Home

Direktør lønn

Andre vanlige stillingsbetegnelser kan være direktør, avdelingsleder, teamleder, daglig leder, sjef, manager, personalsjef, markedssjef, økonomisjef, bestyrer og annet. En leder må ha inngående kunnskap om det bedriften leverer, produserer eller tilbyr, og bedriftens ansatte Lønn for ansatte i staten. Artikkel | Sist oppdatert: 15.10.2020 | Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Lønnstabell i hovedtariffavtalen med LO Stat, Unio og YS Stat. Staten har inngått to hovedtariffavtaler for perioden 2020-2022, én med Akademikerne og én med LO Stat, Unio og YS Stat. Er du ikke. lonnansatt, Lønn, yrkesgrupper, offentlig sektor, privat sektor, lønnsvekst, lønn, årslønn, månedslønn, bonus, overtidsgodtgjørelse, gjenomsnittslønn. Selskapet oppgir ikke hans lønn og sier de ikke har noen kommentarer til spørsmål om det. Ifølge skattelistene hadde han en inntekt på over 11 millioner kroner i 2015. Formue: 33 millioner kroner. 38. Stolt-Nielsen. Niels G. Stolt-Nielsen, administrerende direktør i shippingselskapet Stolt-Nielsen, vil ikke opplyse hva han har i lønn

Leder utdanning.n

Lønn for ansatte i staten - regjeringen

MEKTIG, MEN MINDRE LØNN: Direktør Kirsti Slotsvik i Jernbanedirektoratet styrer rammene for jernbanen, men hun tjener en tredel av Vy-sjefen Foto: Anne Cecilie Remen / NRK Tjener tre ganger så my Høyere lønn er definert som summen av årslønn, garantibeløp og kompetansetillegg. Enhetsleder har også myndighet til å endre lønn der avdelingslederen har hevet sin formelle kompetanse. Andre forhandlingsbestemmelser som gjelder. HTA 3.4.4 hjemler lokale forhandlinger en gang i året

Lønn - SS

Her er lønna til topplederne i Norges 100 største

 1. Lønn består av to hovedelementer: den ordinære grunnlønnen (årslønn) og for en del stillinger tilleggslønn for arbeid på særskilte tidspunkt. I Den norske kirke (rettssubjektet) er det to lønnsmodeller: Stillinger med ansiennitetsstiger og stillinger som er direkte plassert uten automatisk opprykk
 2. Folkehelseinstituttets direktør, Camilla Stoltenberg, har nå nær 1,5 millioner kroner i lønn, en økning på nesten 200.000 kroner siden 2015
 3. Lønn, statistikk og titler . Noen ganger kan det være vanskelig å vite hva som er riktig tittel. Personer med samme tittel kan i ulike organisasjoner ha ganske ulike ansvarsområder og arbeidsoppgaver
 4. isterens kontor viser at gjennomsnittlig lønn i Norge i fjor var 540.800 kroner årlig
 5. istrerende direktør Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft
 6. ister Erna Solberg. Det er 247 ledere som er inne i Statens lederlønnssystem
 7. Sunniva Ørstavik har 1000 kroner lavere lønn enn sin forgjenger. Av 164 sjefer i staten gikk 134 opp i lønn. 26 hadde uendret lønn, viser Aftenpostens tall. Den gjennomsnittelige lønnsøkningen for de 164 lederne var 36.036 kroner

Lønnsnivået utgjorde henholdsvis 40 400 kroner i kommunene og 44 800 kroner i privat sektor. Blant ansatte i statsforvaltningen var den gjennomsnittlige månedslønna 48 000 kroner, noe som tilsvarte en økning på 3,3 prosent fra september 2016 til september 2017 Ny direktør har ifølge Helse Førde 1.650.000 kroner i lønn og ordinær pensjonsordning. Helse Møre og Romsdal (6822 ansatte) Administrerende direktør: Espen Remme Lønn: 1.841.000 kroner Pensjon: 278.000 kroner Annen godtgjørelse: 5000 kroner. Helse Midt-Norge RHF (21.603 ansatte) Administrerende direktør: Stig Slørdahl Lønn: 1.919.

