Home

Musikkpedagogikk utdanning

MUSIKKPEDAGOGIKK (Bachelor) - Skoler Studier Utdanning

Fullført bachelorgrad eller tilsvarende utdanning med minimum 80 studiepoeng i musikk, i tillegg godkjent lærerutdanning og bestått opptaksprøve (i uke 8). Eksempler på godkjent lærerutdanning er allmennlærerutdanning, faglærerutdanning, praktisk-pedagogisk utdanning og kandidatstudiet i musikkpedagogikk Musikkpedagogikk er faget som omhandler musikkundervisning og musikalsk læring. Et studium i musikkpedagogikk omfatter praktisk musikkundervisning (praksis), tilegnelse av forskjellige metoder (musikkmetodikk), drøftinger av forholdet mellom metoder og målsettinger (musikkdidaktikk) og arbeid med begrunnelser for målsettinger (musikkpedagogisk teori) Utdanningen gir deg mulighet til å fordype deg i et eller flere musikkrelaterte emner. Du kan spesialisere deg innen ett bestemt instrument, sang, komposisjon, en bestemt musikksjanger, musikkteori eller musikkproduksjon og musikkteknologi

Eldar er til daglig musikklærer på Eiksmarka skole, han lager Musikkpedagogikk.no og er faglig leder i Skapia. I tillegg til kurs og konferanser i hele Norge, har han forelest ved konferanser i Finland, Australia, Singapore og på flernasjonale nettkonferanser Her finner du alt av informasjon om utdanning innen MUSIKKPEDAGOGIKK (Bachelor).Studiet går under: Estetiske fag, kunst- og musikkfag.Det er registrert 80 relaterte studier til utdanningen MUSIKKPEDAGOGIKK (Bachelor) Studiet gir grunnlag for mange forskjellige yrkesfunksjoner innenfor musikkpedagogikk og musikkdidaktikk i høyere utdanning, grunnskole- og videregående opplæring samt kulturskoler. Du vil også kunne arbeide med konsulentvirksomhet i musikk- og kulturforvaltningen

NMH Musikkpedagogikk

Forskningsnettverket MiU er opptatt av musikkpedagogisk utdanning og forskning, i bred forstand. Akronymet MiU står for musikkpedagogikk i utvikling, men kan like gjerne leses som musikklærerutdanning i utvikling, musikerutdanning med pedagogisk vinkling i utvikling/ musikkvitenskapelig utdanning med didaktisk profil i utvikling, eller rett og slett som musikk i Utdanning Musikkpedagogikk Master Hausten 2020 . HVL tek ikkje opp nye studentar til dette masterprogrammet. Kor kan du reise? Danmark | Aarhus University. Estland | Estonian Academy of Music and Theatre. Estland | University of Tartu. Finland | University of Oulu..

Kandidatstudiet i musikkpedagogikk - utdanning

Bachelorstudiet i musikkpedagogikk er en fireårig utøverutdanning med integrert praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Programmet skal utdanne dyktige og selvstendige musikere og musikkpedagoger som tar ansvar for egen kunstnerisk, kreativ og pedagogisk utvikling og som skal kunne virke i ulike roller i musikklivet Kulturorientert musikkpedagogikk. Kulturorientert musikkpedagogikk. Hovedmålet for forskergruppen Kulturorientert musikkpedagogikk er å utforske perspektiver som er relevante for det musikkpedagogiske fagområdet gjennom en Cultural Studies-inspirert teoretisk linse. Deltakere

Artikler om musikkfaget, delt inn i kategoriene musisere, komponere, lytte, vurdering, digital didaktikk, grunnleggende ferdigheter, ordliste og annet Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) Studiepoeng 30 Startkull Kort om emnet Emnet er for studenter på Oppgaven er felles for musikkpedagogikk og musikkdidaktikk. Oppgaven skrives over et oppgitt tema, og leveres innen 15. desember Betegnelsen pedagogikk benyttes videre i forbindelse med en lang rekke andre fagområders opplegg for utdanning i eget fag eller yrke, for eksempel musikkpedagogikk og museumspedagogikk. Ved slutten av 1900-tallet synes selve pedagogikkbegrepet som fagbetegnelse å stå svakere i flere land enn tidligere. Begrepet utdanning brukes oftere

