Home

Kjøregodtgjørelse nav satser

Satsene for skattefrie tillegg for passasjér, bruk av tilhenger osv og skattefrie satser for andre transportmidler enn bil følger særavtalen. * Statens sats for kjøregodtgjørelse som du finner i Statens reiseregulativ er 4,03 kroner per kilometer Privatperson. Dine saker, utbetalinger, meldinger, meldekort, aktivitetsplan, personopplysninger og flere tjeneste Egenandel og satser Satsene du får dekket ved pasientreiser, og egenandelen du selv må betale, fastsettes årlig av Stortinget. Illustrasjon: Max Emanuelson, Pasientreiser HF. Satser for 2019. Følgende satser gjelder for pasientreiser gjennomført til og med 31. desember 2019: Type sat Statens satser for kjøregodtgjørelse gjelder kun statsansatte, men det er likevel vanlig at også andre bedrifter som gir sine ansatte godtgjørelse for bruk av egen bil følger statens satser. Retten til kjøregodtgjørelse må avtales med arbeidsgiver, og det kreves at du utsteder en reiseregning til arbeidsgiver

Bilgodtgjørelse (kilometergodtgjørelse) - Skatteetate

Søknader og skjemaer - www

 1. Statens satser for kjøregodtgjørelse i 20 finner du her. Det finnes flere tillegg og særregler som kan påvirke satsen. Disse kan du lese mer om her. 7. Er kjøregodtgjørelsen skattepliktig? Ja, du må skatte av differansen mellom skattefri kjøregodtgjørelse på kr 3,50 per kilometer og kjøregodtgjørelse satsen på kr 4,03 per kilometer
 2. Nye Nav-regler i 2019 Nav: Enkelte får 20.000 ekstra i 2019 Her er alle endringene som innføres i år. NYE NAV-SATSER: Mange stønader er justert etter nyttår, og i noen tilfeller er det snakk om større endringer i satsene. Foto: Norges Bank Vis me
 3. Rettsgebyret endres fra 1 150 kroner til 1 172 kroner med virkning fra 1. januar 2020. Endringen innebærer at gebyret partene må betale når NAV fastsetter eller endrer et underholdsbidrag økes tilsvarende fra samme dato. Engangsstønad ved fødsel og adopsjon. Satsen for engangsstønad endres 1. januar 2020 fra 83 140 kroner til 84 720 kroner
 4. Statens satser og de skattefrie satsene er ikke fullt ut samkjørte, noe som gjør at noen satser i statens reiseregulativ vil inneholde en skattepliktig andel. Den skattepliktige andelen er også trekkpliktig, slik at det trekkes skattetrekk i godtgjørelsen før utbetaling
 5. 14. desember 2018 kom årets tiende endring i diettregelverket og statens sats for kjøregodtgjørelse økte da med 13 øre, til 4,03 kroner pr. kilometer. Les mer om statens nye satser for kjøregodtgjørelse i 2019 på vår blogg
 6. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og hovedsammenslutningene er i forhandlinger om særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands og særavtale om dekning av utgifter til reise og kost utenfor Norge

Statens nye satser for kjøregodtgjørelse i 2017. Av Autogear 5. desember 2016 I statsbudsjettet for 2017 reduseres den skattefrie andelen av kjøregodtgjørelsen med 30 øre. Her forteller vi deg hva det vil bety for deg som har krav på kjøregodtgjørelse. Statens sats for. SKJEMA FOR UTBETALING AV KJØREGODTGJØRELSE Bilagsnr. Komité Navn Dato Sum Anledning Fyll ut antall kjørte kilometer nedenfor; én dag per linje. Summer på siste linje. Sats følger Statens satser for kjøregodtgjørelse, per i dag kr 4,05/km. Dato Kilometer tilbakelagt Dato Kilometer tilbakelagt Dato Kilometer tilbakelagt Dato Kilometer.

