Home

Sjøfart norge historie

Norsk sjøfartshistorie - Slektshistoriewik

 1. Den spanske armada og Norge : om en flåtes undergang, om Santiagos forlis ved Moster, om Francisco Cuellars flukt, om det spanske Norge Drama i Ishavet : M/S Enighetens tragiske forlis Fiskefartøyet Utvik Seniors forlis 17. februar 1978 : rapport fra undersøkelseskommisjonen oppnevnt av Justis- og politidepartementet 8. mai 2002 : avgitt 20. april 200
 2. Arkivverket har mange arkiver med opplysninger om sjøfart. Eldre historie (-1814) Nyere historie (1814-) I år er det 100 år siden Norge første gang avholdt folkeavstemning om brennevinsforbud
 3. Historie Vg2 og Vg3. Samfunn og mennesker Sjøfart. Vis kompetansemål. Fagstoff. Sjøfart. Sjøfarten var viktig fordi den fraktet varene fra produsentene til markeder både i inn- og utland varierte over tid. I den tidligste perioden var det stort sett utenlandske skip som kom til Norge. På 1700-tallet var skipsfarten i.
 4. st fordi Europa var i krise etter Napoleonskrigene. Fremgangen kom først etter 1830 med friere håndverksnæring og handel. Veiene ble bedre, vi bygget jernbane og broer
 5. Sjøfart er skipsfart som skjer på havet, ved kysten eller på fjorder. I Norge er det i dag (2016) tre fullriggere, · Astronomi · BMW · Energi · Europas historie · Forsvaret · Første verdenskrig · Geografi · Helse · Historie.
 6. istrasjoner er viktige og sentrale aktører for å ivareta og legge til rette for utvikling av maritim virksomhet. Sjøfartsdirektoratet skal være den foretrukne maritime ad
 7. Norge ble løsrevet fra Danmark og fikk sin egen grunnlov i 1814. Dette regnes som det moderne Norges fødsel, selv om det skulle gå nesten hundre år før Norge ble formelt selvstendig. Fra å være en tett helstat med Danmark ble Norge en egen stat som delte konge med Sverige. Den løse unionen med Sverige varte fra 1814 og fram til 1905

Norges historie dekker perioden fra de første menneskene kom til landet og fram til vår tid. De tidligste sporene etter menneskelig bosetning i Norge er fra steinalderen, som begynte rundt år 9000-10 000 før vår tidsregning. Norges historie med menneskelig bosetning går tilbake minst 10 000 år, til sen paleolittisk tid, den første perioden i steinalderen. Arkeologiske funn av boplasser langs hele norskekysten har hittil blitt datert tilbake til 10 400 før nåtid (BP), det eldste funnet regnes i dag å være en boplass ved Pauler i Brunlanes, Vestfold.Disse boplassene er antagelig levinger fra bosettere fra. Fra begynnelsen av 1500-tallet vokste det frem to nye næringer i Norge - trelasthandel og bergverksdrift. Den ene kom nedenfra og den andre ovenfra. Eksportnæringer i vekst. På 1600-1700-tallet vokste den norske eksporten kraftig, særlig under kriger som Danmark-Norge sto utenfor. Norsk sjøfart på 1700-talle HISTORIE tar deg med på en heseblesende reise til fortiden, Sjøfart. Sjøfart Thor Heyerdahl krysset Stillehavet i båt av balsatre. Bonnier Publications International AS Postboks 543 1411 Kolbotn Norge. Kundeservice Selvbetjening +47 20 06 87 06 Sosiale.