MUSIKKPEDAGOGIKK (Master) - Skoler Studier Utdanning

Til daglig er jeg musikklærer på Eiksmarka skole. Der har jeg vært siden 1994 i små og store stillinger. I dag er jeg ansatt i 60% stilling, som betyr at jeg underviser tre dager i uka. Resten av tiden min bruker jeg på prosjekter, kurs, utvikle materiell, drive Musikkpedagogikk.no Usikker på hva du skal studere? Suzanne synes det er vanskelig å bestemme seg for hva hun skal studere. Er du også usikker? Kanskje er det ikke så vanskelig som du tror. Ta H

Videreutdanning gir faglig påfyll, mer motivasjon og bredere nettverk! Møt fire personer som har tatt videreutdanning ved Universitetet i Agder, og hør deres historier Musikkpedagogikk er både en betegnelse på praktisk musikkundervisning og et fagområde i musikkvitenskap som behandler teoretiske og praktiske problemer knyttet til kunsten å undervise i musikk (jf. uttrykket pedagog og pedagogikk som også har to betydninger). En musikkpedagog er i ordets brede forstand en person som gir andre opplæring i vokale eller instrumentale ferdigheter, eller i. Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) Studiepoeng 30 Startkull 2020 Kort om emnet Emnet er for studenter på praktisk-pedagogisk utdanning deltid. Musikkpedagogikkfaget i PPU er et kultur- og vitenskaapsfag som Oppgaven er felles for musikkpedagogikk og musikkdidaktikk Emne - Musikkpedagogikk - MUSP4715. course-details-portlet. MUSP4715 - Musikkpedagogikk Om emnet. Vurderingsordning. Vurderingsordning: Muntlig eksamen Karakter: Bestått/Ikke bestått Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter; Muntlig eksamen: 100/100: 30 minutter : Faglig innhold. Emnets innhold skal ses i.

NMH Bachelorstudiet i musikkpedagogikk

Mastergradsstudiet i musikkpedagogikk vil gi deg et bredt grunnlag for å forstå og vurdere musikkundervisning og musikkformidling. For å søke studiet må du en ha fullført tre- eller fireårig bachelorgrad eller tilsvarende utdanning med minimum 80 studiepoeng i musikk og godkjent lærerutdanning Emnet MUS222 Musikkpedagogikk skal gi studenten en faglig breddeorientering med sikte på å utvikle og bevisstgjøre sin innsikt, kunnskap og sine holdninger i forhold til ulike pedagogiske og musikkterapeutiske problemstillinger.Emnet inneholder innføring i grunnleggende pedagogisk teori og vektlegger hovedtemaer innen musikkpedagogikk, spesialpedagogikk og sosialpedagogikk

Emnet MUS214 Musikkpedagogikk skal gi studenten en faglig breddeorientering med sikte på å utvikle og bevisstgjøre sin innsikt, kunnskap og sine holdninger i forhold til ulike pedagogiske problemstillinger.Emnet inneholder innføring i grunnleggende pedagogisk teori, og vektlegger hovedtemaer innen musikkpedagogikk, spesialpedagogikk og sosialpedagogikk Musikkpedagogikk dreier seg om forholdet mellom musikk, mennesker, kultur, samfunn og utdanning. Gjennom studiet skal studentene tilegne seg et selvstendig, reflektert og kritisk grunnlag for å arbeide som musikkpedagoger, formidlere og forskere MUSIKKPEDAGOGIKK: Lærer- og lektorutdanning Master MUSIKKPEDAGOGIKK: Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor POPULÆRMUSIKK: Estetiske fag, kunst- og musikkfag Bachelor PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU

