Home

Flaggermus smitte

Derfor er flaggermus så effektive smittebærer

Flaggermus har mistet noen av genene som reagerer på fremmede organismer, som normalt skaper en infeksjon. Dermed har de en høyere toleranse for smitte enn andre pattedyr, noe som gjør. Smitte fra flaggermus til menneske. Overførsel av rabies (EBL) fra flaggermus til mennesker forekommer svært sjelden. Det er i første rekke forskere og amatørzoologer som håndterer levende flaggermus jevnlig som er utsatt for smitte. Flaggermus vil ved berøring forsøke å bite i selvforsvar Eksperter peker på flaggermus og slanger som mulige kilder til coronaviruset. Rundt 1.975 har fått påvist smitte. Viruset brøt ut i storbyen Wuhan i den kinesiske provinsen Hubei Kontakt med flaggermus. Forskerne tok blant annet for seg hvor mange ulike zoonotiske virus flaggermusene i området bærer på og hvor stor mulighet det er for å overføre smitte. Det innebærer for eksempel befolkningstetthet og om det er vanlig å jakte på flaggermus. Les også: Hvordan sprer virus seg fra flaggermus til mennesker

Mange forskere tror i dag at det er sånn koronaviruset - og mange andre virus som gjør oss mennesker syke - begynner å smitte. Du kan lese mer om hva et virus er her. En flaggermus har kanskje bæsjet på et dyr som har stått i buret under. Sannsynligvis har det vært en pangolin, også kalt skjelldyr Flaggermus kan stå bak dødelig smitte Mye av genmaterialet til det nye Sars-lignende, dødelige viruset er allerede kartlagt, etter intens forskning de siste dagene. Smitteevnen er begrenset, det er ingen grunn til å engste seg nå, sier lege

Ebola er et eksempel på virus som bæres av flaggermus, og som kan smitte mennesker. Nå har forskere tatt for seg relativt nyoppdagede virus som bæres av flaggermus Flaggermus er en orden av pattedyr og de eneste pattedyr som kan fly. Flaggermus bruker hørselen til å finne fram i mørket, dette kalles ekkolokalisering. De kan gå i dvale for å overleve ugunstige perioder. Flaggermus er den nest største ordenen av pattedyr etter gnagerne, med minst 1300 arter. Dermed utgjør de over 20 prosent av alle pattedyr Flaggermus finnes i hele verden, med unntak av Arktis og Antarktis. Her hjemme finnes det flaggermus i alle landets fylker. Alle de 12 flaggermusartene vi har her i Norge er små, og lever av insekter og edderkoppdyr. Alle flaggermus er fredet etter norsk lov, og mange av artene er oppført på den nasjonale rødlisten over sjeldne og truede arter Flaggermus smittet gris, som igjen smittet mennesket. Sykdommen dukket opp igjen i 2003- 2005. Ebola fra flaggermus til aper til mennesker. Hendra er en sjelden sykdom hos mennesket og finnes i Australia, hvor smitte fra flaggermus til hest igjen kan smitte mennesker

Rabies hos flaggermus. Mulig smitte av rabies fra flaggermus til mennesker ble identifisert tidlig på 1950-tallet. Fire ulike typer av rabiesviruset forekommer hos flaggermus. En variant av disse (forårsaket av European Bat Lyssavirus 1 og 2 (EBL)) kan overføres til mennesker ved kontakt med flaggermus Rabiessmitte hos flaggermus er imidlertid ikke påvist i Norge, og risikoen for overføring av smitte fra flaggermus til mennesker er svært liten selv i områder der slik smitte finnes. Les mer om flaggermus og rabies >> Grip flaggermusa slik at hånden favner om hele dyret Flaggermus kan også være bærere av rabies og mistenkes for å ha spredt ebola i Afrika. Noen arter sprer også hendra- og nipahvirus, som hovedsakelig opptrer hos dyr, men som også kan smitte. - Hvis du får tak i en flaggermus og holder den i hendene, kan den bite deg, og da er det en teoretisk mulighet for at den kan smitte deg med flaggermus-rabies. Det er den eneste kjente sykdommen som har smittet fra flaggermus til mennesker i Europa. Jeroen van der Kooij har forsket på og tatt prøver av flaggermus i flere tiår