Stikkord: Sjøfart. 1901-1939, Arbeidsliv, Grimstad, Næringsliv, Sjøfart. Dette var noen av reglene som møtte passasjerene som skulle med damip langs kysten av Sør-Norge i 1831. Kun fire år tidligere, Arkivene er vår felles hukommelse, vår felles historie Bærekraft i Sjøfartsdirektoratet. Sjøfartsdirektoratet tar sin del av bærekraftsdugnaden igangsatt av FN og definerer nå sine egne mål for å gjøre direktoratet og den maritime næringen grønnere

Norsk sjøfart fulgte så de utenlandske konjunkturene frem til første verdenskrig. Tekstilindustrien - en smak av fremtiden. I Norge spredte ryktene seg om god og fruktbar jord til lave priser, Det siste har alltid vært et problem når mennesker har blitt boende tett opp på hverandre igjennom hele historien Norge har alltid vært en sjøfartsnasjon. I starten ble skipene brukt til å transportere ting på kjøl innad i landet eller eksportere varer til og fra Norge. Men fra midten av 1800-tallet skjedde det endringer som skulle forandre næringen dramatisk. Brått skred Norge frem som en stor og global transportnasjon, med store flåter som gikk i transport helt uavhengig av eksport og. Anlegg for sikrere sjøfart har vært viktig for havlandet Norge helt siden Floke Vildgerson reiste varde på Ryvardneset i 869. 1000 år senere spilte Losvesenet, Kanal- og Havnevesenet og Fyrvesenet en avgjørende rolle for at Norge utviklet seg til å bli en moderne stormakt innen sjøfart og fiskeri Nøytralitet. Norge var, på lik linje med de andre skandinaviske landene, nøytralt under første verdenskrig. Den formelle nøytralitetserklæringa kom den 8. august 1914, i form av en felleserklæring fra Norge og Sverige. Siden Norge var en såpass stor sjøfartsnasjon, bød dette på problemer etter at Tyskland i februar 1915 erklærte alt havområde rundt Storbritannia som krigssone

Tema Miljøvennlig sjøfart. Norge har en lang og stolt historie som sjøfartsnasjon. Tilrettelegging for økt bruk av ny teknologi kan gi Norge nye konkurransefortrinn i konkurransen mot andre internasjonale aktører Sjømat Norge er landets største sjømatorganisasjon. Vi arbeider for å bedre vilkårene for norsk sjømatnæring. Vi er en landsforeninge tilknyttet NHO

Læreplanen i historie har to hovedområder: Historieforståelse og metoder, og Samfunn og mennesker i tid. Historiefaget på NDLA ønsker å vise sammenhengen mellom disse to områdene. Det betyr at det legges vekt på arbeid med kilder og kildeoppgaver i alle emner Meny. Kart. Se alle; Sjøkart papir. Se alle; Norge. Se alle; Båtsportforma Den här artikeln behandlar Norges historia.. Det som i dag är Norge har varit befolkat sedan inlandsisen smälte för omkring 11 000 år sedan. Norge som enad, suverän stat uppstod kring år 1035.Från 1388 till 1814 var Norge i politisk union med Danmark och sedan en stat i personalunion med Sverige till 1905, för att därefter återfå sin oavhängighet

Etter den norske uavhengigheten fra Sverige i 1905 ble det bestemt at Norge skulle være en nøytral stat, uten militære tilknytninger eller forpliktelser til noen andre land. En slik nøytralitet kunne best sikres dersom man fikk de europeiske stormaktene til å love at de ville respektere den, og all Norges historie kan dateres tilbage til tiden før år 800, hvorfra man har fundet flere helleristninger skrevet med runer.Det menes, at der i denne periode har eksisteret flere små kongedømmer. Perioden 800-1066 betegnes normalt som Vikingetiden.I denne periode rejste både nordmænd, danskere og svenskere i langskibe over store dele af Europa som vikinger, opdagelsesrejsende, bosættere. NHO Sjøfart er en kombinert arbeidsgiver- og bransjeforening. Vi ivaretar medlemsrederienes interesser overfor fagforeningene, myndighetene og andre organisasjoner Oppgaveformulering: Fra 1500 til 1800 vokste det frem fire nye næringer i Norge; skogbruk, fiske, sjøfart og bergverksnæring. Hvordan kunne disse næringene vokse frem i det bondesamfunnet Norge hadde vært preget av i mange år, og hvilke betydninger fikk disse for befolkningen i Norge Nordhordlandsbunad for herre forteller om Norske menn som spilte en viktig rolle i verden som erfarne sjøfolk og soldater. Vi var ikke alle fattige husmenn

