Home

Jordvern vestfold

Fullsatt sal på møte om matjord og jordflytting

Jordvern Vestfold ble stiftet 25. august 1997, den gang som Jordvernforeningen i Vestfold.. Jordvern Vestfold er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon.. Jordvern Vestfold skal gjennom handling og målretta informasjonsarbeid mot media, politikere og opinionen søke å samle bred forståelse og støtte for nødvendigheten av et sterkt jordvern i Vestfold Jordvern Vestfold ble stiftet 25. august 1997, den gang som Jordvernforeningen i Vestfold. Foreningen ble stiftet fordi Vestfold har stort press på arealene og landets beste matjord. En sterkt voksende befolkning skaper behov for stadig mer mat. Det er ikke forenlig med å bygge ned matjorda. Det har derfor hele tiden vært viktig for foreningen å fokusere på at jordvern er en samfunnsak. Jordvern innebærer å sikre at den beste jorda fortsatt brukes til å dyrke mat, og ikke blir omdisponert til andre formål. Presset på matjordarealer varierer mye fra region til region, med overskudd av arealer, gjengroing og dårlig vedlikehold i enkelte områder, og underskudd, nedbygging, mangel på arealer til å spre husdyrgjødsel og høye leiepriser i andre områder Jordvern innebærer å sikre at den beste jorda fortsatt brukes til å dyrke mat, og ikke blir omdisponert til andre formål. Presset på matjordarealer varierer mye fra region til region, med overskudd av arealer, gjengroing og dårlig vedlikehold i enkelte områder, I Vestfold utgjør dyrka jord hele 20 prosent av landarealet

Vestfold har store sammenhengende jordbruksarealer. Jordsmonn og vekstvilkår hører til det ypperste i landet. Vestfold har 4 % av matjorda i Norge. På dette arealet produseres 1/5 av landets matkorn og 1/4 av frilandsgrønnsakene. Verdiklassifisering av matjord Jordvern Vestfold. 499 liker dette. Foreningen ble stiftet 25.8 1997 fordi Vestfold har stort press på arealene og landets beste matjord. Befolkningen vokser sterkt og det er behov for Jordvern inneber å sikre at den beste jorda framleis blir brukt til å dyrke mat og ikkje omdisponert til andre formål. Presset på matjordareal varier frå fylke til fylke. Utfordringane på dette området varierer mykje frå region til region, Fylkesmannen i Vestfold og Telemar Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, i samarbeid med Jordvern Vestfold, inviterte torsdag til jordvernkonferanse i Porsgrunn. De over 100 fremmøtte fikk høre mange spennende innlegg med jordvernfokus i alt fr

Sist uke var Jordvern Vestfold og Nationen på befaring i de mye omtalte Torp Øst-områdene som lenge var stengt bak militære gjerder. Årets jordvernpris i Vestfold til ASKO Oslofjord Da ASKO skulle bygge nytt regionslager i Buskerud/Vestfold-regionen var et av premissene for valg av tomt at man ikke skulle beslaglegge dyrket mark Proff.no gir deg bedriftsinformasjon om Jordvern Vestfold, 913061284. Finn veibeskrivelse, kontaktinfo, regnskapstall, ledelse, styre og eiere og kunngjøringer Jordvern Vestfold har sendt ut ny innkalling til årsmøtet - onsdag 30.september i Skjeestua i Stokke Jordvern Vestfold viser til innkalling til årsmøte onsdag 25. mars kl 18.00 i møterom Nord på Gjennestad vgs. På grunn av situasjonen rundt koronaviruset ble årsmøte og faginnslag utsatt på ubestemt tid