Studievalg.no - alt om STUDIER, SKOLER, YRKER og STUDIESTEDE Hvordan blir jeg musikklærer? 21.10.2018 2018 Utdanning Kan jeg leve av å være musikklærer? 23.03.2019 2019 Arbeid / jobb Hvordan kan jeg da bli musikklærer i tillegg til spansk,engelsk og norsk? 02.01.2013 201 La oss sørge for at engasjementet kan utløse gode debatter, først i våre egne miljøer og så utad. Dette kan bli starten på en samlet, bred og varig front for å styrke de estetiske fagområdenes plass i skole og utdanning. Det vil jeg gjerne bidra til, og det var også intensjonen med dette innlegget Rytmisk musikkpedagogikk i grunnskolen er en bok om nye ideer i musikkundervisningen. Vi blir presentert for arbeidsmåter som vektlegger rytme og samspill, lek og improvisasjon, perkusjon og dans. Arbeidsmåtene setter den menneskelige stemme og kropp i sentrum

Diana Siaudvytyte | Lindesnes Kulturskole

StudentTorget.no - hele Norges studentportal - studentliv - utdanning - karriere. Høyt faglig utbytte, men litt labert studentmiljø, forteller norske Ida (25) som tar master i musikkpedagogikk i København Mastergradstudiet i musikkpedagogikk gir deg en helhetlig, selvstendig og kritisk forståelse av forholdet mellom musikk, menneske, kultur, samfunn og utdanning.... Master, 2 år Bergen, Norg

musikkpedagogikk Vegar R. Storsve og Geir Johansen Utbredelsen av masterstudier har økt dramatisk siden slutten av det 20. århundret. Prinsippet om videregående opplæring for alle åpnet for økt rekruttering til høyere utdanning. Sammenslåingen til større enheter på universitets- og høgskolesektore Alt om utdanning i Oslo og mulige studier, skoler og studiesteder i Oslo. Valg av skole, studie og yrke Studier 3.762 studier Skoler 2.894 skoler Yrkesguide 716 yrker Kurs 336 kurs Norge 242 studiesteder Utlandet 82 studietibud Magasinet Artikler og tip Foredraget passer spesielt godt for pedagoger og ledelse i kulturskoler, grunnskoler og høyere utdanning. Varighet: ca. 60-90 minutter (avhengig av antall eksempler, musikkinnslag m.m.). Les hva tilhørere har skrevet etter foredraget: Det er det beste foredraget jeg har vært på noen gang Vår profil bygger på sterke og internasjonalt anerkjente fagmiljøer innen utøving (klassisk, jazz, tradisjonsmusikk), komposisjon, musikkterapi, musikkvitenskap og musikkpedagogikk.I våre studier vektlegges selvstendighet og refleksjon. Studentene har mulighet til å utforske et bredt spekter av uttrykks- og arbeidsformer og utvikle seg gjennom samtaler og kritiske diskusjoner

Mastergradsstudiet i musikkpedagogikk - utdanning

Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk tilbyr ph.d.-spesialisering i kunst i kontekst, utøvende bachelor­utdanning, utøvende masterstudium, ett-årig videreutdanning (4. år) samt årsstudium i musikk. Arbeidsoppgaver. Stillingen inngår i fakultetets FoU-plattform KiK-Kunst i kontekst Kjøp Musikkundervisningens didaktikk fra Cappelendamm Å være musikkpedagog er en utfordrende jobb, enten man er musikklærer i grunnskolen eller i videregående skole, instruktør på et rockeverksted, fløytelærer i kulturskolen, dirigent for et mannskor, eller man jobber innenfor en annen av de utallige formene for musikkpedagogisk virksomhet som finnes i dagens samfunn Hun er studieprogramleder for bachelorutdanningen ved Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk. I tillegg underviser hun i fagområdene gehør og musikkdidaktikk ved samme institutt. Hun er også emneansvarlig for musikkdidaktikken i lærerutdanningens Ppu-utdanning, og har emneansvar for grunnskolepraksisen ved faglærerutdanningen ved Institutt for rytmisk musikk

