Home

De mest truede dyrearter

Reputation Protection · Public Records Search · People Searc

Verdens naturfond sin liste over de ti mest truede dyrene i verden. Verdens 10 mest truede dyr. 10. Selve symbolet på truede dyr, kjempepandaen, har fortsatt en usikker framtid foran seg De kunne dog også konstatere, at det for 15 arters vedkommende allerede er for sent. 841 af klodens mest truede dyrearter kan stadig reddes - men for 15 arter er det for sent. torsdag 22. oktober 202 Truede arter i verden. Mer enn 32.000 arter er truet på verdensbasis, samtidig som mindre enn 10 prosent av alle kjente arter har blitt vurdert for den globale rødlista. I tillegg risikerer vi å miste arter før de i det hele tatt blir dokumentert. Truede arter i Norg Truede arter i Norge Rundt 3.000 dyr, planter og andre arter er truet i Norge, på Men alle artene har en egenverdi og en rett til å leve - og de har stor innvirkning på jorda vi lever på. Også her i Norge. Dette er den mest sentrale loven for norsk naturforvaltning. 1984 Av de 4 599 artene er 2 398 arter klassifisert som truede, og 1 284 som nær truet. De gruppene som har flest truede arter er biller, sopp, sommerfugler, karplanter og lav

Ifølge Wikipedia, er den en av verdens mest truede dyrearter. Foto: Shutterstock / NTB scanpix. Disse lodne grisene er spesielt utbredt i Ungarn, og oppstod gjennom krysninger av flere typer gris, ifølge Wikipedia. De kan ha ulike hårfarger, men huden under pelsen er mørk Forskerne har tatt utgangspunkt i lista til organisasjonen Alliance for Zero Extinctions (AZE) over verdens aller mest truede dyrearter - arter som bare har ett naturlig leveområde igjen på jorden. Nesten 40 prosent av disse artene har gode sjanser for å klare seg der de er, med hjelp fra oss mennesker, konkluderer forskerne De mest truede av de truede Forskere har satt sammen listen over de 100 aller mest utrydningstruede dyre-, plante- og soppartene i verden. Ingen av dem er spesielt nyttige, men har de livets rett likevel? Hanne Østli Jakobsen journalist. Publisert torsdag 13. september 2012 - 05:00 De lever i konstant fare for kryytternes kuler. Truede dyrearter. Klimaendringer: Hvilke dyr vil overleve? Det finnes tusenvis av truede dyrearter, og i dette galleriet har vi samlet en rekke bilder av 12 truede dyr, blant annet en maki, et skjelldyr og en løvfrosk Hvilke dyrearter er truet, og hvorfor er de det? Dette er noen av de viktigste spørsmålene vi tar opp i dette undervisningsopplegget. Fjellreven er en av våre aller mest truede dyrearter, men vet du hvorfor? Foto: Michael Haferkamp/Wikimedia Commons. Dette lærer elevene

Verdens 10 mest truede dyr - Natur - NR

 1. En truet dyreart er en art som av ulike grunner står i fare for å bli utryddet (står i fare for å dø ut). Trusselbildet kan variere, både mellom artene og innad i en art, herunder også både internasjonalt og nasjonalt. Verdens naturvernunion (IUCN) har derfor utarbeidet ei internasjonal rødliste for bedre å kunne ivareta internasjonale og nasjonale spørsmål om trua arter
 2. Truede arter er arter som står i fare for å dø ut. Fjellrev, ulv og lomvi er blant artene som er kritisk truet i Norge
 3. En av verdens mest truede dyrearter er bambuslemuren. Forskere mener at det kun finnes rundt 100 eksemplarer igjen av denne som lever i vill natur - blant annet fordi regnskogen den bor er truet. En art kan være både dyr, fisk, insekter og planter, og at arter er truede betyr at de står i fare for å dø ut
 4. Det finnes 2355 truede og 1235 nær truede arter i Norge. For noen er det satt i gang spesielle ordninger for at de ikke skal dø ut. Her kan du lese om noen av våre truede arter. Det finnes flere ulike ordninger for å ta vare på truede arter: Prioriterte arter. Dette er den mest omfattende beskyttelsen en art kan ha i Norge
 5. Håp for verdens truede dyrearter Til tross for nedgang i naturen i verden så har en rekke av de mest kjente, truede dyreartene unngått å bli utryddet, selv om det har vært nære på. Flere steder stiger bestandene igjen, takket være en aktiv innsats for å beskytte dem
 6. Hva spiser pandaer mest av? a) Løvetann b) Bjørnebær c) Bambus TRUEDE DYREARTER 2. Hvilket av disse dyrene bor ikke i regnskogen? a) Orangutang b) Stokkand c) Lemur 3. Blåhvalens tunge er på størrelse med hvilket dyr? a) Elefant b) Kanin c) Geit-For de litt yngre!
 7. Truede dyrearter Kina kjemper for å bevare pandaen I Kina har man brukt de siste 25 årene på å utvikle stadig bedre avlsmetoder og bygge opp en bestand av pandaer på flere hundre individer i fangenskap

