Home

Fagskole generell studiekompetanse

ASK Undervisning - Generell studiekompetanse

Du kan få generell studiekompetanse ved fullført og bestått studieførebuande utdanningsprogram. De tar normalt tre år, og har hovudvekt på teoretisk kunnskap. Vel blant: idrettsfag. musikk, dans og drama. studiespesialisering. medium og kommunikasjon. kunst, design og arkitektur. naturbruk studieførebuande Vg3 Eller Generell studiekompetanse Søkere med utenlandsk utdanning Søkere med fullført videregående opplæring fra de andre nordiske landene er kvalifiserte for opptak når den videregående opplæringen i de respektive landene gir generelt opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarende norsk toårig teknisk fagskole De vanligste måtene å få generell studiekompetanse på er med 23/5-regelen, yrkesfag med påbygg eller vitnemål fra videregående. Generell studiekompetanse med 23/5-regelen Hvis du fyller 23 år eller mer det året du skal søke høyere utdanning, og har fem år skole eller arbeidspraksis, trenger du disse fagene for å få generell studiekompetanse

Du får forklare i detalj hvordan en finner ut om en har generell studiekompetanse, falske vesen. de dro fram at jeg hadde nok norsk og to år fagskole. Dette er nye regler, Så er ikke så lett å sette seg inn i selv . Anonymkode: 579e9...005. 1. Del dette innlegget. Lenke til innleg For å komme inn på fagskole må du enten ha fullført videregående opplæring og fått yrkeskompetanse; ha generell studiekompetanse; eller ha godkjent realkompetanse Videreutdanning etter fagskole. Fagskole er i seg selv en avsluttende utdanning, men en del fagskoler samarbeider med norske høgskoler Generell studiekompetanse, åpner dørene til høyere utdanning, og gjør det mulig å søke opptak ved høyskoler og universitet. Enten du ønsker å ta alle fagene, eller kun mangler enkeltfag, er det aldri for sent - vi hjelper deg med å fullføre videregående

Søk opptak - maskiningeniør - bachelorprogram - 3-årig

Universitet og høgskole - Fagskule og generell

Fagskole - Generell studiekompetanse - Samordna oppta

 1. 5. Påbygning til generell studiekompetanse. Dette er for deg som har påbegynt eller fullført yrkesutdanning fra før, og som ønsker generell studiekompetanse for å gå videre med høyere utdanning. Siden det her blir mye teorifag, må du være motivert for å jobbe med skolen
 2. Se hvilke opptakskrav som gjelder for fagskole- og bachelorstudier ved Noroff. Vi følger NOKUT sin offisielle liste for Generell studiekompetanse for utenlandske søkere (GSU-listen). Her kan du nederst på siden velge landet du har utdanning fra for å se hva du må laste opp i henhold til opptakskravet
 3. Kurset Norsk påbygging, passer for deg som ønsker norskkunnskaper på Vg2- og Vg3-nivå i videregående skole. Kurset er en påbygging til Vg1 og Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogrammer. Bestått eksamen i faget inngår i kravene for å oppnå generell studiekompetanse
 4. Fagskole er yrkesrettet høyere utdanning. Det kreves ikke generell studiekompetanse, men Fagskolen bygger på relevant studieprogram i videregående opplæring eller realkompetansevurdering. Den har et omfang på 1/2 til 2 år. Utdanningen gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæ;ringstiltak.  
 5. Generell studiekompetanse; Fullført og bestått videregående opplæring; Fagbrev/svennebrev; ELLER Realkompetanse for fagskole: Minimum 23 år i løpet av opptaksåret. Dokumentere 3 års fulltids arbeidserfaring, herunder regnes lønnet/ulønnet arbeid, verneplikt, folkehøyskole og frivillig arbeid/tjeneste