Jødene i Norge - Arkivverket

Sjøfart - Arkivverke

Milepæler i Postens historie. Den 17. januar 1647 ble Postverket opprettet av Hannibal Sehested - dansk stattholder i Norge. Nederlenderen Henrik Morian fikk enerett til å drive Postverket mot en årlig godtgjørelse. 370 år etter har Posten blitt til et nordisk konsern Siden 1800-tallet har Norge vært en stor sjøfartsnasjon, og mange nordmenn har hatt sitt arbeid til sjøs. Her har vi laget inngang til digitalisert arkivmateriale om sjøfolk Historien starter egentlig allerede i 1917 - da det ble startet produksjon av kobber-rør i Porsgrunn - i fabrikken som er forløperen til Stathelle-fabrikken. Men mye vann har rent i havet siden og produksjonsenheten har flyttet til Stathelle, den produserer rør i nye materialer og den har skiftet eier flere ganger

Fortsett å lese De hvide Seil - historier fra Sørlandets siste seilskutetid avtrykk 30. oktober 2020 29. oktober 2020 1850-1900 , Arbeidsliv , Aust-Agder , Grimstad , Lillesand , Sjøfart Historisk oversikt. I 1854 fikk Norge sin første jernbane. Hovedbanen var 68 kilometer lang og gikk fra Kristiania til Eidsvoll. Dette er faktisk den samme strekningen som også har landets mest moderne jernbane, Gardermobanen som åpnet i sin helhet i 1999 Norge Rundt har vært på lufta siden 2. oktober 1976 . Etter 40 år betød det 1673 sendinger med 10.223 reportasjer, 818 dyrehistorier, 576 innslag om musikere og 128 treskjærere, for å nevne noe Serie i 12 deler om Norges historie. Serien ble laget som en del av et studieopplegg på universitets- og høyskolenivå. Debatten om det offentlige sosiale ansvar har nesten altid dreid seg om moral og økonomi, og vi kan kjenne igjen mange av dagens argumenter fra historien. Programmet tar for seg fire faser i utviklingen: Forsørgelsesstaten (1700-tallet), Den liberalistiske stat (1800. Opprinnelsen til dagens helseinstitusjoner er middelalderens hospitser og fattighus knyttet til kirker og klostre. Det eldste kjente sykehuset i Norge er Trondhjem Hospital, som har vært i drift på samme eiendom fra før 1277. Allerede på 1500-tallet begynte staten å utvikle et offentlig helsevesen i Norge. Hensikten var til å begynne med å få ansatt en universitetsutdannet lege.

Historie Vg2 og Vg3 - Sjøfart - NDL

Samfunn og sjøfart etter 1814 - lokalhistoriewiki

 1. SV sin historie. Publisert av: Bjarne Kristoffersen, Publisert: 09:16. SV ble dannet i 1975. Ved inngangen til 1960-tallet var det politiske landskapet i Norge preget av den steile motsetningen mellom maktblokkene i øst og vest. I Norge fantes en opposisjon som lanserte det de kalte «det tredje standpunkt»
 2. Psykiatriens historie i Norge, del 1 Den store institusjonsoppbyggingen. I 1848 fikk vi den første «moderne» sinnssykeloven. Loven ble først opphevet i 1961. Storparten av denne epoken ble preget av at institusjonskapasiteten ble oppbygd. Av Borgny Vol
 3. QUIZ: Hvor mye kan du om norsk historie? 19.12.2019. Norge erklærte seg nøytrale da 2. verdenskrig startet, men den 9. april 1940 ble landet angrepet av tyske tropper
 4. Historie. FRI har vært en tydelig stemme og en premissleverandør for LHBT-rettigheter siden 1950-tallet. Som det andre landet i verden innførte Norge registrerte partnerskap i 1993. Kim Friele og Wenche Lowzow var de første av fem par som inngikk partnerskap i Oslo Rådhus 6. august samme år
Norge vårt land (Flere forfattere) | Nydalen Bokstue