Om oss - Jordvernforeningene i Norg

18.04.11. Jordvernforeningen i Vestfold avholdt sitt årsmøte på Borgheim ungdomsskole sist torsdag. Foreningen har en solid økonomi og en økende medlemsmasse. Det er flere nye fjes i styret, men Rolf Berg fortsetter som leder Kontaktinformasjon for Jordvern Vestfold Stokke, telefonnummer, adresse, se informasjonen om firmaer Jordvern Vestfold forutsetter at både denne og framtidige revideringer av RPBA for Vestfold innarbeider nye mål og tiltak i den nasjonale jordvernpolitikken. Jordvern Vestfold mener Vestfold bør ligge i forkant av den nasjonale innskjerpede jordvernpolitikken! Vestfold har 4 % av Norges dyrka mark

Jordvern Vestfold og Fylkesmannen i Vestfold og Telemark er veldig godt fornøyde med at vi har klart å samle over 100 på jordvernkonferansen i Porsgrunn i desember, og nå 120, derav veldig mange lokalpolitikere, på dette kveldsmøtet på Gjennestad Jordvern Vestfold har berammet ny tid for årsmøtet - onsdag 30.september i Skjeestua, Stokke. Jordvern Vestfold viser til innkalling til årsmøte onsdag 25. mars kl 18.00 i møterom Nord på Gjennestad vgs. På grunn av situasjonen rundt koronaviruset ble årsmøte og faginnslag utsatt på ubestemt tid Jordvern handler om å sikre dagens befolkning samt våre etterkommere muligheten til å dyrke egen mat på egen jord. Til hovedinnhold. Hovednavigasjon og hjelpeverktøy. Globale verktøy Skriftstørrelse. For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac) og. Jordvern Vestfold. 483 likes. Foreningen ble stiftet 25.8 1997 fordi Vestfold har stort press på arealene og landets beste matjord. Befolkningen vokser sterkt og det er behov for

Jordvern Vestfold - Jordvernforeningene i Norg

 1. Vestfold; Jordvern; Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund, holdt 7. februar en appell på Prestrud gård. Foto: Harald Strømnæs, Tønsbergs Blad. 1107 underskrifter mot Borgheim Syd og Vest! Kommunen trekker Borgheim Vest, men holder fast ved Borgheim Syd
 2. Jordvern må være overordnet i all samfunnsplanlegging og all framtidig arealforvaltning. Les mer om hvordan Bondelaget vil gi matjorda bedre vern i vår jordvernstrategi. Norges Bondelag mener: All dyrka og dyrkbar jord skal ha et juridisk vern. Det skal finnes en samlet nasjonal plan for vern av matjord
 3. Vestfold fylkeskommune. Postboks 2163. 3103 Tønsberg . Telefon. 33 34 40 00 (sentralbord) E-post. post@planportal.no. Forsidefoto. Øyvind Flaatten. Informasjonskapsler.
 4. VESTFOLD FYLKESKOMMUNE Arkivsak 200800479 Arkivnr . E: V18 &13 Saksbehandler Torstein Kiil Saksgang Motedato Sak nr. Hovedutvalg for plan og areal 26.03.2008 Hørin suttalelse. Jordvern ru as ra ortKlimaskifte for 'ordvernet Fylkesrådmannens innstillin

Jordvern Vi treng dyrka og dyrkbar jord for å sikre matforsyning på lang sikt. Derfor bør vi i størst mogleg grad unngå å byggje vegar, bustader og industribygg på dyrka mark Jordvern Vestfold. Høyre snudde - bygger ut dyrkbar mark på Skolmar likevel - Hvis kommunen har et mål om parsell-landbruk, kan de når som helst henvende seg til en gårdbruker til en brøkdel av prisen. Høyre-topp var ikke først med idé om andelslandbruk: - De tar æren