Gir fagskole generell studiekompetanse

 1. Fagskole. Fagbrev og generell studiekompetanse. Yrkedsrettede utdanninger og kurs. Vi skreddersyr kurs for din bedrift. Kultur og fritid. Data. Ansatt i FU. Maler. All courses... Skip Main menu. Main menu. Informasjon om coronavirus! Page. Fjernsupport
 2. Fagskoleutdanninger eller fagskoler, er yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse.Fagskoleutdanning er fra 2018 høyere yrkesfaglig utdanning, og har et omfang på et halvt til to studieår. Studentene tas opp på grunnlag av fullført fagbrev, generell studiekompetanse eller realkompetanse
 3. Velkommen til din side hos Folkeuniversitetet! Sammendrag av dataoppbevaring. Hent mobilappe
 4. imum 23 år i løpet av opptaksåret; dokumentere 3 års fulltids arbeidserfaring, herunder regnes lønnet/ulønnet arbeid, verneplikt, folkehøyskole og frivillig arbeid/tjenest
 5. Generell studiekompetanse + (R1+R2) og Fysikk 1 Søkere med bestått 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høgskoleutdanning er kvalifisert uten hensyn til kravet om generell studiekompetanse eller spesielle opptakskrav. Søkere med 2-årig teknisk fagskole (rammeplan av 1998/99 eller tidligere ordninger) må dokumentere kunnskaper.

Generell informasjon om fagskoleutdanning Fagskoleutdanning er yrkesrettede utdanninger som bygger på fullført videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. Utdanningene har et omfang på et halvt til to studieår og er en del av tertiærutdanningen, det vil si utdanning på nivået etter videregående opplæring Generell studiekompetanse gir deg mulighet til å søke en rekke studier ved universitet og høyskoler. Er du voksen, kan du få generell studiekompetanse med 23/5-regelen.Om du trenger alle seks fag, eller kanskje bare noen, hjelper vi deg å finne ut av dette og har tilbud som passer

Fagskole gir studiekompetanse - Kompetanse Norg

Få generell studiekompetanse med 23/5-regelen. Er du over 23 år og har fem års arbeidserfaring, trenger du kun seks fag for å få generell studiekomeptanse Generell studiekompetanse-pakken består av fire fag med klasseromsundervisning på dagtid mandag - torsdag kl 09:00 - 15:30. 4 fagpakken. Generell studiekompetanse (4-fagpakken) Kursinformasjon. Med 4-fagpakken (påbygg) oppnår du generell studiekompetanse dersom du har fagbrev/yrkesfaglig utdanning Her finner du fagkodene for eksamen i noen populære fag. Se lenger ned på siden for fagkodene for realfag og for påbygging til studiekompetanse for deg som har tatt yrkesfag. Studiekompetansefagene. Hvis du er over 23 år kan disse fagene gi deg studiekompetanse selv om du ikke har vitnemål. Les mer om 23/5 regelen hos Samordna opptak Utenlandsk utdanning: Du har fullført en godkjent utenlandsk utdanning som gir generell studiekompetanse; Fagskole: Du har fullført og bestått godkjent 2-årig fagskoleutdanning på fulltid, tilsvarende 120 fagskolepoeng / studiepoeng for fagskole. Utdanningen må ha vært akkreditert da du tok den

Restaurant- og matfag Vg1 - Kjøttskjærer - NDLAHelse- og oppvekstfag - Slåtthaug videregående skole

Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på nivå over videregående opplæring. Fagskolen tilbyr utdanning på inntil to års varighet, som enten bygger på videregående skole eller tilsvarende realkompetanse, uten krav om generell studiekompetanse. De mange fagskolene, både offentlige og private, tilbyr utdanning som kvalifiserer til et yrkesliv innenfor en rekke. Generell studiekompetanse gir deg opptak til disse programmene. Du kan også søke på bakgrunn av realkompetanse. Generell studiekompetanse: NORSK 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE . Har du fullført videregående skole etter 1996, har du generell studiekompetanse dersom du har bestått et studiespesialiserende utdanningsprogram

