Home

Medarbeidersamtale innhold

Medarbeidersamtale Juristforbunde

Innhold i samtalen. Som nevnt innledningsvis, er det ulik praksis for hvordan medarbeidersamtaler gjennomføres. Enkelte bruker et standardskjema, En standard medarbeidersamtale har fire fokusområder. Disse er trivsel, arbeidsoppgaver, utvikling og tilbakemelding I tillegg bør du også gi de skjemaer og/eller tabeller med deres resultater siden sist gang dere hadde medarbeidersamtale. (Dette er spesielt viktig dersom arbeidet kan måles med tall og grafer.) Slik kan de også ta en vurdering av sin egen innsats og ta inn over seg innholdet i rapporten(e)

En medarbeidersamtale er en planlagt, forberedt, strukturert og fortrolig arbeids- og 3.1 Innhold Innholdet i medarbeidersamtalen vil være preget av den enkeltes nåværende og fremtidige arbeidssituasjon. Medarbeidersamtalen skal i hovedsak ta for seg forhold i som Artiklene i annonseproduktet er utarbeidet av en ekstern innholdspartner og/eller annonsøren. E24-redaksjonen har ingen tilknytning til innholdsproduksjonen. Målet med annonseproduktet er at annonsører skal kunne gå i dybden på temaer som er viktige for dem, og at de skal kunne gjøre dette for. En medarbeidersamtale er en planlagt, systematisk og personlig samtale mellom medarbeider og leder. Som leder har du hovedansvar for å planlegge og gjennomføre medarbeidersamtaler. Medarbeider plikter å forberede seg og bidra til gjennomføringen. Er du medarbeider? Se egen informasjon om medarbeidersamtale for medarbeider En vanlig tilbakemelding fra ledere og medarbeidere, er at de synes medarbeidersamtalen er lite nyttig, og til tider direkte ubehagelig.Selv en dyktig og godt forberedt leder kan møte utfordringer med å få ærlige svar på hva som motiverer og trigger en god arbeidsprestasjon hos den enkelte, og hvordan det oppleves å bli ivaretatt Medarbeidersamtale. Kor ofte snakkar du med medarbeidarane dine om kva som motiverer dei, eller kva slags planer dei har for karrieren sin? Publisert: 20. okt 2017, Sist endra: 04. mar 2020. Last ned. Forberedelses- og samtaleskjema for leder. Forberedelses- og samtaleskjema for medarbeider

innhold Magasinet / På jobben / Tips til medarbeidersamtalen: Spørsmålene du bør stille til arbeidsgiver . Relaterte temaer. Utforsk flere temaer. Magasinet Hvordan Det å bli kalt inn til en medarbeidersamtale kan kanskje vekke assosiasjoner til å bli kalt inn på rektors kontor Formen på en medarbeidersamtale er avgjørende for hvor mye du kan dele. - Det er viktig å holde en profesjonell distanse. Hvis vi er venn med sjefen, er det viktig å være tydelig på at vi nå skal evaluere jobbrelasjonen vår, ikke diskutere skilsmissen, sier psykologspesialist Karen Kollien Nygaard Medarbeidersamtalen gir anledning til å fokusere på hvordan hver enkelt medarbeider og leder i samarbeid kan bidra til å nå bedriftens mål. Her er fire trinn som bidrar til at slike regelmessige samtaler blir verdifulle

