Home

Hva vil det si at en atomkjerne er ustabil

En atomkjerne er den sentrale delen av et atom.Kjernen består av kjernepartikler eller nukleoner, i hovedsak av ett eller flere positivt ladde protoner og ingen, ett eller flere nøytroner uten ladning. Diameteren til kjernen ligger i området 1,5 til 15 fm (10-15 m), og dette er noe mindre enn en titusendel av atomet som helhet. Likevel er minst 99,95% av massen til atomet konsentrert i kjernen Noen kombinasjoner av antall protoner og nøytroner er ikke stabile. Generelt kan man si for få eller for mange nøytroner vil garantert gi ustabile kjerner. Men mange nøytroner sammen gir også en sannsynlighet for ustabilitet. Man kan beregne dette ved hjelp av kvantenivåer, men det ligger langt utover pensum i påbygg

En atomkjerne inneholder ingen elektroner. Det som derfor skjer er at et nøytron i atomkjernen omdannes til et proton og et elektron: Nøytron à proton + elektron. Elektronet forlater atomkjernen med veldig stor fart, mens protonet blir værende. Atomkjernen mister dermed ingen protoner og nukleontallet forandres ikke, men det er dannet et.

Heisann! Hva betyr det egentlig at atomkjerner spaltes? Hva mener vi med spalting? Betyr det at atomer slår seg sammen og danner nye stoffer? Og hva vil det si at en atomkjerne er ustabil Et atom er den minste mengden av et grunnstoff. Alt stoff består av atomer. Atomet er bygd opp av enda mindre partikler: protoner, nøytroner og elektroner. Innerst har atomet en kjerne. Atomkjernen består av protoner og nøytroner. Disse er igjen bygd opp av kvarker. Rundt kjernen har atomet en «sky» av elektroner. Atomkjernen er udelelig ved kjemiske reaksjoner Det er ikke mange nøytroner som gjør kjernen mer ustabil, men mange protoner (som det er i alle kjerner med mange nøytroner). Hvis man fjernet nøytronene ville den store kjernen blitt så ustabil at den ikke ville holdt seg sammen i det hele tatt, på grunn av de elektriske kreftene mellom protonene Eksitasjon eller eksitering er at et elektron i et atom eller molekyl som når det mottar energi i form av energipakker med elektromagnetisk stråling flytter seg fra en grunntilstand til en eksitert tilstand med høyere energi. Grunntilstanden er den laveste stabile energitilstanden for elektronet. Når det elektronet faller tilbake fra den eksiterte tilstanden til grunntilstanden. Hva vil det si at en atomkjerne desintegrerer og hvorfor? Når en ustabil kjerne sender ut stråling sier vi at den desintegrerer. Atomkjerner desintegrerer fordi de inneholder for mye energi

Atomkjerne - Wikipedi

En modell er vår gjetning om hva atomet «er». Den modellen som har blitt stående lengst og som er avbildet i omtrent alle skolebøker på rett nivå, er Bohrs atommodell. Den blir ofte tegnet som på figur 2. I midten av hvert atom ligger en bitteliten atomkjerne, som er laget av protoner og nøytroner Atomkjernen er sett saman av kjernepartiklar, kalla proton og nøytron. Slike partiklar er bundne saman til ein atomkjerne med kjernekrefter, også kalla sterk vekselverknad. Tidligare trudde ein at protonet og nøytronet var elementære, men i 1970-åra fann ein ut at dei var sett saman av mindre partiklar, kalla kvarkar.Ein kvark er like elementær som eit elektron Atomnummer (Z) representerer i kjemi og fysikk antall protoner i en atomkjerne, og angir dermed grunnstoffets plass i periodesystemet.Siden protonene er positivt ladet, angir atomnummeret også antallet elektroner (som er negativt ladet). Atomer med samme atomnummer tilhører samme grunnstoff og har de samme kjemiske egenskapene. Forskjellig antall nøytroner i kjernen endrer ikke atomnummeret.

