Home

Våpenforskriften kniv

Våpenforskriften § 9 - et knivforbud til besvær - Nr 03

 1. Etter våpenforskriften § 9 er visse knivtyper forbudt, blant annet stiletter og springkniver. Forfatteren mener forbudet er uklart, særlig etter Borgarting lagmannsretts dom av 4. desember 2017 (LB-2017-24663), og at det etter denne dommen har fått et utilsiktet og uhensiktsmessig nedslagsfelt, særlig ved at stilett-begrepet er tolket utvidende
 2. Etter våpenforskriften § 9 er visse knivtyper forbudt, blant annet stiletter og springkniver. Forbudet er uklart, særlig etter Borgarting lagmannsretts dom av 4. desember 2017 (LB-2017-24663), og at det etter denne dommen har fått et utilsiktet og uhensiktsmessig nedslagsfelt, særlig ved at stilettbegrepet er tolket utvidende
 3. Karambit- kniven faller inn under den type våpen som ikke er lovlige. Denne typen kniv er altså ulovlig fordi den fremstår som et voldsprodukt. Ifølge våpenforskriften er det verken lov å kjøpe, selge eller eie en slik kniv. Det er ikke lovlig å kjøpe eller eie selv om du finner norske nettsider som selger slike kniver
 4. En kniv er et skjæreredskap som finnes i utallige former og utførelser over hele verden. Den opprinnelige bruken av kniven har vært som våpen og håndverk, Etter våpenforskriften § 9 er springkniver, batangakniver (foldekniver også kjent som balisonger eller butterflykniver),.
 5. Justis- og beredskapsdepartementet vurderer endringer i våpenforskriften, slik at kniver som er lengre enn 25 centimeter forbys. Departementet har fredag sendt forslaget ut på høring. Formålet er å begrense tilgangen til macheter, og supplere dagens forbud mot bæring av kniv på offentlig sted, samt forbud mot kniver laget uten aktverdig formål (voldsprodukter)
 6. Det er mitt råd. Det kommer sannsynligvis nye regler angående kniver. Det er sannsynligvis ikke lurt å investere i noe som kan bli ulovlig å eie. Den juridiske status som slikt har i dag, er jeg faktisk usikker på. Det beror på en tolkning av det spenstige voldsprodukt begrepet i våpenforskriften paragraf 9
 7. Vi får også en del spørsmål om «treningskniver» der bladet på kniven ikke er skarpt eller er laget av plast er lovlige. Forbudt med gjenstander som fremstår som voldsprodukter Ifølge regelen i våpenforskriften § 9 og et rundskriv fra Politidirektoratet, er det forbudt å kjøpe og eie både batangakniver (også kalt butterfly og balisong) og karambitkniver

- Knivene blir beslaglagt, og vi anmelder det etter våpenloven og våpenforskriften. Den sier at en kniv skal ha et aktverdig formål, altså være til fornuftig bruk Loven oppheves ved lov 20 apr 2018 nr. 7 (ikr. fra den tid Kongen bestemmer). Jf. lov 14 juni 2002 nr. 20 (brann- og eksplosjonsvernloven). - Jf. tidligere lover 19 juni 1891, 11 juni 1898 nr. 6, 26 apr 1912 nr. 1, 11 juni 1915 nr. 4, 28 juni 1927 (tilleggslov 10 juli 1936 nr. 7)

Våpenforskriften § 9 - et knivforbud til besvær - Jaktju

Justis- og beredskapsdepartementet vurderer endringer i våpenforskriften § 9 slik at erverv, eie eller innehav av machete/lange kniver med bladlengde fra 25 cm forbys. Formålet er å begrense tilgangen til machete og supplere dagens forbud mot bæring av kniv på offentlig sted samt forbud mot kniver laget uten aktverdig formål (voldsprodukter) Et slikt forbud er gitt i våpenforskriften gitt for kniver m.m.. Det er nedlagt forbud mot å kjøpe eller på annen måte erverve, eie eller inneha bl.a. springkniver, batangakviver, stiletter og batonger. Forskriften gjør i dag unntak fra forbundet for samlere, uten at det er gitt nærmere retningslinjer for hvem som skal betegnes som samlere