Vestfold Jordvern. Juryleder for statlig bypris vil få oss til å «legge vekk bilhjernen». Klar for duell med ordføreren på Gjennestad - Flytt næringsutviklingen fra Torp Øst til nord for steinbruddet på Fokserød! Her vil Hans Jørgen og Hans Petter stanse 180 boliger Flere artikler tagget med Jordvern Vestfold. Vestfold fylkeskommune fikk den nasjonale jordvernprisen 2017. Ansvarlig redaktør. Iver Gamme. Redaksjonssjef. Karl Erik Berge. Desksjef. Sven Ove Sørhus. Journalister. Linda Sunde. Stian Eide. Anders Sandbu. Lars Olav Haug endringer, gjør at jordvern ikke kan anses som en særinteresse, men en samfunnsinteresse. Jordvern handler mye om hvordan vi forvalter våre arealer. Vestfolds jord er blant landets beste, og er viktig som kornkammer og grønn-sakshage for Norge. Vestfold har en kombi- nasjon av god jord og godt klima som gjør a Vestfold fylkeskommune inspirerer og motiverer også andre regioner og fylker. RPBA er nyskapende i forhold til retningslinjer på jordvern, og det er imponerende hvor mye dere har fått til i et fylke med tett befolkning og stort press på arealene, sier statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal Stinn brakke da jordvern var debatttema. Av 23 kandidater, gikk Vestfold av med denne prisen . Vestfold trenger ikke flere eneboliger på dyrkbar mark. Mer vei gir mer trafikk. Her skal det bygges 250 boliger - men Harald vil flytte dem fra jordet inn i skogen. Høyre skroter regionale planer

Jordvern Nordland stiftes 1

Jordvern - Fylkesmannen i Vestfold og Telemar

Jordvern Jordvernmålet i arbeidet med revidering av RPBA (2017) Hvordan kan statens nye og strengere mål for jordvern følges opp i revidert RPBA? En gjennomgang av kommunenes arealplaner viser at kommunene allerede ved denne kommuneplanrulleringen har avsatt mye areal til utbyggingsformål, som inneholder dyrka og dyrkbar mark Jordvern Vestfold . www.jordvern.no /vestfold Knutepunkt Horten Vest . www.knutepunkthorten.no. Foto: Henning Larsen tegnestudio. Bakgrunn. IC-utbygging - parsellen Nykirke-Barkåker . ca 12 km . Horten - Re - Tønsberg . I planprosess - byggestart 16/17 - åpning 24 .. Jordvern Vestfold gir Sandefjord honnør for at jordvern får stadig større fokus i kommunen og at de gir tydelige signaler om at det ikke er ønskelig med ny boligbygging på matjord i kommunen. Jordvern Vestfold ber derimot politikerne i kommunen virkelig om å stille seg spørsmålet om de følger opp egne intensjoner når over 400 dekar av boligreserven ligger på dyrka mark og.

Jordvern - Fylkesmannen i Vestfold

Jordvern Vestfold er ei vaktbikkje, som jobber utrettelig med å bevare matjorda vår, på den måten at det ikke gjøres om på bruken av den til andre formål. Det er viktig for framtidas matproduksjon i en verden der vi blir stadig flere mennesker. Foreningen har eksistert siden 1997 Kjøp betalingsanmerkninger, attester og utskrifter fra Brønnøysundregistrene for Jordvern Vestfold 91306128

18.11.15 I går reiste Jordvern Vestfold til Stortinget og overleverte 5000 underskrifter fra oppropet Stopp nedbygging av matjorda nå.I tillegg var det 8500 underskrifter fra oppropet Si JA til #styrkjordvernet i Norge fra Jordvern Oslo og Akershus, Jordvern Vestfold, Naturviterne og andre matjordvenner. Vidar Andresen og Sigbjørn Fjærvoll fra Jordvern Vestfold og Amund Kind. Jordvern Vestfold har besøksadresse Gjennestadtunet 85, 3160 Vestfold. Bedriften ble stiftet i 1997 og er registrert som FLI under bransjen aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted. Selskapets firmanavn i Brønnøysundregisteret er Jordvern Vestfold Bedriften Jordvern Vestfold i Stokke i Sandefjord kommune driver innen bransjen uoppgitt. Bedriftsdatabasen.no gir deg regnskapsinformasjon, kart, telefon og adresse Jordvern Vestfold. 461 likes. Foreningen ble stiftet 25.8 1997 fordi Vestfold har stort press på arealene og landets beste matjord. Befolkningen vokser sterkt og det er behov for