TITTI BRUN. titti.brun@fagbladet.no. For første gang kan fagarbeidere søke direkte på høgskolefagene sykepleie og barnehagelærer på Høgskolen i Oslo og Akershus.. Tidligere måtte søkere uten generell studiekompetanse søke opptak på grunnlag av realkompetanse, være minst 25 år og ha jobbet med relevant arbeid i minst tre år etter fagbrevet På vitnemål for teknisk fagskole føres bare 1X/1Y. Dokumentasjon for 1MA-Y/1M må kunne legges fram sammen med vitnemål for teknisk fagskole (sammen med dokumentasjon for bestått samfunnslære, for å gi generell studiekompetanse. 9 Skriftlig og muntlig ved samme eksame Hvordan regne ut skolepoeng? Studentum har laget en kalkulator for skolepoeng/konkurransepoeng. Formelen for hvordan kalkulatoren regner ut poengene dine, ser du nedenfor. I tillegg gir vi her en utdypende forklaring for ulike tilleggspoeng som alderspoeng og realfags- og språkpoeng Hei folkens, Lurer på en ting: jobber for øyeblikket som boredekksarbeider i nordsjøen å har tenkt å ta boreteknisk fagskole til høsten. Noen som vet om dette gir meg generell studiekompetanse?? har prøvd å søkt litt på internett om dette, men finner ingenting=/ Takk på forhånd:

Har du fagbrev eller har gått 3 år yrkesfag på videregående, kan denne pakkeløsningen være veien til generell studiekompetanse. Du trenger bare disse fagene*: Norsk Historie Naturfag Matematikk 2 PY Denne pakken passer også for deg som er lærling, og som ønsker å oppnå generell studiekompetanse underveis i lærlingløpet Generell studiekompetanse er egentlig grei skuring når man er blitt voksen. Jeg tok det gjennom NKS på brevkurs! Men de kjører kveldskurs på voksenopplæring eller folkeuniversitetet også. For alt du vet så kan det være at NAV dekker kurset for ham også, siden han har hørselsproblemer Påbygging til generell studiekompetanse: Yrkesfaglig utdanning gir ikke automatisk studiekompetanse, men ved å bygge på utdanningen med fellesfag, vil du kunne oppnå generell studiekompetanse. Om du har fullført og bestått yrkesfag Vg1 og Vg2, samt tatt fagbrev/svennebrev eller tatt Vg3 yrkesfag, er det fagene historie, naturfag, norsk og matematikk du mangler for å oppnå generell.

Elkraftteknikk - Høgskulen på VestlandetEnergiteknologi - Høgskulen på Vestlandet

Påbygging til generell studiekompetanse er et ettårig kurs som gir generell studiekompetanse, noe som gir adgang til de fleste høyskoler og universitet. Du kan oppnå generell studiekompetanse ved å fullføre og bestå Vg3 påbygging til generell studiekompetanse etter at du har Med generell studiekompetanse, kan du søke opptak til de fleste studier ved universiteter og høyskoler. For å komme inn på et studium, må du også ha karakterer som er gode nok. Les kursbeskrivelsene ved å klikke på bildene. Du velger selv om du vil melde deg på ett eller flere kurs av gangen

Folkeuniversitetet - Kveldskurs, dagskurs, nettstudier. Finn et kurs som passer til deg To-årig utdanning fra godkjent fagskole sammen med studiekompetanse i norsk kan gi studiekompetanse på lik linje med vitnemål. Du har også oppnådd generell studiekompetanse om du har fullført minst 60 studiepoeng fra høyere utdanning eller kan dokumentere godkjent utdanning fra utlandet sammen med tilstrekkelige norskkunnskaper Generell studiekompetanse. Har du generell studiekompetanse, kan du søke opptak til de fleste studier ved universiteter og høyskoler.Studiekompetanse i seg selv gir ingen garanti for at du kommer inn, du må også ha gode nok karakterer i henhold til de krav som universitetet eller høyskolen stiller Med denne fagpakken oppnår du generell studiekompetanse for å studere videre på høgskole eller universitet. 6-fagpakken inneholder fagene Norsk, Engelsk, Historie, Naturfag, Samfunnsfag og Matematikk 1PY og 2PY. Kurspakken passer for deg som mangler generell studiekompetanse eller ønsker å forbedre karakterene dine fra videregående skole