Regnskogene er de mest artsrike økosystemene på landjorda. I dag ligger anslagene på mellom 5 og 30 millioner plante- og dyrearter totalt på jorda, Av regnskogslandene i Afrika er det klart Madagaskar med 873 truede arter som peker seg ut som det landet med flest truede arter Celballos ledet den internasjonale studien - som ikke bare har sett på de mest truede artene, men også på arter vi oppfatter som vanlige. Etter å ha studert populasjoner av 27.600 altetende landbaserte dyr, med særlig fokus på 177 pattedyrarter, konkluderer forskerne med at den nedadgående spiralen for dyrepopulasjoner er ekstrem, også for mange dyrearter som ikke ansees som.

Truede arter er arter som står i fare for å bli utryddet. Den viktigste årsaken til at arter utryddes eller står i fare for å bli utryddet er menneskelig virksomhet, særlig arealendringer. Det skjer ved nedbygging av naturlige områder til byutvikling, veibygging, bygging av småbåthavner og andre fysiske inngrep. Andre årsaker til at arter blir truet er forurensning, klimaendring. Dessverre har de flotte skjellene ført til at dette dyret rammes hardt av ulovlig jakt og handel. Pangolinkjøtt er også populært å spise flere steder. Heldigvis er det flere organisasjoner som jobber for å redde pangolinene, WWF er en av disse. Det er bra, for alle arter av pangolin er i dag regnet som truede dyrearter De mest truede av de truede. verden har stemt og fundet verdens grimmeste truede dyr for at gøre opmærksom på klodens mindre nuttede truede dyrearter. hvor mange der har. Av regnskogslandene i Afrika er det helt klart Madagaskar med 873 truede arter som peker Tropene er den delen av verden der artene men er blitt mange færre Av de 633 primatene er 54 prosent klassifisert som truede dyrearter av IUCN. Ekspertene sier også at det er noen gode nyheter. Ingen primater har blitt utryddet i det 20. og 21. århundre Tidligere i desember publiserte også Koalisjonen for truede dyrearter en rapport der de skriver at 10 dyrearter er direkte truet av dagens amerikanske politikk. Bier, ulver og skilpadder er blant dyrene som nevnes. Det vil si at de er blant de mest truede artene i Norge

Her er verdens 15 mest truede dyrearter - Vide

 1. I sidste uge var det Endangered Species Day - den internationale dag for truede dyrearter. I den anledning har hjemmesiden treehugger.com samlet de otte dyrearter, der er mest truet af udryddelse. Se de mange sjældne dyrearter i billedgalleriet herunder. Klik på billederne for at gøre dem større
 2. Tim Flach tok et av de siste bildene av Sudan i 2016 i Kenya og traff dermed debatten om truede dyr bedre enn noen gang tidligere. Kryyttere dreper neshornene for hornene deres, som kan selges for opptil 500 000 kroner pr. pund. De tre neshornene var under konstant overvåkning, og de vanligvis lange hornene ble systematisk skåret av for å unngå at kryyttere skulle bli fristet til å.
 3. De fleste av disse dyrene er utrydningstruede, og vi gir kun oversikt over dyr som vil tåle å bli sett. Dyreturisme kan være postivt. I september skrev vi om godseieren Paul Lister som ville åpne for villdyrsafari i Skottland. Lister mente det kunne være bra for truede dyrearter å komme i fokus gjennom turisme
 4. For å sikre noen av de mest truede artene utgir Miljødirektoratet handlingsplaner for truede arter. Fylkesmennene har ansvaret for å utarbeide og følge opp de fleste handlingsplanene. Rødlista bidrar med viktig kunnskap om mange arter og skal bidra til at det blir tatt hensyn til naturmiljøet i arealplanleggingen

