Home

Råtesopp

Råteskader Oppstår når treverk angripes av råtesoppe

Råteskader - Bygg og Beva

 1. Slike forhold danner grunnlag for utvikling av råtesopp. Ekte hussopp liker ikke store temperaturvariasjoner og vokser aller best i skjulte konstruksjoner som inne i trekonstruksjoner. Denne soppen kan i løpet av kort tid gjøre stor skade på treverk, som langsomt «spises opp» av soppen, for til slutt å smuldre helt opp og miste all bæreevne
 2. Råtesopp: er de soppene som bryter ned og svekker treverk. Det finnes hundrevis av ulik råtesopp i naturen, mens rundt 30-40 ulike arter råtesopp opptrer i bygg. For at råte skal oppstå må det være både fukt, varme, oksygen og næringsstoffer
 3. Jo, du har god grunn til å frykte ekte hussopp. Hvis den først får godt tak i huset ditt, får det store konsekvenser. Den vokser eksplosivt, og gjerne i det skjulte - så du har ikke store sjanser til å oppdage den før den har ødelagt mye
 4. I motsetning til råtesopp bryter ikke muggsopp ned byggematerialene, men det kan likevel være ubehagelig eller farlig å leve med mugg i boligen. Mange mennesker er overfølsomme mot partiklene muggsopp sender ut. Særlig astmatikere og allergikere er utsatt for dette
Tar tak i nye trender - SINTEF

råtesopp - Store norske leksiko

 1. Råtesopp - Sopp som vokser på plantemateriale, trær eller trematerialer.Hvitråtesopp omsetter både lignin og cellulose og etterlater seg en fibrøs hvit ved. Noen hvitråtesopp kalles bløtråte. Brunråtesopp omsetter cellulose, men ikke lignin og etterlater seg en ved i små firkantede biter. Både hvit- og brunråtesopp kan angripe stående trær og kalles hjerteråte
 2. Kjellerbegersopp er en lite aggressiv råtesopp og gjør normalt liten skade. Men den er et tydelig tegn på fuktproblemer. Les mer og få råd he
 3. Råtesopp (trenedbrytende sopper) Dette er en fellesbetegnelse på flere sopptyper med ulik evne til å skille ut enzymer som angriper celleveggen i trevirket og bryter det ned. Råtesopp vokser hvis det er høyt fuktinnhold i treverket, det vil si 30-50 vektprosent. Råtesoppen kan vi igjen dele inn i flere undertyper
 4. Råtesopp. Brunråte bryter ned cellulose og er viktig for resirkuleringen av karbon. Hvitråte bryter ned både lignin og cellulose. Hvitråte lager ekstracellulære fenoloksidaser, mens brunråte mangler slike. Brunråte lager kubiske blokker av veden. Rødrandkjuke gjør at treet ofte brekker 1 m over bakken. Rustsopp og andre sop
 5. Råtesopp bryter ned treverk som utsettes for fukt over tid. Skader av råtesopp medfører reduksjon i treverkets bæreevne. Ekte hussopp regnes som den alvorligste råtesoppen, men også andre typer av råtesopp kan gjøre stor skade
 6. Kjellersopp er en vanlig råtesopp i hus. Den opptrer spesielt i trematerialer som er utsatt for mye fuktighet, for eksempel i gulvbjelker og i takkonstruksjoner etter lekkasjer. Soppen gir en kraftig brunråte. Veden blir først gulfarget og etter hvert mer rødbrun. Angrepne trematerialer sprekker opp i trevirkets lengderetning i små.
 7. Vanlig råtesopp vokser ikke på murverk, det er derfor ingen fare for at vanlig råtesopp gjeninfiserer frisk treverk fra mur. Murverk skal derfor ikke sprøytes. Sanering av vanlig råtesopp kan gjøres av alle med byggkompetanse og sunt folkevett. Ektehussopp må man ha kunnskap om for å sanere