Det er helt umulig på forhånd å vite når en ustabil atomkjerne vil gå i stykker. Under normale forhold er det ikke mulig for oss å gjøre noe med atomkjernene. De lar seg ikke påvirke av hva vi gjør med stoffet Sagt på en annen måte, For en atomkjerne betyr en forskjell i antall nøytroner i de fleste tilfeller en forskjell i stabilitet. Hvis man foretar massespektrometri på de samme molekylene og det er isotopforskjeller, vil man altså kunne se dem ved at molekyler med forbindelser til tyngre isotoper vil ha høyere masse

I lungene er det ikke et beskyttende hudlag, og lungevevet vil kunne bli påvirket av den ioniserende strålingen. I verste fall kan det utvikles lungekreft. 7.1.12 . Fisjon - når en atomkjerne spaltes til to mindre atomkjerner. Det er fisjon f.eks. U-234 omdannes til andre stoffer Si du vil studere nikkel, Prinsippet er det samme: En atomkjerne fanger inn et nøytron som blir omdannet til et proton. - Krypton-85 er en ustabil, eller radioaktiv, atomkjerne. Den kan bli til rubidium-85, eller den kan fange inn et nøytron og omdannes til krypton-86,. Hvis en kvark møter en antikvark, vil de annihilere. Det vil si at begge forsvinner og energien går over i en annen form. Standardmodellen. Nesten tredve år, og mange eksperimenter senere ble kvarkmodellen bekreftet. Den er nå en del av Standardmodellen for Fundamentale Partikler og Vekselvirkninger Sett at det er så enkelt at når et møte mellom to mennesker ikke fører fram til en allianse (kall det hva du vil) så kommer noe annet i stedet, og at dette andre er forakt, forakt fordi den andre ikke maktet være en person du kunne holde av. Men det jeg vil si er at jeg er ikke uberørt av hva jeg gjør mot andre

Ustabilt nett etter å ha satt opp ny trådløs ruter Hva er becquerel (Bq)? Aktiviteten til radioaktive stoffer måles i becquerel (Bq). 1 Bq tilsvarer 1 omdannelse av en atomkjerne per sekund. Skadepotensialet per Bq varierer mellom forskjellige radioaktive stoffer, bl.a. utfra hvilken type stråling det sender ut. F.eks. er det større risiko knyttet til 1 Bq av polonium-210 enn 1 Bq av cesium-137

Hvorfor er noen atomkjerner ustabile? - Vitenskap

 1. En med en PF har utviklet et stabilt mønster av oppfatning, tenkning og atferd som avviker fra hva som er normalt i ens kultur. Det finnes mange typer personlighetsforstyrrelser, men i denne artikkelen skal vi ta for oss Emosjonelt Ustabil Personlighetsforstyrrelse, borderline type (BPD - borderline personality disorder)
 2. Gull er et eksempel. Det eneste det er satt sammen av, er gullatomer. Vann er ikke et grunnstoff, men en forbindelse, molekyler som igjen er laget av atomer fra grunnstoffene hydrogen og oksygen
 3. om det, men det er en i klassen som har bipolar lidelse som har forklart hvordan det er for henne og jeg har også lest mye på nettet, og føler at begge diagnosene går ut på det samme

Radioaktivitet - Daria

 1. st 6 tegn. Når du har opprettet passordet ditt, vil du bli bedt om å logge deg inn. Passord
 2. Her er en forenklet modell av et litiumatom: Vi ser at det er et litiumatom siden det har 3 protoner i kjernen. I periodesystemet har litium atomnummer 3. Dette tallet forteller hvor mange protoner atomet har i kjernen. Siden det er 4 nøytroner i kjernen, er det 7 kjernepartikler til sammen. For akkurat denne utgaven av Li
 3. - I samtalen er det veldig viktig at du ikke sier for mye på en gang, men at partneren din også får slippe til, og at dere begge lytter til hva den andre egentlig sier, oppfordrer hun. Reklame.