Kan jeg kjøpe karambit kniv

 1. Departementet vurderer endringer i våpenforskriften § 9 slik at erverv, eie eller innehav av machete/lange kniver med bladlengde fra 25 cm forbys. Formålet er å begrense tilgangen til machete og supplere dagens forbud mot bæring av kniv på offentlig sted samt forbud mot kniver laget uten aktverdig formål (voldsprodukter). 2
 2. som våpenforskriften endres 1. oktober 2020. Sist oppdatert 2020-09-25. Utskrift fra Lovdata - 06.10.2020 17:26 RPOD-2009-9 registrert at det på det internasjonale markedet har kommet en kniv med innebygget gassampulle slik at gassen . Utskrift fra Lovdata - 06.10.2020 17:2
 3. Kniver. Bilde. Varenr. Varenavn. Pris. Antall. readmore. alt06. dimen. 44751 'How to Scrimshaw and Carve Ivory' 220,-BK315 'Badass Preppers Handbook' 195,-BK316 'Badass Survival Secrets' 195,-BK74 'Knife and Tomahawk Throwing' 59,-92450 'Kniv' 399,-601107 'Outdoors the Scandinavian way' 335,-BK324 'Paracord!' 195,-BK32
 4. Våpenforskriften § 9 har fått et tillegg ved at det i bestemmelsen er tatt inn forbud mot «andre tilsvarende særlig farlige gjenstander som ikke anses å ha noe aktverdig formål og som fremstår som voldsprodukter». - Kniven kan kjøpes og selges fritt og lovlig i Norge
 5. Morn. Er ny her og har et spørmål ang import av en Rambo kniv. Har planer om og importere en custom Rambo kniv fra det store utland (Ikke noe Kina greier) men jeg er litt bekymret over hva tollen kan finne på. Jeg vet at disse knivene er lovlig men siden en Rambo kniv generellt har et dårlig rykt..
 6. Tollerne må forholde seg til paragraf ni i Våpenforskriften, Dersom en kniv har knokejern, blir den med en gang ulovlig. Kamuflerer drapsvåpen. Mange kniver blir derfor kamuflert
 7. Våpenloven, lov om skytevåpen og ammunisjon m.v. av 9. september 1961, er den loven som i Norge omhandler våpen i generell betydning.. Våpen som kniver, slagvåpen, økser, skytevåpen (herunder også ammunisjon og utstyr), elektrosjokkvåpen, kastevåpen etc. kontrolleres av våpenloven.. Våpenloven definerer hva som er lov til å eie, inneha, bære eller bruke av privatpersoner

Han sier alle kniver og våpen de selger er lovlige, og han oppfatter ordlyden i våpenforskriften som tydelig. Han presiserer først og fremst at tveeggede kniver er ulovlige, til tross for at. Enormt utvalg kniver på lager, sendes innen 24t. Frakt kr. 49,- Böker, Cold Steel, CRKT, FOX, Kershaw, Lansky, Spyderco, Zero Tolerance - skaffer det meste Ulu-kniver i ulike fasonger har vært i bruk i nordområdene i ca. 4500 år. Det er urbefolkningenes allround-kniv som har vært brukt til alt fra å stusse håret, når det skal sys saker og ting, ved slakting/flåing og ved skraping av skinn for beredning Jeg blir truet av en gjeng på skolen, og føler meg aldri trygg når jeg går ute på kveldene. Det føles bedre når jeg har en kniv innenfor beltet, men jeg vet jo at det egentlig er ulovlig. Er det ikke slik? Og - kan jeg eie en karambitkniv Justisdepartementet vurderer endringer i våpenforskriften slik at det å eie og kjøpe machete eller lange kniver med bladlengde over 25 centimeter blir forbudt

Kastekniver er ikke omtalt i lovverket som tar for seg kniver (våpenloven), men politidirektoratet har publisert et rundskriv som utdyper lovverket. Avsnitt 2.5.1 omtaler kastekniver, her står det: 2.5.1 Stiletter Om stiletter har Justi Kniven vil antageligvis gå inn under forbudet mot å kjøpe, eie, eller inneha springkniv (våpenforskriften § 9); og vil dermed bli inndratt Justisdepartementet vurderer endringer i våpenforskriften slik at det å eie og kjøpe machete eller lange kniver med bladlengde over 25 centimeter blir forbudt. Bakgrunnen for forslaget er blant annet at Oslo politidistrikt har gitt uttrykk for at det har utviklet seg en trend, særdeles innenfor gj