Fosterforeldre utfører et oppdrag på vegne av barneverntjenesten. Les mer om betaling, godtgjørelse og rettigheter I utgangspunktet står arbeidsgiver og arbeidstaker fritt til å avtale godtgjøring for kost og losji på reiser i forbindelse med arbeid. Det er imidlertid klare regler for hva som kan utbetales uten å trekke skatt av det (trekkfritt). Personlig næringsdrivende får kun fradrag for dokumenterte utgifter til kost og losji Fra 1.1 2019 økes statens satser for kilometergodtgjørelse fra 3,90 til 4,03 kr per kilometer. Dette betyr at du får 13 øre ekstra per kilometer dersom du benytter statens satser for kjøregodtgjørelse. Skattefri kilometergodtgjørelse ved bruk av privat bil i 2019 er 3,50 kroner per kilometer - uansett kjørelengde. Skattefri sats gjelder også ved bruk av elbil og for arbeidstakere med.

Søknad NAV: kr 250,-Søknad for optiske hjelpemidler; Kjøregodtgjørelse. Kjøring innenfor Arendal kommune kr 0,-Utover dette: Kjøregodtgjørelse etter statens satser; Eldre og svaksynte klienter kan i noen tilfeller være berettiget til spesialoptikk, med støtte fra NAV Skatteetaten opererer også med «pensjonatsats» og «brakkesats». Dette er ikke satser som fremgår av Særavtale for reiser innenlands for statens regning. Se skatteetatens hjemmesider for disse satsene. Last ned: Satser for 2018-2019-2020. Måltidstrekk av utgifter til kos

Egenandel og satser for pasientreiser - helsenorge

 1. Statens satser for kjøregodtgjørelse og firmabil i 2020 Statens satser Skattefri sats; Egen bil: 4,03 per km: 3,50 per km: Tillegg for arbeidstakere som fyller drivstoff et sted hvor bomavgiften er inkludert i prisen (Tromsø) 0,10 per km : Tillegg for kjøring på skogs- og anleggsvei
 2. Dette er for eksempel tilfelle dersom du får dekket bilgodtgjørelse etter statens satser, hvor satsen i skrivende stund (desember 2019) er 4,03 kroner per kilometer. Her blir differansen på 53 øre er skattepliktig. Skattedirektoratets omtale finner du her. Skattepliktig fordel firmabil
 3. Følgende satser gjelder fra det tidspunkt den ansatte må holde to husholdninger (midlertidig bolig): a) Godtgjørelse for de første 4 uker (28 dager) 2019 (til 31.05.20) 2020 (fra 01.06.20) Kost pr. dag kr 780 kr 801 Nattillegg pr. døgn kr 435 kr 43

Satser for kjøregodtgjørelse NA

 1. Dersom selskapet har utført en snekkertjeneste (som er MVA-pliktig med 25 %) hos en kunde til en pris på kr 900, og selskapet fakturerer dette til kunden inklusiv viderefakturering av kjøregodtgjørelse på kr 100, så skal kjøregodtgjørelsen inngå i «vederlaget» slik at det skal beregnes 25 % MVA på samlet vederlag på kr 1.000. 25 % av kr 1.000 blir kr 250 i MVA
 2. dre endringer i satsene for kjøregodtgjørelse
 3. Lønnstilskudd er en støtteordning for arbeidsgivere som; • ansetter personer som har problemer med å komme inn på arbeidsmarkedet på ordinære lønns- og arbeidsvilkår eller • har arbeidstakere med nedsatt arbeidsevne som står i fare for å falle ut av arbeidslivet etter tolv måneder med full eller gradert sykmelding. Lønnstilskudd kan innvilges midlertidig eller varig
 4. Satser for kjøregodtgjørelse i 2020. kjørebok; Fleet Complete kjørebok er oppdatert med de nye takstene og klar for det nye året! Takstene oppdateres automatisk i kjøreboken din, så du behøver ikke å foreta deg noe som helst for å komme i gang med regnskapet. Regler for skattefri kjøregodtgjørelse