Pris per bok i parentes på hver bok. REDERI: Kolltveit, Bård: The Anders Wilhelmsen Group 1939-1999. Six Decades on the Seven Seas. A Saga of Value Creation, 2000 (250 kr) H. & F. Bachke. Bachke & Co. 1861-1961, a short history in pictures. Utgitt 1961. Ulest, sidene er ikke sprettet. Samtidig hilsen fremme i boken (500 kr) Thorseth, Harald: Frå smie til skipsverft. 1992, 147 s Nordisk Solar Compani ble etablert i 1919. Solarkonsernet er i dag et av de ledende europeisk sourcing- og serviceselskap innen elektro, VVS og ventilasjon - NHO er glade for at regjeringen ønsker et mer strategisk arbeid for å trekke utenlandske gradsstudenter til Norge, sier NHOs direktør for politikk Mari Sundli Tveit. Les flere nyheter Dette får du som medlem i NHO. Om Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) NHO er Norges største. I Norge kan du finne utallige gruver og grotter med spennende historie og geologi i veggene. SETERGROTTA VED MO I RANA: Kalksteinsgrotta på 3,5 kilometer kan by eventyr for alle nivåer fra såbarnsfamilier til profesjonelle gruvedykkere Historie ABB har eksistert i Norge siden 1880-årene og har bidratt til vekst og velstand for det norske samfunnet gjennom sin deltakelse i elektrifiseringen og industrialiseringen av landet. Etableringen av ABB i Norge skjedde ved en sammenslåing av fire store, norske industriaktører, som alle hadde en betydelig rolle i norsk industris utvikling gjennom hele det 20. århundre

Portal:Sjøfart - Wikipedi

Sjøfart - Sjøfartsdirektorate

Vitenskapsfaget historie har som mål å undersøke og reflektere over denne prosessen, ut fra dagens interesse og dagens forskningsspørsmål. Du får oversiktskunnskap om den historiske utviklingen i verden og i Norge, og mer inngående kunnskap om fordypningsemner Om Norge Fra gamle tradisjoner til ny teknologi. Her finner du informasjon om alt fra stavkirker til norske polfarere - samt tips til apper du kan laste ned for å få mest mulig ut av norgesferien Markedsvendingen : nyliberalismens historie i Norge. Innset, Ola. Skip to the end of the images gallery. Skip to the beginning of the images gallery. Markedsvendingen : nyliberalismens historie i Norge . Innset, Ola. Veiledende pris. kr 399,00. I salg. ISBN/Varenr. 9788245031966. Inngår i ditt medievalg. Legg til huskeliste

Oljen - eventyret som forandret Norge og norsk sjøfart Navn: Pihl, Simen Lunøe Pihl, Simen Lunøe Publisert: xx#, 2002 Omfang: S. 202-211 Overordnet post: Det norske maskinistforbund fra 1952 til 2002 Språk: Norsk (Bokmål) Emne: Sjøfart Materialtype: artikler Kilde for. Yrkesfagenes historie i Norge Fra tradisjonen med laug til dagens modell har norske lærlinger opplevd en rekke liberaliseringer og innstramninger - før staten til sist tok et større ansvar. I 2014 lanserte Fafo-forskerne Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder boka Yrkesfagene under press (se hovedartikkelen Hvordan styrke yrkesfagene ) Historien vår starter helt tilbake i 1836. Tromsø Sparebank skulle være en bank for folk flest og hadde et tydelig samfunnsansvar. Med tiden dukket det opp sparebanker i alle kommuner i Norge, og i de største byene var det gjerne flere. I 1930 var det hele 627 sparebanker i landet Tv-oversikt for Viasat History i dag. Vi tar en nærmere titt på de redskapene vi omgir oss med til daglig, og finner ut hvorfor og hvordan de ble funnet opp. Vi får fengslende historier om disse hverdagsobjektene, som ofte ble skapt for helt andre formål Men han bestemte hvem som skulle lede fabrikken i Norge, og sendte den russisk-finske farmasøyten Fredrik Iwan Lamm. Han flyttet inn i boligen Fåbro, som allerede på det tidspunktet var 100 år gammel og som lå bare noen meter fra der hvor fabrikken ble bygget