Kurven viser hvor mange som er testet positivt for smitte, per dag og totalt. Variasjoner i hvem som testes og antall tester per dag kan påvirke tallene Flaggermus (Chiroptera) er en orden som består av forholdsvis små, flygedyktige pattedyr som lever i kolonier.Dette er de eneste pattedyrene som kan fly aktivt ved å slå med vingene, som er hudkledde, ved hjelp av muskelkraft.Noen andre pattedyr kan glidefly, som for eksempel skjermflygere (Cynocephalidae). Et annet særpreg for flaggermus er at artene henger etter tærne, med hodet ned. Viruset er menneskeskapt. Var en forsker som sa at viruset fra flaggermus ikke var i stand til å smitte mennesker, man måtte mutere det med en mellomvert, men selv det var så kjemisk vanskelig at det kun kunne blitt utført på laboratorier over lang lang tid Koronavirus finst òg hos dyr. I sjeldne tilfelle kan slike koronavirus utvikle seg slik at dei kan smitte frå dyr til menneske og mellom menneske, slik ein såg under SARS-epidemien i 2002. Då kom smitten truleg frå flaggermus via sivettkattar og andre dyr. Dromedarar og kamelar er smittekjelde for sjukdommen MERS som vart oppdaga i 2012 Flaggermus rabies påvises relativt hyppig hos flaggermus i enkelte andre europeiske land, som Danmark, Nederland og Tyskland, uten at dette har medført smitte til mennesker. Rabies hos flaggermus ble første gang påvist i Norge i oktober 2015

Norsk Zoologisk Forening: Mer info: Flaggermus

 1. De siste årene har smitte fra flaggermus blitt vanligere. I USA er det registrert 40 tilfeller av rabies etter smitte i hjemlandet, og av disse var over 90% etter bitt fra flaggermus. På verdensbasis kommer 99% av all smitte som rammer mennesker fra hund. Symptomer
 2. Flaggermus på menyen . Flaggermusen flyr hele tiden for å skaffe mat, den har et dårlig immunforsvar, men blir ikke syk av de virusene den bærer. Det er når mennesker tilbereder flaggermusen og spiser den, at problemet oppstår. I Norge er det også flaggermus, men ikke så digre som de i Kina
 3. Flaggermus kan også være bærere av rabies og mistenkes for å ha spredt ebola i Afrika. Noen arter sprer også hendra- og nipahvirus, som hovedsakelig opptrer hos dyr, men som også kan smitte mennesker. Ifølge de Jong er flaggermus effektive smittespredere ettersom de bor tett i kolonier, kan fly lengre strekninger og bor nær mennesker
 4. - Smitte fra flaggermus til andre pattedyr eller mennesker er uvanlig, og det er bare registrert fire bekreftede tilfeller av human EBL-infeksjon i Europa
 5. Sykdommen har vært kjent hos flaggermus i Europa siden 1954, men det er relativt lite kunnskap om kliniske symptomer hos smittete flaggermus. I svært sjeldne tilfeller kan virus smitte fra flaggermus til andre varmblodige dyr, inkludert mennesker, og føre til en dødelig sykdom
 6. erende smittemåten er dråpesmitte, altså små spyttdråper som ved tale og hosting slynges.