Sider Annet Merke Nettsted Nettsted for utdanning Musikkpedagogikk.no Videoer Eksempel på bruk av green screen. Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i utøvende musikk eller komposisjon og PPU for kunstnere og designere kan taes på fulltid, over ett år, eller som deltidsstudium over to år. Utdanningen gir et godt grunnlag for master i musikkpedagogikk og andre musikkrelaterte masterutdanninger Utdanning i musikkproduksjon og management De siste årene har vi hatt en stor vekst i utdanningstilbud knyttet til formidling av musikk, managervirksomhet, produksjon osv Musikkpedagogikk - høyskole, klassisk musikk, barrattdue, musikkbarnehage, mastergrad, høgskole, barrat due, musikk barnehage I møte med dyktige lærere og musikere i verdensklasse kan vi tilby en utdanning som spenner fra musikkbarnehage til utøvende bachelor- og masterutdanninger. Elin Angelo-Aalberg Musikkpedagogikk. Persaunvegen. 48 Elin Angelo (Ph.D) er professor i musikkpedagogikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU, program for lærerutdanning. Hun underviser på grunn- og masternivå i musikk- og kunstpedagogikk, og på PhD-nivå i vitenskapsfilosofi og kvalitativ forskning

Som del av praksisopplæringen skal studentenes praksisperiode vurderes. På denne siden finner du vurderingsskjema for de ulike masterutdanningene og skjema for varsel ved fare for ikke bestått praksis Musikkpedagogiske utfordringer (Heftet) av forfatter Geir Johansen. Estetiske fag. Pris kr 429. Se flere bøker fra Geir Johansen Griegakademiets forskergruppe for musikkpedagogikk (GAME) ble etablert i 2015 og er et samarbeid mellom musikkutdanningsforskere på Universitetet i Bergen og Høgskolen i Bergen. Formålet er å etablere og fremme nye forskningsprosjekter innen musikkutdanning Bennett Reimer, musikkforsker og pedagog fra USA. Reimer startet sin musikkarriere som klarinettist og oboist, før han spesialiserte seg innen musikkpedagogikk og utdanning. Han har en master- og doktorgrad i musikkpedagogikk fra Universitetet i Illinois. Hans mest sentrale verk er A philosophy of music education: Advancing the vision (1970)

musikkpedagogikk - Store norske leksiko

 1. «Eleven og musikken» er en bok om musikkpedagogikk. Forfatterne fokuserer helhetlig og praksisnært på forholdet mellom elever og musikk, med vekt på musikkundervisning i skole og lærerutdanning. Boken handler om hva musikk og musikalitet er, perspektiv p
 2. Elin Angelo er professor i musikkpedagogikk ved NTNU, Institutt for lærerutdanning. Hun underviser på bachelor-, master- og PhD-nivå innen musikk- og kunstpedagogikk, vitenskapsteori og kvalitativ metode. Hun har bakgrunn fra ulike stillinger i kulturliv og skole
 3. «Barnet og musikken» er en unik innføringsbok i musikkpedagogikk for barnehagelærerstudenter. I én og samme bok presenteres de mest aktuelle temaene som vil ha betydning for god musikkpedagogisk praksis i barnehagen.Boken er praksisnær og drøfter perspek
 4. Musikkpedagogikk.no I dag kl. 06:02 NY EPISODE - OM SAMSPILL I MUSIKKTIMEN Fagfornyelsen er tydelig på a t vi skal gjøre musikkfaget praktisk og da blir samspill viktig

UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå. Instituttleder - klassisk musikk og musikkpedagogikk. Denne stillingen er ikke aktiv. Åpne som PDF. Om stillingen. Søknadsfrist. Avslutte Ved Universitetet i Agder, Fakultet for kunstfag, Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk er det ledig 1-2 treårige stipendiatstillinger i musikkpedagogikk. Hovedarbeidssted er for tiden Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med fakultetet. Fakultet for kunstfag har rundt 500 studenter og 85 ansatte i vitenskapelige stillinger