Matjord i Vestfold - Jordvernforeningene i Norg

Det var stinn brakke med over 80 fremmøtte da Jordvern Vestfold inviterte til debatt på Gjennestad videregående skole. Selv om ingen hisset seg opp, som det lett kan skje når temaer som dobbeltspor, trasevalg og bevaring av dyrket og dyrkbar mark er på dagsorden, ble det likevel en debatt der mange hadde innspill og hvor politikerne måtte svare for seg På årsmøtet til Vestfold Frp ble valgprogrammet vedtatt. Kanskje vi kan se en ny grønnere kurs med jordvern og klimavennlige bygg? - Det har nok blitt praktisert en slik politikk ute i våre.

Vestfold fylkeskommune er tildelt den nasjonale jordvernprisen 2017 for sitt arbeid med jordvern, særleg med bakgrunn i tydelege mål og strategiar for å ta vare på dyrka mark i fylkeskommunens regionale plan for berekraftig arealpolitikk (RPBA) 23.10.14-Vi håper disse gode ordene blir til handling! var budskapet på mandagens møte om jordvern.Det var godt med folk som ville høre hva politikerne mente om ny jordvernstrategi. De fremmøtte fikk høre klar tale fra ungdommen, bred politisk støtte for sterkere vern av matjorda både nasjonalt og i Vestfold, samt tydelige råd fra Bioforsk

MÅ MATPRODUKSJON VIKA FOR SAMFUNNSUTVIKLING OG VELFERD

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, i samarbeid med Jordvern Vestfold, inviterte torsdag til jordvernkonferanse i Porsgrunn. Lokale politikere var målgruppa og det var gledelig nok over 100 deltakere på konferansen. De fikk høre mange spennende innlegg med jordvernfokus i alt fra reiseliv, til FNs bærekraftmål og smart arealplanlegging som kan spare kommuneøkonomien Vestfold er som kjent et viktig kornkammer og grønnsakshage for hele Vestfold. Jordvern er en samfunssak- og godt er det, understreket Høyres Lene L. Kjølner i bystyret i kveld. Foranledningen var bystyrets behandling av veileder til utarbeiding av matjordplan i plansaker

Høringssvar på "Idéfaserapport for nytt Vestre VikenJordvern og utbygging i matfylket Rogaland - Fylkesmannen

Jordvern Vestfold - Startside Faceboo

Jordvern Vestfold fikk miljøprisen 2015 Amund Kind Kåre Pettersen og Sigbjørn Fjærvoll- Vestfolds miljøpris 2015, Foto: COK Horten Venstre Publisert 6. juni 2015 av Horten Venstr Har du oppdaget en helsides annonse i dagens avis med bilde av et barn i en kornåker? Annonsen sier noe om perspektivene i arbeidet for å verne matjorda. Jordvern Vestfold takker alle matjordvenner.. Om kompenserende tiltak - Arne Nøkland nestleder i Jordvern Vestfold. Ordførerne i Tønsberg, Nøtterøy, Sandefjord og Larvik svarer på hvilken trase kommunene ønsker, og hvordan de vil påse at Intercity tar hensyn til matjorda i sin kommune. Det blir debatt med ordførerene ledet av Dag Nordbotten Jordvern er et begrep som blir brukt om det å beskytte forekomstene av dyrket eller dyrkbar jord, ofte omtalt som matjord.. Jordvern er en politisk motreaksjon på samfunnets nedbygging og høye forbruk av matjord, og blir ofte stilt i samme kategori som andre former for naturvern- og miljøpolitikk

Mitt engasjement strekker seg lenger enn bare til matjorda på Øvre Gokstad og jeg er derfor også medlem av Jordvern Vestfold. Jeg tresket selv kornåkre. Mine besteforeldre bodde på Øvre Gokstad fra 1951. Selv vokste jeg opp på gård på Vaggestad Jordvern Vestfold mener det er begått saksbehandlingsfeil i saken om å omgjøre dyrkbar mark til næring på Kopstad. Sivilombudsmannen er kontaktet