Råtesopp. Under normale værforhold er det en risiko for fuktbelastning, noe som man har erfaring med å håndtere med konstruktive løsninger og vedlikeholdstiltak. Ekstremvær med sterk vind og mye nedbør driver mer fuktighet inn i bygningskonstruksjonen og gir mindre tid til uttørring Råtesopp er en stor gruppe sopper som angriper trematerialer og som bryter ned og svekker styrken / bæreevnen i treverket. En rekke forskjellige råtesopper angriper våre hus. Når råtesopp får de rette livsbetingelser vil de over noe tid føre til store ødeleggelser som igjen medfører store utbedringskostnader for deg som huseier Hvis råtesopp angriper innvendig treverk i huset ditt, dekker Super husforsikring fjerning og reparasjon. Samle forsikringene dine hos oss. Få inntil 15 % fordelsrabatt . Husforsikring. Innboforsikring. Livsforsikring. Privat. Forsikringer. Hus og innboforsikring. Husforsikring. Muggsopp Råtesopp. Råtesopper bryter ned treverk slik at treverket går i oppløsning. I deler av livssyklusen har den et fruktlegeme som gjerne legger seg utenpå treverket som et tykt lag. Råtesopp krever høyere verdier av fukt for å etableres enn muggsopp. Konstruksjonen må også utsettes for fukt i en lengre periode enn for muggsopp

Svertesopp er en fellesbetegnelse på sopp som danner blå til svarte misfarginger i ved og på overflaten av maling, lakk og enkelte plaststoffer. Typisk utseende er svarte flekker på overflaten av yttervegger, i vinduskarmer og på andre flater som utsettes for fuktighet. Både soppens hyfer (sopptråder) og sporer er mørkfargede Storknollet råtesopp (Sclerotinia sclerotiorum) Siden infeksjon av storknollet råtesopp foregår under blomstring opptrer først symptomene etter at blomstring er avsluttet. På hoved og sideskudd kan man se en hvitfarging som sprer seg ut mot bladfestet og forgreininger Råtesopp forårsaker hvert år skader i størrelsesorden flere hundre millioner kroner, og bekjempes i bygninger og konstruksjoner ved å hindre vanninntrenging (for eksempel ved hjelp av maling) ettersom sopp trenger vann for å leve. Råteangrep i skogen hindres best ved god skjøtsel,. RenTox as er ett Bergensbasert selskap som driver innenfor fagområdene skadedyrkontroll - soppsanering og utbedring av skader påført bygninger av skadedyr. Rentox AS er eid av Bergensere og drevet av Bergensere. Vi er lokalisert med kontor-lager og et mindre butikkutsalg samt nettbutikk i Åsane, men har hele Vestlandet som operasjonsområde Råtesopp utvikles ofte inne i materialer og konstruksjoner, og kan derfor være vanskelig å oppdage. Symptomer på råtesopp er fuktskjolder, saltutslag, deformasjon av treoverflaten og flassing av maling. Når det har utviklet seg råtesopader finner vi også ofte muggsoppvekst, midd, avgasser og annet som påvirker inneklimaet negativt

Storknolla råtesopp - Plantevernleksikone

Rotkjuke (Heterobasidion annosum) er en vanlig råtesopp i gran, og stokkjuke (Phellinus pini) angriper furu. Knusk kjuke og kniv kjuke er også poresopper. Nært beslekte Råtesopp i bygninger. Forekomst, påvisning, vurdering og utbedring. Mycoteam. 127 sider. ISBN 978-82-91070-14-8. Eksterne lenker (en) ekte hussopp i Encyclopedia of Life (en) ekte hussopp i Global Biodiversity Information Facility (sv) ekte hussopp hos Dyntaxa (en) ekte hussopp.