Slik holder du en god Medarbeidersamtale Mal og tips (2019

 1. Innhold Medarbeidersamtale - forberedelse til samtale leder-medarbeider. Skjema for forberedelse til medarbeidersamtale. Publisert: 20. nov 2017, Sist endret: 20. aug 2018. Last ned. Forberedelses- og samtaleskjema for leder. Medarbeidersamtale. Slik får du mest ut av samtalen.
 2. Medarbeidersamtale er et tilbud, så jeg tenker at du må respektere at ikke alle ønsker samtalen. Men, en medarbeider som ikke ønsker å ha medarbeidersamtale sender et sterkt signal, og dette er det viktig at du følger opp. Det er naturlig at du spør han hvorfor han ikke ønsker samtalen, og videre ta opp ønsket om å involvere han i planer og tanker for det neste året
 3. Medarbeidersamtale, utviklingssamtale, statussamtale, oppfølgingssamtale - kjært barn har mange navn Informer medarbeideren om hensikt, innhold og forventninger. Sett av 1-2 timer. Avklar avdelingens/enhetens mål og resultater før samtalen
 4. Forutsetninger for en god medarbeidersamtale Medarbeidersamtalen skal være godt forberedt, det betyr at både leder og medarbeider på forhånd må vite hva som skal tas opp i samtalen, og at begge to hver for seg går gjennom punktene som skal gjennomgås på forhånd
 5. Uregelmessigheter bør man ta med arbeidstakeren når de skjer, og ikke spare til en medarbeidersamtale. Selvsagt skal man kunne snakke om negative ting også i medarbeidersamtalen, men da skal det være saker som er tatt opp på forhånd, som er kjent, og som man jobber med en utvikling på. 5
 6. - Før kunne en medarbeidersamtale være veldig generell og til tider litt for mye utenfor agenda. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. E24 arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler, Personvernerklæring, og Bruk av informasjonskapsler (cookies) En del av Schibsted.

Disse spørsmålene kan støtte deg og din medarbeider i forberedelsen og gjennomføringen av en medarbeidersamtale. Listen er ment som inspirasjon og er ikke uttømmende Bedre medarbeidersamtale? Forfatteren av boken Medarbeidersamtalen 2.0 har jobbet med å styrke effekten av medarbeidersamtale som et ledelseverktøy i 300 norske virksomheter. Hopp rett til innholdet - fra gammeldags pliktløp til moderne medarbeidersamtaler Boken som gir deg alt du trenger å vite for en bedre medarbeidersamtale

Medarbeidersamtalen

Medarbeidersamtale - Difi; Lov og regelverk # Statens personalhåndbok 2018 (pdf) Generelle krav til arbeidsmiljøet, Arbeidsmiljøloven § 4-1 - Lovdata; Kontakt # For spørsmål til innholdet på denne siden kontakt Kristin Skjeldestad i faggruppe for Kompetanse- og ledelsesutvikling, HR- og HMS-avdelingen En god medarbeidersamtale er en strukturert medarbeidersamtale. På bakgrunn av egne erfaringer har jeg utarbeidet et skjema som en hjelp til forberedelse, strukturering av selve samtalen og oppfølging i etterkant. Skjemaet er formulert som en henvendelse fra leder til medarbeider Medarbeidersamtale Gjør medarbeidersamtalen til en konstruktiv og nyttig samtale som gir konkrete resultater for både deg som leder, medarbeider og bedriften. Detaljkar En medarbeidersamtale er et verktøy som kan gi hjelp til et godt arbeidsmiljø og en effektiv måloppnåelse. Dette er et mulig system for medarbeidersamtaler, og er et fleksibelt opplegg som den enkelte leder kan tilpasse sin egen bedrifts behov og situasjon

Forutsetninger for en god medarbeidersamtale. Alle ansatte bør vite når de skal ha en medarbeidersamtale. Både leder og ansatt bør få beskjed om å forberede seg. Bedriftens ledelse bør i samarbeid med de tillitsvalgte lage et standardisert opplegg for samtalene. Alle de ansatte i bedriften bør gjennom en medarbeidersamtale Arbeidstilsynet har utarbeidet en standard arbeidsavtale som dekker kravene til innhold i en arbeidsavtale. På baksiden av skjemaet finner du veiledning til utfylling. Dette skjemaet er ment som en hjelp til å sette opp en arbeidsavtale, og du er ikke pålagt å benytte akkurat dette oppsettet Èn medarbeidersamtale i året har liten effekt, derfor anbefaler vi to til tre samtaler, gjerne med litt ulik agenda. Ofte benyttes uttrykket mål- eller utviklingssamtaler om samtaler der dere blir enige om de viktigste fokuspunktene for utvikling og prestasjoner. Slike samtaler må følges opp og evalueres medarbeidersamtale med)? (Dersom du ikke ønsker å skrive ned noe under pkt. 6, 7 og 8 kan du velge å ta det opp muntlig i samtalen) 7. Hvordan oppfatter du samarbeidet mellom deg og de du leder (besvares av ledere) En medarbeidersamtale blir sjelden en positiv opplevelse dersom leder og medarbeider ikke møter forberedt, og uten oppfølging vil verdien av medarbeidersamtalen være lav. Det er innholdet i samtalen, samt oppfølgingen som er det viktigste