Studiekompetanse Generell - Fagskolen AOF Norg

Finn din utdanning på Studentum. Her finner du studier på universitet, høgskole, fagskole og folkehøgskole, samt nettstudier og studier i utlandet Norsk Sykepleierforbund (NSF) reagerer på dette, og har nå bedt om mer informasjon fra Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Starter i mai. Tidligere har helsefagarbeidere uten generell studiekompetanse fra videregående skole kunnet søke på bakgrunn av såkalt realkompetanse - med aldergrense på 25 år, og med et krav om minst tre års praksis som helsefagarbeider Påbygging til generell studiekompetanse er et teoretisk skoleår med store krav til egeninnsats, men belønningen er at du får mulighet til å søke opptak på universitet og høgskoler. På Greåker videregående skole kan du velge mellom: Påbygging til generell studiekompetanse Betegnelsen fagskole og fagskoleutdanning kan kun benyttes om godkjente tilbud. Utdanning man tar ved fagskolen måles i studiepoeng og man får karakter etter bokstavsystemet. For å komme inn på fagskole må man ha fullført videregående opplæring med yrkesfaglig kompetanse eller generell studiekompetanse, eller man kan få opptak basert på realkompetanse

Tresemesters studieordning (TRES) Tresemesterordningen TRES er et opplegg for deg som har generell studiekompetanse og vil gå bachelor i ingeniørfag, men mangler fordypning i matematikk og fysikk (FYS1 og R1+R2).. Ordningen gjelder for 3-årige ingeniørutdanninger ved Gjøvik* og Ålesund. *I Gjøvik tilbys TRES ved følgende ingeniørutdanninger: Byggingeniør, maskiningeniør. Generell studiekompetanse: Du kan også dekke opptakskravet til noen fagskolestudier med generell studiekompetanse, men de fleste fagskolestudier krever at du enten har relevant fag-/svennebrev eller 3-årig yrkesfaglig videregående opplæring. Andre tilleggskrav: Det kan i tillegg være andre krav til enkelte fagskolestudier Å ha generell studiekompetanse vil si at man kan søke om opptak til høyskoler og universitet. Generell studiekompetanse - 23/5-regelen for voksne søkere Voksne som er 23 år (fyller 23 år i søknadsåret) eller eldre og som kan dokumentere fem års samlet fulltids erfaring fra arbeid og/eller utdanning, kan få generell studiekompetanse ved å fullføre seks fag i videregående skole

Slik får du studiekompetanse utdanning

Det finns også fagskular kor opptakskravet er realkompetanse eller generell studiekompetanse. Einskilde fagskuleutdanningar gir deg grunnlag for å søkje om meisterbrev. Meir om fagskule: Fakta om fagskole (utdanning.no) Fordeler ved å gå fagskole. Å studere ved ein fagskule gir deg desse fordelane Generell studiekompetanse er det faglige grunnlaget du trenger for å søke om opptak til de fleste universitet og høyskoler i Norge Vi har forskjellige pakkeløsninger du kan velge mellom, avhengig av hva du har av utdanning fra før. Har du liten, eller ingen utdanning trenger du alle fagene i generell studiekompetanse, med 23/5- regelen

Mekatronikk, ingeniørfag - Universitetet i Agder

Kurset er for deg som ønsker generell studiekompetanse etter 23/5 ordningen: Det vil si at du er minst 23 år og kan dokumentere 5 års heltids yrkespraksis eller annen utdanning og ikke har fullført videregående skole tidligere Generell studiekompetanse 23/5-regel For å oppnå generell studiekompetanse etter 23/5-regelen må du ha bestått alle de 6 obligatoriske fagene som vi tilbyr i denne pakken (matematikk 1P+2P, engelsk, historie, naturfag, samfunnsfag og norsk)