Råtesopp - Gjøco A

 1. Om effecta. Effecta as er et firma innenfor servicenæringene hussopp, muggsopp, radon og skadedyrkontroll. Effecta as er etablert av tre personer som har vært i bransjen i 25 år, og som sammen besitter betydelig bransjekunnskap og know- how innenfor disse fagområdene
 2. • Saltutslag, pussavskalling og malingsflassing, mugg og råtesopp på innredning og gjenstander lagret mot vegg er tegn på fuktinntrengning utenfra
 3. Muggsopp, mygl eller skimmel er sopper som vokser som mycel og vanligvis produserer store mengder sporer, vanligvis ukjønnede.Mugg er fremveksten av slike sopper på organisk materiale.Det ser vanligvis ut som et loddent eller dunete lag og kan ha farger som sort, hvitt, grønt, gult og rødt, avhengig av arten
 4. Få er klar over at utvendig angrep av råtesopp ikke dekkes av standardforsikringen. I verste fall må man selv bekoste utskiftning av det angrepne treverket. Byggebransjens skyld? Mattson mener byggebransjen må ta sin del av skylden for at problemet er blitt så stort. - Vi har lenge registrert at klimaet har endret seg og blitt mer fuktig
 5. ær effekt. Best effekt ved forebyggende behandling. Ved rett bruk er Amistar dosefleksibel. Ved blanding med Cerone skal Amistar tilsettes først. Brukes før Z 55 i hvete og Z 49 i bygg. Suspensjonskonsentrat

Tørråte er den viktigste sjukdommen i potetriset, men potetriset kan også angripes av flere sjukdommer forårsaket av ekte sopper, som tørrflekksyke, storknolla råtesopp, svartprikk og foma. De to mest brukte tørråtemidlene, Revus og Ranman Top, virker meget bra mot tørråte, men har ingen virkning mot sjukdommer forårsaket av ekte sopper Storknolla råtesopp angriper en rekke ugrasarter i tillegg til mange dyrka arter, den angriper ikke grasarter og løkvekster. Vekstskifte og god ugraskamp er viktig for å unngå oppformeringa av storknolla råtesopp. Ikke så oljedodre på arealer hvor det året før var dyrka mottakelige arter, erter, poteter m.fl Gjøco AS produserer og markedsfører maling, beis, lakk og epoxyprodukte DMR har lang erfaring innen analyse, prøvetaking og kartlegging av muggsopp. Rådgivning og analyse Mugg og sopp . Leieboerforeningen mottar et stadig økende antall henvendelser knyttet til mugg og andre fuktrelaterte problemer. Mugg resulterer ikke bare i dårlig innelukt - de som bor i boliger med slike problemer har en høyere risiko for å pådra seg luftveisinfeksjoner, allergier og andre overfølsomhetssykdommer

Råtesopp Høy fuktighet over tid i en bygningskonstruksjon kan føre til råtesopader. I samarbeid med ledende fagmiljøer på sopp kartlegger vi hvilke sopptyper som har påført skadene, og har kompetanse og utstyr til å kartlegge årsak(fuktkilder), skadeomfang,og utføre soppsanering og reparasjon av denne type skader råtesopp i ubehandlet kontroll. Alle soppmidlene reduserte angrepet noe. Ledd sprøytet med Luna Sensation hadde minst storknolla råtesopp. Signum ga også god beskyttelse mot storknolla råtesopp. I feltet på Jæren var det svakt angrep av selleribladflekk på 70 - 90 % av plantene ved første sprøyting. Det ble sprøytet 6. august og. Storknolla råtesopp angriper mange vekster, bl.a. oljevekster og erter. For å angripe oljevekster, er soppen avhengig av vekst på kronblad som er falt av og som sitter fast på stengelen. Dessuten må det ha vært.