Historisk statistikk: Arbeidsliv, yrkesdeltaking og lønn. SSB har nå digitalisert alle utgivelser 1828-1999, se Digitaliserte publikasjoner. Om historisk arbeidskraftstatistikk og historisk lønnsstatistikk. Arbeidskraft. Personer 15 år og over, etter yrkesaktivitet og næring. 1875-1990 Forskjell i lønn gjennom året og lønn i desember (som ganges opp med 12 mnd). Regneeksempel på lønnsoverheng. Lønn januar - mars: 30 000,-Totalt 90 000,-Lønn april - desember: 31 000,- administrerende direktør i Virke, handels- og tjenestenæringens hovedorganisasjon Medlemskap Lønn / arbeidsvilkår Kurs / arrangement Karriere Politikk / samfunn Om oss. Tillitsvalgt Student. Lønnsstatistikk. Hva tjener en nyutdannet jurist? Hvordan er lønnsutviklingen? Og hva er det vanlig å tjene i en jobb som ligner på din Startlønn på 340.000: - Kan ikke leve av lønna Bussjåførene er forbanna og lover å ikke gi seg før de har fått en saftig lønnsøkning. I dag er startlønnen for en bussjåfør 340.000 kroner

Lønn og tillegg er det viktigste av de viktige sakene til en fagforening. På disse sidene har vi samlet endel viktig informasjon om lønn i Forsvaret Direktørlønn: 1,8 millioner kroner. Sykepleiere som er ledere i sykehus, har ofte en tilleggsutdannelse. Noen av lederne i vår oversikt har blant annet både juridisk tilleggsutdanning og ledelsesutdanning - og de tjener som ventet godt I perioden 2014 til 2017 vokste lønnen med i snitt 22,1 prosent. Av de fire undersøkte KD-selskapene selskapene var lønnsveksten størst i IT-forskningsselskapet Simula Research (39,7 prosent), der administrerende direktør Aslak Tveito hadde en fastlønn på drøye 2,6 millioner i 2017 Lønningene baserer seg på siste innsendte regnskapstall. Per mai 2018 er dette 2016-tall. Lønnstallet er offentlig, og fastsettes av styret i det aktuelle selskapet. Lederlønnen inkluderer ikke bonus og andre godtgjørelser. LES: Kvinnelige ledere tjener kun 77 prosent av mannlige lederes lønn Din arbeidsgiver kan ikke bestemme om du skal være med i kildeskatt på lønn-ordningen eller ikke. Dette skiller kildeskatt på lønn fra ordinær beskatning. Arbeidsgiveren din trekker en fast skatteprosent fra lønnen din - 25 prosent. Dersom du ikke er med i norsk folketrygd er skatteprosenten 16,8 prosent

Listen inkluderer alle LOS-direktører med over en million i lønn, ikke bare stillingskoden 1060 avdelingsdirektør. * Bortsett fra for Arne Benjaminsen, er tallene oppgitt av UiO i januar 2018. Endringer kan ha skjedd siden da. For eksempel er Ellen Johanne Caesar tilbudt stillingen som direktør for administrativ støtte Lønn og andre godtgjørelser. Stortingsrepresentantenes godtgjørelser, utgiftsdekning og serviceordninger. Vis som temaark. Stortingsrepresentantenes godtgjørelse og andre økonomiske rettigheter er hjemlet i lov om godtgjørelse for stortingsrepresentanter, gjeldende fra 1. januar 2017 Lånekassens styre har ansatt Nina Schanke Funnemark (47) som ny administrerende direktør i Lånekassen