Og som sagt: scorer du høyt her vil du betegnes som kredittverdig og da vil veien til lån og kreditt være adskillig lettere. Hva spiller inn på kredittvurderingen? Det er summen av en rekke faktorer som vil avgjøre om du får en høy kredittscore eller ikke, og det er naturligvis enkelte av disse som tillegges mer vekt enn andre For å komme seg til en bane til en annen, så hopper de, etter hva jeg har hørt. Såkalte kvantesprang. Men det er vel ikke akkurat et skall de utgjør, mer en slags sky, eller en membran. Når elektronene gir fra seg energi idet de faller lenger inn mot kjernen (jeg blir vel korrigert om jeg husker feil), gir de fra seg en lyspartikkel, et. Poenget er at han har en elektrisk feil i sitt elektriske anlegg som er så kraftig at spenningen faller til et nivå som dannes ved kortslutningsstrømmer. Dersom det er en kortslutningsstrøm vil den utvikle så mye varme at tenntemperatur vil være absolutt sannsynlig, ed påfølgende brann Ta kontakt med e-verket for dette er ikke ting du skal drive å surre med selv om du ikke har noen elektroutdanning. Om noen av de hvitevarene som er nevnt her trekker slike strømmer at det får nettspenningen til å falle dramatisk er det så store strømmer som er på avveie at dette vil jeg anbefale å få feilsøket av profesjonelle med en gang og ikke drive å teste seg frem med selv Undertegnede er helt grønn når det gjelder fysikk. Men jeg er egentlig veldig interessert. Jeg har bare aldri hatt det på skole eller noe slikt. Det er veldig vanskelig å lese seg til det meste grunnleggende på google, en av årsakene er at man ikke helt vet hvor man skal begynne eller hva som er der grunnleggende

Jeg er en jente på 15 og i det siste har vekten min vært ganske ustabil. Til slutt vil jeg også si at i den aldern du nå er , vil det hele tiden skje endringer med kroppen din og at det er normalt at vekten også varierer. Når starter det og hva skjer? Mange lurer. En gang mellom 9 og 15 år starter det for jenter Vi har vært sammen i 10år og alltid hatt små perioder hvor han er stille. Idag har han faktisk ikke sagt noe til meg, kun svart på spm fra meg. Jeg har ikke gjort noe, vært blid og jeg har spurt hva som er galt og hvorfor han ikke heller vil prate? Han ser ikke på meg, ingenting. Det verste var a.. Det er en bankmann i Wyoming og en annen i Gstaad. Så det er handlingselement en, akkumulering av formue, og jeg mener rikdom, ikke penger.» Publisert: 23.07.20 kl. 13:0 Det står ingen steder at russisk hybridkrig eller vanlig krig mot for eksempel Litauen på mandag, skal besvares av NATO med tropper til forsvar av landet. Hva vil for eksempel Trump og Erdogan si når krisen oppstår. Macron sier i det nevnte intervjuet at han ikke vet hva artikkel 5 er verdt

En høyere inflasjon enn det som er dagens målsetting til sentralbankene, kjennetegnes ofte for å være ustabil og uforutsigbar. Det vil si at den er vanskeligere å styre, samt varierer mye over tid og mellom ulike varer. Høy inflasjon innebærer at penger blir et dårlig verdioppbevaringsmiddel, ved at verdien på pengene faller En lang og møysommelig prosess må til før det kan godtgjøres at terapiformen for det første kan læres og praktiseres av norske terapeuter, for det andre at terapeutene kan omsette den til norsk kultur og norsk helsevesen, for det tredje at også norske pasienter opplever den som viktig og meningsfull, og endelig at den er dokumentert like virkningsfull i Norge som i utlandet En undersøkelse viser at 60 prosent av bilene som var inn til service og reparasjon hadde skjev hjulstilling. Dette har nå blitt svært enkelt å avdekke, det er heller ikke komplisert å rette.

Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse er en lidelse som ofte fører til vansker med nære forhold og på områder som • Innledningsvis til behandling med DBT og MBT vil det gjennomføres vurderings- og kartleggingssamtaler med pasienten. Se fastlegeportalen.no for hva en henvisning til DPS i Sykehuset Østfold skal inneholde En ustabil ankel er er resultat av gjentatte overtråkk. Det gjør leddbåndene slakke slik at en ustabil ankel er en ankel med stadige tendenser til nye forstuvninger, det vil si vridninger eller overstrekninger. Det er en ganske vanlig tilstand. I noen tilfeller kan overtråkk føre til bruskskader i ankelen. Ustabil ankel, årsa Hva med dem som ikke ser frem vil det være en fare for at utfordringene til mennesker i en annen gruppe ikke Det er sagt før men tåler å gjentas: Det som er et lite offer for.