STORKNOLLA RÅTESOPP DATA FRA FELTFORSØK NLR ØST User manual - NIBIOs power point template 20.02.2019 3 Værstasjon: Øsaker Antall forsøk: 14 Antall forsøk med. Proline EC 250 har off-label godkjenning mot storknollet råtesopp i oljedodre og mot soppsykdommer i grasfrøeng. Se Mattilsynet.no. Pakn.str.: 4 x 5 l. Behandlingsfrist: Korn: 5 uker Oljevekster: 5 uker. Dose: Korn: 40-80 ml pr. daa. Vannmengde: 15-30 liter vann. Oljevekster: 70 ml pr. daa Etter en tid kan veggpanelet skjule både mugg og råtesopp. Slike skader ser vi ofte, sier Roy Malmo Nilsen i Anticimex. Samme skade oppstår på gamle loft når eieren legger på ekstra isolasjon uten å ha dampsperre under. - Folk mener de kan det likevel og setter i gang

Råtesopp - Jh

 1. eller annet råtesopp. 25 % av gamle bygninger i Østerdalen etter flommen i 1995 hadde angrep av ekte hussopp. Angrepene var små og ufarlige. Gamle bygninger er ofte robuste og tåler en sopptrøkk. Men: Den som tømmer og reparerer taknedløpene må ikke spares bort!!! Og - hva skjer ved endringer i/av bygningen
 2. Under malingens mellom- og toppstrøk er det normalt påført en grunning som normalt inneholder fungicider som er spesielt effektive mot råtesopp. - I riktig gamle dager brukte man tungmetaller, blant annet bly og arsenikk, i maling for å hindre vekst av svertesopp og råtesopp, men disse tungmetallene er svært skadelige for miljøet
 3. Geoxe 50 WG har god effekt på gråskimmel og storknolla råtesopp. Fludioksonil er ikke systemisk. Fludioksonil virker ved å hemme spore spiring og mycelveksten. Mot gråskimmel i jordbær på friland og mot gråskimmel og storknolla råtesopp i salat i veksthus. Geoxe 50 WG - Bruksanvisning (574.74 KB

Aktørene samles for å bekjempe råtesopp med presisjonsskogbruk. Rotkjuke koster samfunnet mange millioner hvert år. Et stort, internasjonalt forskningsprosjekt samler aktører og forskningsmiljøer til felles kamp mot råten Problemer med storknolla råtesopp: Løkvekster-Problemer med ugras og algesopper: Persille, selleri - - Problemer med gulrotflue og mange felles sykdommer: Antall år mellom hver gang gulrot kan dyrkes på samme sted avhenger av hvor godt skadegjørere overlever i jorda eller i området Råtesopp på ved. Hva er ved? En stokk består av bark, splint (sapwood) og kjerneved (heartwood). Ved består av: 40-60 % cellulose, 10-30 % hemicellulose, 15-30 % lignin. Lignin har tredimensjonal struktur. Det er bygd opp ved oksidativ polymerisasjon av tre forskjellige byggesteiner: cumaryl, coniferyl og sinapyl-alkohol

•Storknollet råtesopp -Kan gi store avlingstap enkelte år +32 kg, 8 % angrepne stengler 45% angrepne stengler + 97 kr Forsøk med soppsprøyting i oljevekster Sheik 2008. Storknolla råtesopp i oljevekster. Skadedyr •Rapsjordloppe •Rapsglansbille •Kålmøll. Raps jordloppe. Storknolla råtesopp er ein parasittsopp som jamleg gjer innhogg i avlingane og fører til store økonomiske tap for norske salatdyrkarar. - Omfanget av problemet er særleg stort når salaten vert dekt til med fiberduk for å forlenge vekstsesongen

Vis meny. Nyhetsarkiv; Fagartikler. Bioenergi . Biogass; Biorest; Frukt og bær . Bær . Jordbæ Det kan gi råtesopp mulighet til å komme inn i treverket, og da har man et langt mer alvorlig problem, sier Gobakken. En mørk overflate vil ha høyere temperatur, og da trives ikke svertesoppen så godt. Det viktigste er likevel å velge en maling av god kvalitet og styre unna de billigste produktene, sier Gobakken