Generell studiekompetanse eller realkompetanse, og Matematikk (R1+R2) og Fysikk 1 ()Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak: - generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller - bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller - 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninge Generell studiekompetanse i Bergen. Er det formelle opptakskravet til høyere utdanning. De vanligste måtene man kan få studiekompetanse på er vitnemål fra videregående, yrkesfag med påbygg eller 23/5 regelen Studiekompetanse gir deg muligheten til å søke en rekke studier ved universiteter og høgskoler. Hos AOF Vestlandet kan du ta Generell studiekompetanse og Realfag, enkeltfag eller forbedre karakterer. AOF Vestlandet og AOF Fagskolen har et bredt kurs og utdanningstilbud også til høsten. Hele vårt tilbud finner du her på våre hjemmesider Du kan oppnå generell studiekompetanse ved å fullføre og bestå Vg3 påbygging til generell studiekompetanse etter at du har. fullført og bestått Vg1 og Vg2 fra et yrkesfaglig utdanningsprogram eller; oppnådd yrkeskompetanse (med eller uten fag- eller svennebrev) Påbygg

Studiekompetanse og yrkesmuligheter. Vil du bli en av verdens første fagteknikere i bærekraftige matopplevelser? Lovise Myrnes Steinrud Studiet bærekraftige matopplevelser skal utdanne reflekterte yrkesutøvere som med høy yrkesetisk forståelse tar initiativ til, organiserer, utvikler, vurderer, veileder, tilbyr og formidler opplevelsesprodukt med utgangspunkt i matproduksjon, -foredling. Har du generell studiekompetanse, kan du søke opptak til de fleste studier ved universiteter og høyskoler. Studiekompetanse i seg selv gir ingen garanti for at du kommer inn. Du må i tillegg ha gode nok karakterer i henhold til de krav som universitetet eller høyskolen stiller. Enkelte studier krever spesiell studiekompetanse. Det vil si at [ NKI Nettstudier Videregående - PÅBYGGING TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE MED FAGBREV. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere

I tillegg til generell studiekompetanse, må du ha: Matematikk R1+R2; Fysikk 1; Har du bestått 2-årig teknisk fagskole (rammeplan av 1998/99 eller tidligere ordninger) eller 1-årig forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning, er du kvalifisert uten hensyn til generell studiekompetanse eller spesielle opptakskrav Generell studiekompetanse er den vanligste veien til høyere utdanning, og er et av opptakskravene til politiutdanningen. Du må ha generell studiekompetanse innen 1. mars. For å kunne få studieplass på politiutdanningen må du ha generell studiekompetanse senest 1. mars det året du søker opptak. Dersom du.

Slik søker du Fagskolen

Treider Fagskole holder til i tradisjonsrike lokaler i Kristian Augusts gate 21 ved Tullinløkka i Oslo, rett ved Slottsparken og Studenterlunden. Det er kort vei til Karl Johans gate og alle typer kollektivtilbud. Utdanning er noe av det viktigste d Hva er generell studiekompetanse? Det er flere måter å oppfylle kravet til generell studiekompetanse: Fullført og bestått 3-årig videregående skole 2-årig NOKUT-godkjent fagskole Fullført høyere utdanning (minst 60 studiepoeng), med oppfylt språkkrav til norsk Godkjent utdanning fra utlandet med oppfylt språkkrav. Yrkesfag med påbygg Har du vitnemål? Dersom du er kvalifisert fra.