Truede arter - WW

Truede arter i Norge - WW

IUCNs rødliste (egentlig Verdens naturvernunions rødliste for trua arter), også kjent som rødliste og internasjonal rødliste med mer, er den offisielle rødlisten over trua arter i verden. IUCNs rødliste er en internasjonal liste over verdens truede dyrearter og deres trusselbilde og konserveringsbehov, der hver art klassifiseres i henhold til populasjonens status, noe som blant annet. Hva er de ulike truede afrikanske dyr? Noen av de mest truede afrikanske dyr er sjimpansen, gepard og afrikansk elefant. Mange flere arter er under trussel av å bli utryddet, slik som de svarte neshorn og etiopisk ulv. Flere arter av gaselle er truet også. Den stadig skiftende terreng o

2398 truede arter i Norge - NR

 1. Flere eldre mennesker = flere truede dyrearter. I en stor studie har de tatt for seg 15 forskjellige sosiale og økologiske variabler for å finne ut hva som truer dyrearter mest. De har tatt.
 2. Verdens mest truede pattedyr er den svarte neshorn, kjempepanda, og gigantiske sable antilope. Sumatra tigeren er også svært truet. De fleste av disse truede pattedyr er døende av på grunn av habitat dekonstruksjon og kryyting
 3. Norge tar lederrolle i å drepe truede dyrearter I ei tid da mange politikere slåss om å drepe flest mulig rovdyr, bør vi spørre oss selv når fikk vi denne retten til å drepe hva som helst.
 4. Ifølge de mest konservative estimatene er omtrent 40% av alle levende ting og planteavlinger på planeten i fare. I fremtiden, hvis sikkerhetstiltak ikke gir resultater, vil utryddelsen av arten bli beregnet i millioner. Eksempler på truede dyrearter. Først på listen over truede dyr er sjimpanser
 5. TRUET: Blant de mest kjente som har fått kategoriseringen direkte truet, finner vi fjellrev, grønlandshval og ulv. <br />@Kreditering: Foto: FOTO: SCANPIX-ARKIV Truede dyrearter har for liten plas

Teist fotografert i Brønnøysundet ved Åboskjæret. Denne arten har hatt en bestandsnedgang på 30-50 % de siste 30 årene, og er blant de mange truede sjøfuglene ført på rødliste for arter. Foto: Bård Pedersen. Etter at statsbudsjettet i dag ble lagt frem, så er det bare skuffelse tilbake I Sofia-innsjøen nord på Madagaskar har alaotra-anden kommet tilbake fra de utryddede. - Det krever en landsby å oppdra et barn, men i dette tilfellet krever det en landsby å ale opp en and. Vi har forberedt oss på dette øyeblikket i mange år, sier Shaw, som håper at suksessen vil være et inspirerende eksempel på hvordan man kan redde truede dyrearter

Pika: Er pikaen verdens mest nuttede dyr? | Natgeo

De fleste av dagens dyreparker jobber for bevaring av naturen og dyrene, undervisning spesielt tilpasset for barn og unge, arbeider med forskning og har avlsprogrammer på flere dyrearter. Vårt store fokus på bevaring av dyr gjør oss engasjert for miljøvern og bærekraftig utvikling De har undersøkt et utvalg av 410 dyrearter, 34 Salget av nye elbiler økte i august 07:07 Espen Nakstad kritisk til Sarpsborg kommunes politianmeldelse 07:06 Frykter at truede dyrearter er sårbare for covid-19-viruset 06:35 Tre skadd i ulykke på Rallarvegen 06:09 Dette skjer i dag 06 Mest interessant at det ikke er rapportert inn. Mange dyrearter truet av utryddelse i Australia Opp mot 100 dyrearter kan være truet av full utryddelse etter de voldsomme skogbrannene i Australia, frykter forskere

Pandaen er en af verdens mest truede dyre-arter. Foto: Shutterstock. Sesilie Christophersen. 20 oktober, 2020. Kontakt. Udskriv. En ny rapport sætter fokus på verdens truede dyre-arter. Rapporten viser, at hvis mennesket giver mere plads til dyrene, kan over halvdelen af arterne reddes Sjekk truede dyrearter oversettelser til Norsk bokmål. Se gjennom eksempler på truede dyrearter oversettelse i setninger, lytt til uttale og lær grammatikk