Video: Stans råtesopp og skadedyr - Male trehus ifi

Råtesopp Teknologisk Institutt mener soppvekst og avflaking av malingen er de viktigste egenskapene. Og det er nettopp her fire av produktene faller gjennom.Norrøns linoljemaling har under testen flasset av i store flak. Den ser slett ikke pen ut etter drøyt to og et halvt år. I salat og ruccola for bekjempelse av gråskimmel, storknollet råtesopp og en viss virkning mot svartskurv. Signum kan brukes i 2 forebyggende behandlinger med 7-14 dagers inter­vall eller inngå i behandlingsprogram med produkter med annen virkningsmekanisme storknolla råtesopp ble vurdert på fangstplantene etter 2-4 uker inkubering, og data for nedbørmengde i ukene fangstplantene var ute i felt ble hentet fra klimastasjoner. Vi fant ikke noen god sammenheng mellom angrep av storknolla råtesopp på fangstplan-tene og nedbør på de ulike stedene. Soppen hadd Trær som får store «sår» er veldig utsatt for råtesopp i kuttområdet. Det andre problemet som oppstår er at trærne kan forsøke å etablere nye greiner for å erstatte større greiner som er fjernet. Dette ser man veldig godt på epletrær

Råtesopp. Råtesopp bryter ned treverk som utsettes for fukt over tid. Skader av råtesopp medfører reduksjon i treverkets bæreevne. Ekte hussopp regnes som den alvorligste råtesoppen, men også andre typer av råtesopp kan gjøre stor skade Råtesopp bekjempes vanligvis med kjemiske soppmidler, men disse er ikke alltid effektive. Nå jobber forskere ved NIBIO med genredigeringsteknologien CRISPR for å utvikle isbergsalat som er resistente mot sopp som storknolla råtesopp og gråskimmel, som et miljøvennlig alternativ til sprøytemidler

Ekte hussopp i treverk bak murpuss. Innmurt trekonstruksjon. Skader som utvikles i det skjulte Pressemeldinger • des 04, 2017 14:00 CET. De fleste har et forhold til forsikring, men vet ofte. Norsk Hussopp Forsikring er det eneste forsikringsselskapet i Norge som spesialiserer seg på forsikring av råteskader og skadeinsekter. Norsk Hussopp Forsikring har et salgssamarbeid med de.

Codan Forsikring Norge, Oslo, Norway. 11K likes. Vi er totalleverandør av skadeforsikring til privatpersoner og næringslivet i Norge. Vi eies av RSA Insurance Group, og sammen med Codan i Danmark og.. - I et lengre perspektiv kan muggsopp berede plass for råtesopp, men muggsoppen skal nok sees som et estetisk problem. Nordsjö understreker videre at de alltid tar hensyn til vedheft, sopp- og råtebeskyttelse, UV-beskyttelse, evne til å trekke inn i treverket og malingsfilmens fleksibilitet som alle er med på å beskytte huset, ved utvikling av produktene Får du råtesopp eller insektsangrep, kontakter du Norsk Hussopp Forsikring direkte , som så gjør opp skadene. Ring 22 28 31 50 eller se hussoppen.no. Noen ganger er det nødvendig å se nærmere på bygget. I slike tilfeller dekker Norsk Hussopp Forsikring kostnadene

Hvordan bli kvitt svertesopp? - Jotun Uteinspirasjo

I 2020 omfatter tjenesten beregning av behandlingsbehov mot ugras i vårkorn og høstkorn, varsling av bladflekksjukdommer i hvete, byggbrunflekk og grå øyeflekk i bygg, storknolla råtesopp i oljevekster, tørråte i potet, salatbladskimmel, løkbladskimmel, selleribladflekk, stor og liten kålflue, kålfly, håret engtege, gulrotflue, epleskurv, eplevikler og rognebærmøll Hus Pluss dekker skade (nedbryting) etter råtesopp og insekter. Har du flere bygg på eiendommen, dekkes slike skader i alle bygg som er fullverdi­forsikret og nevnt i vilkårene. For å gi deg en best mulig forsikring, samarbeider vi med Norsk Hussopp Forsikring (NHF) Flatehugst gir råtesoppene et overtak på mykorrhizasoppene, og fordi råtesopp frigir CO2 til atmosfæren gjennom nedbrytning, kan resultatet bli et netto tap av karbon fra skogen. Det er også sannsynlig at tilførsel av nitrogen, for eksempel gjennom skogsgjødsling, fører til at råtesopp blir mer konkurransedyktig enn mykorrhizasopp, og igjen vil dette resultere i et netto tap av karbon. Har bygget nytt hus med royal kledning og denne er full i sopp. Dette kom fra dag 1 og huset ser ikke ut. Det ser ut som det har stått vesiden av et kullkraftverk.Dette er Oker fargen så det vise