Gruer du deg til høstens medarbeidersamtale? Her er

 1. Innhold Snakk om utvikling - medarbeidersamtalen i staten Snakk om utvikling er et e-læringsverktøy som styrker virksomheters evne til å planlegge, gjennomføre og følge opp medarbeidersamtaler. Kurset har egne moduler for toppledelse, ledere, medarbeidere og HR
 2. Vanlig gjennomføring av Medarbeidersamtalen: et forum hvor ledelsen og den ansatte kan diskutere tema relatert til jobben og den personlige innsatsen til den ansatte
 3. Vårt første tips til en bedre medarbeidersamtale handler om å ha et klart mål for hva du vil oppnå med samtalen. Som leder ønsker man gjerne at den ansatte skal trives i arbeidsmiljøet og skal prestere godt på jobb. Da er det viktig å gå systematisk til verks. I korte trekk kan det handle om fire punkter: Planlegging; Kompetanseutviklin
 4. Eksempel på hvilke punkter arbeidsgiver og arbeidstaker bør tenke gjennom og diskutere i forbindelse med medarbeidersamtale. Dokumentet inneholder også ett forslag til handlingsplan for tiltak frem til neste medarbeidersamtale. Det gjøres oppmerksom på at medarbeidersamtaler ikke er lovregulert og at dette er en bestemt fasit for hvilke punkter man bør disuktere. Men kan finne.
 5. 2 Hensikt 2.1 For medarbeideren og organisasjonen I dette kapitlet gjennomgår vi de viktigste hensiktene med medarbeidersamtaler. I mange organisasjoner tjener medarbeidersamtalene flere hensikter. Det er nødvendig at organisasjonen har helt klart hvilke hensikter deres medarbeidersamtaler skal oppfylle. Ikke alle hensikter lar seg kombinere i en og samme samtale og dette må vi ta hensy

Innhold Innholdet i en medarbeidersamtale vil være preget av den enkeltes nåværende og framtidige arbeidssituasjon. Medarbeidersamtalen skal i hovedsak ta for seg forhold i arbeidssituasjonen som medarbeideren og lederen i fellesskap, eller hver for seg, ha Slik skaper du en god medarbeidersamtale; Slik følger du opp og dokumenterer samtalen; Gevinster ved å digitalisere dialogen; Du må ha en gratis brukerkonto for å laste ned gratis innhold. Læringsportalen gir deg tilgang til gratis faglig innhold, blant annet artikler, e-bøker, webinarer og annet relevant innhold Slik unngår du en medarbeidersamtale uten verdi; Slik unngår du en medarbeidersamtale uten verdi. HR har tatt grep og fått ledelsen med på medarbeidersamtaler, så det er ingen som får vite noe om innholdet eller merke noe til kvaliteten. Bortsett fra medarbeiderne da Eksempel på innhold om opplæring av HMS på arbeidsplassen #5 Roller og ansvarsforhold i HMS-arbeidet I henhold til loven skal den som er ansvarlig for virksomheten sørge for at det innføres og utøves systematisk HMS-arbeid, men det skal gjøres i samarbeid med arbeidstakere og deres representanter Loven er iflg. res. 17 juni 2005 nr. 609 med visse unntak og presiseringer satt ikr. fra 1 jan 2006, se § 20-1 med fotnote. Jf. EØS-avtalen vedlegg XVIII. Jf. tidligere lover 7 des 1956 nr. 2, 19 des 1958 nr. 3, 4 feb 1977 nr. 4

Innhold: I en medarbeidersamtale skal agendaen tilhøre både leder og medarbeider. Derfor er det viktig at begge parter forbereder seg på hva de vil ha ut av samtalen, og hvilke saker som blir. En medarbeidersamtale er En planlagt, strukturert og fortrolig samtale mellom en medarbeider og leder hvor begge har forberedt seg godt på de samme punkter. En samtale hvor medarbeiderens rolle og bidrag i forhold til enhetens/institusjonens mål og strategier blir drøftet og vurdert En medarbeidersamtale er en dialog mellom to likeverdige -parter, medarbeideren og lederen. Den skal ta utgangspunkt i bedriftens overordnede mål og strategi, Innholdet kan ikke refereres til andre i organisasjonen uten at medarbeider og leder i felleskap er enige om dette En god medarbeidersamtale er mulig selv om man ikke sitter i samme rom. Det er flere måter å gjennomføre en medarbeidersamtale på, fra helt tradisjonelle samtaler på kontoret med referatskriving etterpå til helt digitale prosesser der alt skjer på skjermen Mal for medarbeidersamtale docx - 20kb. Tips til hvordan du kan legge opp en medarbeidersamtale. Relatert innhold: Utvikle og beholde ansatte Tips og råd til medarbeidersamtalen. access_time 19.02.2019. Dette bør medarbeidersamtalen inneholde og forslag til agenda for samtalen