Man har ikke fundet overførsel af sygdomme fra flagermus i danske huse. Men især sydflagermus kan i mange lande, bl.a. Danmark være inficeret med et specielt rabiesvirus kaldet European Bat Lyssavirus (EBL), som kan smitte til andre pattedyr inklusive mennesket og give anledning til symptomer på rabies (hundegalskab) Smitte mellom mennesker har vært vanlig. Mennesker har også blitt smittet ved å drikke sevje fra nypapalmer som har vært forurenset med urin og spytt fra flaggermus. Avskoging av fruktflaggermusenes naturlige tilholdssteder kan ha ført til at flaggermusene har trukket inn mot fruktplantasjer, der griser så har fått i seg infisert nedfallsfrukt SARS-utbruddet i 2003 skal ha skyldtes smitte fra flaggermus til sibekatter til mennesker. Her fjerner en kinesisk helesarbeider en sibekatt fra et matmarked, etter at det i 2004 oppsto ny mistanke om smitte av SARS Risikoen for smitte anses som svært lav, men forskere som håndterer flaggermus, gjennomgår rabiesvaksinering for å være på den sikre siden. Det er altså ikke farlig å ha flaggermus boende sammen med oss i hus eller hytte En stresset flaggermus har større risiko for å overføre smitte, både fordi den blir mer mottagelig for virus, men også fordi den kanskje flyr nye steder for å finne mat. Hvis flaggermuskoloniene får være i fred, slik de bør, vil virusene bli værende i naturen, og ikke komme i kontakt med oss mennesker

Flaggermus-smitte. Nipah er en virussykdom som kan overføres fra dyr til mennesker. I de best kjente tilfellene er mennesker smittet av griser, som i sin tur ble smittet av flaggermus Flaggermus går grensen pga smittsomme sykdommer. Det er ikke sant at mennesker spiser alt for å overleve. En av grunnene til blant annet at svinekjøtt er forbudt i en del religioner er pga nettopp smitte. Det var varme land og lett bedervelige kjøtt. Ergo farlig å spise

Hvordan ser veggdyr ut på madrassen? | OsloØstlands-Posten - Om flaggermus og menn

Flaggermus, Sykdom Her kan coronaviruset komme fr

Flaggermus bor tett. De kan fly langt og nor nær mennesker. Derfor sprer de smitte effektivt, ifølge de Jong. De får bare i seg deler av insektene eller frukten de spiser. Restene havner der de bor sammen med avføringen. Det sier de Jong til nyhetsbyrået TT. Wuhan-viruset er helt likt et corona-virus som finnes hos flaggermus Veggedyr kan leve uten mat i lang tid. Ved 10 ̊C har voksne klart seg uten blod i 485 dager, mens de minste nymfene kan klare seg i opptil ni måneder (9). Selv om veggedyr er nært knyttet til mennesker kan de også suge blod av andre pattedyr (flaggermus, katt, og hund m.m.) og fugler (6). Veggedyr suger blo

Dagbladet følger utviklingen Coronavirus Livekart. De globale tallene blir oppdatert rundt en gang i døgnet. Derfor vil man kunne se lokale variasjoner av spredningen Koronautbrudd på minkfarmer i Spania og Nederland har ført til masseavlivninger. Nå forskes det på hvordan dyrene ble smittet, og om de kan smitte mennesker Alle som har oppholdt seg i områder med vedvarende spredning av viruset, eller har vært i kontakt med personer med kjent smitte, skal anses som mulig smittet. Hvis du er syk med symptomer fra øvre luftveier (sår hals, snørr, hoste), skal du holde deg hjemme Det er også mulig med behandling etter mulig smitte, som anbefales ved «bitt, klor eller slikk på slimhinne eller skadet hud av potensielt smitteførende pattedyr i områder der rabies forekommer, eller ved bitt, klor eller slikk på slimhinne eller skadet hud ved kontakt med flaggermus uansett hvor dette har skjedd, også i Norge»

Vannflaggermus er en art i gruppen flaggermus. Den er en liten flaggermus med et vingespenn på 23-27 cm, kroppslengde mellom 4 og 5 cm og en vekt på 6-14 g. Pelsen er rødbrun på oversiden, lysegrå under. I Norge finnes arten nordover til Trøndelag. Oftest jakter arten like over vannflaten, men vannflaggermus kan også jakte i skog Forskerne har tidligere konkludert med at flaggermus må være opphavet til det nye coronaviruset, som til nå har kostet 630 liv i Kina og er påvist hos minst 31.000 Kontakt med flaggermus bør også unngås i Norge. Det er mulig å ta forebyggende vaksine eller vaksine som behandling etter mulig smitte. Flaggermusrabies påvist i Norg