Hussopp: Så farlig er ekte hussopp! Gjør Det sel

Råtesopp i bygninger : forekomst, påvisning, vurdering og utbedring . ISBN 9788291070148, 2010, Johan Mattsson . Ingen annonser Kjøp Selg. Styring og regulering av tekniske anlegg i bygninger . ISBN 9788290033281. Storknolla råtesopp (Sclerotinia sclerotiorum) er en annen viktig sjukdom som angriper oljevekster og andre kulturer som er aktuelle å ha med i vekstskiftet. Oljevekster bør helst dyrkes 3-4 år før eller etter andre mottakelig kulturer. Mottakelige kulturer er blant anne Aktørene samles for å bekjempe råtesopp med presisjonsskogbruk. Rotkjuke koster samfunnet mange millioner hvert år. Et stort, internasjonalt forskningsprosjekt samler aktører og forskningsmiljøer til felles kamp mot råten. Nå møtes de for å diskutere strategier og metodikk Identifisering og kartlegging av Sclerotina-arter i salat i Norge. Det ble samlet inn 160 prøver av storknolla råtesopp fra de ulike salatdistriktene. Disse ble analysert og viste at vi har artene S. sclerotiorum og S. subartica, omtrent halvparten av hver art tilstede i Norge.Salatprodusentene registrerte angrep i sine felt (600 registreringer) gjennom prosjektperioden Storknollet råtesopp Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary. Art i . Soppriket Fungi. Art. Populærnavn; nb-NO Storknollet råtesopp nn-NO Storknolla ròtesopp Takson ID 88783 Vitenskapelig navn ID 68056 Listesøk innenfor Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de.

Råtesopp i bygninger : forekomst, påvisning, vurdering og utbedring har ingen aktive annonser Vi bruker teknologi på nettsiden vår som nettleseren din ikke støtter. Vurder å oppgrader nettleseren din til en nyere versjon Skole under renovering full av mugg og råtesopp Det er funnet muggsopp og råte under renoveringen av Askim videregående skole. Slik ser muggsopp ut i mikroskopet (illustrasjonsfoto) Det finnes ulike trebehandlinger på markedet som kan beskytte tre og forlenge treproduktenes levetid. En helt ny metode bruker et pulserende elektrisk felt for å beskytte tre mot råtesopp. nb_NO: dc.description.abstract: Behandling av tre. Elektropuls mot råtesopp: nb_NO: dc.language.iso: nob: nb_NO: dc.title: Behandling av tre. Elektropuls. råtesopp. Har en hatt oljevekster eller erter i omløpet tidligere øker dette smittefaren for storknollet råtesopp. En skal være mer oppmerksom for denne sykdommen hvis en kjører et omløp med oljevekster og erter i et 6‐8 årig omløp Talloljederivat og borsyre kombinert viser seg å gi en synergieffekt ved bruk som trebeskyttelsesmiddel mot råtesopp. Dette gir en miljøvennlig treimpregnering

NS 3511 og NS 3512 - standarder for måling av fukt i betong og trekonstruksjoner. Standardene er aktuelle for deg som gjennomfører fuktmålinger i bygninger, både i forbindelse med nybygg og fukt-/vannskader i eksisterende bygninger Råtesopp i veggstokk fra Kvannstranddamkoia i Norsk Skogmuseums friluftssamling på Prestøya i Elverum, fotografert under demontering i begynnelsen av desember 2016. Da den 17,5 kvadratmeter store koia ble flyttet fra Grønavassdraget i Trysil til museet i 1972 murte man gråsteinspeisen gjenoppmurt tett inn til tømmerveggene i det sørvestre hjørnet av bygningen