Det finnes nesten 50 forskjellige yrker du kan ha etter en utdanning innen musikk. Hva innebærer utdanningen? Grunnleggende musikkferdigheter, musikkteori og stilarter inngår som oftest i et studium. Du kan fordype deg i for eksempel sang, en spesiell sjanger, et instrument, musikkpedagogikk, eller komposisjon Musikkpedagogikk.no. 5. februar 2016 · Lag musikk med elevene og send inn til Veslefrikkprisen 2016. Alle får en faglig tilbakemelding fra komponister og vinnerklassen får en reise til Oslo for En Drømmedag med NRK Kringkastingsorkestret (KORK) En musikkopplevelse for livet Utdanning. 2000: Hovedfag (cand musicae) i musikkpedagogikk ved Norges Musikkhøyskole - «komponeringsundervisning i lærerutdanning» 1997: Mellomfag historie, Universitetet i Oslo. 1992 - 1994: Deler av lærerutdanning (2 år) ved Høgskolen i Østfold og Høgskulen i Sogn og Fjordane. Verv. 2014 - 2017: Styremedlem, Skjeberg Folkehøyskol Bjarne Isaksen er førstelektor i musikkpedagogikk ved Det kunstfaglige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet. Isaksen har mange års erfaring fra undervisning i høyere utdanning og fra videregående skole og kulturskole Musikkpedagogikk.no. Vi tilbyr kurs på en rekke områder. I KURSKALENDEREN på våre hjemmesider ser du hvilke kurs som er satt opp på bestemte datoer. Kurs kan også settes sammen på bestilling. Til de fleste kursene tilbyr vi nettbasert oppfølging i etterkant på Musikkpedagogikk.no

Sang- og musikkutdanning utdanning

Musikkpedagogikk.no, Oslo, Norway. 2,708 likes · 17 talking about this. Klikk Liker hvis du synes musikkundervisning er en god ting! Sjekk også www.musikkpedagogikk.no for undervisningsopplegg,.. • Utdanning: De tre første årene av lærerutdanning, barnehagelærerutdanning eller tilsvarende* • Fordypning: Minst 60 studiepoeng i fordypningsfaget. • Karakterkrav: Minst C i gjennomsnittskarakter i fordypningsfaget. Ved opptak til master i samfunnsfagsdidaktikk, barne- og ungdomslitteratur, musikkpedagogikk eller dramapedagogik Musikkpedagogikk; Praksis i praktisk-pedagogisk utdanning; Barokkdans; Folkedans; Timani; Entreprenørskap for masterstudenter; Konsertproduksjon for bachelorstudenter II; Konsertproduksjon for masterstudenter; Konsertproduksjon for masterstudenter; Barokkens ornamentikk og improvisasjon; Kadens - skap din egen solokadens; Symphonies Reframed. Vis Amalie Skarsgaards profil på LinkedIn, verdens største faglige nettverk. Amalie har 4 jobber oppført på profilen. Se hele profilen på LinkedIn og finn Amalies forbindelser og jobber i tilsvarende bedrifter MusPed:Research vil behandle temaer innen fagfeltet musikkpedagogikk. Det vil si både genuine musikkpedagogiske temaer og temaer og spørsmål i skjæringsfeltet mellom disipliner, fag- og forskningsområder som gjerne holdes atskilt i utdannings- og forskningssammenhenger, men som er innvevde deler i musikkutdanningspraksiser i skole, samfunn og høyere utdanning

Telemarksavisa - Smakfull operakafé

Musikkpedagogikk.no - Ressurser for musikkundervisning i ..

Musikkpedagogikk.no, Oslo, Norway. 2 730 liker dette · 31 snakker om dette. Klikk Liker hvis du synes musikkundervisning er en god ting! Sjekk også www.musikkpedagogikk.no for undervisningsopplegg,.. Kjøp Eleven og musikken fra Bokklubber «Eleven og musikken» er en bok om musikkpedagogikk. Forfatterne fokuserer helhetlig og praksisnært på forholdet mellom elever og musikk, med vekt på musikkundervisning i skole og lærerutdanning. Boken handler om hva musikk og musikalitet er, perspektiv på elevers musikalske utvikling, hvordan musikkundervisning foregår, begrunnelser for. Siw Graabræk Nielsen (født 3. desember 1964 i Trondheim) er en norsk musikkforsker og professor i musikkpedagogikk.. Nielsen er utdannet kantor og kordirigent, og har i tillegg arbeidet som musikklærer i grunnskolen.Hun tok hovedfag i musikkpedagogikk ved Norges musikkhøgskole (NMH) i 1991. I 1998 fullførte hun sin dr. polit.- grad ved Universitetet i Oslo med avhandlingen.