Fjærassistert kniv Våpenforskriften § 9 - et knivforbud til besvær - Nr 03 . En slik fjærassistert åpning innebærer at kniven enklere kan åpnes, og da særlig med én hånd. Dette er meget praktisk og har åpenbart et nytteformål Den nye våpenloven ble diskutert og vedtatt av stortinget 8. mars, for så å bli enstemmig vedtatt ved 2. gangs behandling 15. mars. Her er en kort oversikt over de viktigste punktene som berører deg som skytter. Det var dissens i enkelte tilleggsforslag, men loven i sin helhet ble vedtatt uten motforestillinger. Kort hva våpenloven [ Kniven omfattes av våpenloven på lik linje med . Da Karl Naadland Janz (20) ble stoppet i en kontroll, fant politiet en kniv i hanskerommet. Luft- og Fjærvåpen, softgun og paintball våpen: Luft- og Fjærvåpen (luftgevær og luftpistol med cal. 5), softgun og paintball våpen kan erverves (kjøpes) uten Justisdepartementet vurderer endringer i våpenforskriften slik at det å eie og kjøpe machete eller lange kniver med bladlengde over 25 centimeter blir forbudt. NTB 18. nov. 2019 18:31 - Oppdatert 18. nov. 2019 18:3

Kniver i slåsskamper og ved grov vold i Fredrikstad. Gasspistoler som kan gjøres om til dødelige våpen. Slåsshansker (jernkroker). Alt dette får en høre om i Fredrikstad tingrett. Men øks. SVAR: Hei gutt 13 år, Ved import fra utlandet vil det være avgjørende om nevnte produkt anses som et voldsprodukt og eventuelt kan være forbudt i henhold til Våpenforskriften. https://lovdata.no/dokume.. Kniv i bagasjerommet er antagelig greit, du har da ikke tilgang til det på en enkel måte. Sverige er de særdeles strenge på dette, men bagasjerommet er greit. På samme måte vil du slite med et skytevåpen i fanget i en bil om du blir stoppet. Er det pakket ned, og lagt i bagasjen derimot -. Justis- og beredskapsdepartementet vurderer endringer i våpenforskriften § 9 slik at erverv, eie eller innehav av machete/lange kniver med bladlengde fra 25 cm forbys. Formålet er å begrense tilgangen til machete og supplere dagens forbud mot bæring av kniv på offentlig sted samt forbud mot kniver laget uten aktverdig formål (voldsprodukter Ulovlige kniver i norge. Smarte løsninger som gjør hverdagen enkel og morsom både på kontoret og hjemme. Smarte produkter og løsninger har vært vår lidenskap siden 1918 I våpenforskriften § 9 er det listet opp en rekke kniver og andre typer våpen som ikke er lovlige i Norge

En kniv satt på spissen - Politiforu

Våpenforskriften §9 er i dag: Det er forbudt å erverve, eie eller inneha elektrosjokkvåpen, pepperspray og andre selvforsvarsmidler med tilsvarende virkning, springkniver, batangakniver, stiletter, slåsshansker, batonger, karatepinner, kastestjerner, blåserør for utskyting av piler eller andre gjenstander, spretterter eller andre tilsvarende særlig farlige gjenstander uten aktverdig. Det er noen typer kniver det ikke er lov å eie i Norge - beskrevet i våpenforskriften § 9 - men så lenge det ikke er en av de typene så skal det ikke være noe problem. Sørg for at han merker tolldeklarasjonen med 'Gift', så slipper du å måtte betale toll og ;) level 1 fritidsordninger og lignende er det forbudt at bære kniv eller dolk, medmindre det sker som led i erhvervsudøvelse, til brug ved jagt, lystfiskeri eller sportsudøvelse eller har et andet lignende anerkendelsesværdigt formål. Forbuddet omfatter dog ikke foldeknive med en klinge på højst 7 cm, der ikke kan fastlåses i udfoldet position. Våpenforskriften Lenke til forskriften i lovdata.no. Våpen. Reise ut av Noreg med skytevåpen. Utførsel av våpen. Import av våpen (i næringssamanheng) Strategiske varer og forsvarsmateriell. Reise til Norge med skytevåpen. Relaterte tema. Verdigrensa. Handle i utlandet. Tilbakebetaling av toll