Guide til kjøregodtgjørelse - Smarte Penge

Alt du trenger å vite om kjøregodtgjørelse og kjørebok finner du her. 24onoff Blogg. Nyheter, artikler og gratis ressurser for håndverkere. 24onoff Blogg. Nyheter, artikler og gratis bilgodtgjørelse, kjørebok, kjøregodtgjørelse, statens satser 2019. Innleggsnavigasjon. Previous Russisk Oversettelse. Next Gratis Kjørebok på Nett. Satser for kjøregodtgjørelse. Statens satser for kilometergodtgjørelse er: BilNorge.no // 02-03-2018 // 10:00. Mediainfo: Abonnement: Tweet: Statens sats for kjøregodtjørelse opprettholdes på 4,10, men den skattefrie kjøregodtgjørelsen opprettholdes på 3,50 pr kjørte kilometer

Fyll ut skjemaet for å få full tilgang til statens satser for kjøregodtgjørelse for 2019 og 2020. Etter å ha fyllt ut skjemaet vil du også få satsene tilsendt på en epost som du enkelt kan lagre eller skrive ut. Vi vil også sende deg en epost når satsene endres, slik at du alltid er oppdatert på gjeldende satser Satser kjøregodtgjørelse. Det finnes ingen fast sats for kjøregodtgjørelse, ettersom dette vil avhenge av flere ulike variabler. Allikevel setter staten hvert år en veiledende sats, samt en sats for hva som kan gis skattefritt

Skattefri kjøregodtgjørelse: Statens satser for kjøregodtgjørelse er 4,03 øre. Den skattefrie kjøregodtgjørelsen er 3,50 kroner. Får du 4,03 kroner per kilometer i 2019 og 2020, vil 53 øre beskattes. Kjørelengder for bil: Legg inn hvor mange kilometer du har kjørt i yrket med vanlig bil og elbil Statens satser. Bilgodtgjørelse kr 3,65; Passasjertillegg kr 0,90; Kjøregodtgjørelse for yrkes- eller tjenestekjøring er trekkfri dersom godtgjørelsen ikke overstiger satsene i statlig regulativ og legitimasjonskravene i forskrift av 14.10.1976 nr. 9830 (om forskuddstrekk i utgiftsgodtgjørelser) er oppfylt. Pendler For å kunne motta diett og bilgodtgjørelse i henhold til statens satser, er det viktig at dokumentasjonskravene oppfylles. Dette gjøres best ved å benytte et skjema som er tilpasset disse kravene. Kjøregodtgjørelse (Word) Kjøregodtgjørelse (PDF Nav-regler for 2020 Nav-endringene du bør få med deg Her er endringene som skjer i 2020. Én gruppe vil oppleve et stønadskutt på over 60.000 kroner. NYE SATSER: Et nytt år innebærer blant annet endringer av en del av Navs stønadssatser I stedet gir NAV midlertidig lønnskompensasjon til permitterte. Hvis arbeidsgiver forskutterer denne lønnskompensasjonen, og får den refundert av NAV, skal det ikke betales arbeidsgiveravgift. Arbeidsgiver kan få refusjon for utbetalt lønn i stønadsperioden for permitteringsperioder som startet før 20. april 2020

Som du kanskje vet er det ulike satser for elbil og fossilbil, og satsene endres når du har kjørt mer enn 10 000 kilometer i kalenderåret. I tillegg er det egne satser for motorsykler, ATW og snøscooter. Du får også ekstra kjøregodtgjørelse om du har med passasjer eller tilhenger. Selv båt gir kjøregodtgjørelse Etterbetaling fra Nav Justerer opp grunnbeløpet Det betyr økte Nav-satser, noe som vanligvis skjer fra 1. mai. Dermed får mange en etterbetaling i oktober. ETTERBETALING: Grunnbeløpet skal oppjusteres, som vil gi svært mange en etterbetaling i oktober. Foto: Berit B. Njarga Vis me Selv om det er greit å ha oversikt over gjeldende regler, hvilke forhold som kvalifiserer for tillegg og ikke, samt andre en rekke andre variabler, kan du være sikker på at Fleet Complete Elektroniske Kjørebok alltid er oppdatert på gjeldende regler og satser. Bruk elektronisk kjørebok til kjøregodtgjørelse Arbeidsgiveravgift Beregningskoder, satser, soner og betaling Finansskatt på lønn Gjelder finans- og forsikringssektoren Spesielle grupper Utland, sjøfolk, skattefri organisasjon, kildeskatt på pensjoner, nettolønn, Jan Mayen og Svalbard Utland Utenlandske arbeidsgivere med oppdrag i Norg