Slik blir 2019 for Arendals mest truede skapning Trolig var det kun mellom 20 og 30 voksne individer igjen da Fylkesmannen kontaktet de mest naturlige samarbeidspartene i landsdelen og inviterte til samarbeid for å sikre damfroskens framtid Kristiansand Dyrepark har allerede en viktig rolle i sikring av truede og sårbare dyrearter,. Truede dyrearter. Flere binner og bjørnunger enn på ti år Har observert hubro i planlagt vindmøllepark - krever byggestans Disse lovene trer i kraft fra 1. jul

13 dyr du antageligvis ikke visste eksistert

Ti milliarder kroner koster det å redde de mest truede arten

De mest truede av de truede - Forskning

Truede dyrearter i asien Forskere finder 157 nye dyrearter i truede områder i Asien - TV . Forskere har fundet en stor gruppe nye dyrearter i Asien, men de frygter, at arterne vil blive udryddet. Den strøg direkte i top-25 på listen over truede dyrearter Den Verdens beste dyreparker har ansikt-til-ansikt møter med noen av de mest fascinerende og sjeldne skapninger på planeten - en opplevelse som få mennesker noensinne vil være i stand til å forfølge i naturen. I motsetning til de trange bur som huset dyr i sideshow briller i det siste, har moderne zoo forhøyet habitat emulering til en kunst, nøye gjenskape dyrenes naturlige miljøer og.

Truede dyrearter Natgeo

Fakta om truede dyrearter Når Charles Darwin innførte begrepet survival of the fittest som beskriver hvordan ting fungerte i den naturlige verden, gjorde han ikke bety overlevelse av de sterkeste, eller i best form. Hva Darwin mente var overlevelse av dyr som pass. Galleri: 12 truede dyrearter Der findes tusindvis af truede dyrearter og i dette galleri har vi samlet en række fotos af 12 truede dyr - se for eksempel en lemur, et skældyr og en løvfrø. Truede dyrearter

Truede dyrearter - Naturhistorisk museu

 1. truede dyrearter. Få nye artikler om dette emne på mail. Leave this field blank . De seneste årtier er antallet af dyre- og plantearter faldet så hurtigt og så meget, Mest læste . Klodens sjette masseudryddelse er i fuld gang, advarer forskere
 2. Ingen nye handlingsplaner for truede arter For tre og et halvt år siden sa Miljødirektoratet at en rekke handlingsplaner for truede norske dyrearter var «snart ferdige». Så langt er det bare utarbeidet paner for 13 av 2.355 truede arter
 3. Truede arter er ikke prioritert av politi og tollere og trafficking skjelldyrene - blant de mest truede artene - spises og brukes til medisin av disse er drøyt 5600 dyrearter

Truet dyreart - Wikipedi

Truede dyrearter er arter, hvor der skal gøre en indsats for at beskytte bestanden, hvis ikke de skal risikere at uddø. Det er meget selvforstærkende, når arter er truede, fordi de individer. De spise frukt, blader, blomster og knopper. Tap av habitat på grunn av ødeleggelse av skog for landbruk og storfe Gårdsarbeid har bidratt til kritisk truede statusen for disse apekatter. Amazon rosa River Dolphin, (Inia Geoffrensis), kjent som boutu av innbyggerne i jungelen, er klassifisert som en sårbar Art på listen over truede dyrearter Nyheter fra verdens beste fylke - Rogaland! Siste nytt innen lokalt, sport, innenriks, utenriks og kultur

Sider i kategorien Truede dyrearter Denne kategori indeholder følgende 5 sider, af i alt 5 Det finnes også to utrydningstruede dyrearter som bor i dette huset. Rød panda, som det kun finnes noen få tusen individer igjen av i naturen, og Norges mest truede dyreart, damfrosken. Damfroskens leveområde er begrenset til et par dammer i i Arendalsområdet, og det er kun 20 kjente individer igjen