Hotelldirektør utdanning

Her er gjennomsnittslønnen i 300 yrker - KarriereStart

 1. Stillingen som direktør blir ledig fra 1.februar 2018 og utlyses på åremål for 6 år, med mulighet for fornyelse en gang. Stillingen har kontorsted i Helfos hovedkontor i Tønsberg hvor ca 190 ansatte er lokalisert
 2. Men rekrutteringsekspert og direktør i Adecco Search & Select, Guri Larsen, mener konkret prat om lønn kan være en felle for jobbsøkere. KONKRET-FELLE: Direktør i Adecco Search & Select Guri Larsen mener du bør holde igjen på detaljene dersom lønn blir tema i første jobbintervju
 3. istrerende direktør i Helse Vest, har ikke rett til sluttpakke, men har Helse-Norges høyeste lønn med 2,3 millioner i året
 4. Det er ganske naturlig om du ønsker deg høyere lønn. TV 2 har snakket med fire eksperter om hvordan du kan overtale sjefen til å bli enig med deg
 5. EFT Kompetanse er et tjenestesenter som selger kurs- og konsulenttjenester innen regnskap, lønn, budsjettoppfølging, innkjøp, HR-systemet, Agresso Økonomi og innføring av styringssystemer. Telefon: 22 63 61 00 (08.00-15.00) | Telefaks: 22 63 61 12 / 22 63 61 6

direktør virksomhetsstyring og økonomi. ove.myrvag@baerum.kommune.no. Mob: 95 06 38 20 Ansvar for kommunens overordnete økonomi- og finansforvaltning, styring av plan- og budsjettprosesser, videreutvikling av kommunens styringsdata og for kommunens sentrale anskaffelsesenhet. Morten Svarverud. kommunalsjef Pleie. 19 søkere til toppjobb: Disse vil bli direktør i kulturetaten i Oslo kommune. Vegard Velle. Publisert lørdag 26. august 2017 Heggen informerer også om at kulturdirektøren blir plassert i kommunens lederlønnsregulativ og at Hilde Barstads lønn ligger i kategori B3, altså 958.000 kroner

Lønn. En kirke teknisk direktør er ofte pålagt å jobbe uregelmessige timer for å koordinere de tekniske tjenestene til kirkens aktiviteter, som inkluderer kvelder, helger og helligdager. De fleste av en teknisk direktør er frivillige, som krever aktiv rekruttering av kirkegjørere for å støtte tekniske produktioner Administrerende direktør Elisabeth Hunter. Født: 1968 Tidligere stillinger: Kjededirektør Vinmonopolet, adm.dir Boots Norge AS, markedsdirektør Boots Norge AS, produktsjef Nycomed Pharma Utdannelse: Siviløkonom, BA (Hons) fra Strathclyde University (Glasgow, Skottland) Verv: Nestleder Coop Øst, styremedlem Nille. Tidligere verv: Styremedlem UMOE restaurant group, Enklere Liv, Notabene. Direktør kontrakt og marked Bane Nor Disse erfarne lederne har søkt på direktørstilling i Bane Nor. Bane Nor ba om søkere med minst ti års lederfaring. 4 argumenter for at lønna skal opp i jobben du har nå Så mye tjente norske IT-ansatte i 2019. Direktør for område Arbeidsliv, med ansvar for politikkutforming arbeidsliv, lønn- og tariff, pensjon og forsikring og NHOs advokattjenester. Tidligere stillinger og verv Melsom har jobbet både som advokat- og dommerfullmektig og som førstekonsulent og rådgiver hos Stortingets ombudsmann for forvaltningen Administrerende direktør, forkortet adm.dir., er tittelen for den ledende direktør i mange private og offentlige foretak av en viss størrelse. Overdirektør og førstedirektør (ikke i moderne bruk) og generaldirektør (sjeldnere brukt i dag) er tilsvarende betegnelser. I store bedrifter er det gjerne flere personer med tittelen direktør, ofte i sammensetninger med ord som angir.

NGIs ledelse (Øvre ledergruppe) består av Administrerende direktør, direktører for Strategisk utvikling, FoUI, Økonomi og drift, HR-sjef og direktørene for de fire markedsområdene Offshore energi - Bygg, Anlegg og Samferdsel - Naturfare - Miljøteknologi bakgrunnsvariablene som lønn, bransje og kjønn fra 2015-barometeret til 2016-barometeret. 1.1 Lønn etter bransje Tabell 1.1 Gjennomsnittlig, minimums- og maksimumslønn for heltidsansatte etter bransje i 2016 (n=2349) Gjennomsnittslønn i olje og gass var 30,1 prosent høyere enn gjennomsnittsinntekten til alle Ledern Prestasjonsbasert lønn. I NBIM har 249 ansatte på nivået under direktørene prestasjonsbasert lønn. Denne kan maksimalt tilsvare 100 prosent av fastlønnen, og utbetales over flere år. Enkelte ved de internasjonale kontorene har imidlertid adgang til å nå prestasjonslønn på 200 prosent av fastlønnen