7 Flere råd og tips 7.1 Gjør det ordentlig eller la være Medarbeidersamtaler kan være et nyttig og kraftig hjelpemiddel både for de to som deltar i samtalen og for organisasjonen. Mange har gjort gode erfaringer med medarbeidersamtaler og de brukes som et selvfølgelig hjelpemiddel i mange organisasjoner. Men dessverre er det også mange eksemple Om en medarbeidersamtale skal være mer enn en farse, ja det betinger at den du har denne samtalen med er i besittelse av sosial intelligens samt fullmakt til å handle. VG Nett har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til. Sentralbord VG: 22 00 00 00 Du kan lese om minimumskrav til innholdet i den skriftlige avtalen i arbeidsmiljølovens § 14-6. Avtaler i strid med lovverket. Det er ikke anledning til å avtale seg bort fra loven. Hvis en arbeidsavtale inneholder forhold som er i strid med bestemmelser i lov eller forskrift,. Assosierer du ordet medarbeidersamtale Flere bedrifter har god erfaring med to til tre formelle samtaler i året med litt ulikt innhold. Min erfaring er at omfanget av samtalene, strukturen og hyppigheten må tilpasses organisasjonen og kulturen Helle Kanaris Velkommen til en blogg om Arbeidsglede, Livsglede og Stjernestunder. Mitt navn er Helle og til daglig holder jeg kurs og konferanser gjennom Gaudio

Medarbeidersamtale - informasjon til leder - For ansatte

En medarbeidersamtale tar 1-2 timer. Forberedt: Med forberedt menes at både leder og medarbeider tenker igjennom det de ønsker å ta opp på forhånd. En bør benytte det vedlagte skjema som hjelp til å forberede seg. Skjemaene er ment som en sjekkliste for innholdet i samtalene Medarbeidersamtale gir en strukturert ramme for en samtale mellom leder og ansatte, som to likeverdige parter i arbeidslivet. Godt planlagt og «skreddersydd» En godt planlagt medarbeider og utviklingssamtale kan være en suksessfaktor for kontinuerlig læring og gi muligheter for videre karriereutvikling i virksomheten Innhold 1 Praktisk informasjon 1 2 Formål med samtalen 1 3 Samtalen 2 3.1 Skolens visjon og mål 2 3.2 Medarbeidersamtale i ledelse. beider. For å klare dette må vi ha en åpen og konstruktiv dialog om hva vi forventer og ønsker av hverandre. En sli

Medarbeidersamtale. For å nå målene i bedriften er tannlegen avhengig av dyktige medarbeidere og et godt arbeidsmiljø. En medarbeidersamtale er et verktøy som kan være til hjelp for å nå målet om et godt arbeidsmiljø og en effektiv måloppnåelse Alt innhold på disse nettsidene er beskyttet etter åndsverkloven. Innholdet på nettsidene kan kun kopieres når det skjer til privat bruk. Det kan siteres fra nettsidene forutsatt at dette skjer innenfor rammene av sitateretten, men kilde skal alltid oppgis, og ved gjengivelse på nettsider skal kilden inneholde lenke til vårt nettsted Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Regelverk Sist endret: 01.08.2017 Last ned/Språk/Målform Skriv ut. Last ned innholdet på nettsiden som pdf; Rammeplan - bokmål (pdf) Rammeplan - nynorsk (pdf) Rámmapládna mánájgárddáj - rammeplan lulesamisk (pdf Noen kaller det utviklingssamtale, andre kaller det strategisk samtale (hvilket det vitterlig er). Uansett navn på samtalen er det åpenbart at mange har negative assosiasjoner til ordet «medarbeidersamtale». Noen har derfor endret navnet på samtalen. Jeg tror det viktigste er å endre prosessene og innholdet i denne strategiske samtalen