Her er det størst risiko for å bli smittet av flaggermus-viru

Hvordan kan en flaggermus lage så mye virus-trøbbel

Forskerne hadde tidligere sett at syke flaggermus oppførte seg sånn i laboratoriet. Men dette eksperimentet viste altså at dyra også gjør det i det fri. Ikke bevisst. De syke flaggermusene tenkte nok helt sikkert ikke over at de måtte unngå å smitte andre, slik vi mennesker gjør Mers-CoV er veldig smittsomt. De fleste tilfeller kan spores tilbake til smitte fra kamel, dromedar eller flaggermus, smitte på sykehus eller smitte mellom personer i samme familie.Siden det er påvist smitte fra person til person tar WHOs retningslinjer høyde for at mers kan smitte ved hoste (dråpesmitte).Sannsynligvis finnes det flere verter i naturen, noe som gjør sykdommen til en mulig. Menneskene har trengt for langt inn i ville dyrs habitat, mener Skjerve. Da oppstår det kontakt og fare for smitte. Så mange habitat er ødelagt at for eksempel flaggermus oftere kommer i kontakt med mennesker. - Flaggermus har mange koronavirus. De står i kø for å hoppe av hvis de får mulighet Flaggermus har et spesielt immunsystem, de kan være bærer av rabiesvirus (og ebolavirus!) uten å bli syk og dø. De kan smitte mennesker ved å klore og bite med sine små, skarpe tenner uten at det vises. Smitte fra flaggermus er den vanligste formen rabiessmitte hos mennesker i Nord- og Sør-Amerika

Hvis du har vært i et land med pågående utbrudd, eller hatt kontakt med noen med mistenkt eller påvist smitte, bør terskelen for å kontakte lege være lavere. - Hvis man har vært i et av landene med påvist utbredt spredning i samfunnet, sjekk FHI sine nettsider for oppdaterte land,. Koronaviruset føyer seg inn i rekken av sykdommer som går fra å være en dyresykdom, til å smitte mennesker. Ulike typer koronavirus smitter ulike dyr, som for eksempel kyr og kylling. Man tror dette koronaviruset opprinnelig smittet fra flaggermus til mennesker Covid-19 Slik oppsto trolig viruset Coronaviruset tok en hel verden på senga. Nå mener ekspert at viruset kan ha sirkulert i lang tid Smitte og sykdomsforløp Koronasjekk Syns du det er vanskelig å vite om du skal teste deg? Prøv Koronasjekk. Illustrasjon: Leungchopan / Mostphotos. Reiseråd. Reiser til og fra utlandet Reiseråd innenlands Skole, arbeid og fritid. Råd for.

Flaggermus lever tett sammen i svære kolonier, noe som gjør at smitte spres raskt mellom individene. Foto: Jeff Hajenga, WVDNR - wikimedia commons En essensiell del av økosysteme Vi kan smitte covid-19 over på flaggermus, og då kjem dei iallfall i eit dårleg lys. Det blir det motsette av kva folk tenkjer. Jeroen målar vekta (12,7 gram) og lengda på underarmen (36 mm) Andre dyr kan smittes, og de igjen kan smitte mennesker. - Det må en del tilfeldigheter til. Det må oppstå et virus i for eksempel en flaggermus som er endret slik at det er i stand til å smitte mennesker. Så må viruset komme i kontakt med et menneske, sier Hannah Jørgensen Hvilke dyr kan smitte mennesker? I industrialiserte land forekommer sykdommen i hovedsak hos ville dyrearter som for eksempel rev og flaggermus, og viruset kan spres til husdyr og mennesker. Storfe og hester kan bli smittet, nylig ble det også rapportert om smitte hos reinsdyr på Svalbard , men disse dyrene overfører så å si aldri smitte til mennesker

Skjult smitte kan ha drevet spredningen av Covid-19 i Kina Det var i hovedsak mennesker med uoppdaget sykdom som spredte koronaviruset i Kina, ifølge en ny studie. Forskere tror likevel reiserestriksjoner alene bare vil ha beskjeden effekt på videre spredning Munnbind av tøy i 3-lag med høykvalitets fiberduk i bomull som kan vaskes. Komfortabelt å ha på seg og puste i. Munnbindet passer til både han og henne