Bilgodtgjørelse: Dette er satsene for 2020 Visma Blo

Skattefri kjøregodtgjørelse: Statens satser for kjøregodtgjørelse er 4,03 øre. Den skattefrie kjøregodtgjørelsen er 3,50 kroner. Får du 4,03 kroner per kilometer i 2019 og 2020, vil 53. MÅ SKATTE: Arbeidstakere som får dekket kjøregodtgjørelse etter statens satser vil fra nyttår skattlegges for en fordel på 30 øre pr. kliometer. Nå blir det skatt på kjøregodtgjørelse. Fra nyttår må arbeidstakere som får dekket kilometergodtgjørelse etter statens satser betale skatt for deler av utbetalingen Last ned gratis kjøregodtgjørelse skjema og begynn i dag! Å føre kjørebok i Excel er veien å gå for de som vil føre løpende kjøring manuelt. Denne Excel-malen har alt du trenger: Oppdaterte satser; Utregning av tillegg; Klar til signering etter utskrift; Vi i Autogear lager automatiske kjørebøker for å sikre deg full. Kjøregodtgjørelsen i hht til statens satser er pr. nå 4,03 kroner pr. kilometer. 3,50 kroner per kilometer er skattefri, mens den enkelte må skatte av de mellomliggende 53 ørene. - uansett kjørelengde. Men det er ingenting i veien for at man kan forhandle en egen sats for kjøregodtgjørelse, mellom arbeidstaker - arbeidsgiver

Statens satser for kjøregodtgjørelse endret fra 22. juni 2018. Av Autogear 26. juni 2018 22. juni 2018 var omsider statens reisesatser for 2018 klare. Nytt av året er blant annet at kjøregodtgjørelsen for kjøring inntil 10.000 kilometer i året settes ned med 5 prosent og at elbilfordelen forsvinner. Fra 22 juni 2018 settes. For mange er statens satser tilstrekkelig, men kan man dokumentere høyere kostnader enn satsene tilsier er det et godt argument for å kreve høyere kjøregodtgjørelse. Her er noen av faktorene som kan brukes som argument for en høyere kjøregodtgjørelse. Varetransport som gir økt slitasje på grunn av mye inn- og utlastin

Tilleggsstønader - www

Ofte vil dyrere biler være mer gunstig å ha som firmabil enn de rimeligere. Begrunnelsen for dette er hovedsakelig at verdifallet på dyrere biler er større sammenlignet med rimeligere biler. Samtidig er statens satser for kjøregodtgjørelse uavhengig av bilens pris, slik at du normalt vil få samme godtgjørelse uavhengig av biltype Satser for trekkfri kostgodtgjørelse i 2020 Fra og med 2020 gjelder satsene både innland og utland. 12.12.19. Skrevet av Knut Høylie, Regnskap Norge . Del Det er gjort mindre justeringer i forhold til satsene for 2019 når det gjelder reiser med overnatting. Derimot er satsene for trekkfri kostgodtgjørelse på. Her finner du statens gjeldende satser for reise og kost utenfor Norge. Publisert: 11. des 2017 , Sist endret: 30. jun 2020 Denne siden oppdatet med nye satser fra 1. juni 2020 Satser for reiser innenlands. Satser for reiser utland. Skattesatser for fri kost og losji, trekkfri kostgodtgjørelse, trekkfri reisegodtgjørelse (hjemreise for pendler) og forskuddssatser for merutgifter til kost ved lange daglige fravær - se under Skatt Les mer om statens nye satser for kjøregodtgjørelse i 2018 på vår blogg. 14. desember 2018 kom årets tiende endring i diettregelverket og statens sats for kjøregodtgjørelse økte da med 13 øre, til 4,03 kroner pr. kilometer. Les mer om statens nye satser for kjøregodtgjørelse i 2019 på vår blogg