Kniven er laget av Jarle Røhne, født i 1931 fra Dokka Knivbladet er smidd av Arne Johannes Fosnes, født i 1934 fra Gjøvik. Høring om mulige endringer i våpenforskriften § 9 slik at erverv, eie eller innehav av machete/lange kniver med bladlengde fra 25 cm forbys Forslag om forbud mot machete sendes på høring Justisdepartementet vurderer endringer i våpenforskriften slik at det å eie og kjøpe machete eller lange kniver med bladlengde over 25 centimeter blir forbudt

Foreningen viser til at det utvilsomt finnes mange andre typer redskaper som er laget til andre formål, men som kan benyttes til voldsutøvelse, og viser til at visse typer kniver allerede er forbudt etter våpenforskriften § § 9 og 53, for eksempel springkniver, batangakniver og stiletter Politiet mener han var i besittelse av en såkalt butterfly-kniv, et våpen det ifølge våpenforskriften er ulovlig å eie uten aktverdig formål

Lange kniver kan bli forbudt i Norge • akrom

Les Norsk knivforenings svar på høringsutkastet om å utvide knivforbudet med for ut mot kniver med bladlengde over 25 cm. Høringen er åpen frem til den.. Balisong (også kalt batangakniv eller butterflykniv) er en type foldekniv.. Kniven er velegnet å gjøre triks med, grunnet sitt design og utforming. Dette kalles manipulasjon eller flipping.Folk som utøver slik manipulasjon kalles ofte flippere.Balisonger er ofte kjent som butterflykniv, noe som kommer av at den kan se ut som en sommerfugl ved utførelsen av diverse triks Stortinget ber regjeringen tilføye macheter i våpenforskriften § 9 om hvilke knivtyper det er forbudt å erverve, eie og inneha i Norge, og sørge for at legemsbeskadigelse med kniv igjen blir registrert i STRASAK-rapporten Ifølge våpenforskriften § 9 er det allerede ulovlig å erverve, eie eller inneha en lang rekke potensielle våpen, deriblant en rekke kniver «uten aktverdig formål og som fremstår som. Politidirektoratet har lagt ut tre foreslåtte endringer i våpenforskriften. Alle går i hovedsak på et forbud mot å eie blad på over 25 cm. Det strengeste forslag krever innlevering til politiet av alle typer kniver og verktøy med bladlengde over 25 cm for destruksjon, som i tilfellet blir en meget kostnadskrevende operasjon

Er denne M9 kniven lovlig i Norge ? - Kniver - Kammeret

Vi har allerede robuste lovhjemler som gjør visse typer kniver forbudt etter våpenforskriften §§ 9 og 53, jf. våpenloven § 6 a, som springkniver, batangakniver og stiletter. Det fremstår som lite gjennomtenkt at lovlydige personer skal måtte oppleve å bli straffet for å f.eks. ha en machete liggende i eget hjem Våpenloven reguleres av våpenforskriften, som igjen er delt ned i rundskriv. 11. juli 2008 kom en ny våpenforskrift som strammet inn i forhold til tidligere forskrift. Se også . Viltloven. Eksterne lenker . LOV 1961-06-09 nr 01: Lov om skytevåpen og ammunisjon m.v. (våpenloven Det blir det et klart forbud mot i den nye våpenforskriften, sier Storberget til TV 2 Nyhetene. Les også: - Hold kniven hjemme. Hos politiet flyter det over av beslaglagte kniver og andre. våpenforskriften § 23 første ledd. Rundskriv 2009/009 Retningslinjer for politiets behandling av våpensaker Side 7 av 59 Loven gjelder sivil besittelse av skytevåpen, kniv med innebygget gassampulle slik at gassen kan skytes inn i offeret og påføre offere

Kan jeg eie kniver og andre voldsprodukter

Nilsen har flere kniver og er redd for at et forbud vil gjøre at knivene hans ulovlige. Han mener problemet ligger i holdningene til folk. Dette betyr at hvis lovforslaget kommet gjennom og macheten blir forbudt, vil den legges til under våpenforskriften paragraf 9 Denne kniven faller som nevnt innunder loven for voldsprodukter. Den gjør det fordi en byråkrat synes at den ikke har noen formål utenom vold og kanskje mest at den ser skummel ut. Hele loven, akkurat som loven om bæring av kniv på offentlige sted, er utformet spesifikt for å være så vag og uspesifik som mulig