Et varmere og fuktigere klima betyr økt smittepress mot norsk korn, poteter, grønnsaker og andre vekster Andre råtesopp som kjellersopp og tømmersopp har langt mindre spredningsevne enn ekte hussopp.. Krevende å fjerne Det å fjerne ekte hussoppangrep kan være krevende, bekrefter Norstein Men du. Stor kompetanse på råtesopp og muggsopp. Lang erfaring med utbedring av sopader: Kontroll av fuktige kjellere, etc: Sanering / utbedring / gjenoppbygging: Inspeksjoner og kartlegging av råtesopp-hussopp: Forebyggende tiltak - diffusjonsimpregnering: Målinger og kartlegging av muggsopp: Leveranse / montasje av adsorpsjonsavfukter Aktørene samles for å bekjempe råtesopp med presisjonsskogbruk. Råtesoppen Rotkjuke (Heterobasidion parviporum) er en av granas aller verste fiender, og er et betydelig økonomisk problem for næringen. I et stort, fireårig prosjekt (Precision).

Måling av støy og etterklang - MycoTeam | MycoTeamGelésopp | soppgruppe med geleaktig konsistensFuktskader, Muggsopp | Slik unngår du fuktskadene

Muggsopp Symptomer, fjerning og forebygging - viivilla

Muggsopp og råtesopp kan da utvikle seg over lang tid før det oppdages. Lukt eller unormale helseplager er ofte første tegn på at det har oppstått et fuktproblem. På gulv med hel limt gulvbelegg ses fuktproblemet ved at belegget løsner fra underlaget og det dannes blærer Planten angripes av storknollet råtesopp og soppen utvikler seg ved temperaturer på 2-4 grader. Vi vil helst lagre jordskokken rundt 2 grader, men da kommer soppen. Ved 0 grader utvikler den seg ikke, men det er ikke gunstig for innholdet av helsegode stoffer Råtesopp i bygninger. Forekomst, påvisning, vurdering og utbedring 127 sider. ISBN 978-82-91070-14-8. Eksterne lenkjer (en) ekte hussopp i Encyclopedia of Life (en) ekte hussopp i Global Biodiversity Information Facility (en) ekte hussopp hos NCBI (en) ekte hussopp. Treødeleggende råtesopp; Ekte hussopp; Skadeinsekter; Dekker også bekjempelse av: Mus og rotter; Skadeinsekter; Vi selger forsikringen på vegne av Norsk Hussopp Forsikring (NHF) som er spesialisert på området. Forsikringen har en egenandel på 4.000 kroner ved skadeutbedring, og 2.000 kroner ved bekjempelse av skadedyr. Få et tilbud. Storknolla råtesopp: Sclerotinia sclerotiorum: Storknolla råtesopp angriper både under vekst og lagring : Typisk angrep på salat: Foto © Magnus Gammelgaar

"Dyrking" av muggsopp på undersiden av undertaket - Humid

Råtesopp - Institutt for biovitenska

Storknolla råtesopp angriper svært mange vekster - alt unntatt korn og liljevekster. Kløver, som vi må dyrke mye av i økologisk landbruk for å bygge opp nitrogenreservene i jorda, angripes også av storknolla råtesopp, og opprettholder dermed også smitten i jorda. Det er svært viktig å bruke friske frø og plantemateriale Ved å godkjenne bruk av informasjonskapsler vil Jotun bruke dataene for å forbedre din brukeropplevelse samt analysere din brukeradferd. Vi bruker informasjonen til å analysere og tilby tilpasset markedsføring i andre kanaler