Et lite kjemispørsmål - Skole og leksehjelp - Diskusjon

Sykefravær som oppsigelsesgrunn er et viktig tema for både arbeidstakerne og arbeidsgiverne. Det er stor enighet om at ansatte med sykefravær skal ha et særlig godt stillingsvern, og loven sikrer dette. En oppsigelse pga. sykefravær skal bare skje unntaksvis og medfører en overføring av arbeidstaker til NAVs ordninger. Spørsmålet er når virksomheten har adgang til [ Det er vanligvis tyngre atomkjerner som er radioaktive. Til tross for at radioaktiv stråling er en naturlig prosess, er strålingen svært farlig for mennesker. Ved ødeleggelsen av en radioaktiv atomkjerne, foregår eksplosjonen innerst i atomet. Dette er stråling av kjernepartikler vi hverken kan se, lukte eller føle Hva kan en komet fra et annet solsystem fortelle oss? Før dette er det umulig å si hvor den kom fra, Denne CO-isen er ekstremt sårbar og ustabil når det blir varmt

atom - Store norske leksiko

Noen ganger hender det at tålmodigheten til lederen tar slutt og det renner over. Da kan det bli sagt ting som ikke bør sies eller gjort noe som burde vært ugjort. Konsekvensene er både ubehagelige og brysomme. En leder som «eksploderer» er ubehagelig å være vitne til. Det er menneskelig at begeret av og til er fullt Det vil si når summen av alle moment er lik null. Disse typer av balanser oppstår når kroppen ikke undergår noen variasjon under rotasjonsbevegelsen som utøves i. Rotasjonselementene som tas i betraktning når man uttrykker dette fenomenet i matematikk, er kraften, representert ved en F, armen, representert ved en b og aksen der rotasjonen oppstår

Hvorfor ustabil kjerne på grunn av for mange nøytroner

Det viser at det er mulig. Guldvog mener at det foreløpig ikke er noen grunn til å forkaste strategien. Utviklingen flere steder i landet gjør imidlertid at den ikke holder alene. Derfor kommer nye tiltak i tillegg. - Det er viktig med kraftigere tiltak i områder der det er mye smittespredning og der situasjonen er ustabil, vurderer FHI FHI: - De som bor alene kan maks ha tre personer de er fysisk nær. FHI strammer inn på råd om avstand og testing etter en kraftig økning i smittetilfeller den siste tiden Derfor er det naturlig at verdens øyne være rettet mot USA de neste dagene. Valget vil ha betydning for økonomisk utvikling, internasjonalt samarbeid og ikke minst debattklimaet i politikken Hva er en normal hvilepuls? Som en tommelfingerregel ligger en vanlig hvilepuls mellom 60 og 80. En hvilepuls mellom 40 og 100 er ikke unormalt. Generelt kan vi si at lav hvilepuls sier noe om at du er i god fysisk form. Det skyldes at hjertet blir sterkere og sender mer blod ut i kroppen per slag jo mer du trener Kunnskapsrapporten som ble møtt med stillhet. Evalueringsprosjektet som ble stoppet. Årene går, og seksåringene vi diskuterte i 2018 er nesten ferdig med barneskolen før vi får evalueringen.

Politiet satte i gang et større søk etter en gjerningsmann etter at en kvinne ble knivstukket i Elverum fredag ettermiddag. Mannen ble funnet skadd, og døde senere av skadene Hva er en organisk organisasjonsstruktur? Organisk organisasjonsstruktur er et begrep i næringslivet som forsøker å ta hensyn til den økende kompleksiteten i en organisasjon i utvikling. Teorien sier i utgangspunktet at en bedrift bør ha betydelig fleksibilitet til å reagere på kommersiell Det som skjer er at hvis det er en mørkhudet som ble skutt og drept, så vil det bli ramaskrik, media og venstresiden vil skrike og hyle om rasisme fra politiet, uansett hva personen har gjort. Er det en hvit nordmann så skjer ingenting, han var nok ustabil og kriminell, truet politiet, venstresiden er helt tyst

Tidligere fredag sa en av Navalnyjs allierte, Ivan Zjdanov, at politiet har funnet et «svært farlig stoff i Navalnyjs system», men at myndighetene nekter å oppgi hva slags stoff det er. Sykehuset har også sagt nei til at Navalnyj kan flyttes til et sykehus i Berlin med henvisning til at det vil være for farlig Folkehelseinstituttet sier situasjonen er ustabil i flere kommuner. 122.889 personer ble testet for koronavirus forrige uke. Andelen positive tester var 2,5 prosent, en økning fra 1,7 prosent i.