Borgating lagmannsrett (LB-24663): Et enkeltpersonforetak ble ilagt foretaksstraff for ulovlig import av kniver, jf. våpenloven § 33 og § 6 a, jf. våpenforskriften § 53 og § 9. Det var tale om import av 18 kniver fra USA. Lagmannsretten kom til at 10 kniver ble rammet av forbudet Våpenforskriften (lovdata.no) Endringer i våpenforskriften per 1. oktober 2020.pdf; Forbudte og godkjente skytevåpen (lovdata.no) Våpen som antas å bli forbudt etter ny våpenlov.pdf; Skytebaneforskriften (lovdata.no) Politiets behandling av våpensaker (PDF) Sysselmannens retningslinjer for våpen (sysselmannen.no) Reise med våpen (toll.no Våpenforskriften (2009) §9: § 9. Forbud mot våpen eller lignende som ikke faller innenfor våpenloven § 1 . Det er forbudt å erverve, eie eller inneha elektrosjokkvåpen, pepperspray og andre selvforsvarsmidler med tilsvarende virkning, springkniver, batangakniver, stiletter, slåsshansker, batonger, karatepinner, kastestjerner, blåserør for utskyting av piler eller andre gjenstander. Det er et IDIOTISK forslag til endring av våpenforskriften ute på høring. I verste fall blir dette en haste/slurve sak og da blir alt av kniver, sverd osv. over 25cm ulovlig. Det verste justiskomiteen kan gjøre er å overlate det til politiet og vurdere hva som er ulovlig Høring om mulige endringer i våpenforskriften § 9 slik at erverv, eie eller innehav av machete/lange kniver med bladlengde fra 25 cm forbys. regjeringen.no. Høring - vurdering av forbud mot lange kniver/machete

Rekordbeslag på Gardermoen: Har funnet opptil 180 ulovlige

 1. Koronaviruset. Følg med på rådene og bestemmelsene som gis av regjeringen og nasjonale myndigheter.Se også spørsmål og svar fra Tolletaten.Det er Politiet som håndhever persontrafikken og karantenereglene. For informasjon om innreise og utreise av Norge se gjeldende føringer fra Regjeringen og Politiet
 2. Vi har fått begrensninger og forbud mot bæring av kniv etter voldsepisoder og trusler der kniv har vært brukt, Den nye våpenforskriften ser ut til å være et produkt av en langvarig,.
 3. Han er også dømt for å ha ranet to personer med kniv, batong og golfkølle. Våpenforskriften, kapittel 16. Privat oppbevaring av skytevåpen, våpendeler og ammunisjo
 4. Politiet kan sjekke at du oppbevarer skytevåpen etter retningslinjene i våpenforskriften . En sentral endring er at krav til oppbevaring i FG-godkjent sikkerhetsskap gjelder fra første våpen. Krav til sikker oppbevaring Den som innehar skytevåpen, våpendeler eller ammunisjon,.
 5. Han sier alle kniver og våpen de selger er lovlige, og han oppfatter ordlyden i våpenforskriften som tydelig. Han presiserer først og fremst at tveeggede kniver er ulovlige, til tross for at bildene på nettsiden kan gi inntrykk av det. - De aller fleste kjøpere av kniver hos oss er nok aktive samlere, eller turfolk og andre brukere
 6. st vanskelig å verne seg mot. Disse medlemmer viser til at de knivene som per dags dato er ulovlige å i det hele tatt kjøpe eller eie, jf. våpenforskriften § 9,.
 7. g

Lov om skytevåpen og ammunisjon m

TY - JOUR DB - idunn.no DP - Universitetsforlaget AS TI - Våpenforskriften § 9 - et knivforbud til besvær UR - http://www.idunn.no/tidsskrift_for_strafferett. Husk at våpenloven selvfølgelig gjelder under ArtheCon (våpenforskriften §9 første del) og følgende våpen er IKKE lovlige å innføre eller eie i Norge: Elektrosjokkvåpen. Pepperspray og lignende. Springkniv (switchblade). Batangakniver. Stiletto kniv (ikke stilethæler altså, men våpenet). Slosshansker. Batonger Butterfly knife norge. SPØRSMÅL.Er det lov å eie en Butterfly Knife trainer (Butterfly Knife trainer er et ''våpen'' som bare kan brukes til å trikse med det er ikke noe skarpt.) / går det ann å snakke med politiet/toll om å ta med dette redskapet inn i norge å om man har lov til å ha et slik redskap Vanlige butterfly (balisong) kniver er som du sikkert vet ulovlige i Norge