Medarbeidersamtalen: er den nyttig og er det noe vits

Innhold og teori om medarbeidersamtalen som lederverktøy. Kommunikasjon og samtaleteknikk. Praktiske øvelser, verktøy og teknikker. Foreleser: Øyvind Bjørge, senior organisasjonsrådgiver. Pris for kurs i medarbeidersamtale kr 3.490,- inkl. lunsj og forfriskninger. Kurset går på disse stedene 1 Medarbeidersamtale Navn: Gjennomført dato: Ca. tid for neste samtale: Innhold: 1. Oppfølging av forrige samtale 2. Dagens medarbeidersamtale 3. Sjekkliste - et hjelpemiddel med stikkord til medarbeidersamtalen 4. Om medarbeidersamtale 1. Oppfølging av forrige samtale

Medarbeidersamtale Oppsigelse begrunnet i arbeidstakers forhold Oppsigelse begrunnet i virksomhetens forhold Oppsigelse i prøvetiden. Permitteringsvarsel Skriftlig advarsel Sluttavtale Søk etter innhold. Søk. starte og drive bedrift hjelp og kontakt. Medarbeidersamtale - med et seniorperspektiv Medarbeidersamtaler er et personalpolitisk virkemiddel som mange virksomheter har tatt i bruk. Samtalene gjennomføres forskjel-lig, både når det gjelder innhold, omfang og hyppighet, men ofte gjennomføres samtalen en eller to ganger i året. Et gjennom-gangstema i ulike konsept fo Jeg er innkalt til medarbeidersamtale. Jeg mistrives sterkt i jobben og skal slutte om noen måneder (ugreit miljø og jeg føler meg dårlig behandlet - ikke noe som er mulig å få gjort noe med dessverre). Jeg stoler overhode ikke på min sjef. Må jeg møte eller kan jeg si at jeg ikke ønsker en slik. Startsiden Skjema og dokumenter Personal HMS-systemet2 Vedlegg - Samtaleguide for medarbeidersamtale. oppføring 2 Vedlegg - Samtaleguide for medarbeidersamtale. Publisert 20. februar 2014 Av Steinar Sørensen. 2311 nedlastinger . Last ned (docx, 29 KB) 2 Vedlegg.

Politikerne forsterker kritikken

Medarbeidersamtale Arbeidsgiverportale

Disposisjon for medarbeidersamtale for ansatte Oppfølging av forrige samtale. Spørsmål a og b kun aktuell for den som har hatt medarbeidersamtaler tidligere En samtale om din karriere- og lønnsutvikling med din leder. Målet med en lønnssamtale er at du skal få tilbakemelding om sammenhengen mellom din arbeidsinnsats og din lønn. Du skal få vite hvordan du selv kan bidra til å påvirke din løn.. Grunnen til at vi arbeider med HMS er at ingen skal bli syk eller skadet av å være på jobb. Det er ditt ansvar som arbeidsgiver å forhindre dette via gode forebyggende tiltak. Tiltakene kan dokumenteres i en handlingsplan eller aktivitetsplan. Disse aktivitetene legger man inn i et HMS-årshjul Registrer en gratis Simployer brukerkonto eller logg deg inn - så får du tilgang med det samme. Simployer Learn gir deg tilgang til gratis faglig innhold - artikler, e-bøker, webinarer, med mer. Du vil også kunne få tilpassede tilbud og oppfølging