- Når vi har tilstandsligningen for en atomkjerne, vil det også være mulig å forstå tilstandsligningen til en nøytronstjerne. Da kan vi si noe om hvordan nøytronstjernene utvikler seg over tid og hva som skjer når disse stjernene kollapser. Uheldigvis er det ikke mulig å måle nøytronfordelingen i en atomkjerne. Teori er derfor. På samme måte vil du også få ut Joule når du regner arbeid. Selv på kalde vinterdager greide de å varme opp vannet til 55 grader. Spørsmål som utdypes i filmen er: Hva vil det si at noe har lav eller høy effekt? Sola er i tillegg til alt dette en fornybar energikilde, såfremt den fortsetter å brenne

Eksitasjon - Institutt for biovitenska

Kritisk skadet: Det snakkes her om skader som er så alvorlige at det er fare for pasientens liv. Dette kan være eksempelvis store blødninger eller hodeskade med fare for at pasienten dør. En person som vil få varige mén kan altså høre hjemme dels i alvorlig og dels i kritisk skadet Det handler om å gi dem en optimal vekstutvikling både fysisk og mentalt, for husk at de fleste av barna tilbringer store deler av dagene der. Det er lange dager i barnehagen for mange av barna. Nylig kom FNs klimapanel med en spesialrapport om klimaendringer og landarealer. -Rapporten tydeliggjør at arealbruk bidrar til både utslipp og opptak av CO2. I et endret klima blir norske arealer viktigere for matsikkerheten, sier Spesialrådgiver i NIBIO, Arne Bardalen Men for å få oversikt har regjeringen og KS satt ned en arbeidsgruppe for å se på hva koronakrisen betyr for kommuneøkonomien. - Dersom det viser seg at kompensasjonen som allerede er gitt til kommunesektoren, er for liten, vil regjeringen følge opp med forslag til økte bevilgninger, tilføyer Melby. Ustabil bemannin

Vi oppfatter andre i lys av våre egne forestillinger. Hva jeg hører er kanskje noe annet enn det du sier. I parforholdet skaper dette ofte problemer. Kanskje opplever du at partneren anklager deg for en aggresjon du ikke kjenner deg igjen i. Du anklages for ikke å bry deg nok. For å overdrive eller underdrive Ustabil helg i vente, penværet uteblir. I helgen blir det kaldt Men neste ukes vær er fremdeles en nøtt: Sannsynligvis vil det dannes et lavtrykk sør i Skandinavia, Det er fortsatt litt tidlig å si noe om - men her ser du hva som har vært den kaldeste og varmeste nasjonaldagen i utvalgte steder i #NordNorge

Hun mener at det fremover vil være sikkerhetsutfordringer som vil ramme Europa i større grad enn de Nato-allierte på andre siden av Atlanteren. - Farene som følger med en mer ustabil Sahel-region påvirker Europa først. Og det er derfor Europa også må bli mer kapabel der, sa ministeren Hva jeg hører er kanskje noe annet enn det du sier. i det andre mer ustabil og sjalu. For noen er det vanskelig å stole på partnerens gode intensjoner. En skremmende og urettferdig far i barndommen kan skape en forventning når man er blitt voksen om at andre ikke vil en vel. En krevende og selvopptatt mor kan gjøre at man oppfatter.

- Det er gjort beslag av skytevåpen, men jeg kan ikke kommentere hva slags type eller hvor mange, sier Helle Gulseth, fungerende leder for etterforskningsavdelingen i Spesialenheten Øst-Norge til Telemarksavisa.. Det var mandag ettermiddag at en mann i 30-årene ble skutt og drept av politiet ved Bolkesjø turisthotell i Telemark Det vil si at nærmere 40 prosent av dem har hatt hyppige endringer av enhetsledere. Hva er det med de skolene som har mange utskiftinger? - Tallene viser stor turnover. Det kan se ganske heftig ut, innrømmer kommunalsjef for skole, gjerne i tillegg til en ustabil ledelse. For eksempel økonomiske avvik,.