Forskerne har tidligere konkludert med at flaggermus må være opphavet til det nye coronaviruset, 14.380 har fått påvist smitte, 304 er bekreftet døde, de aller fleste i Hubei-provinsen. 2 Hvorvidt smitte til menneske har skjedd via flaggermus, skjelldyr eller et annet dyr er fortsatt uklart. Vi vet heller ikke hvilke koronavirus som har gitt opphav til SARS-CoV-2. Mangelen på informasjon har bidratt til spekulasjoner om at viruset har et kunstig opphav

FØRDE (VG) Det er over 200 år siden sist rabies var påvist på det norske fastlandet. Nå har det skjedd igjen. Dette må du vite om sykdommen Wuhan-viruset tilhører en stor familie med virus (corona), som vi finner hos katter, kameler, flaggermus, kyr, og til og med mennesker. En stor del av forkjølelsene som vi sliter med hvert år skyldes coronavirus. Smitte fra coronavirus er vanligvis ikke farlig for oss mennesker De første symptomene på smitte er de samme som for vanlig forkjølelse: tett nese, hoste, hodepine, sår hals og feber. I mer alvorlige tilfeller vil dette kunne utvikle seg til brystsmerter, pustebesvær og lungebetennelse Flaggermus er omtalt som den mest aktuelle smittekilden, og det er godt kjent av flaggermus kan være smittekilde for virus inkludert flere koronavirus. Zoonoser kan smitte mellom dyr og mennesker. Det finnes mange ulike koronavirus, og enkelte av disse kan smitte mellom dyr og mennesker Flaggermus kan være skyld i ebola-smitten Viruset ebola har drept 7.800 mennesker i Vest-Afrika. Smitten kan stamme fra flaggermus, tror forskere

Flaggermus kan stå bak dødelig smitte - Forskning

- Flaggermus kan også overføre smitte. I Europa er smitte fra flaggermus til andre pattedyr eller mennesker svært uvanlig, og det er bare registrert fire bekreftede tilfeller etter smitte fra flaggermus. Flaggermusrabies påvises relativt hyppig hos flaggermus i enkelte europeiske land. Flaggermus har et virus som er 96% likt viruset hos mennesker, men også dette er for forskjellig til å forklare direkte smitte, og forskere antar at SARS-CoV-2 kan ha kommet fra flaggermus via en annen vert til mennesker

Det er også funnet et liknende virus hos pangoliner, og SARS-CoV-2 har muligens oppstått i flaggermus og så blitt overført til en pangolin og videre til mennesker. På grunn av flaggermusenes biologi er sannsynligheten likevel stor for at viruset opprinnelig dukket opp hos dem. Det har skjedd før, og det vil sannsynligvis skje igjen - Det ble tidlig kjent at koronaviruset SARS-CoV-2 kom fra flaggermus før det begynte å smitte mellom mennesker, uttaler Pittet overfor messearrangøren Interclean. - Problemet er at viruset kan spre seg lett, at ingen mennesker har antistoffer og at det ikke finnes medisiner eller vaksine

Jeg har lest om rabies at det er en sykdom som smitter ved bitt, men det står også at rabies kan smitte ved at spytt fra et sykt dyr kommer på skadet hud eller slimhinner. Betyr dette at at man kan bli smittet ved å få spytt fra en rabiessyk hund eller flaggermus på slimhinner, eller må man i tillegg ha et blødende sår på slimmhinner for at viruset kan komme inn i kroppen Slik forebygger du smitte. På hjemmesidene til Helse Norge kommer myndighetene med følgende råd for å forebygge smitte: Unngå å hoste eller nyse direkte på andre