Torunn Elisabeth Bachmann | Employ

MUSIKKPEDAGOGIKK (Bachelor) i Rauland - Skoler Studier

 1. Utdanning Norges musikkhøgskole (NMH) Norges Bachelor Musikkpedagogikk. 2019-2023. Lisenser og sertifiseringer Site Controller Skycoaster Inc. Utstedt mai 2018 Utløper des. 2020. Se hele profilen til Minnie. Se hvilke felles kjente dere har Bli.
 2. Musikkpedagogikk - Master Høgskulen på Vestlandet Mastergradstudiet i musikkpedagogikk gir deg en helhetlig, selvstendig og kritisk forståelse av forholdet mellom musikk, menneske, kultur, samfunn og utdanning...
 3. Bachelor i musikk er ei praktisk-teoretisk utdanning i musikkfaget med fokus på musikkfaglege disiplinar, utøving, formidling og fagdidaktikk. Studiet gjev grunnlag for verksemd innanfor eit variert spekter av arbeidsplassar i samfunnet, t.d. skulen, kulturskulen og andre samfunnsinstitusjonar, det frie kulturlivet og privat næring
 4. imum 25 timer og i høyere utdanning

Video: NMH Masterstudiet i musikkpedagogikk

NMH Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU

 1. Fakultet for utøvende kunstfag (UK) tilbyr høyere kunstfaglig utdanning, forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid innenfor utøvende og skapende kunstdisipliner. Fakultetet utdanner utøvende musikere og dansere, instrumental- og dansepedagoger. Dette skjer gjennom utøvende bachelor- og masterprogram, samt årsenheter og videreutdanninger
 2. Siw Graabræk Nielsen (39) er utnevnt til den første kvinnelige professor i musikkpedagogikk i Norge. Særlig har hun gjort seg bemerket innen forskning på musikkstudenters arbeidsmåter. Doktorgradsavhandingen tok hun ved Universitetet i Oslo i 1998
 3. Jeg studerer musikkpedagogikk, og de fleste jobbene i oslo-området er det veldig mange søkere, Jeg er utdannet barnevernpedagog med nesten to år videreutdanning i tillegg. Så, etter endt utdanning, fant jeg ut at det er ikke barnevern jeg vil jobbe med. Akkurat nå vet jeg ikke hva jeg vil. Men håper på å finne ut noe
 4. Jeg har også Nordisk grunnfag fra Unviversitetet i Bergen og hovedfag i musikkpedagogikk ved Griegakademiet . Jeg er til daglig pianolærer i Bergen kulturskole og aktiv som akkompagnatør for ulike kor og sangere. Sekretær. Siv Sjøtun Høye. Kontakt: Mobil 90 93 50 53, e-post sivsjo @ broadpark.n
 5. Musikkpedagogikk.no, Oslo, Norway. 2 730 liker dette · 31 snakker om dette. Klikk Liker hvis du synes musikkundervisning er en god ting! Sjekk også www.musikkpedagogikk.no for undervisningsopplegg,..

Fakultet for utøvende kunstfag (UK) tilbyr høyere kunstfaglig utdanning, forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid innenfor utøvende og skapende kunstdisipliner. Fakultetet utdanner utøvende musikere og dansere, Professor/førsteamanuensis i musikkpedagogikk og kunstfagdidaktikk. Denne stillingen er ikke aktiv. Åpne som PDF. Om stillingen MusTek 2018 var en nasjonal konferanse som viste didaktiske muligheter ved bruk av teknologi i musikkundervisningen. Samtidig var det også en arena for dialog og nettverk mellom pedagoger i grunnskole, kulturskole, videregående skole og lærerutdanning Institutt for lærerutdanning er Norges største fagmiljø innen lærerutdanning og utdanningsforskning for det 13-årige skoleløpet. Vi har et fullverdig lærerutdanningstilbud for grunnskolen og videregående opplæring, en bred etter- og videreutdanningsportefølje for lærere og skoleledere og et eget tilbud i arkiv- og samlingsforvaltning