Telemark - Jordvernforeningene i Norg

Vidar P. Andresen, leder i Jordvern Vestfold, har et utmerket innlegg i Sandefjords Blad tirsdag 21.juli. Andresen påpeker helt korrekt det meget beklagelige faktum at flere kommuner i Vestfold igjen legger opp til bygging av boliger på dyrket mark, stikk i strid med den regionale planen for bærekraftig arealbruk (RPBA) og nasjonal jordvernpolitikk ASKO berømmet for jordvern - sikter også på høy miljøsertifisering ASKO mottok Årets Jordvernpris for sitt nye regionslager for Buskerud/Vestfold. Grossisten har også flere andre miljømål for bygget, blant annet den høythengende miljøsertifiseringen Breeam Nor Outstanding 27.03.18 Etter 6 år i styret, de to siste som leder takket Sigbjørn Fjærvoll nei til gjenvalg som leder i Jordvern Vestfold under årsmøte 2018. Ny leder ble Dag Nordbotten Kristoffersen fra Åsgårdstrand. Les mer hos Jordvern Vestfold

Jordvernforeningene i Norge - Jordvern Norge begeistret

Fylkesmannen støtter jordverngruppas forslag til virkemidler for et sterkt jordvern. I Vestfold er utbyggingspresset mot meget verdifulle matproduserende arealer stort. Utnyttelse av fortettingsmuligheter har lenge vært et alternativ til omdisponering av jomfruelige arealer See more of Jordvern Vestfold on Facebook. Log In. Forgot account? or. Create New Account. Not Now. Related Pages. Vestfold Bondelag. Organization. Vestfold Senterungdom. Political Organization. Vestfold Landbrukstjenester SA. Professional Service. Kathrine på Tinget. Politician. Larvik Senterparti Proff.no gir deg rolleinformasjon om Magnus Rød. Se hans roller (5) og relasjoner (26) i næringslivet - og hvilke bransjer Magnus Rød er aktiv i Fra: Jordvern Vestfold [mailto:vestfold@jordvern.no] Sendt: 30. oktober 2013 08:36 Til: Postmottak MD Emne: Re: SV: Utsatt høringsfrist Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging og ny statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel Til Miljøverndepartementet Høringsuttalelse

Jordvern Vestfold - 913061284 - Stokke - Se Regnskap

Rett etter det åpne møtet om jordvern og dialog arrangeres årsmøte i Jordvern Vestfold. Amfiet på Gjennestad Gartnerskole, ca kl 20.30. Innkalling og saksliste er sendt ut til alle medlemmer Jordvern Vestfold inviterer, sammen med Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, til åpent kveldsmøte 21. januar på Gjennestad vgs hvor vi setter fokus på de sentrale tingene som en kommunepolitikere bør ha kunnskap om rundt jordvern. hvilke regionale føringer ny fylkesordfører mener er viktigst for jordvern og arealpolitik Jordvern Vestfold. 477 likes. Foreningen ble stiftet 25.8 1997 fordi Vestfold har stort press på arealene og landets beste matjord. Befolkningen vokser sterkt og det er behov for Jordvern Vestfold delte i går ut Årets Matjordpris 2016. Prisen ble i år delt mellom to verdige vinnere som har mye til felles; Natur og Ungdom i Horten og Natur og Ungdom i Sandefjord