Kommuneoppgjøret gir kr 20

Generell studiekompetanse Sonans

Du kan også oppnå generell studiekompetanse ved å fullføre og bestå Vg3 påbygging til generell studiekompetanse etter at du har full Påbygging til generell studiekompetanse. Har du gått yrkesfag, men ønsker å få generell studiekompetanse? Da kan du velge påbygg. Du kan oppnå generell studiekompetanse ved å fullføre og bestå Vg3 påbygging til generell studiekompetanse etter at du har. fullført og bestått Vg1 og Vg2 fra et yrkesfaglig utdanningsprogram elle Generell studiekompetanse (samordnaopptak.no) eller realkompetanse. Spesielle opptakskrav: matematikk R1 + R2 og fysikk 1. Bestått ettårig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning eller; Toårig teknisk fagskole (etter rammeplan av 1998/1999 eller tidligere) elle

(Fagskole) Ingen tekst registrert. Les mer om Fagskolen i Ålesund. Legg til i skoleønsker. Profilerte skoler. Høyskolen Kristiania Bergen. Velg en utdanning du kan møte morgendagen med - Tenk framover. Studier innen: Markedsføring, Ledelse, Kommunikasjon, Kreativitet og Helse Generell studiekompetanse (samordnaopptak.no) / realkompetanse. Spesielle opptakskrav: Matematikk R1+R2 og fysikk 1. Bestått 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning eller; 2-årig teknisk fagskole (etter rammeplan av 1998/99 eller tidligere) elle fagskolentelemark.n Har du fått vitnemål med teksten vitnesbyrd uten karakterer blir det vurdert om du har generell studiekompetanse ved opptak. Hvis du har en toårig utdanning fra en fagskole som er godkjent etter lov om fagskoler av 20. juni 2003, får du generell studiekompetanse så lenge du har oppfylt norskkravet På påbygging til generell studiekompetanse skal du minimum velge ett programfag; På påbygging til spesiell studiekompetanse med realfaglig fordypning må du ha matematikk R2 og fysikk FY2. (I dette løpet utgår fellesfagene matematikk 2P-Y og naturfag) Du har 35 timer i uka

Data, ingeniørfag - Universitetet i Agder

du få generell studiekompetanse på grunnlag av 23/5-regelen. Timeplan skoleåret 2020/2021 . For å få generell studiekompetanse med 23/5-regelen må du oppfylle tre vilkår: 1. Du må fylle 23 år eller mer det året du søker om opptak. 2. Du må dokumentere at du har fullført og bestått alle de seks studiekompetansefagene. 3 Generell studiekompetanse med 23/5 regelen. Generell studiekompetanse er for deg som trenger generell studiekompetanse for å komme inn på høyere utdanning. For å få generell studiekompetanse med 23/5 regelen må du oppfylle disse tre vilkårene: dokumentere at du har fullført og bestått alle de seks studiekompetansefagen Generell studiekompetanse gir deg tilgang til ei rekke studier. Du må vere 25 år for å søkje høgare utdanning på bakgrunn av realkompetanse Med et vitnemål som viser generell studiekompetanse kan du søke på alle høyere utdanninger som ikke krever spesiell studiekompetanse. Har du yrkesfaglig bakgrunn kan du også søke deg inn på fagskole. For mer informasjon om studier og opptak til høyere utdanning, se samordnaopptak.no. Lukas har også egen fagskole - se lukasfagskole.n

Hvordan finne ut om man har studiekompetanse - Karriere

Om du ikkje har generell studiekompetanse, men fyller 25 år eller meir i søknadsåret, kan du søkje opptak på grunnlag av realkompetansen din.. Kva er realkompetanse? Realkompetanse er den kunnskapen og dei erfaringane ein har skaffa seg gjennom lønna arbeid, eller gjennom arbeid utan lønn Studentene tas opp på grunnlag av generell studiekompetanse, fullført fag- eller svennebrev, eller tilsvarende realkompetanse. Om lag halvparten av fagskolene er offentlige og drives hovedsakelig av fylkeskommunene, mens andre er private. Tre fagskoler er statlig drevet