Radioaktiv stråling Flashcards Quizle

Det vil si at du for eksempel har en månedlig grense på 60 gigabyte å forholde deg til. Denne kvota forsvinner raskt dersom du baserer hele TV-hverdagen din på strømming. Det samme gjelder selvfølgelig strømming på mobilen mens du er ute av huset Sarpsborg Arbeiderblad er en del av Amedia, og vi er ansvarlig for dine data. Vi bruker cookies og dine data til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene du ser og bruker. Vil du lagre dine personverninnstillinger? Logg inn med aI

e Hva betyr det at en isotop er radioaktiv Er alle

Krim er et liv på yttersida, utenfor alt det normale. - Det er en fluktvei. Det er penger, fart og spenning. Det er en helt annen verden enn det folk flest lever i, sier Remi, som medgir at han har sett mye stygt og mistet venner. Valgte frykt og respekt . Boarderline het diagnosen før, nå heter det emosjonelt ustabil. Det surrer lavtrykk rundt oss som gjør at det er en veldig ustabil luft, sier hun. På Vestlandet og lenger nord i landet, er det ventet pålandsvind og byger. Og mest nedbør er vil det bli i. Singelliv og dating; Meny . Forside Siste innlegg Regler Blogger Ubesvarte tråder Temaoversik — Det forsvinner ofte like fort som det kommer, slikt uvær. Plutselig vil det brekke opp, sier Hjelmeland, i det vi sklir over formidable sastrugi, vindformet snø, på et lite vann 1.400 meter over havet. Vi holder oss unna regulerte vann og grunne partier på innsjøer der isen blir presset opp og er ustabil. Det er alt en del av opplæringen Det letteste grunnstoffet, hydrogen, har bare tre isotoper og er dermed det stoffet som finnes i færrest utgaver. Cesium og xenon har 36 isotoper og er de stoffene som har flest. Hva kan forskerne bruke isotoper til? Noen isotoper er stabile, mens andre er radioaktive, det vil si at de omdannes - henfaller - til andre stoffer

Isotoper er atomer av et grunnstoff med likt antall protoner, men ulikt antall nøytroner i kjernen. Det finnes to typer isotoper: ustabile og stabile. En ustabil isotop vil oppnå stabilitet ved å enten sende ut heliumkjerner eller elektroner i form av radioaktiv stråling. En stabil isotop vil ikke løse seg opp og er derfor ikke radioaktiv Det går så inn på meg. Han blir snart 17 år, er så og si alltid blid og fornøyd, ikke drikker, røyker, snuser eller flyr gatelangs. Men han er SÅ lat. I går snakket jeg til han, og sa at han kan se langt etter lommepenger hvis han ikke begynner å gjøre noe. Han ble sur, jeg surere, han enda mer s.. 0,4 meter er godt over kravet på 0,15 meter og vi har en trygg stabilitet i båten. B) I papirene for båten går det frem at initialmetasenterets høyde over kjølen er 1,52 meter. Hva er KG ? KG = KM - GM = 1,52 - 0,4 = 1,12 meter - Det vil si at tyngdepunktet ligger 1,12 meter over kjøl Taushetsplikt. Helsepersonell har taushetsplikt. De kan kun formidle helseopplysninger om deg til andre hvis du har gitt samtykke til det, eller det er bestemt i lov at de skal eller kan, som for eksempel når det er nødvendig å sikre deg forsvarlig helsehjelp

 • Milka kjeks.
 • Alleinerziehend single.
 • Achim reichel.
 • R news.
 • Røde kors facts.
 • Working cocker spaniel sverige.
 • Communist manifesto there is a spectre.
 • Azriel crews.
 • Hvor mye mindre strøm bruker et a kjøleskap enn et b kjøleskap?.
 • Freunde finden niederösterreich.
 • Bulli treffen 2018 wolfsburg.
 • Utveksling uio.
 • Funcom oslo børs.
 • Muhamed keita.
 • Mvg bonuszeitraum.
 • Tørrshampo skadelig.
 • Tilsyne kryssord.
 • Acx antenne splitter.
 • Studere design.
 • Snapchat update 2018.
 • Coco loco cocktail.
 • Fb strukturbetong.
 • Pappesker biltema.
 • Gyrocopter bausatz kaufen.
 • Plz menden sankt augustin.
 • Vetorett definisjon.
 • Kronenbourg 1664 blanc norge.
 • Fracture trailer.
 • Römischer kaiser trier.
 • Mountainbike magazin traumtrails.
 • When did the internet launch.
 • Bille tegning.
 • Dating for seniors.
 • San francisco golden gate.
 • Schlingking ultrasonne.
 • Jobb som tolk oslo.
 • Does fullmetal alchemist come before brotherhood.
 • Www nhl com gamecenter.
 • Andy android emulator 32 bit.
 • Neuer lotus elise.
 • Janus designwool jakke.