Årsmøte i Jordvern Vestfold 30

JORDVERN Arealpolitikken i Vestfold må møte nytt nasjonalt jordvernmål AREAL-STRATEGI Det er stor grad av enighet om at arealreserven i kommune-planene er for stor NÆRINGS-UTVIKLING Fra næringsvennlig til offensiv. E18, kontorer, sentrum, • Kobler areal- og transport tett sammen Snøhetta og leder i Jordvern Vestfold Rolf Berg var alle sentrale da jordvernmøte på Gjen-nestad åpnet årets valgkamp i Vestfold! 14 Rabattavtale med Tess, Skagerrak. Avtalen og adresser Avtalen ble inngått med bakgrunn i vedtak i arbeidsutvalg og styre -Jordvern Vestfold er bekymret for om vi har kunnskap nok om matjord og jordflytting. Det skal veldig mye til for at levende matjord flyttes på en slik måte at matproduksjonen kan opprettholdes. Krav om flytting av matjord kan derfor fort bli en tilsynelatende quickfix-løsning for lokalpolitikere og utbyggere som vil føre til mindre mat, sier Vidar P. Andresen, leder i Jordvern Vestfold. omdømmebygging og fokus på jordvern. Oppsummering! 06.12.2019. Hvordan er arealene sammensatt i Vestfold, Telemark 13,7 mill daa Vestfold 2,1 mill da Buskerud 13,8 mill daa 294 249 daa dyrka 429 314.

- Fylkesmannen fekk medhald i klagesak - jordvern

Foreningen Jordvern Vestfold var så fornøyde med planutvalgets avgjørelse om dyrket mark, at de holdt en tale og overrakte blomster til utvalgsleder Tor Steinar Mathiassen. Til toppen Utgitt av Sandefjords Blad AS, Postboks 143, 3201 Sandefjor Jordvern Vestfold delte i går ut Årets Matjordpris 2016. Prisen ble i år delt mellom to verdige vinnere som har mye til felles; Natur og Ungdom i Hort. Knutepunkt Horten Vest. 13. mars 2016 · Leder i Gjengangeren 12. mars 2016. Redaktør Audun Bårdseth. Tegning: A. Kaardah Jordvern Vestfold, 26.04.2018 Jordvern Vestfold motsetter seg vedtak av planen ut fra følgende forhold: 1. Mener ikke arealbehov for næringsmiddelindustri er tilstrekkelig dokumentert 2. Mener ikke matjordplanen oppfyller kommuneplanens bestemmelser om a Leder i Jordvern Vestfold, Vidar P. Andresen: Hva er grunnen til at 1,2 millioner dekar matjord (172.000 fotballbaner) er bygd ned siden krigen? Hvorfor synker vår selvforsyningsgrad når målet er å øke den? I den blåblå regjeringsplattformen framgår det at regjeringen vil «Ta vare på god matjord,.

 • Alice im wunderland zitate 6 unmögliche dinge.
 • Mdg stemmer.
 • Kinderhotel bayern all inclusive.
 • Smartly z wave.
 • Odda bedrifter.
 • Sminke speil.
 • Vhs till dvd clas ohlson.
 • Heiligmorgen saarlouis 2017.
 • Gn online obergrafschaft.
 • Ola elvestuen kone.
 • Warsteiner bikepark.
 • Saih ntnu.
 • Vektøkning etter fjerning av skjoldbruskkjertel.
 • Proletariat english.
 • Hvit sprittusj.
 • Identify font on webpage.
 • Kinnarps 8000 synchrone pris.
 • Alfa 159 jtdm.
 • Radiation frequency.
 • Røde prikker på tungen.
 • Hva vil det si at en atomkjerne er ustabil.
 • Raserianfall barn 8 år.
 • Hvor er det geysir.
 • Tolkning av servitutt.
 • Læren om tannlege.
 • Soppdrepende middel sko.
 • Bomb it 7 y8.
 • Hvordan lage fake leg 00.
 • Røde kors barn i norge.
 • Dolly dimples tilbud.
 • Samsung galaxy s8 smart cover.
 • Daumen hoch whatsapp.
 • Brødskive baby 7 mnd.
 • Calwer str 62 stuttgart.
 • Greninja smogon.
 • Corvette c6 schwachstellen.
 • Tefal snack collection bedienungsanleitung.
 • Hva er fond.
 • Paleet parkering oslo pris.
 • Was fressen zauneidechsen.
 • Samhandling engelsk.