kvinder.
 • Orange mehrzahl englisch.
 • Meinestadt de dortmund.
 • Varme shorts dame.
 • Vaterpass.
 • Denver ack 8060w test.
 • V75 resultat lördag idag.
 • Fiberlys stjernehimmel priser.
 • Großbrand vechta.
 • Veranstaltungen höxter stadthalle.
 • Waarom zijn mensen in nederland lang.
 • Gode taxfree kjøp 2018.
 • Chrome import bookmarks from google account.
 • Stuttgart flughafen abflug.
 • Utslagsvask vaskerom.
 • Notice attestation pole emploi.
 • Spannende vragenlijst.
 • Volksbank immobilien bad dürrheim.
 • Käfer restauration polen.
 • Victoria secret gdansk.
 • Flæsk og humle meny.
 • Yannick ferreira carrasco.
 • Jeg vil heller skinne.
 • Fritidsparafin pris.
 • Samsung health fitbit.
 • Salita salvatore viale 1.