Hvordan sprer virus seg fra flaggermus til mennesker

Personvern og cookies. Østlands-Posten er en del av Amedia, og vi er ansvarlig for dine data. Vi bruker cookies og dine data til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene du ser og bruker Blir man utsatt for smitte av å kle seg ut altså? Flaggermus og jenta på 11 skal være havfrue. Begge skal være sammen med noen venner, ingen skal være ute eller ringe på dører. Anonymkode: 6e44b...138. Del dette innlegget. Lenke til innlegg Del på andre sider Koronavirus finnes også hos dyr. I sjeldne tilfeller kan slike koronavirus utvikle seg slik at de kan smitte fra dyr til mennesker og mellom mennesker, slik man så under SARS-epidemien i 2002. Da kom smitten antagelig fra flaggermus via sivettkatter og andre dyr. Dromedarer og kameler er smittekilde for sykdommen MERS som ble oppdaget i 2012 Verdens helseorganisasjon (WHO) tror viruset først kan ha oppstått hos flaggermus. Det kan deretter ha blitt overført til en annen dyreart før mennesker ble smittet på et marked i Wuhan. WHO betegner situasjonen som en internasjonal folkehelsekrise. Frem til tirsdag 25. februar hadde 100 nordmenn blitt testet for viruset Coronavirus finnes også hos dyr, og i noen sjeldne tilfeller kan virus hos dyr endre seg (mutere), slik at de kan smitte fra dyr til mennesker - dette tror man kan ha skjedd i dette tilfellet, og det nye coronaviruset sprer seg nå også videre mellom mennesker

flaggermus - Store norske leksiko

Hvordan håndtere en flaggermus? Skremte flaggermus vil som regel åpne munnen når de føler seg truet og eventuelt prøve å bite når man tar i de Glem tullet om «flaggermus suppe» fra et fiskemarked. Fokuser i stedet på Kinas eneste biosikkerhetsnivå 4-lab Wuhan National Biosafety Laboratoryt ved episenteret for utbruddet i Wuhan. Biovarfare spionasjen bak den kinesiske regjeringens Wuhan-laboratorium legger nå frem en føderal tiltalebeslutning Det er ingen mistanke om at mink i Norge er smittet av viruset SARS-CoV-2. Smitte av tammink vil kunne skje dersom personer med koronaviruset steller mink. Fra andre land er det vist at røktere med covid-19 kan overføre smitte til tammink, og at viruset deretter kan spres raskt mellom mink i farmen Viruset smittet heldigvis lite mellom mennesker, men rammet mennesker i en rekke land i Midtøsten. Pasientene ble som regel smittet av dromedarer, som igjen er smittet av flaggermus. Personer i rammede land som har risiko for smitte, bes om å avstå fra å drikke dromedarmelk eller spise dromedarkjøtt som ikke er godt stekt

Coronaviruset - Flaggermus antas å ha spredt Wuhan-viruset

De beskytter lite mot smitte, sier Folkehelse-instituttet (FHI). Flaggermus har trolig spredt viruset Slik føles viruset Dette vet vi om viruset. DEL. Emneord virus helse wuhan covid-19 coronavirus koronavirus smitte munnbind folkehelseinstituttet kina norge. Norge. Grande tar et oppgjør i ny bok Koronaviruspandemien er et verdensomspennende utbrudd av luftveisinfeksjonen Covid-19.Sykdommen ble første gang konstatert i desember 2019 i millionbyen Wuhan i den kinesiske provinsen Hubei.Den utviklet seg i løpet av januar 2020 til en epidemi i deler av Kina, og bredte seg deretter til hele verden som en pandemi.Utbruddet ble utløst av det til da ukjente koronaviruset SARS-CoV-2