Norsk historie fra 1815 til 1905 - Store norske leksiko

I 1842 vedtok så Stortinget en lov som ville ført til at det ble ulovlig å produsere brennevin i Norge i løpet av en tiårsperiode, men loven trådte aldri i kraft, fordi kong Carl Johan nektet å sanksjonere den. Alkohol i historien. Historisk oversikt alkohol i Norge 1816-2019 Norge blir verdensledende på miljøvennlig og effektiv skipsfart. DNVGL.com bruker cookier for å gi deg en best mulig opplevelse på nettstedet vårt. Ved å navigere nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler (cookies) Hotel Norge åpnet første gang i 1885 og har siden åpning vært ikon og et av de mest prominente hotellene i Bergen. FRA BEGYNNELSEN Hotellgünder Georg Pommerenk som åpnet hotellet i 1885, var visjonær og fremtidsrettet og ønsket at her skulle reisende hvile i luksuriøse og romslige omgivelser, inngå i intellektuelle samtaler om verdens nyheter, og nyte spennende kulinariske retter. 2. verdenskrig Alternativ Amerika Barnebok Bergen Biografi Blomster Dikt Eventyr Fiske Fotball Hage Historie Hobby Humor Håndarbeid Jakt Jul Kirke Kokebok Krig Krim Kristendom Kunst Larvik Lesebok Lyrikk Maling Musikk Natur Norge Oslo Polar Reise Roman Sandefjord Sangbok Sjøfart Sport Sportsfiske Språk Strikking Telemark Tønsberg Vestfol Historien om da de første jødene kom til Norge in 1852, og hvordan den jødiske minoriteten har etablert seg i Norge over fem generasjone

Norges historie - Store norske leksiko

Barnevernets historie i Norge 1896 Vergerådsloven - den første barnevernloven i verden Den første «barnevernloven» vi fikk i Norge var «Lov om Behandling av vanvyrdede og forsømte Børn, også kalt vergerådsloven Tv-oversikt for History Channel i dag. En les Paul Professional-gitar fra 1969 rocker inn i sjappa. Corey og Chumlee setter på bremsene når de spotter en 1930 Rolls Royce-utsmykning Sjøfart Yrkessjåførbevis Bergverksdrift har en lang historie i Norge. Senere ble gruvedrift en del av industrialiseringen og moderniseringen av Norge. Mineralindustrien er fortsatt en levende næring som sysselsetter folk og skaper verdier mange steder i landet INTERNETTS HISTORIE Bare USA har hatt internett lenger enn Norge . Her kan du lese hvorfor. TIDLIG UTE: Norge ble koblet til Arpanet, som første land utenfor USA, så langt tilbake som juni 1973. London ble koblet på i september 1973. Men internett kom til Norge langt tidligere

Mekonomens historie. Om oss; Norge og Danmark, Mekonomen Norden - med virksomhet i Sverige, Norge og Finland samt Sørensen og Balchen - som driver virksomhet i Norge under varemerket BilXtra. Samarbeidet mellom konsernets virksomheter skjer innen kjøp og logistikk Eldre historie (-1814) Nyere historie (1814 Sjøfart i krig. Sjøfart i krig. Spillet om City of Flint Da 2. verdenskrig brøt ut, var Norge nøytralt. Denne nøytraliteten ble satt på prøve fra begge sider allerede i september 1939