Preben Lønn | Kristiansand-området, Norge | Assisterende direktør hos Brage Finans AS | 368 forbindelser | Se hele profilen til Preben på LinkedIn og knytt kontak Avgått sykehusdirektør beholder millionlønn: − En provokasjon - Det jeg opplever er at det ikke finnes noe politisk vilje til å endre dette, sier stortingspolitiker Kjersti Toppe (Sp) om. Direktør for Innovasjon og støttetjenester. Birger S. Clementsen er direktør for Innovasjon og støttetjenester. Avdelinger som tilhører området: Innovasjon og digitalisering; IT; Kemneren i Stavanger; Regnskap og lønn ; Stavanger byarkiv; Opplæringskontoret; Bedriftshelsetjenesten; Mobil: 932 42 821 E-post Anne-Karin Sogn går av som direktør i Fjellinjen etter at en gjennomgang av selskapet viser ulovlige anskaffelser og uryddige ansettelser. Hun får lønn i ett år etter at hun slutter

8.4 Lønn og godtgjørelse til administrerende direktør G 8.5 Lønn og godtgjørelse til ledergruppen utenom administrerende direktør G Styret legger føringer for lønnsnivå og innretning av lønnsoppgjør 8.6 Lønn og godtgjørelse utenfor ledergruppen G Godkjenning av timelister gjennomføres av den som har anvisningsmyndighet. 9 Siste oppdateringer innen tariff og lønn. 28. oktober 2020: administrerende direktør i Virke, handels- og tjenestenæringens hovedorganisasjon. Det var viktig for Virke å følge det samme likebehandlingsprinsippet for forskuttering av sykepenger som ligger i frontfaget

Disse tjener mest i staten - NRK Norge - Oversikt over

-Arbeidsgiver må derfor trekke lærere som deltar i denne aksjonen i lønn, skriver KS. Andersen-Gott sier at det blir opp til den enkelte kommune å vurdere om det er bryet verdt å trekke lærerne i lønn for aksjonen. Han understreker at henvisningen til adgangen til å trekke lærerne i lønn ikke er ment som en oppfordring til kommunene Nå kan du sammenligne lønnen din med resten av verden 1 min Publisert: 10.11.15 — 09.37 Oppdatert: 5 år siden Norske lønninger er høye i internasjonal målestokk Inger Lise Blyverket kommer fra stillingen som direktør for politikk og tariff i Virke. Hun har tidligere jobbet i Utdanningsforbundet, og som adjunkt i ungdomsskolen. - Min ambisjon er å videreføre Forbrukerrådet som en troverdig samarbeidspartner som vet å sette de rette forbrukerspørsmålene på dagsordenen Lønna til de som er omfattet av lederlønnssystemet i staten justeres hvert 1.oktober hvert år. Olsen i Bergen 1,3 mill Ifølge opplysninger som På Høyden har fått fra Universitetet i Bergen hadde rektor Dag Rune Olsen (bildet over), i januar 2014, kort tid etter tiltredelsen som rektor, 1,3 millioner kroner i lønn