Tiltakspenger - NAV

Visma Kompetanse > Oppslag Juridisk > Satser > Kilometergodtgjørelse > Bilgodtgjørelse - statens satser Skriv ut siden Kilometergodtgjørels Statens satser og de skattefrie satsene er ikke lenger er fullt ut samkjørte, noe som gjør at en del satser i statens reiseregulativ vil inneholde en trekk- og skattepliktig andel. Det er hva som er avtalt i den enkelte bedrift som er avgjørende for hvordan arbeidstakers utlegg ved reiser skal kompenseres Dette er Statens satser for kjøregodtgjørelse 2018 Hvis du kjører din egen bil i arbeid har du krav på kjøregodtgjørelse fra arbeidsgiveren din. Her finner du Statens justerte satser for kjøregodtgjørelse gjeldende for 2018. Privatbil Kjøregodtgjørelse justert fra 4,10 kr til 3,90 kroner per kilometer Skattefri sats 3,50 kroner per kilomete

Livsoppholdssatser - regjeringen

Kjøregodtgjørelse regler. En har krav på kjøregodtgjørelse, eller kilometergodtgjørelse, ved yrkeskjøring i privat bil. Kjøregodtgjørelse satser kan variere avhengig av hvor, hvor mye og for hvilke formål en kjører. Uansett vil en del være skattefri kjøregodtgjørelse, mens deler av godtgjørelsen også må skattes av Statens satser for kjøregodtgjørelse er ikke samme sats som den skatefrie delen. I 2019/2020 er den skattefrie satsen 3,50 kroner, som gjelder for hele kjørelengden

Statens satser for kjøregodtgjørelse i 2020 - Autogea

I seksjonen Moduler huker man av innstillingen Statens Satser. I seksjonen Preferanser fjerner man eventuelt haken for Ansatte får ikke utbetalt kjøregodtgjørelse. Nå er alt klart til å opprette reiseregninger: Gå til Reiser og utlegg i hovedmenyen, velg Ny reise og fyll ut feltene markert med stjerne Satsene for skattefri kjøregodtgjørelse er IKKE de samme i 2016 som 2015. De følger ikke lengre statens satser. Se hvor mye du kan få utbetalt fra firmaet skattefritt Veiledende satser for fosterhjem per barn per måned fra 1. juli 2019: Alder. Utgiftsdekning. Arbeidsgodtgjøring. Samlet godtgjøring. 0-6 år. 5420. 8405. 13 825. 6-11 år. 6720. 8405. 15125. 11-14 år. 7350. 8405. 15 755. 15 år og eldre. 7980. 8405. 16385. Satsene tar blant annet utgangspunkt i folketrygdens grunnbeløp som reguleres i mai. Trekk- og skattefrie satser. Satsene for hva som kan dekkes trekk- og skattefritt følger av statens særavtaler for reiser. I 2017 er satsene i særavtalen som følger (som nevnt er særavtalen som skal gjelde fra 1.1.2018 ikke publisert ennå): For reiser fra og med 6 timer og til og med 12 timer: kr 289; For reiser over 12 timer: kr 53

Kjøregodtgjørelse - Autogea

Nye Nav-regler i 2019 - Nav: Enkelte får 20

Regjeringen.no skal gi befolkningen innsikt i regjeringens og departementenes arbeid og skape engasjement i demokratiske prosesser 12. oktober 2017 la Regjeringen Solberg frem sitt forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2018 NAV 08-20.05 «Søknad om unntak for arbeidsgiveransvar» kr 149,-kr 155,-komm. L8 Brukes ved utfylling av blankett NAV 08-20.05 og ved besvarelse av skriftlig/muntlig forespørsel fra NAV om tilleggsopplysninger ut over det som følger av tidligere utfylte blanketter. Det presiseres at dette ikke er en generell telefontakst. L2