Norges historie - Wikipedi

Dansketiden: Norge 1500-1800 - Norgeshistori

Aftenposten Historie er et magasin for alle. Det formidler norsk og internasjonal historie fra de eldste sivilisasjoner til vår nære fortid. Vi skriver like gjerne om de gamle romerne som om idrettshelter fra de siste 50 årene. I Aftenposten Historie finner du stoff om store og små historiske hendelser fra inn- og utland Vår historie. Mer om SATS Varemerket ELIXIA lanseres med 11 sentre i Norge (etter at selskapet året før hadde kjøpt opp Frisk og Colosseum med 8 treningssentre) og 5 i Finland. 2002. Investeringsselskapet Nordic Capital og de norske gründerne kjøper tilbake SATS. 2003 Start studying Historie Kap. 15 - Norge fra krise til krig 1914-1945. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Telefonens utvikling i Norge. Mange tvilte på telefonens nytteverdi. Næringslivet var skeptisk til å inngå avtaler muntlig. Bell hadde likevel stor tro på telefonens muligheter. Han reiste rundt i USA og Europa for å demonstrere oppfinnelsen sin. Skepsisen til den nye oppfinnelsen var imidlertid stor i Norge

Sjøfart historienet

Fakta og myter om Norge og EU (Alfred Kvalheim) | Nydalen

Sjøfart - Avtryk

 1. Norge må være med og ta anvsar, skriver innsenderen. Debatt: Norsk sjøfart Norge bør si ja til deltakelse i Persiabukta Norsk deltakelse kan vise seg å bli et viktig bidrag i Persiabukta
 2. MOT-historien MOT ble startet av norske toppidrettsutøvere med lidenskap for å styrke ungdoms mot. Det startet med en lidenskap og en drøm. En lidenskap for mennesket. En drøm om de olympiske leker. Deretter en idé. En magisk historie Initiativet ble tatt etter vinter-OL i Norge i 1994. De to olympiske skøyteløperne, Atle Vårvik og Johann [
 3. Oskar Mendelsohn (f. 1912, d. 1993) var en norsk historiker, lektor og forfatter som over to bind skrev det som blir kalt standardverket om jødenes historie i Norge. Det første bindet på 707 sider ble publisert i 1969 og handler om årene fra rundt 1660 til 1940. Bind 2, som kom i 1987 og var på 669 sider, tar for seg årene 1940 til 1985
 4. Lindner og nu til fleres Opbyggelse paa Dansk oversat
 5. Omdannelsen av Norge til et markedssamfunn er blitt misforstått, karikert og til og med benektet. Markedsvendingen - Nyliberalismens historie i Norge gir en nyansert framstilling av hva som skjedde, hvordan det skjedde, og hvorfor det skjedde. Ola Innset (f. 1985) har doktorgrad
 6. I høst kom 25-åringen ut med boken «Ulovlig norsk», der hun forteller en åpenhjertig og dramatisk historie om sitt liv som papirløs flyktning uten lovlig opphold i Norge. Advokaten fikk.
 7. Skal vi tro Aftenposten kom den første bilen til Norge i 1895. Det vi vet er at i 1915 var det registrert 1100 biler i Norge, 5 år senere 9100. Det er nå cirka 2,8 millioner biler i Norge

Den foretrukne maritime administrasjonen

 1. Norsk Fysioterapeutforbunds historie 1936-2016 i tekst og bilder. Historiske fakta fra forbundets første 80 år
 2. aloperatører, samt panthavere og vareeiere
 3. Norge gikk i union med Danmark som følge av et kongelig bryllup på 1300-tallet. Kongeriket ble kalt Danmark-Norge, og hovedstaden var København. Dansk ble det offisielle språket for offentlige tjenestemenn fra 1450, og det fant sted en betydelig kulturell integrasjon. Union med Sverige. 1814 er et bemerkelsesverdig år i norsk historie
 4. I 1951 kom navneskifte nummer to, og organisasjonen het nå Landsforbundet for naturvern i Norge. Lysere tider og ny giv 1954 kom Lov om naturvern. Den var et vendepunkt i norsk naturverns historie, fordi den åpnet for opprettelse av nasjonalparker. Også opprettelsen av Statens naturvernråd bidro til at naturvernarbeidet i Norge fikk et løft
Kongeskipet Norge (Tor Borch Sannes) | Nydalen BokstueIndianere: Nord-Amerikas ville historie | historienetHistorie Vg2 og Vg3 - Jan reiste ut i 1956 - NDLADe som styrer Norge (Arnulf Ingebrigtsen) | Nydalen Bokstue