SiO-direktøren har doblet lønnen siden 2001 - og tjener

Assistent for administrerende direktør / kontoradministrator. Lønn: $ 48 000 - $ 56 000 årslønn (i tillegg bonus ved utgangen av året) Stillingsbeskrivelse: Denne rollen krever en sterk følelse av haster mens du arbeider uavhengig av kortsiktige og langsiktige oppgaver Lønn ut året. Sluttavtalen er signert 13. mai av Løvstakken og administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdóttir. Ifølge avtalen fratrer Løvstakken sin stilling som prosjektdirektør samme dato. Samtidig løper arbeidsforholdet fram til 31. desember 2020, altså i sju og en halv måned etter fratredelsen I staten fikk alle minst 1,35 prosent tillegg i lønna. Hadde du lønnstrinn mellom 47 og 62 fikk du 1,55 prosent. I tillegg ble det høsten 2019 forhandlet lokalt om en pott som tilsvarte 1,24 prosent av lønnsmassen . Her er den gjeldende lønnstabellen (2019-2020 Tall fra SSB viser at markedsførere (omtalt som Reklame- og markedsføringsrådgivere) i snitt hadde en lønn på 592.560kr i 2017. Dette er gjennomsnittstall på tvers av antall år med erfaring som markedsfører og på tvers av sektor personen jobber innenfor. Er du interessert i å vite hva du kan tjene som frilans markedsfører kan du lage en profil på Flexify her

Snart ruller en ny generasjon lokaltog inn på norske

Dette tjener norske bistandstopper - NoradDe

Jobber du i en bedrift som konverterte til 12 måneders lønn før 1.1.2019 har du dessverre ikke krav på 0,44 % kompensasjon. Her gjelder følgende avvikende lønnstabell (bokstav a for avvikende): Avvikende lønnsregulativ med kompensasjonssatser Avvikende-lønnsregulativ-1-mai-2020-m-kompsatser.xlsx Ny lønnstabell KS: A. HTA kapittel 4 - Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet - tabell pr. 1.7.2019 Stillingsgrupper . Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet - pr. 1.7.2019 Garanti- lønn 0 år Utregnet 2 år 4 år 6 år 8 år 10 år 16 å I 2013 tjente Lisbeth Dyrberg, administrerende direktør i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, «skarve» 1,3 millioner kroner. To år senere hadde lønnen hennes steget til 1,7 millioner kroner i året. Tilsammen hadde direktøren en skattbar inntekt på 1,9 millioner kroner i 2015

70 statsdirektører tjener over én million krone

Oljefondet hadde sitt beste år i 2019. For seks av NBIM-toppene sto lønnen likevel omtrent stille, og fire NBIM-direktører gikk ned i lønn Budsjetthensyn for lønn . Noen ideelle organisasjoner med budsjetter under 1 million dollar satte prosentandelen av ideell budsjett til en lønn til administrerende direktør på rundt 10 prosent av budsjettet, mens store store nonprofits med budsjetter i flere titalls millioner bruker noen ganger en prosentandel fra 1 til 2, 5 prosent Norges øverste politisjef Odd Reidar Humlegård tjener 100.000 kroner mer i året enn statsministeren. Også hans nærmeste undersåtter har høyere lønn enn samtlige statsråder og stortingsrepresentanter Administrerende direktør. Administrerende direktør, forkortet adm. dir., er tittelen for den øverste lederen og ansvarlig direktør i virksomheter av en viss størrelse.Titlene overdirektør og førstedirektør brukes sjelden idag, men betyr det samme som administrerende direktør i tilfeller de brukes

Administrerende direktør Lønn - Karrier

Lønn under utdanning Mange er klar over at forsvaret lokker med gode ordninger og lønn under utdanning, men visste du at det samme gjelder hos NSB? Vil du utdanne deg til lokfører, får du 254.000 kroner i årslønn - under utdannning, og når du begynner med øvelseskjøring, er grunnlønnen på 345.000 kroner, mens snittlønnen ligger på 386.000 kroner for denne yrkesgruppen Lønn Ifølge US Bureau of Labor Statistics er årlig gjennomsnittlig lønn for generelle og operasjonelle ledere i tilskuersport 114,250 dollar. DBO som er ansatt i en av de store liga-baseballens 30 franchise-medlemsklubber, kan tjene betydelig mer. Lavere nivåer i baseball, utmerket kommunikasjonsferdigheter og en god rapport med spillere og trenere kan øke lønn for potensielle kandidater Den gjeldende eller avtalte lønn ved arbeidsforholdets begynnelse, eventuelle tillegg og andre godtgjøringer som ikke inngår i lønnen, for eksempel pensjonsinnbetalinger og kost- eller nattgodtgjørelse, utbetalingsmåte og tidspunkt for lønnsutbetaling. Lengde og plassering av den avtalte daglige og ukentlige arbeidstiden. Lengde av pauser