Med generell studiekompetanse kan du ellers velge alle studier, som ikke krever fordypning i matematikk og realfag. Praktisk informasjon: Egen søkekode: HSHSF1N-H- Helse og oppvekstfag med helsearbeiderfag, studiekompetanse, 3-årig; Vi har to klasser på hvert trinn, med 15 elever i hver klasse Hei Er for tiden IKT-lærling, er snart ferdig og skal da søke på videre utdanning. Ettersom jeg er lærling har jeg ikke generell studiekompetanse og det som skal til for å komme inn på høyskoler eller universiteter. Da står jeg igjen med 3 valg, 1. Ta påbygningsår 2. Private skoler som koster skj.. Påbygg 4 til generell studiekompetanse etter yrkesfag. Påbygg 4 er for deg som har fullført yrkesfaglig opplæringsløp (har fagbrev eller vitnemål for yrkeskompetanse). Vi tilbyr påbygg 4 over tre dager i uken. På den måten kan du som allerede har vært ute i jobb fremdeles jobbe to dager i uka, samtidig som du får studiekompetanse Påbygging til generell studiekompetanse - Vg4 påbygg. Dette er tilbudet for deg som har oppnådd yrkeskompetanse med eller uten fag - og svennebrev. Det betyr at du går på skole et fjerde år for å få generell studiekompetanse. Påbygging til generell studiekompetanse - Vg4 Generell studiekompetanse er inngangen til opptak ved høgskoler og universiteter.Mange mangler, av forskjellige grunner, denne kompetansen, og står da uten mulighet til å ta høyere utdanning.

Opptak til 3

Video: Høyere yrkesfaglig utdanning utdanning

Bygg- og anleggsteknikk - Vestfold fylkeskommune

For elever som har fullført Vg1 og Vg2 i et yrkesfaglig utdanningsprogram tilbyr Hammerfest videregående skole Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Denne fagpakken er ment for deg som har fullført og bestått Vg1 og Vg2 fra en yrkesfaglig studieretning på vgs, eller har fagbrev, og ønsker generell studiekompetanse. Etter å ha bestått fagene til Vg3 påbygging, kvalifiserer du for opptak til høyere utdanning Bodø videregående skole har to løp til generell studiekompetanse for de som har tatt yrkesfaglig utdanning. Variant 1 er for de som har fullført og bestått Vg1 og Vg2 yrkesfag. Variant 2 er for de som i tillegg har tatt fag- eller svennebrev og ønsker påbygging til generell studiekompetanse Generell studiekompetanse - påbygg med fagbrev Fagskole - Veiledning av lærlinger Fagskole positiv atferdsstøtte PAS, møte med atferd som utfordre Generell studiekompetanse. Spørsmal og svar. done_all Qui

 • Magnus solhaug 2017.
 • Megafit coswig.
 • Kreditere.
 • Lungebetennelse symptomer.
 • Byggopp rogaland.
 • Indisk take away trondheim.
 • Bmw x1 dab radio.
 • Kjøre i usa.
 • Aktiviteter om følelser.
 • Sissel kyrkjebø kjærlighet.
 • Chutes too narrow.
 • Flohmarkt allersee 2018.
 • Best cheap video cameras.
 • Norsk design brudekjole.
 • Mi 7.
 • Protein structures.
 • Mobilbelte.
 • Tagesspiegel sonderhefte.
 • Darmstadt 98 3 liga tobias.
 • Ekstern harddisk til iphone.
 • Berlin new years eve clubs.
 • Pokémon kort regler.
 • Tanzschule wipper kursplan.
 • Käsereifung zuhause.
 • Beste primer.
 • Monster isport superslim test.
 • Massimo dutti copenhagen.
 • Mc henger til salgs.
 • Oppskrift på kamskjell.
 • Klubbmat oppskrifter.
 • Wahlanalyse bundestagswahl 2017.
 • Hvor lenge går en hest drektig.
 • Menschen mit einschränkungen.
 • Ns 3420 rigg og drift.
 • Apotek bromstad.
 • Bille tegning.
 • Holdbarhet tahini.
 • Basketball store.
 • Lydanlegg hjemme.
 • Melonen vorspeise rezepte.
 • Pfeiffersches drüsenfieber ernährung.