Flaggermus gnager ikke på materialer og tar ikke med seg reirmaterial inn i huset. Urinen krystalliserer lett, lorten består av insektdeler og tørker som regel fort opp. Ifølge zoologen er de fleste fornøyde med dyrenes tilstedeværelse etter at de har fått faktainformasjon Flaggermus er én av dyreartene som har vært kjent for å fungere som vert for det fryktede ebolaviruset. Og ikke bare det: Det er også et av dyrene som er kjent for å lett smitte mennesker. En. Ebola, eller ebolavirussykdom (EVD) er en type viral blødningsfeber som kan forårsakes av fire forskjellige RNA-virus. Ebola forekommer i Sentral- og Vest-Afrika. Det har fått sitt navn etter en liten elv i Den demokratiske republikken Kongo. Viruset ble første gang isolert fra personer bosatt i dette området i 1976 Selv det er noen som spiser flaggermus, så er det tvilsomt at viruset kom over til mennesker på den måten. Teorien er at det er ekskrementer fra flaggermus som har overført virus. Foreløpig er dette ikke sikkert. Men det som har vært påpekt og advart i mot er disse våtmarkedene. De er plasser hvor smitte og sykdommer lett kan overføres Vi mennesker bor ofte tett sammen i byer og tettsteder. Det er både praktisk og hyggelig å være nær mange andre mennesker. Men på én måte er det litt teit: Det er veldig lett å smitte hverandre med smittsomme sykdommer, som covid-19. Akkurat slik er det for noen dyr også. Nærmere bestemt.

Flaggermus: Alt du må vite om flaggermus i huset - viivilla

Ekspertene har sporet viruset tilbake til flaggermus, som igjen sannsynligvis smitter over på griser, før smitten vandrer videre til mennesker. Dødsraten ligger på mellom 40-70 prosent, skriver NRK. Chikungunya-viruset På kort tid har Chikungunya-viruset spredd seg som ild i tørt gress i Latin-Amerika. Over 1 million mennesker er nå smittet Rabies hos flaggermus. En oversiktsrapport. Revidert utgave av NINA Rapport 76. Hansen, Trond Willa; Mørk, Torill; Tryland, Morten; Mørk, Torill; Tryland, Morte Rabies, Ebola-, Marburg-, Hendra-, Corona- (for eksempel SARS) og Nipahvirus er alle sykdomsvirus som sannsynligvis bæres av flaggermus og kan smitte mennesker, ofte via andre vertsdyr. Forskere tror at det pågående Ebola-utbruddet i Vest-Afrika kan spores tilbake til en 2 år gammel gutt i Guinea Rabies, som ofte kalles hundegalskap, er en sjukdom som skyldes lyssavirus. Det finnes minst 14 ulike lyssavirus, og de fleste er påvist hos flaggermus. Høsten 2015 ble flaggermusrabies påvist for første gang i Norge. Systematisk overvåking vil kunne gi ytterligere kunnskap om utbredelsen av viruset. Nå er funnet publisert i det internasjonale tidsskriftet.

Koronaviruset: Hva er det med flaggermus

Home; Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi; Institutt for arktisk og marin biologi; Artikler, rapporter og annet (arktisk og marin biologi

Forskere og eksperter slår tilbake rykter om koronasmitteEn farlig misforståelse - DagbladetHva betyr dyrehold for utviklingen av nye virus ogTi myter om influensa og forkjølelse
 • Icf zürich musical.
 • Chrome download offline.
 • Tensor tympani syndrom symptomer.
 • Lier hud og fot åpningstider.
 • Freunde finden köln.
 • Orion levanger.
 • Burberry schal ebay.
 • Hvordan er klimaet rundt middelhavet.
 • Foss bad natur.
 • Animal crossing app.
 • Bryggetorget 10.
 • Biltema ph.
 • Grunning før maling.
 • Helena seger wikipedia.
 • Spanisches restaurant münster hafen.
 • I2 verdi schneider.
 • Kennel ascari.
 • Kjøpe strikk til trening.
 • Spa for to bergen.
 • Osnes rundt 2017.
 • Vengeance plugin.
 • Illustrator in auswahl einfügen.
 • Andy kainz wikipedia.
 • Lustige witze einhorn.
 • App telefonanvändning.
 • E24 tesla.
 • Nerstranda åpningstider.
 • Brannvindu pris.
 • Dodge dakota gebraucht.
 • Bayern diskotheken.
 • Tegn på at hunden er døende.
 • Topper kryssord.
 • Jotun.
 • Nintendo classic mini elkjøp.
 • Catering feldbach.
 • Hvordan produsere klær.
 • Beinhinnebetennelse langrenn.
 • Herr der ringe ende.
 • Fjerne sopp med klorin.
 • Bruchsal stadtplan bahnhof.
 • Rema 1000 bleieavtale.