Etter at nåværende utdanningsdirektør i Oslo, Marte Gerhardsen, forlot DNB for å bli leder for tenketanken Agenda, har spørsmål om lønn forfulgt henne som en mare. Likevel ser det ikke ut til at hun har lært at et samfunn med små forskjeller - som hun som Agenda-leder snakket så varmt om - fordrer at lederlønninger, ikke minst i det offentlige, ikke løper lø Statoil-direktør økte lønnen med 13,8 prosent. Før bonus. En sokkelarbeider i Statoil fikk 14.000 kroner mer i lønn i fjor. En konserndirektør fikk 200.000

Ifølge nettavisen Huffington Post vil det å være komfortabel med å snakke om lønn og penger gjøre at du stiller langt sterkere når du skal prøve å forhandle deg til høyere lønn. - Man skal ikke være redd for å snakke om penger og lønn i en jobb- eller intervjusituasjon, forklarer direktør Guri Larsen i Adecco Search & Select til Kvinneguiden Bluegarden Lønn og HR tilbyr gode integrasjoner, forenkler HR- og lønnsprosessene i din virksomhet, og kan være ditt lønnskontor. Les mer eller book demo her Vi hjelper dere med helhetlige regnskapstjenester. Regnskap er ikke ett fag - det er mange. Vi leverer et bredt spekter av tjenester som kan tilpasses og skaleres etter deres behov, enten dere ønsker å outsource enkelte oppgaver eller om dere ønsker at vi tar et mer helhetlig ansvar for deres økonomifunksjon

NAV skal kutte ned på kjøp av private tjenesterSlik får du høyere lønn | ABC Nyheter

Prosjektkontoret - direktør Kjartan C. Møller Prosjektkontoret skal bidra til gjennomføring av prosjekter og utviklingsprosesser som går på tvers i organisasjonen. Prosjektkontoret skal også ta seg av oppgaver med et spesielt behov for felles koordinering og oppgaver som krever en tydelig og sterk forankring overfor kommunedirektøren Betaler direktør-lønn til overlege. Eks-fagdirektør i Helse Midt-Norge får 4,7 millioner av Helse Midt-Norge for å jobbe som overlege. Hej! Tack för att du läser Dagens Apotek! Nu har du tagit del av 10 artiklar och för att läsa vidare på Dagensapotek.se, vill vi att du fyller i dina användaruppgifter

Bonus - Skatteetate

I dag er det åtte direktører i helseforetaket. Til sammen brukes der vel 13 millioner kroner i året på disse sjefene, inkludert andre godtgjørelser og pensjon. Nå skal de altså ansette ytterligere en direktør. Videre betaler Helse Nord lønna til den forrige kommunikasjonsdirektøren, Siw Sandvik Stoppmelding sendes deg når et trekk i lønn eller trygd stanses. Det kan være flere årsaker: - en annen kreditor har større rett (prioritet) på å få betalt sitt. Da må vårt krav vente mens et annet krav gjøres opp først. - det er for lite penger igjen til å leve for (ikke nok til livsopphold). - kravet er oppgjort/nedbetalt Usbl er et av Norges største boligbyggelag. Vi har i dag over 100 000 medlemmer og forvalter 1600 borettslag og sameier over hele Østlandet. Les mer om Usbl her

Dette tjener toppsjefene i Norges 100 største selskaper

Lønn og tariff; Lønnsoppgjøret; Artikler; Vekterstreiken Vekterstreiken fortsetter etter mekling. Nyhet, Lønnsoppgjør. Publisert 16.10.2020 - Det er for oss vanskelig å forstå at forbundene ikke ser alvoret i den situasjonen bedriftene står i, sa administrerende direktør i NHO Service og Handel,. Lønnsoppgjøret 2019: Spekter og NSF enige om lønn ENIGE: - Det vi avtalte i fjor om 500 000-kronersmålet er nå realisert fra 1. august i 2019. Vi har nå fått på plass gode økninger i minstelønnssatser også for øvrige medlemmer, sier forbundsleder Eli Gunhild By Lønn Hvor mye tjener en vekter? Vektere i Securitas får lønn iht. gjeldene tariffavtale. Pr. 1. mai 2018 er grunnlønnen for nyansatte vektere kr 179, 67 pr. time. Vektere med fagbrev får et minimumstillegg på kr 9,50. Det gis tillegg for natt og helgearbeid iht. tariff. Det gis også ulike tjenestetillegg Det legges opp til at ansettelse av ny administrerende direktør ved UNN vil bli foretatt i samt en sluttavtale som sikret ham 85 prosent av lønnen fram til han pensjoner seg dersom han.