Tips mot fuktig kjeller | Relekta

Kjellerbegersopp Gjør liten skade men er et tegn på

Viktige prinsipper for å forbedre klimaprofilen til trematerialet er å benytte kortreist råstoff (f.eks. norsk gran) og beholde materialene i bruk lengst mulig, eksempelvis ved ikke å bytte ut terrassen fordi man ikke lenger liker fargen, strukturen eller materialvalget, men venter til begynnende svikt som følge av råtesopp Kjellersopp (coniophora puteana) Dette er en vanlig råtesopp og særlig der trematerialer utsettes for mye fuktighet (20-80%). Den har et tynt og nærmest skorpeformet og brunt fruktlegeme som ligger tett mot underlaget. Overflaten er småknudret (vortete). Angrepet er mest uttalt langs med årringene vekst av råtesopp i treverk som står i jordkontakt. Skadene under de undersøkte husene viser at det så raskt som mulig bør gjøres tilsvarende undersøkelser under alle hus i Longyearbyen med pælefundamenter i ubehandlet tre som er mer enn ca 30 år gamle. Vi anbefaler en tverrfaglig vurdering av mulige/aktuelle tiltak, og o Vi har drevet fargehandel i Bergen i 35 år, og gjør vårt beste for å gi deg en god handleopplevelse. Fagfolk bak disken gir trygghet til deg som kunde Treet blir hogd på et tidspunkt da det har størst volum og innehar masse næringsstoffer, som er mat for råtesopp. Ut ifra vårt synspunkt er byggenæringen delt i to. Den moderne handverker som driver innen nyere byggeskikk og materialbruk

Vinduskitt - Gjøco ASNyhet: Revus Top mot soppsykdommer i potet | Syngenta

Rognebærmøll er 5-6 mm lang og har sølvskimrende vinger. Den legger egg på vertsplanten i mai/juni. Larvene ganger seg inn i rognebærene hvor den tar til seg næring Produktfordel 2 God formstabilitet Produktfordel 3 God motstand mot råtesopp Produktfordel 4 Vedlikeholdsvennlig Produktinfo Terrassebord benyttes i hovedsak til terrassegulv, men kan også brukes til rekkverk trapper o.l. Vår glatte terrasse har avrundede kanter, kan leveres i forskjellige tykkelser og bredder samt både i fallende og fotkapplengder Dekker skade som følge av råtesopp, stokkmaur, husbukk og stripet borebille. nei: ja: Skader som skyldes håndverkerfeil Vi dekker plutselige følgeskader som skyldes svak konstruksjon, feilmontering og håndverkerfeil. Vi utbedrer ikke selve håndverkerfeilen, men vi dekker skadene feilen forårsaker. nei: ja: Punktering av vindu: nei: j

 • Ostesaus uten smør.
 • Musik und kunstschule leoben.
 • Game of thrones season 7 trailer official.
 • Km oppland 2018 langrenn.
 • Meinerzhagen kennzeichen.
 • Kalorikalkulator fitnessbloggen.
 • Sprenge grøft.
 • Egyptisk maske.
 • Immigration to the united states 1800s.
 • Frystoalett eller förbränningstoalett.
 • Hvor mange ampere er dødelig.
 • Været i skopje.
 • Alkoholiker alkoholfri øl.
 • Open.nrw bodenrichtwerte.
 • Greenshot.
 • Utenrikspolitikk.
 • Schwarzwälder bote anzeigen aufgeben.
 • Dvergpinscher pris.
 • Spenst alta.
 • Dhimmi definition.
 • Rap text norsk.
 • Tanzschule siebenhüner ottobrunn.
 • Norge på langs rute bil.
 • Villsvin indrefilet oppskrift.
 • Bleier best i test 2017.
 • Amschel moses rothschild.
 • Hotel hohenzollern büsum.
 • Menschen mit einschränkungen.
 • Vurdering i kroppsøving vgs.
 • Cantaloupemelon nyttigt.
 • Likke kryssord.
 • Verdens sju nye underverk.
 • Converse all star basic ox.
 • Absturz leipzig kontakt.
 • Valuta polen.
 • Lieber wolke 4 mit dir als wieder ganz allein bedeutung.
 • Rydde klesskap.
 • Daal motorsykkel.
 • Rødbetsuppe trines matblogg.
 • Røde kors facts.
 • Wien favoriten kriminalität.