Regelendringer og satser fra januar 2020 - NAV

Dette rundskrivet (A-2/2019) inneholder statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad for 2020 Visma Kompetanse > Oppslag Juridisk > Satser > Historiske satser > Skattedirektoratets forskuddssatser for trekkfri kjøregodtgjørelse Skriv ut siden Historiske satser Når du bruker egen bil på jobbreiser, finnes det to satser for skattefri godtgjørelse: 3,80 kroner per kilometer for de første 10.000 kilometerne i inntektsåret; 3,45 kroner per kilometer etter 10.000 kilometer; For å kreve kjøregodtgjørelse bruker du enten reiseregning eller kjørebok

Statens reiseregulativ og skattefrie satser for 202

Kjøregodtgjørelse statens satser - slik fungerer det. Informasjon om hva som er gjeldende angående statens satser kjøregodtgjørelse, kan du til enhver tid finne på skatteetatens hjemmesider. Her finner du også informasjon om hvilke variabler som spiller inn på hvor stor andel du kan få dokumentert som skattefri kjøregodtgjørelse Bruk av egne fremkomstmidler. Satser pr. km. fra 1. januar 2020 Egen bil, herunder el-bil kr 4,03 Tillegg der bomavgift er inkludert i drivstoffprisen kr 0,10 Skattefri og trekkfri del av bilgodtgjørelse kr 3,50 Tillegg for kjøring på skogs-/anleggsvei kr 1,00 Tilhengertillegg kr 1,00 Motorsykkel over 125 ccm kr 2,9

Kjøregodtgjørelse / Kjørebok Bilgodtgjørelse for yrkes- og tjenestekjøring i Norge er fritatt for forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift når godtgjørelsen utbetales i henhold til Skattedirektoratets forskuddssatser og legitimasjonskravene er oppfylt. Følgende satser for bilgodtgjørelse er trekkfri: Bruk av egen bil (inkl. EL-bil og Tromsø) Skattefrie satser 0 - 10 000 km kr 3,50 Over. Få skattefri kjøregodtgjørelse (ikke etter statens satser) Satsene for skattefri kjøregodtgjørelse er IKKE de samme i 2016 som 2015. De følger ikke lengre statens satser En stor fordel med å drive aksjeselskap eller NUF dersom du reiser mye i tjenesten er at selskapet kan betale ut skattefri reisegodtgjørelse inntil fastsatte satser. Reisegodtgjørelse er fordelaktig da utbetalingen er en fradragsberettiget kostnad for selskapet, mens mottaker slipper å skatte av den. Fra 2012 økes satsene ytterliggere Kjøregodtgjørelse skal dekke bilens verditap, slitasje, forsikring, drivstoff og andre kostnader knyttet til bruk av bilen i jobbsammenheng. Bruk enten reiseregning eller kjørebok for å rapportere inn kjøregodtgjørelse. LES OGSÅ: Så mye vil lønnen din øke i 2017 Statens satser for kjøregodtgjørelse i 2017 Gratismalen for reiseregning inneholder en arkfane med statens satser for 2017. Last ned mal til reiseregning her. Her kan du laste ned en enkel mal for reiseregning, som kan fylles ut uetter ditt behov. Malen er laget i regneark og er tilgjengelig både i Open Office og Excel format