NMH Mastergradsstudiet i musikkpedagogikk

Studiet kvalifiserer for opptak til masterstudier i musikkpedagogikk , samt Fagdidaktikk for lærere, Hørelære med didaktikk og praksis, Ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren og Master i spesialpedagogikk. Utveksling. Det legges til rette for utveksling i femte semester - 10. trinn, praktisk-pedagogisk utdanning, bachelorutdanninger, 9 masterutdanninger og et ph.d.-program. Vi har et omfattende etter- og videreutdanningstilbud. Avdelingen har to forskningssentre: Senter for kunstfag, kultur og kommunikasjon og Senter for utdanningsforskning. Musikkpedagogikk - førsteamanuensis/ førstelektor/ høgskolelekto

 1. BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU) - INSTRUMENTALPEDAGOGEN 2016 INNLEDNING «Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) - Instrumentalpedagogen» ved Barratt Due musikkinstitutt (BDM) er en musikklærerutdanning spesielt rettet mot instrumentalpedagogisk opplæring og virksomhet
 2. Høyere utdanning / Videreutdanning / Påbyggingsstudium. Påbyggingsstudium. 1-årig eller 4-årig bachelorgrad i musikkpedagogikk på et klassisk instrument. Søknad og opptak Det blir ikke opptak til 1-årig påbygningsstudium i utøving studieåret 2020/2021
 3. Norges musikkhøgskole har to lærerutdanninger: Kandidatstudiet i musikkpedagogikk (KAMP) og Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Kandidatstudiet er et 4-årig løp, hvor pedagogiske fag og praksis er plassert i de tre første årene. PPU-studiet går enten over ett år (heltid, PPUH), eller over to år (deltid, PPUD)
 4. BA i utøvende klassisk klaver ved NTNU med pianistene Mona Spigseth og Jørgen Larsen som lærere på hovedinstrument klaver. Som en del av dette studiet tok jeg også pedagogikk og didaktikk tilpasset instrumentalundervisning (PPU) ved siden av grunnleggende musikkfag som musikkhistorie, musikkteori, gehør, ensemblespill m.m. Studiet gav meg mye.
 5. Siw Graabræk Nielsen (39) fra Hamar ble 1. oktober utnevnt til den første kvinnelige professor i musikkpedagogikk i Norge. Nielsen har mottatt Hans Majestet Kongens gullmedalje for sin doktorgradsavhanding om hvordan musikkstudenter øver på instrumentet sitt, og deltar for tiden i et større anlagt forskningsprosjekt om arbeidsmåter i høyere utdanning i samarbeid med forskere fra.
 6. At man trenger utdanning for å drive med musikkterapi er hevet over enhver tvil. Musikkterapeut er en faglig tittel som krever fem års utdannelse. inn i Kompetanseløft 2020 og er faglig forankret i nevrologisk musikkterapi med elementer både fra musikkterapi og musikkpedagogikk
 7. Kjøp bøker av Geir Johansen. Geir Johansen er professor i musikkpedagogikk ved Norges musikkhøgskole, med didaktikk og fagdidaktikk som spesialområder. Han har doktorgrad i musikkpedagogikk med en avhandling om læreres oppfatning av musikkfaget i grunnskolen og en ny læreplans påvirkning på denne