Truede arter Miljøstatu

Ungarn - Truede dyrearter WWF - Postfrisk sæt 4v. Køb det online på www.nordfrim.dk De 5 mest truede artene. Kjempeibis: Det lever nå bare cirka 200 voksne individer, noe som gjør kjempeibis sterkt utrydningstruet. Sotuglesvale: En gåtefull art som biologene ikke har observert i friluft siden 1998. Fuglen er 30 centimeter høy og har tilhold på øya Ny-Caledonia De mest kjente hund og katt art til folk flest er husholdningen hund og katt, men mange dyr i samme slekt er truet av utryddelse. Truede arter i denne kategorien på spillet er den afrikanske villhund, den fennek, Florida panter, den grå ulven og den spanske gaupe Dyreparken er åpen hver dag hele året og er et sted for lek, latter og læring. Årlig er over en million besøkende i Dyreparken og Badelandet. Her får du noen høydepunkter fra Dyreparken. Informasjon om koronaviruset: Dyreparken er åpen I samråd med kommuneoverlegen i Kristiansand kommune holder Dyreparken åpent

De truede dyr er populære i Asien, hvor de primært bruges i alternativ medicin eller som statussymboler i hjemmet. Se, hvad de ti mest populære truede dyr er: Tiger. Pris på det sorte marked: cirka 445.000 kroner i alt. Elefant. Pris på det sorte marked: cirka 179.000 kroner. Skældyr. Pris på det sorte marked: cirka 19.000 kroner for et. 3. okt har sammensat en liste over de allermest udrydningstruede dyre-, går i de fælder, som krybskytterne sætter op for at fange andre dyr. apr Det går fremad for tigeren, der dog stadig findes på den såkaldte Røde Liste over verdens mest truede dyrearter. nov WWF har identificeret de 10 dyrearter, der er allerstørst efterspørgsel på i verdens handelsmekka for truede dyr: Den Gyldne.

Truede arter - Miljøagentenes gå-til-skolen-kampanje Beintøf

Ideer / DEBATT / Truede dyrearter. 08:14 Over de siste månedene har disse partiene løpt hverandre ned for å komme med forslag til hvordan de truede rovdyrene kan bli enda verre stilt. Kontroversen ved Khio går rett inn i kjernen av noen av de mest brennbare politiske temaene i vår tid, skriver Thomas Hylland Eriksen Folk er vant til det faktum at delfiner er innbyggere av saltvanns sjø og havvann. Men det er en liten familie kalt River Dolphins. I dag er det 4 arter av disse hvalpattedyrene. Tre av dem bor i ferskvann, og den fjerde kan leve i elver og innsjøer og i havet. Dessverre er disse truede dyrearter. De lider sterkt på grunn av nabolaget med folk Den bengalske tiger fra Asiens regnskove er stærkt truet. Ved århundrede-skiftet mente man, at der var omkring 40.000 individer, i 1989 var bestanden nede på ca. 4300 og i 1996 fandt man kun ca. 3000 bengalske tigre i naturen. På grund af den store befolkningstilvækst i mange af de lande, hvor tigeren lever, bliver der [ Dyr er en gruppe af flercellede organismer, som kan bevæge sig rundt. Dyr udgør et af de biologiske riger. Truede dyrearter * Indokinesisk tiger * Iriomote-kat * Malaysisk tiger * Saola * Sumatratige

Truede arter i Norge - naturvernforbundet

Liste over nordamerikanske truede pattedyr Noen nord-amerikanske pattedyr er, dessverre, på listen over truede dyrearter. Dyr i alle størrelser kan bli satt i fare, og det er ikke annerledes for pattedyr av Canada, Mexico og USA. Gjennom bevisstgjøring og utdanning, kan det være mulig å spar Vorbasse: Børn fra Vorbasse Skole, der i øjeblikket arbejder med et længerevarende projekt omkring truede dyrearter, flytter de dyr, de har lavet af forskellige materialer, til rådhuset i Grindsted. Indtil nu har de stået udenfor på skolens grund, men nu skal flere have lov at se dem De fleste truede artene finner vi i tilknytning til skog. I overkant av 47 prosent av alle truede arter i Norge er knyttet til skog, mens 24 prosent finnes i kulturmark. Berg og grunnlendt mark, kyst og våtmarksområder er også viktige naturtyper for mange av de truede artene. Også i Hedmark er mange av de truede artene knyttet til skogbiotoper Studier viser at økoturisme kan bidra til å øke kunnskap og bevissthet om truede fugle- og dyrearter, og det kan gi inntekter som er nødvendige for å bevare et godt vern. Naturbasert turisme er ifølge WWF det sterkest voksende segmentet innen internasjonal turisme WWF har identificeret de 10 dyrearter, der er allerstørst efterspørgsel på i verdens handelsmekka for truede dyr: Den Gyldne Trekant i Sydøstasien