KS Bedrift ber om ny mekling med EL og IT | FriFagbevegelse

Ansvar, mot og sårbarhet er tre sider av samme sak. Man kan ikke ta ansvar uten å være modig, og man kan ikke være modig uten å bli sårbar, skriver Spekters administrerende direktør, Anne-Kari Bratten i Dagens Næringsliv 2. november. Private sykehus og apotekene bør også være sentrale aktører i Nasjonalt vaksineprogra For lønnen til rektor og direktør skal ses i sammenheng. Retningslinjene sier at rektors lønn skal utgjøre 110 prosent av direktørens basislønn. Tidligere universitetsdirektør Gunn Elin Aa. Bjørneboe har gått over i en stilling som spesialrådgiver ved Det medisinske fakultet. Ifølge Uniforum beholder hun sin gamle lønn foreløpig

Alle ansatte får to måneders lønn i bonus

Du finner 5260 ledige stillinger med søkeordet lønn på FINN Jobb. Søk blant alle typer jobber i hele Norge viseadministrerende direktør/økonomidirektør Avdeling: PBL. Tlf: 75 55 37 45 / Mobil: 948 43 905 E-post: Elin Schrøder HR-direktør Avdeling: PBL. avdeling lønn. Tlf: 75 55 38 16 / Mobil: 400 135 99 E-post: Mette Trymbo lønnsmedarbeider Avdeling: PBL Regnskap, avdeling lønn. Tlf: 75 55 38 55 E-post: Kitty Karlsen lønnsmedarbeide Synes du, at du tjener nok? Skal du forberede dig til en jobsamtale eller lønforhandling? Prøv Tjek din løn og se det generelle lønniveau for profiler som din HR-direktør er Lars Petter Mathisrud. Seksjon for lønn ivaretar all lønnsforvaltning ved HINN og ledes av seksjonsleder for lønn. HR-medarbeidere på fakultet sorterer personalmessig under fakultetsadministrasjonen, men inngår i HR-direktørs fagmatrise

 • Pensionen traun.
 • Pent no otta.
 • Jobs wilhelmshaven büro.
 • Hormonelle kviser.
 • Fest på gamlehjemmet tekst.
 • Senegal reisemål.
 • Geburt in der wildnis.
 • Nucleolus.
 • Balletschool ulgersmaborg groningen.
 • Area kon.
 • Photo editor face swap app.
 • Ocr online google.
 • Kinnakne hund.
 • Mala.
 • Big ben fakta på engelsk.
 • Melonen vorspeise rezepte.
 • En god fødsel lydfil.
 • Åge sten nilsen parykk.
 • Musikkpedagogikk utdanning.
 • Partybilder nürnberg terminal90.
 • Michael o'keefe.
 • Hvor mye karbohydrater per dag.
 • Jabsco toalett manual.
 • Restskatt betalingsutsettelse.
 • Beste svenske øl.
 • Harrison ford death.
 • Jobs wilhelmshaven büro.
 • Dvd kopiering.
 • Nabovarsel felling av trær.
 • Ugressduk felleskjøpet.
 • Black lives matter protest in new york november 2014.
 • Jahrmarkt lindau 2018.
 • Månedskort buss østfold.
 • Duratrax oppbevaring.
 • Ozonbehandlung auto nebenwirkungen.
 • Vondt i øvre del av ryggen.
 • Konfirmasjonssanger melodi.
 • R^2 norsk.
 • Vorderlader ersatzteile.
 • Tivoli pal .
 • Batman 1989 joker.