Kurs og prosjekter - Musikkpedagogikk

 1. ved Fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi ved Norges musikkhøgskole. 1 - 2 av 2. Kapitler/Artikler Kapitler/Artikler Kunstner eller lærer? Et illustrerende profesjonsdilemma. Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning.
 2. Den som tilsettes må ha professorkompetanse innen fagområdet musikkpedagogikk. - Kvalifikasjonsgrunnlag for professor er vitenskapelig nivå i samsvar med internasjonal eller nasjonale standarder innen gjeldende fagområde - Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning
 3. «Musikkvitenskap» er en innføring i de mange deldisiplinene som i dag utgjør studiet av musikk: musikkpsykologi, musikkterapi, musikkens sosiologi og antropologi, musikkestetikk, musikkhistorie og historiografi, musikkanalyse og musikkpedagogikk. Hva er
 4. Oppvekst og utdanning. Følgende forskergrupper opererer innenfor forskningsområdene oppvekst og utdanning ved Høgskolen i Innlandet: Barn og Unges Oppvekst og Sosialisering (BUOS) Kulturorientert musikkpedagogikk Kvalitet i høyere utdanning Litteratur og litterasitet.
Kampenjazz: Kristoffer Kompen med Fåx Trått - Jazz i NorgeFred Rune Bjordal - Avdeling for lærerutdanningJapansk musikk og japansk lingvistikk | Institutt forGENUS-konferansen 2019 | ballade

Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk. Professor Robin Rolfhamre vil endre måten vi forstår og bruker historisk musikk. Utdanning av programmerere Morten Goodwin Institutt for IKT. Morten Goodwin utvikler og forsker på ny læringsteknologi i programmeringsfaget Utdanning: Kandidatstudiet i musikkpedagogikk med fløyte som hovedinstrument fra Norges musikkhøgskole, Videreutdanning i musikkdidaktikk for musikkbarnehage 0 - 6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn ved Barratt Due Musikkinstitutt , videreutdanning i rytmik och instrument ved Kungliga Musikhögskolan i Stockholm og videreutdanning i Kulturelt Entreprenørskap ved Norges musikkhøgskol Karolinska Institutet har rundt 6,000 studenter og tilbyr utdanning innen medisin. Stockholm School of Economics/Handelshögskolan. Privat handelshøyskole i Stockholm med ca. 2000 studenter som tilbyr bachelor- og masterstudier. Kungliga Musikhögskolan. Den Kungliga Musikhögskolan tilbyr utdanning innen musikk og musikkpedagogikk I IRISprosjektet ses kulturskolene som bindeleddet mellom elevenes grunnopplæring, deltakelse i fritidskulturlivet og kvalifisering til høyere utdanning og yrke. Prosjektet foregår i Buskerud, Telemark og Vestfold fra 2014 til 2017 og er et samarbeid mellom Sparebankstiftelsen/ Dextra Musica, kommuner, kulturskoler og det profesjonelle og frivillige musikklivet, El-Sistema Norge og Norsk. Universitet i Agder har over 1200 ansatte og 12 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder

 • Verlängerung referendariat nrw krankheit.
 • Hytter i ringebu.
 • Chris evans høyde.
 • Vippe extensions alta.
 • Wasserstoffbombe.
 • Ikm instrutek bergen.
 • Lernbiene feuer.
 • Albrecht dürer wichtigste werke.
 • Casablanca bochum programm.
 • Freunde finden online.
 • Ulcus perforatum symptomer.
 • European conservatives and reformists.
 • Kjemisk graviditet positiv test.
 • Søtsug etter middag.
 • Knekkebrød med leverpostei kalorier.
 • Universal studios orlando tickets.
 • Märkte und feste hessen heute.
 • Mikey walsh.
 • Gode taxfree kjøp 2018.
 • Boxen buchen.
 • Tanzschule porsche.
 • Unfall autobahn villach.
 • Retensjonsplate.
 • Røde nt usb studio mikrofon.
 • Schlossgarten erlangen.
 • Fupa regensburg kreisliga 2.
 • Melin medical bond.
 • Glitre energi ledelse.
 • Welcher name passt zu zoe.
 • Mikado bremen huchting speisekarte.
 • Hold meg eva weel skram.
 • Hvor skal varmepumpen sidde.
 • Lamictal tilbakevendende depresjon.
 • Husum hafen schifffahrt.
 • Nissedrakt jula.
 • Kate winslet age.
 • Kevin levrone 2017.
 • Tagesschau dehttps www google de /? gws_rd ssl.
 • Stadt freising adresse.
 • Bastelgips obi.
 • Norsk kalender 2020.