truede dyrearter oversættelse i ordbogen dansk - tysk på Glosbe, online-ordbog, gratis. Gennemse milions ord og sætninger på alle sprog Grim, grimmere og grimmest. 3.000 mennesker fra hele verden har stemt og fundet verdens grimmeste truede dyr for at gøre opmærksom på klodens mindre nuttede truede dyrearter. Der er masser af foreninger, der støtter nuttede pelsdyr, den britiske forening Ugly Aminal Preservation Society støtter.

Tema: Truede dyr | Natgeo

Håp for verdens truede dyrearter Verdens Beste Nyhete

Asiatisk elefant, Dhole, Siberian Tiger, Red Wolf, Gorillas, de fleste havskildpadder, Giant Panda og Blue Whale er blant de mest truede dyrearter i verden, og de har trukket mye av konsentrasjonen av mennesker for å bevare dem. Til tross for at truede arter ligger i randen av å være utdød, vil den fange oppdrett og gjeninnføring i naturen bli vellykket hvis disse bevaringsaktivitetene. Lonely George, Lonesome George og næsehornet Sudan blev repræsentanter for nogle af de i alt 476 arter, vi har mistet i det seneste årti. Måske er der håb for truede arter næste år, når nationerne skal vedtage nye naturmål i Kina For deg som vil vite hva som skjer på Sørlandet

Joel Sartore indfanger dyrenes sjæl | Natgeo

Handelen med truede arter har blitt en av de mest lønnsomme kriminelle aktiviteter globalt sett og er av FN blitt kategorisert som «alvorlig organisert kriminalitet». På verdensbasis omfatter den illegale handelen verdier mellom 8-10 milliarder US dollar Baktriakamelen lever i Gobi-ørkenen, og er en av verdens mest truede dyrearter. Mytene vil ha det til at ørkenområdene er nærmest livløse. I virkeligheten er de blant de mest varierte av våre økosystemer. En tredel av jordens landområder er ørken,. truede dyrearter oversættelse i ordbogen dansk - spansk på Glosbe, online-ordbog, gratis. Gennemse milions ord og sætninger på alle sprog

Vilde dyr | WWF DenmarkBli kjent med dinosaurene - Naturhistorisk museum13 dyr du antageligvis ikke visste eksisterteThe Body Shop vil bygge biobroer | CSRKay Bojesen Pandabjørn WWF lille, sort/hvidGRAFIK Slut med sorte huller i luften - fremover kan alle
 • Krok med sugekopp.
 • Kabaler gratis nedlasting.
 • Negombo things to do.
 • E bike verleih alcudia.
 • Golfreiser usa.
 • Bomb it 7 y8.
 • Sminka till halloween.
 • Tolkning av servitutt.
 • Varme shorts dame.
 • Minigolf magaluf.
 • Portugisisk spansk.
 • En god fødsel lydfil.
 • Engler og demoner film.
 • Friendship quotes and sayings.
 • Pris nøkkelferdig hus.
 • Ns 3420 rigg og drift.
 • Søknad innovasjon norge.
 • Bondefangeri i vaterland.
 • Via ferrata tyssedal.
 • Namron.
 • Hotel friese norderney bewertung.
 • Sweet home alabama lyrics meaning.
 • Urolig mage og kvalme.
 • Sjögrens syndrom blodprov.
 • Bilder geburtstag.
 • Tandem fahrrad erfahrungen.
 • Les miserables full movie.
 • Aldersgrense alkohol frankrike.
 • Antonym til revolusjon.
 • Hvor mange minutter ammer man.
 • Gulvpolish parkett.
 • Hva står hdi for.
 • Fredrik den 6 av danmark.
 • Ferienwohnung karlshagen privat.
 • Nattpose 3 år.
 • Lightroom 2 bilder nebeneinander.
 • Klimakssamfunn granskog.
 • Fly bangkok koh samui.
 • Sb mega store.
 • Masters augusta.
 • Brief einer mutter an ihre tochter zum geburtstag.