NAV - Arbeids- og velferdsetaten: Dato: 2003-02-03: Doknr/publisert: V1-55-02: Sammendrag: Vedlegg 1 til barnelova: Beregning av underholdsbidrag til barn. Sjabloner og andre satser Henvisninger: Barnelova (1981) Sist endret: 2020-11-0 Kjøregodtgjørelse fra NAV (julegave!) Spikerhjørnet. Opprinnelig lagt inn av m^2, her.. Så bra! Jeg er supernøye med disse kjøreturene, tar med hver minste lille tur til fastlege og logoped, i tillegg til 20+ turer til sykehus, spesialister og sånt per år. Det blir penger av det selv om det ikke er rare kilometergodtgjørelsen Den skattefrie andelen av kjøregodtgjørelsen er 3,50 kroner per kilometer (pr 2020). Dersom du benytter Statens sats for kjøregodtgjørelse (4,05 kroner per kilometer i 2020), må du altså betale ska.. Det er kommet nye diett- og bilgodtgjørelse-satser fra 2019 innenlands. Disse satsene ligger tilgjengelig fom versjon 22.1.1352 av Mamut, som kan lastes ned og installeres her. De nye satsene i statens særavtaler er slik: Kr 4,03 Kilometergodtgjørelse med egen bil (økt fra kr 3,90) Kr 780,00.

Statens satser for reiser og diett dekker ikke de reelle kostnadene, mener LO Stat. Nye satser gjelder fra 1. juni, men ikke alle er justert opp. Mindre endringer Avtalene om dekning av utgifter til reise og kost i Norge og i utlandet har samme ordlyd i 2020 som året før Diett og kjøregodtgjørelse: Her er de nye satsene for diett og reise i jobben fra 1. januar. Statens satser for kjøring, diett og overnatting er regulert. Noen satser har økt, andre har blitt redusert, alt etter endringer i kostnadsnivå og valutakurser for det enkelte land Kan jeg føre kjøregodtgjørelse etter statens satser? Jeg har et nyetablert NUF hvor jeg leier ut meg selv til undervisning i den videregående skole. Det blir mye kjøring og jeg kan ikke ta ut mer enn kr. 15000 i lønn hvert år (pensjonert med APS) For 2018 er satser for skattefri utbetaling av kjøregodtgjørelse som følger: Kjøring i Norge og i utlandet samt elbil Skattefri kilometergodtgjørelse ved bruk av privat bil er 3,50 kr per kilometer, uansett kjørelengde Med virkning fra 22. juni 2018 ble statens sats for kjøregodtgjørelse for de første 10.000 km satt ned fra kr 4,10 til kr 3,90 per km. Siden skattefri km-godtgjørelse ble ytterligere redusert i 2018, betyr dette at skattepliktig del for denne kjørelengden i 2018 og 2019 er på 40 øre per km. Skattefrie satser for passasjer, tilhenger os

 • Vw passat led scheinwerfer unterschiede.
 • Harry pepper.
 • Rema 1000 bleieavtale.
 • Barn som pårørende psykisk syke bachelor.
 • Soho mannheim heute.
 • Hva forbinder du med å være norsk.
 • Yr satellitt.
 • Lemonswan bewertung.
 • Korvbrödsbagarn innehållsförteckning.
 • Studentenwohnheim karlsruhe erfahrung.
 • Kajakk og fritid.
 • Opplæringsloven fravær grunnskolen.
 • Ferd fiske.
 • The national museum london.
 • Kvantitativ metode eksempel.
 • Citymanagement eschweiler.
 • Strom berechnen formel.
 • Mondelez norge.
 • Hva betyr tålmodighet.
 • Dagny konsert trondheim.
 • Cd plater på nett.
 • Gastritis.
 • Hunderaser no.
 • Tf2 heavy cosmetic.
 • Fugl på l.
 • Six flags juegos nuevos.
 • Sc offenburg spielplan.
 • Pinsevenner begravelse.
 • Heidis bergen pris.
 • Lyn fk.
 • Rapid trainerteam.
 • Lion sjokolade innhold.
 • Tømmerfløting mjøsa.
 • World's most famous person alive.
 • Mädchen 14 jahre bilder.
 • Bygge hundehus mål.
 • Uni bremen prüfungsergebnisse.
 • Råde varebilinnredning.
 • Paraphimosis hund.
 • Røket sene i finger.
 • Hvordan feirer jødene påske.