Video: Høring - vurdering av forbud mot lange kniver/machete

Tollerne må forholde seg til paragraf ni i Våpenforskriften, som nevner hvilke type våpen og voldsprodukter som er forbudt i Norge. Teigen ramser opp springkniv, stiletter, spretterter, elektrosjokkvåpen og slagvåpen som helt klart er ulovlige Stortinget ber Regjeringen endre våpenforskriften slik at det stilles krav om 6 måneders aktivt medlemskap i skytterlag før man får samtykke til erverv av gevær. Forslagene i Dokument nr. 8:48 (2001-2002) (tiltak mot ulovlig bruk av kniv og skytevåpen) I Justisdepartementet vurderer endringer i våpenforskriften slik at det å eie og kjøpe machete eller lange kniver med bladlengde over 25 centimeter blir forbudt. Bakgrunnen for forslaget er blant annet at Oslo politidistrikt har gitt uttrykk for at det har utviklet seg en trend, særdeles innenfor gjengmiljøer i Oslo, å bevæpne seg med machete Det står vel egentlig at sikkerhetskontrolløren kan beslaglegge den lille (leatherman- f.eks.)kniven, hvis han/hun er bekymret. Og så er det ikke lov å bære kniv. Så da er man like langt! 04-05-2009, 22:27 #6 Ja, det er og forbudt i følge våpenforskriften å inneha i Norge

Kan våpenforskriftens forbud mot å inneha kniv gjøres

Denne måneden gikk rettssaken der en 47 år gammel mann fra Tønsberg sto tiltalt etter våpenloven. Våpenet han ulovlig forsøkte å innføre fra Storbritannia etter en bestilling på Ebay, besto av en Barnett Cobra slingshot sprettert, en strikk til denne og 83 stålkuler for sprettert Våpenforskriften § 1-1: Det er forbudt å kjøpe eller på annen måte erverve, eie eller inneha elektrosjokkvåpen, springkniver, batangakniver, stiletter, slåsshansker, batonger, karatepinner, kastestjerner, blåserør for utskyting av piler etc. og spretterter Kryssordhjelp - Våpen, kniv, kanon, gevær og mye mer. Vi er Norges største kryssordhjelper med millioner av ord. Du kan søke i en bokmålsordliste og. Våpenforskriften (fullt navn: forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon Kryssordhjelp for våpendel: Vi håper det hjelper deg med å løse kryssordet

Våpenloven, lov om skytevåpen og ammunisjon m.v. av 9. september 1961, er den lova som i Noreg omhandler våpen i generell tyding.. Våpen som Kniv, slagvåpen, øks, skytevåpen (òg ammunisjon og utstyr), elektrosjokkvåpen, kastevåpen er kontrollerte av våpenlova.Våpenlova definerer kva som er lov til å eige, ha, bere eller bruke av privatpersona - Kniv er en mørk, desperat og sorgtung roman i stort alvor, med suveren håndtering av en komplisert etterforskning. Den er elegant utformet med stadige overraskelser og mange rundturer som tar oss i overraskende retninger, og med mange glitrende enkeltstående fortellinger om fortidige hendelser, sa juryleder Hans H. Skei under dagens utdeling.Utdelingen av årets Rivertonpri Det er vel igrunn bare sånn sprettkniv (aner ikke hva det heter, kniven spretter rett ut av etuiet.....) som ikke er lov vel?Anonymous poster hash: eb314...73a Gå til innhold Forbruker, jus og økonom

Justering av våpenforskriften trer i kraft 1.4.2020; en av endringene vil være krav om tillatelse fra Politimester for å kunne kjøpe rifle magasin med kapasitet over 10 patroner Bajonetter, kniver, dolker og økser FMU 01.06 License information. License Contact owner for more information Metadata. Identifier FMU.204788. En batangakniv med åpent blad ble funnet i turngropa på Framnes. Turnforeninga reagerer kraftig på funnet