Tips til medarbeidersamtalen: Spørsmålene du bør stille

 1. Til deg som er ansatt i Normisjon! Du inviteres med dette til medarbeidersamtale. Tidsrammen for samtalen er 1 - 1,5 time. I samtalen vil vi ta utgangspunkt i temaene nedenfor, så det er fint om du kan forberede deg på disse
 2. I hver medarbeidersamtale avsluttes det med sammen å lage en handlignsplan/ oppfølging, slik at det blir mer enn en nyttig samtale. Selv synes jeg det er kjempeålreit - men kommer jo veldi an på at sjefen kan kunsten med å skape en god dialog og å lytte!
 3. Medarbeidersamtale NYTT TEMA. Lilleille Innlegg: 4366. 03.03.08 19:47. Del. arb.miljøloven Arbeidsgiver skal innkalle arbeidstaker til dialogmøte om innholdet i oppfølgingsplanen senest innen tolv uker etter at arbeidstaker har vært helt borte fra arbeidet som følge av ulykke,.
 4. Medarbeider og medarbeidersamtale - I kategorien medarbeider og medarbeidersamtale finner du kurs i behandling og inkludering av medarbeidere. Kurs i meda
 5. Dette skjemaet oppbevares hos hver av partene som et fortrolig dokument. Innholdet gjennomgås i nødvendig grad med pedagogisk ansvarlig. Tiltaksplan etter medarbeidersamtale mellom _____ og _____. Mål og handlingsprogram med tiltak for neste periode. Mål Handlingsplan Tidsfrist _____ /

Medarbeidersamtalen: Så ærlig kan du være med sjefe

Medarbeidersamtalen skritt for skritt Medarbeideroppfølgin

Medarbeidersamtale - forberedelse til samtale leder

Når en ansatt ikke vil ha medarbeidersamtale

Humørløse ledere - Humor & Lønnsomhet

Tips til medarbeidersamtalen - enkelt og greit

Dette er tilbudene og kravene i årets lønnsoppgjørSøk om å bli Young CAS Fellow i 2021/23! - For ansatteSliten på jobb og sliten hjemmeMye Bedre Medarbeidersamtaler | Helle Kanaris

Hold møtereferater på en enda enklere måte. Denne møtereferatmalen har et enkelt format, slik at det er enkelt å dele de emnene som ble diskutert. Du finner felt for deltakerliste, saksliste og gjøremålsinndeling som lister opp oppgaveeier og tidsfrist. Bruk møtereferat malen for å notere under møtet, eller for å organisere notatene dine før du sender det til godkjenning De pleide å ha årlig medarbeidersamtale. Da bedriften kuttet det ut, skjedde det noe med sykefraværet. På ett år gikk sykefraværet i bedriften ned fra 8,4 prosent til 2,3 prosent. Dette mener de er årsaken Medarbeidersamtale for 'dummies' så det er ingen som får vite noe om innholdet eller merke noe til kvaliteten. Bortsett fra medarbeiderne da. Men heldigvis. En medarbeidersamtale skal være en godt forberedt, systematisk og personlig utviklingssamtale mellom leder og medarbeider. En medarbeidersamtale er dermed et ledelsesverktøy som skal sikre at både medarbeideren og virksomheten får mest mulig igjen for et ansettelsesforhold Forord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hvis du vet at store deler av innholdet i en medarbeidersamtale knyttet til resultater og mål, kan ende opp i mediene, har det konsekvenser for hva man sier. Det trenger ingen lure på. Offentlighet begrenser åpenhet, slik er det fortsatt selv om vi utbasuner de merkeligste og private forhold i de sosiale mediene

 • Picsart registrieren.
 • Dyrenes venn.
 • Rydde klesskap.
 • Lego millennium falcon 75192 verfügbarkeit.
 • Dvd blockbuster.
 • Counter strike age.
 • Brunello jacket.
 • Tore på sporet matti.
 • Ms langfoss.
 • Pfänder parkplatz moosegg.
 • Apotek kalbakken.
 • Rtl live stream ohne anmeldung.
 • Barndom film.
 • Game killer.
 • Leiepriser vedmaskin.
 • Bezirksblätter salzburg mediadaten.
 • Mugglukt på badet.
 • Geburt in der wildnis.
 • Vgs oslo.
 • Chakalaka landau zoo.
 • Diktanalyse eksempel kortsvar.
 • Moi elyounoussi transfermarkt.
 • Kanin rister på hodet.
 • Emperors vault poe.
 • Parkplatz jena.
 • Boruto wiki.
 • Hvor mange barn blir født hver dag.
 • Mistet nøkler trondheim.
 • Best couple costumes.
 • Allure of the seas route.
 • Semulepudding oppskrift.
 • Warsteiner bikepark.
 • Hash brown potatoes.
 • Pingviner på svalbard.
 • Second hand store oslo.
 • Tom & jerry the night before christmas.
 • Famagusta altstadt.
 • Bilutleie stjørdal.
 • Yogaschulen neumarkt.
 • Bk8.
 • V75 resultat lördag idag.