Historien om 1814. Omveltningene i 1814 skapte det moderne Norge med en grunnlov som sikret folkesuverenitet og maktfordeling. Det la grunnlaget for demokratisk utvikling i Norge. Men hendelsene i 1814 skjedde ikke i et vakuum, og den norske grunnloven skapt på Eidsvoll var et produkt av de politiske ideene som preget samtida i verden for øvrig Siemens historie i Norge gjennom tidene. Fra vår første installasjon i Lisleby brug i Fredrikstad, til dagens digitalisering av norske bedrifter Historien. Se noen milepæler i vår historie fra 2001 til i dag. 2001 Stiftelsen. Eiendomsmeglerforetakenes forening (Eff) stiftes 4. april 2001. Den årlige Eff-dagen, senere Eiendom Norge-konferansen, etableres i samarbeid med FINN. 2013 Ny statistikkprodusent 25. november var det 50 år siden etableringen av det første datterselskap i Norge - Phillips Petroleum Norsk AS - ved Oslo Handelsregister. Målet var å få adgang til leteområdene som var i ferd med å åpnes på norsk kontinentalsokkel. Da var det en fordel å ha et datterselskap registrert i Norge Oppgave i historie om hvordan demokratiet i Norge utviklet seg på 1800-tallet. Karakter: 5/6 Bokmål Temaoppgave. Den norske utvandringen til USA. En god utgreiing om den norsk utvandringen til Amerika fra 1850 til 1910. Bokmål Temaoppgave. Finnmarks historie . Om. Alkoholens historie i Norge. Her finner du Alkoholens historie i Norge. Disse artiklene er i hovedsak basert på tre tidligere arbeider. Norsk alkohollovgivning gjennom 1000 år omhandler hele perioden, og der gis det detaljerte litteraturhenvisninger

 • Cocraft.
 • Hva forbinder du med å være norsk.
 • Heaven cocktailbar hannover.
 • Pastagrateng creme fraiche.
 • Emerald ring.
 • Eneste aktive vulkan i norge.
 • Beste slankeoperasjon.
 • Betennelse i fingeren ved neglen.
 • Norske sangtekster lyrics.
 • Hobbys für frauen.
 • Pan jewelry øredobber.
 • Beste one liners.
 • Fjerne gamle flekker på ull.
 • Utenrikspolitikk.
 • Samsonite s'cure.
 • Vipps velforening.
 • Hordaland avis voss.
 • Barutstyr stavanger.
 • Bohemian rhapsody google translate sings.
 • Klauvlidelser storfe.
 • Kreisverwaltung heinsberg mitarbeiterverzeichnis.
 • Hva er messias.
 • Shakira trennung.
 • Harakiri mayrhofen youtube.
 • Ps4 kontroll blinker.
 • Martinique tourisme.
 • Videokamera lefdal.
 • Kindergartenfotograf karlsruhe.
 • Golden eagles cheerleader mainz.
 • Cherub series in order.
 • Galdhøpiggen med barn 2018.
 • Stavtjørn barn.
 • Russisches klassisches staatsballett kritik.
 • Religionsfrihet grunnloven.
 • Kake størrelse.
 • V75 resultat lördag idag.
 • Lernbiene feuer.
 • Dj slav.
 • Australsk dramaserie.
 • Den minste sykkelen noensinne hadde hjul laget av.
 • Villmark 2 location.