Oslo-politiet melder at flere patruljer søker etter en person som er observert med kniv beskrevet som en machete.. P4 - 18 nov. 19 kl. 18:44 Forslag om forbud mot machete. Justisdepartementet vurderer endringer i våpenforskriften slik at det blir forbudt med machete. Bakgrunnen for forslaget er blant annet at politiet i Oslo Oslo har sett en. thumb Shuriken (japansk: 手裏剣, «kniv gjemt i hånden»), også kjent som kastestjerne i Vesten, er et tradisjonelt japansk våpen. 20 relasjoner nunchakuen er et veldig fint våpen, som også er veldig effektivt (en utfordring å møte en med nunchaku når du er ubevæpnet selv:P).. jeg har tenkt på å kjøpe en nunchaku eller to og begynne å lære meg, men har hørt at man ikke bør gjøre det uten å lære det av en som virkelig kan det. Utdrag av rundskriv fra politidirektoratet 2009 -00 Velkommen til Pedersens Vaabenlager AS sin nettbutikk. Vi fører et riktig utvalg våpen til jakt og konkurranse. Vi sender varer over hele landet daglig Det er 18 års grense for bruk av luftvåpen. Det følger av Våpenforskriften § 23 og våpenloven § 29. Springkniv, også kalt sprettkniv, er en automatisk kniv.. Beskrivelse. Kniven er utformet slik at bladet er skjult inni grepet og kommer automatisk ut ved å trykke eller skyve på en knapp. Bladet kan komme ut enten sideveis (hengslet som en foldekniv) eller direkte rett ut av enden på grepet.. Norsk lo

Treningsforum er Norges største side om trening og kosthold for alt om kraftsport, som bodybuilding, fitness, strongman og styrkeløft. Daglige artikler og oppdatert informasjon (våpenforskriften) § 6 og § 7. Endret ved forskrifter 25 okt 2011 nr. 1099, 12 mars 2012 nr. 212, 18 april 2013 nr. 407, 29 aug. Vis alle ord med 7 bokstaver gruppert etter første bokstav i alfabetisk rekkefølge

Jfr. Våpenforskriften 25.juni 2009 Kapittel 18. Bestemmelser om utlån § 85 Utlån fra fysisk person (våpenloven § 11 første til femte ledd) Den som låner ut eller på annen måte overlater skytevåpen eller våpendeler til en annen, skal gi mottakeren en datert og underskrevet bevitnelse om dette. Bevitnelsen skal opplyse o Politiet i Østfold bekreftet at det har vært et ran på en Esso-stasjon i Fredrikstad torsdag kveld. Ranet har skjedd på Begby i Fredrikstad, og politiet tidfester ranet til ca Kl 21.20. Truet med kniv En ansatt skal ha blitt truet med kniv. En gjerningsperson har forlatt stedet. Leter etter gjerningsmann Politiet søker i område Dolker, sabler, kniver og relaterte gjenstander postes i dette forumet! Moderator: Global Moderators 35 posts Previous; 1; 2; 3; Nex Det følger av våpenforskriften § 1-1: § 1-1. Forbud mot våpen e.l. som ikke faller inn under våpenloven § 1 Det er forbudt å kjøpe eller på annen måte erverve, eie eller inneha elektrosjokkvåpen, springkniver, batangakniver, stiletter, slåsshansker, batonger, karatepinner, kastestjerner, blåserør for utskyting av piler etc. og

 • Ammonium nitrate norsk.
 • Brønnbåtrederier i norge.
 • Moringa wirkung haut.
 • Starte as 2017.
 • Jury grill den profi.
 • Nintendo 64 norge.
 • Schweizer schokolade branche.
 • Oment kryssord.
 • Artemisia herb.
 • Elizabeth arden parfyme.
 • Nesodden eiendom.
 • Fremdenzimmer warendorf.
 • Mynteblader.
 • Corvette c6 schwachstellen.
 • Grunnleggende psykologi.
 • Heuristic.
 • Male orangutan.
 • Når himmelen faller ned analyse.
 • Arbeidslivsdagene oslo 2018.
 • Verdensrekorder barn kan slå.
 • Kindertanzen delmenhorst.
 • Does fullmetal alchemist come before brotherhood.
 • Sky sportsbar münchen.
 • Kombinat meny.
 • Jeff dunham show.
 • Horoskop vecka.
 • Peppes gardermoen.
 • Gsl berlin.
 • Salg av kunst.
 • Eldste dinosaur.
 • James gandolfini dead.
 • Tapt arbeidsfortjeneste skjema.
 • Ting å gjøre i harstad.
 • Archer aksjeforum.
 • Hyundai luxury cars.
 • Gasskomfyr bordmodell.
 • Kranførerbevis klasser.
 • Russland språk.
 • L1a1 kaufen.
 • Whatsapp sicher einrichten.
 • Siri kristiansen vikingane.